fredag, maj 20, 2005

Sanningen i arbetslöshetsdebatten

Det är trassligt att hålla reda på sanningen om arbetslösheten med alla konstiga siffror som florerar i debatten. Fel är dock att hävda att sysselsättningen egentligen är 60 procent och inte 77 som dessutom inte står i den av LO stoppade rapporten.

Det är svårt att förstå varför LO:s ledning tycker att Jan Edlings stoppade rapport skulle vara förgriplig. De slagkraftiga summeringarna av den verkliga arbetslösheten saknas i rapporten. Övriga makrosiffror är officiell statistik som inte har bearbetats eller vinklats på något sätt som gör dem mer användbara i en valdebatt.

Det går inte att sluta sig till var den egentliga sysselsättningen skulle ligga. Påståendet att den inte är 77 procent utan ca 60 procent går inte att belägga i Edlings rapport - i varje fall inte i den version som finns på nätet. Dessa sensationella uppgifter återges i Dagens Nyheter av Bosse Andersson idag, men förekom också i TV igår.

Edling skriver att 19,7 procent av befolkningen 20-64 år är arbetslös eller sjuklig (1 042 270 pers) - dvs 4,4 är öppet arbetslösa, 1,9 i konjunkturåtgärder, 1,2 i handikappåtgärder, 10,1 i förtidspension mm och 2,1 procent sjukskrivna mer än 1 år. De korta sjukskrivningarna och sjukfrånvaron betald av arbetsgivarna finns inte med. Inte heller antalet i utbildning som egentligen studerar för att det inte finns några jobb att söka. Siffran 19,7 kan dock inte dras av från 77 eftersom det bara är sjukskrivna och en del av Ams-åtgärderna som registreas som sysselsättning idag.

En nyhet finns: sambandet är starkt mellan kommuner med hög arbetslöshet (inkl åtg) och förtidspensionering (s/a-ersättning). Korrelationen är 0,68. Det betyder stöd för min tes att grovt sett hälften av de förtidspensionerade kan betraktas som arbetslösa. En undersökning från SN visar att också att bland yngre förtidpensionärer är hälften arbetsföra.

Däremot finns det inget säkert belägg för att alla förtidspensionärer till 60 procent helt eller delvis egentligen är arbetslösa, som Fredrik Reinfeldt (m) påstod i en debatt påstod i en debatt med Thomas Östros (s) på SN:s årsstämma 19/5 (enl DI idag). Det kanske var en förväxling med Försäkringskassans utredning som visade just detta för de sjukskrivna.

Den tidigare uppgiften från Hans Karlsson, LO, att arbetslösheten egentligen skulle ligga mellan 20 och 25 procent är inte heller korrekt. Här anges inte på vilken bas procenttalet räknas, men inte ens om man (felaktigt) räknar i procent av dagens sysselsatta kommer man upp i över 20 procent. Däremot blir detta resultatet om man räknar alla långtidsjukskrivna och förtidspensionerade som arbetslösa. Men då borde alla dessa läggas till begreppet 'arbetskraften' (sysselsatta+arb.lösa) vilket ökar basen och sänker procenttalet. Att som Dan Andersson på LO klassa detta mått (25%) som "barockt" är kanske litet väl svepande (DN 20/5) - han borde ha pekat på att en del sjuka och förtidpensionerade förvisso inte är arbetslösa.

Min siffra 730 000 helårsarbetslösa (15 procent) där hälften av sjukskrivna och förtidspensionerade räknats som arbetslösa står sig. Den blir ca 850 000 (17 procent) om även överutbildningen (resterna av Kunskapslyftet) räknas in.

Slutligen kan nämnas att Edling utan närmare belägg påstår att om vi överstte förhållandena i Jönköpings län till hela riket skulle 135 000 fler personer arbeta, vilket skulle ge statskassan 71 miljarder kronor ytterligare (s. 76). Detta kan knappast vara korrekt. Drygt 3 procent fler sysselsatta kan knappast ge mer än ca 35 mdr kr offentlig saldoförbättring, se min beräkning från 11/3.

7 Comments:

At 20 maj, 2005 19:13, Blogger Erik Starck said...

Kan det vara från Dan Andersson själv siffran 60% kommer?

http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9764308.asp
"LO:s chefekonom Dan Andersson brukar inte vara rädd för att sticka ut hakan. Han konstaterar att en vanlig dag är det bara 61 procent av svenskarna som faktiskt arbetar, en bit ifrån nivån kring 77 procent som anges i de offentliga siffrorna från SCB."

 
At 21 maj, 2005 00:32, Blogger Danne Nordling said...

DAN ANDERSSON SLIRAR BETÄNKLIGT

Man kan inte jämföra äpplen med päron. Andelen i arbete av befolkningen 16-64 år är 61,1 procent 2004 enligt min blogg 24/3.Denna siffra får inte jämföras med andelen reguljärt sysselsatta i åldern 20-64 år som är 77 procent (28/3). Jämförelsen skall göras med siffran 73,3 procent som är andelen sysselsatta av befolkningen 16-64 år.

SYSSELSATTA EJ = I ARBETE

Varken Dan Andersson eller Jan Edling har visat att sysselsättningen egentligen är lägre än den formellt redovisade. Vad som indikerats av DA är det triviala att andelen i arbete är lägre än andelen sysselsatta på grund av all möjlig frånvaro från arbetet (sjukskrivning, semester, arbetsschema, tjänstledighet, vård av barn osv).
/DNg

 
At 21 maj, 2005 16:06, Blogger Daniel said...

Intressant inlägg, som vanligt. Och bra debatt kring statistiken!

 
At 22 maj, 2005 04:57, Blogger magnus said...

Jodå. Visst står det i rapporten att de officiella siffror är 77 priocent men de korrekta drygt 60 procent.

Vidare är nog tabellen som visar antalet förtidspensioneringar hett stoff; under 200000 1970 och cirka 550000 i dag (samt kanske även att Edling oförblomerat pekar på den remarkabla ökningen av yngre och medelålders förtidspensionerade).

Jag postade precis en uppdatering av en tidigare blogpost om förtidspensioneringar.

Men vad de politiska slutsatserna i rapporten beträffar är det väl inte lika positivt, det LO har att komma med (vill minnas att de iofs tar den internationell konkurrensen på allvar, men samtidigt efterlyser stora regionala struktursatsningar och liknande; har inte läst allt det där... :-/ )

 
At 22 maj, 2005 22:54, Blogger Danne Nordling said...

EDLINGS FIG 9 VISAR SAMMA SAK SOM JAG

På sidan 23 i Edlings rapport finns ett diagram nr 9 som visar befolkningens arbetskraftsdeltagande 2003 för åldersgruppen 16-64 år. Där ser man att andelen i arbete är ca 61 procent. Lägger man till de frånvarande (=sysselsättning) ser man att summan är drygt 73 procent.

Det finns inget belägg i figuren som skulle kunna stödja påståendet att de officiella sysselsättningssiffrorna på 77 procent egentligen ligger på 61 procent.

Skulle Edling någonstans ha skrivit något i stil med ovanstående som så klart hade stått i strid med hans eget diagram 9? Det tror jag inte. Och jag har inte heller hittat någon sådan (felaktig) text i rapporten. De som gått ut med dessa uppgifter måste komma med bevis!
/DNg

 
At 25 maj, 2005 13:59, Anonymous Anonym said...

Som jag fattat det har han gjort en egen definition av "sysselsättning" och likställer det i princip med att arbeta. Arbetar man inte är man inte sysselsatt, enligt Edling (min tolkning). Visst kan det kännas missvisande, men jag tycker snarare att det känns ärligt. När politiker talar om sysselsättningsgraden så tror jag många förknippar det med hur många som arbetar. Begreppen "öppen arbetslöshet" ska vi inte ens tala om. Där kan man verkligen tala om skenstatistik.

Det ärligaste av allt vore om lagen ändrades så att Försäkringskassan inte kan ge ersättningar till de som egentligen är arbetslösa bara för att det finns ont om jobb på orten. Dessa bör redovisas som arbetslösa och ingenting annat. AMS-åtgärder bör i princip också redovisas som arbetslöshet. Samma sak med studerande som skriver in sig på arbetsförmedlingen, studerande som bara studerar för att det inte finns jobb.

Antingen är man arbetslös eller så är man studerande, sjuk eller förtidspensionerad. Det ska inte vara möjligt att vara förtidspensionerad när man egentligen är arbetslös. Jag förstår att det blir billigare för Persson (64% ersättning istället för 80%), men det är knappast ärligt eller humant att permanenta folk i utanförskap för att snygga till den officiella statistiken.

Jag hoppas på att en ny borgerlig regering är beredda att rensa upp i statistikträsket och redovisa ärliga siffror.

 
At 25 maj, 2005 16:17, Blogger Danne Nordling said...

Det är möjligt att Edling någonstans av misstag råkat nämna att det är 61 procent i arbete medan den officiella sysselsättningen är 77 procent, men det finns hittills bara belägg för att Dan Andersson sagt något liknande. I varje fall har man nu från LO:s sida sagt att det är 65 procent som arbetar mot 77 procent som är sysselsatta på grund av frånvaron, vilket är trivialt (Agenda i söndags). Detta är korrekt och gäller befolkningen 20-64 år. Det gäller att kunna definitionerna.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home