söndag, februari 19, 2006

Gemytlig partiledardebatt utan besked

Partiledardebatten i den form TV4 lyckades ge den är ett nytt fenomen - politikens "infotainment". Några besked fick tittarna inte. Det var en uppvisning i attityder och då lyckades nog Alliansen bättre än kartellen.

I TV4 har det varit pariledardebatt i nästan två timmar. Eftersom ämnena var bestämda av programledningen blev det ingen debatt om jobben och skatterna. Frågan är om det finns så värst djupa meningsskiljaktigheter på andra områden. Det verkar mest vara en attitydfråga.

Först togs problemet med försörjningsbördan upp. Den frågan var aktuell för ett år sedan, men föll tillbaka under förra våren genom uppmärksamheten kring den stora arbetslösheten. Programledarnas försök att dra till med seniorutredningens påstående att hälften av dem som fyllt 65 måste fortsätta att jobba till 79 års ålder avvisades av Göran Persson med all rätt som skrämselpropaganda. Alliansen försökte dra in den miljon eller 1,5 miljon personer (Reinfeldt) som en orsak till att det blir svårt med försörjningen av de äldre. Men ingen tog egentligen ställning till vad programledarna hade tänkt sig: sänkta pensioner och höjda skatter för pensionärer.

Här inträffade en förvånansvärd oenighet mellan Leijonborg och Ohly, som ifrågasatte beräkningen av frånvaron. Ohly trodde tydligen att här ingick föräldralediga och studerande. Det tog en lång stund innan Leijonborg fick ge en definition och hur Ohly ställde sig till sin egen missuppfattning fick tittarna inte reda på.

Globaliseringen skulle sedan debatteras. Men ingen kunde klargöra att vi både måste satsa på att få ökad sysselsättning i tjänstesektorn för jobbens skull och på spjutspetsutbildning och skattesänkningar för att kunna konkurrera med nya högteknologiska produkter när globaliseringen fortgår. På kort sikt är Sverige likt ett oljeland, som Persson uttryckte saken - men hur många förstod att han syftade på det jättelika överskottet i bytesbalansen?

Utbildningen återkom, men att Sverige satsar mest i världen på grundskolan framkom inte. Däremot villa många ha bättre ordning. Det var bara Ohly som motsatte sig detta genom att påstå att ett sådant krav är detsamma som återgång till kadaverdisciplin med piskan i hand! [osakligt!] Tidigare betyg blir resultatet av en borgerlig valseger stod klart, men om det skulle bli fortsatt oordning med regeringskartellen framkom inte.

Den tidvis snåriga debatten om friskolorna gav inte några interesanta besked. Den skulle ha kunnat bytas ut mot en mera organiserad skattedebatt. Nu framkom kvällens enda nyhet: Göran Persson skulle nog vilja sänka bolagsskatten för att få hit flera utländska investeringar [och uppköp] men det är Lars Ohly som bestämmer. Och han sa tydligt "njet!". En löjeväckande oenighet inom regeringskartellen uppdagades.

Tonläget i debatten var trevligt och gemytligt. Det var en uppvisning i "infotainment" som vilken annan irrelevant TV-tävling som helst. Detta förstärktes av den avslutande lottningen där alla skulle säga något vänligt om en motståndares person. Politik är inte längre sakfrågor.

4 Comments:

At 20 februari, 2006 02:47, Blogger Per-Olof Persson said...

Politikerna bara förstör. Jag tycker att vi inte ska politiker. Vi kan låta ett oberoende organ som ex Riksrevisionen anställa en statsminister och ett antal ministrar utifrån kompetens. Gör dessa ett dåligt arbete så får Riksrevisionen avskeda dem.

 
At 20 februari, 2006 11:15, Anonymous Anonym said...

Vem anställer . . .

. . . och avskedar Riksrevisionen ? Där måste väl du och jag som är så kloka ha något att säga till om, eller hur ?

 
At 20 februari, 2006 11:24, Blogger Danne Nordling said...

Det finns i Sverige möjligheten att ha en s k expertregering när det råder partipolitisk oklarhet i riksdagen. Den kan avsättas. Men ett verkligt expertstyre av Platons modell skall inte kunna avsättas (utan revolution). Platon trodde väl att kloka styrande aldrig skulle kunna misssköta sig så att det blev ett utbrett missnöje. Det kanske är naturligt i ett statiskt samhälle. För Platon kom hotet från de styrande genom möjligheten att gynna dem själva. Det skulle förhindras genom att de inte fick äga särskilt mycket.
/DNg

 
At 20 februari, 2006 13:30, Blogger Per-Olof Persson said...

Ett bättre förslag

Individen är expert på sig själv så det mest naturliga är att individen själv fattar de beslut som rör individen själv. Den politiska detaljstyrningen inom ex skola och sjukvård har gjort större skada än nytta.

Skolan är ett bra exempel på en märklig detaljstyrning. Politikerna lägger inlärningsansvaret på skola och lärare. Däremot läggs inget ansvar på individen, eleven. En expertstyrning bör i stället skötas av främst lärarna på skolan. Kontroll över experterna kan då främst ske genom föräldrarnas fria val av skola.

Inom forskningen har inget självklart samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt hittats. Den stora nackdelen med att införa demokrati i ett fattigt land är att det oftast plundras på tillgångar. Politikerna vill ha en snabb inkomstutjämning, vilket hindrar den ekonomiska tillväxten.

Därför är det bättre att den ekonomiska tillväxten kommer före demokratiseringen. Plundringen av landet blir därefter svårare att genomföra, men den är inte helt omöjlig att genomföra av målinriktade politiker.

Detta bästa exemplet på styrning borde vara Hong Kong som britisk koloni. Den anställda guvernören behövde inte styra kolonin - den fungerade utan styrning.

 

Skicka en kommentar

<< Home