torsdag, mars 16, 2006

Arbetslösheten i februari utjämnades

Kraftigt sjunkande arbetslöshet i februari innebär en utjämning från den oväntat höga siffran i januari. Men det är långt kvar ned till regeringens mål 4 procent i diagrammet.

Arbetslösheten sjönk påtagligt mellan januari och februari sett mot bakgrund av normala säsongrörelser (SCB 16/3). Andelen i procent sjönk från 6,3 procent i januari till 5,6 procent i februari när det normala mönstret hade betytt en ökning. Regeringens mål är 4 procent och detta skall uppnås före sommaren enligt Hans Karlsson. Dessvärre kan den påtagliga minskningen delvis bero på den oväntat höga siffran i januari - 6,3 procent var 0,4 procentenheter högre än i januari 2005, vilket är 0,5 enheter högre än väntat.

Av diagrammet nedan som visar antalet arbetslösa personer framgår att januarisiffran ligger 20 000 högre än väntat - dvs ungefär oförändrat på ett år (på den tunna linjen som jag ritat in med ledning av den kraftigare nedanför). Den stora minskningen med 30 000 personer mellan januari och februari i år (283' till 253') består till 2/3 av en normalisering av mönstret. Det hindrar inte att februarisiffran ändå ligger 20 000 under förra årets uppskattade nivå för februari.
Kommer då regeringen att lyckas uppnå 4-procentsnivån? Det är i så fall i maj som detta skall uppnås före valet. Men dit är det långt kvar. Jag har ritat in en * (asterisk) ca 20 000 personer under 200 000-personerslinjen. Dit måste arbetslösheten sjunka för att nivån på 4 procent skall uppnås. Och då räcker det inte att ligga 20 eller ens 40 000 under förra årets nivå.

Grunddata: procent -06 jan: 6,3 ; feb: 5,6. | -05 jan: 5,9 ; feb: 6,2

dito antal personer -06 jan: 283' ; feb: 253'. | -05 jan: 262' ; feb: 274'

1 Comments:

At 19 mars, 2006 17:33, Anonymous Anonym said...

De fyra procenten är ett politiskt mål, som ska framhävas för att visa hur duktiga en s-regering är på att skaffa nya jobb.

All analys visar dock att den inte är det. Den mixtrar mest med talen och använder offentliga medel för att tillfälligt få ned den registrerade arbetslösheten. Så är det t ex med plusjobben.

Alltfler hamnar i våra socialförsäkringssystem, vilket till betydande del visar att folk som kunnat jobba inte kan erbjudas jobb eller att nödvändiga rehabiliterinhgsinsatser inte sätts in. Även fusk förekommer inom dessa system, vilket man nu försöker åtgärda i den mån det går.

Det som verkligen behövs, insatser inom näringslivet, uteblir.

 

Skicka en kommentar

<< Home