måndag, april 03, 2006

Etisk relativism bör motarbetas

Moraliska frågor borde inte på fundamentala områden vara mer kontroversiella än frågan om jorden är rund eller platt. Men då kommer relativisterna med kritik om "de mänskliga rättigheternas imperialism". Det minst resurskrävande sättet att förbättra för människor är dock att sluta göra ont värre.

Det finns så vitt jag kan förstå tre vägar som leder till att man får lida ont. 1) Otur i naturliga förutsättningar, 2) Medmänniskor som gör ont, 3) En ondskefull statsapparat.

1. Otur kan naturligtvis betyda att man råkar ut för en olycka eller naturkatastrof. Men det kan också innebära att man föds på en karg del av jorden eller i ett annars fattigt samhälle eller familj. Dessutom kan man i det genetiska lotteriet råka få egenskaper som inte medför att man blir produktiv eller attraktiv för andra. Fysisk svaget och svag intelligens, brist på musikalisk, konstnärlig eller idrottslig talang, brist på social kompetens, tilltalande utseende, afffärsbegåvning osv leder till att man riskerar att få lida ont av fattigdom och umbäranden.

2. Som om det inte var nog med naturens gensträvighet så kan ens medmänniskor göra ont värre. De kan för det första (a) mörda, råna, stjäla och bedra. För det andra kan de (b) bete sig på liknande sätt på grund av vidskepliga föreställningar. Och för det tredje kan de (c) ha lagt sig till med moraliska sedvänjor som påbjuder ondskefulla handligar som de "egentligen rätta". Ofta tycks dessa rikta sig mot kvinnor: änkebränning och könsstympning är flagranta exempel.

3. Slutligen kan själva statsapparaten bidra till ytterligare ondska ovanpå allt annat elände. Staten kan antingen ses som en förtryckarapparat för de styrande eller som den mekanism som skall skydda medborgarna från varandras ondska. I båda fallen finns det ett visst incitament för staten att hålla medborgarnas inbördes stridigheter nere - antingen som ett sätt att bättre kunna suga ut sina undersåtar när de inte slåss med varandra, eller därför att staten är till för medborgarna och inte tvärtom. Men om de styrande förläst sig på Hobbes, Machiavelli eller Lenin blir det inte trevligt för medborgarna trots ev välmening.

En del människor vill minska ondskan med hjälp av staten. Andra vill utöva makt och säger att de vill minska ondskan med hjälp av staten - de koncentrerar sig mest på den första vägen. Att få framgång på det första området kräver resurser som i sin tur ofta kräver att man tar lätt på den tredje vägen. Om folk har ihjäl varandra på det andra området är inte lika viktigt att bekämpa.

Man kunde tycka att det enklaste och minst resurskrävande sättet att minska ondskan för det första är att staten själv minimerar sitt eget våld och tvång och för det andra håller nere medborgarnas inbördes stridigheter. Det har gjorts lama sådana försök genom att högtidligt stipulera de mänskliga rättighetrna. Men det har gått inflation i rättighetsdeklarationer och de har blandats ihop med social välfärdspolitik av materialistiskt och resurskrävande slag. Vem bryr sig därför om orealistiska rättigheter?

På område 2 c har det nu gått så långt att mellan 113 och 200 miljoner kvinnor i världen har svepts bort av av övervåld, "brandolyckor" i hemmen och försummad sjukvård. Det skriver Sofia Nerbrand i SvD idag 3/4. Hon relaterar uppgifter från Unicef och berättar om ett BBC-reportage från Afrika som visade hur en gravid 14-årig flicka måste dela taxi med ett antal andra personer på väg till förlossningen, varvid dessa hänsynslöst nog ville komma först fram till andra mål med påföljd att den lilla flickan aldrig hann fram utan avled.

Synen på medmänniskorna i olika länder styrs av moraliska föreställningar. I vissa länder eller kulturer tycks det vara mer eller mindre accepterat att kvinnor "misshandlas, våldtas, omskärs, dör i barnsäng, mördas, säljs som sexslavar osv". Det borde man kunna visa vara en felaktig moral som strider mot "de mänskliga rättigheternas universalism". Men istället urskuldar man andra länders och kulturers moraliska föreställningar med hjälp av den meta-etiska lära som kallas etisk relativism. Det som är sant för oss behöver inte vara sant för andra. Det finns ingen objektiv moral och om den till äventyrs finns kan vi inte få kunskap om den, säger många.

Med detta synsätt blir västerlandets moraliska pretentioner "de mänskliga rättigheternas imperialism" som Huntington uttryckte saken i sin bok om civilisationernas krig. Han hör till värderelativisterna även om han erkänner att alla moraliska system ändå har en gemensam kärna. Det finns de som är värre och menar att ett omdöme om det som är moraliskt fel antingen bara betyder (rent semantiskt) att man ogillar företeelsen ifråga, eller rentav bara är ett uttryck för gillandet resp ogillandet: Omskärelse - usch! Sex - fy! Martyrdöd - hurra! (emotivism). Eftersom gillandet eller det verbala uttrycket för detta kan vara olika i olika länder och kulturer blir värdesubjektivister och emotivister ofta värderelativister.

Det är naturligtvis bekvämt att vara relativist vilket i början av 1900-talet kom att skällas som "nihilism". Det var kanske något missvisande eftersom värdenihilismen är en ontologisk ståndpunkt (ontologi ~ verklighetslära) i frågan om huruvida värden har faktisk existens. Och i denna fråga hade "värdenihilisterna" i den s k Uppsala-skolan (Hägerström m fl) inte tillfört några nya rön på samma sätt som de lyckats med på det semantiska området.

Även om de flesta vid förra sekelskiftet, som uttalade sig i etiska frågor, bara moraliserade på det mest tarvliga sätt (luftade sina emotioner), betyder inte detta att det är bevisat att man moraliskt lika gärna får tycka att det är rätt som fel att stympa någons könsorgan [ext]. Värdeobjektivismen säger att det finns en riktig och en felaktig ståndpunkt i denna fråga likaväl som det finns det i frågan huruvida jorden är rund eller platt.

Den etiska relativismen bör därför bekämpas. Det är viktigare för mångas omedelbara välbefinnande än andra relativistiska stridsfrågor såsom uppfattningen att läran om "intelligent design" skulle vara jämbördig med Darwins utvecklingslära.

6 Comments:

At 04 april, 2006 03:53, Blogger Per-Olof Persson said...

Vem bryr sig därför om orealistiska rättigheter?

En författare som använder sig av vetenskaplig metodik (logisk deduktion) för att definiera rättigheter är Murray N. Rothbard i boken "The Ethics of Liberty" (1982). Här är exempel från boken om rätten till yttrandefrihet och pressfrihet (grunden till alla rättigheter är äganderätten, på så sätt kan man få fram realistiska rättigheter):

"Take, for example, the “human right” of free speech. Freedom of speech is supposed to mean the right of everyone to say whatever he likes. But the neglected question is: Where? Where does a man have this right? He certainly does not have it on property on which he is trespassing. In short, he has this right only either on his own property or on the property of someone who has agreed, as a gift or in a rental contract, to allow him on the premises. In fact, then, there is no such thing as a separate “right to free speech”; there is only a man’s property right: the right to do as he wills with his own or to make voluntary agreements with other property owners."

"In short, a person does not have a “right to freedom of speech”; what he does have is the right to hire a hall and address the people who enter the premises. He does not have a “right to freedom of the press”; what he does have is the right to write or publish a pamphlet, and to sell that pamphlet to those who are willing to buy it (or to give it away to those who are willing to accept it). Thus, what he has in each of these cases is property rights, including the right of free contract and transfer which form a part of such rights of ownership. There is no extra “right of free speech” or free press beyond the property rights that a person may have in any given case."

 
At 04 april, 2006 11:49, Blogger Danne Nordling said...

Visst kan man göra denna precisering. Den är dock mera relevant att ta upp när någon gör gällande att det finns en "rätt till arbete". Att alla skall få arbeta är en underavdelning till rätten till frihet. Men lika litet som rätten till tryckfrihet betyder plikten för någon att gratis tillhandahålla ett tryckeri betyder rätten att arbeta att någon har plikten att anställa.
/DNg

 
At 04 april, 2006 16:42, Blogger dobeln said...

"Moraliska frågor borde inte på fundamentala områden vara mer kontroversiella än frågan om jorden är rund eller platt."

Erm, jo, det är väl därför folk hela tiden dunkar ihjäl varandra vid dispyter kring det här 'okontroversiella' ämnet. (Troligtvis eftersom alla tycker att just deras moral inte borde vara mer kontroversiell än frågan om jorden är rund eller platt...)

Min personliga take: Det finns vissa biologiskt grundade moraliska tendenser hos människan (moral är ju en sorts mentalt organ för att underlätta gruppliv), men de kan kringgås - moral verkar vara ganska flexibel, med konformism som en av de allra viktigaste faktorerna bakom vad som är tabu / accepterat / upphöjt just för tillfället.

Även de främsta tabuämnena kan flippa fullständigt på relativt kort tid - Rasism var vardagsmat för 70 år sedan - i dag är det jättetabu. Homosexualitet var på samma sätt jättetabu för 70 år sedan och ses i dag som något helt ok. (Kanske t.o.m. upphöjt på den offentliga arenan - dubbelmoral är alltid regel, inte undantag. Privat är homosex fortfarande ett no-no.)

 
At 05 april, 2006 15:44, Blogger Danne Nordling said...

Jag tror det är en förväxling mellan religiösa värderingar och moraliska värden.

Redan Herodotos trodde att begravningssederna utgjorde exempel på moraliska skiljaktigheter. Detta tog Axel Hägerström fasta på i sin installationsföreläsning 1911 "Om moraliska föreställningars sanning". Men religiös metafysik är inte moral i meningen (rationella) relationer mellan aktörer. Du säger själv att moral är en institution för att underlätta "gruppliv".

Svagheten med traditionell moral är att den gäller en ursprunglig grupp i första hand. Du skall inte dräpa din nästa - men våra fiender får dräpas utan misskund. Troligtvis är det denna attityd som ännu går igen i rasismen.

Tabut mot homosexualitet tidigare var nog religiöst (kristet o muslimskt åtminstone). Idag är den kvarvarande rädslan inte alls moralisk utan bottnar i den egna homofobin - att få en invit är en bekräftelse på att man själv inte verkar vara straight.

Min grundtes är att moraliska frågor av fundamental karaktär i allmänhet inte leder till krig även om man har olika uppfattningar. Om en kultur har uppfattningen att stöld är ok kommer inte en annan kultur att anfalla för att reformera denna föreställning.

Tvärtom kommer utlänningar som finner att stöld även mot dem beivras och bestraffas att upphöra att ta med sig beväpnade följen för att utöva ev behövlig privatjustis. Följden blir att handeln och välståndet kan utvecklas. Det menar jag är en följd av att man hittat den objektivt korrekta hanteringen av olika moraliska konstellationer.

Det som fortfarande kan leda till konflikter är inte moraliska föreställningar utan det som Dworkin kallat "externa preferernser". Den som inte nöjer sig med personliga preferenser utan vill lägga sig i hur andra har det utan att påverkas själv (t ex avund) kan ställa till mycket elände. Denna moraliska kategori måste undersökas mera och riktiga ställningstaganden göras.
/DNg

 
At 10 april, 2006 10:39, Blogger dobeln said...

"Svagheten med traditionell moral är att den gäller en ursprunglig grupp i första hand. Du skall inte dräpa din nästa - men våra fiender får dräpas utan misskund. Troligtvis är det denna attityd som ännu går igen i rasismen."

Det är också dess styrka - en organiserad grupp som inte dunkar ihjäl varandra men som effektivt och utan misskund tar kål på sina fiender är en mycket effektiv organisationsform. Generellt sett är det precis så nationer fortfarande agerar. Universalmoral är mycket poppis bland teoretiker, men i praktiken tillämpas den mest i högtidstal, predikningar och tidskriftsartiklar.

"Tabut mot homosexualitet tidigare var nog religiöst (kristet o muslimskt åtminstone). Idag är den kvarvarande rädslan inte alls moralisk utan bottnar i den egna homofobin - att få en invit är en bekräftelse på att man själv inte verkar vara straight."

Jag håller inte med om att det finns någon hård gräns mellan "religiös" och "icke-religiös" (eller "ideologisk" eller "icke-ideologisk" moral. Känslan om rätt och fel är ungefär densamma, oavsett källan - och den främsta orsaken till känslan av att du gör fel är att auktoriteter inpräntat i dig att du gör fel. (Antar att uppväxten här är oproportionerligt formativ). Möjliga undantag för riktigt biologiskt hårdkodade saker finns troligen, dock.

"Min grundtes är att moraliska frågor av fundamental karaktär i allmänhet inte leder till krig även om man har olika uppfattningar. Om en kultur har uppfattningen att stöld är ok kommer inte en annan kultur att anfalla för att reformera denna föreställning."

Det beror naturligtvis på naturen av deras interaktion. Om dessa två kulturer samexisterar inom ett begränsat territorium är det inte orimligt att anta att den stöldnegativa kulturen med jämna mellanrum tröttnar på att bli bestulen av den stöldpositiva kulturen, och därför kör lite progromer (om de har styrkan), etc. Bor de på två öar utan kontakt kommer de troligtvis inte att bry sig särskilt mycket. Etc, etc. - "the devil is in the details", som jänkarna säger.

"Tvärtom kommer utlänningar som finner att stöld även mot dem beivras och bestraffas att upphöra att ta med sig beväpnade följen för att utöva ev behövlig privatjustis. Följden blir att handeln och välståndet kan utvecklas. Det menar jag är en följd av att man hittat den objektivt korrekta hanteringen av olika moraliska konstellationer."

Ditt antagande här beror på att du preciserat parametrarna på ett visst sätt. Anta istället att den stöldpositiva kulturen finner att den stöldnegativa kulturen inte förmår freda sig effektivt och att de därför tjänar på sin positiva inställning till stöld. I detta fall är den "objektivt" (håller inte med om detta eftersom den "optimala" konfigurationen beror av preferenser, och det finns individuell varians i preferenser) optimala konfigurationen att vara stöldpositiv.

"Det som fortfarande kan leda till konflikter är inte moraliska föreställningar utan det som Dworkin kallat "externa preferernser". Den som inte nöjer sig med personliga preferenser utan vill lägga sig i hur andra har det utan att påverkas själv (t ex avund) kan ställa till mycket elände."

Människor är avundsjuka eftersom de mycket konkret påverkas av vad andra har. Om så inte vore fallet skulle inte avundsjukan finnas (troligtvis är avundet av adaptiv natur). Det betyder inte att avundsjukan är samhällsmässigt positiv - det beror på de specifika omständigheterna. Och visst - ideologi, religion och moral är inte identiska - men det finns mycket starka band mellan de tre.

 
At 12 april, 2006 16:39, Blogger Danne Nordling said...

Vad gör vi med genuint stöldpositiva kulturer?

Vi diskuterar flera olika frågor samtidigt. Min första utgångspunnt var att moraliska föreställningar (definierade som rationella relationer) inte tenderar att leda till stridigheter även om det finns skiljaktiga uppfattningar. Om den ena ön har en befolkning som lever "omoraliskt" - t ex stjäl av varandra - kommer den andra inte att anfalla. Men dyrkar den fel gudom kan det bli krig.

Om det uppstår en landbrygga mellan de två öarna och den stöldpositiva kulturen (SP) blandas med den stöldnegativa kan det bli stridigheter om inte SP-människorna anpassar sig. Det beror på att stöldnegativism är kulturellt dominerande eftersom denna attityd visat sig vara mer framgångsrik än SP. Av samma anledning har nationalekonomerna definierat den västerländska människan i termer av 'economic man'.

Det är alltså Hayeks 'utvidgade ordning' eller 'spontana ordning' som sist och slutligen är avgörande för vilket moralsystem som vi har att föredra. Vill man ägna sig åt oppositonslusta kan man naturligtvis alltid ifrågasätta hela den västerländska kulturen. Hur vet vi att inte bushmännens kultur är "bättre" så som Lasse Bergantyder? Deras kultur är SP gentemot främlingar och internt förekommer ytterst begränsad enkild egendom (den kunde uppvägas till några kg).

Frågan har för oss liten relevans eftersom vi knappast har något val där vi kan anamma kalaharifolkens kultur. Vi har inte ens anledning att sända in trupper för att få stopp på stölder och andra småbrott. Frågan är hur vi ställer oss till mord och misshandel. Mord förekommer i hög frekvens - som i en amerikansk storstad. Är det vår plikt att försöka få ner mördandet med västerländska metoder?

Och hur ställer vi oss till en primitiv kultur som tillämpar könsstympning? Skall vi sända in trupper som en feministbloggare tycks önska (länk ovan)? Dr Sander som anser att stympning är något relativt accepterar detta som "rätt". Feministen anser detta vara orätt var i världen det än förekommer.

Änkebränning, stympning, slaveri etc kan vara en orsak till morliskt motiverade krig. Det märkliga är att stater som bryter mot FN:s 21 första rättigheter fortfarande får vara medlemmar - trots att upprätthållandet av dessa inte borde kosta särskilt mycket. Men det kanske Eliassons nya organ skall sätta P för?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home