måndag, maj 01, 2006

Göran Rosenbergs tre fel om liberalismen

Det är fel att hävda att framgang i var tid beror pa arv av jord och kapital. Det är enögt att bara angripa liberalernas kampmetoder. Det är inte bevisat att staten bör beslagta inkomster som beror pa nedärvda, personliga egenskaper och talanger (dworkinism).

Författaren och kolumnisten Göran Rosenberg skrev i lördags (29/4) en kolumn i Dagens Nyheter (nästan en hel sida) om liberalismen av idag och att den blivit "en liberalism för de framgangsrika". Detta belyste han med en argumentation pa tre omraden: 1) De rika har blivit rika genom monopol och spekulation. 2) Att bekämpa den"orimliga beskattningen av arbete" är orätt. 3) Riktig liberalism är att utjämna nedärvda skillnader och att ta bort privilegier.

Göran Rosenbergs angrepp pa liberalismen är f¨foranlett av skriverier i den nya (och dyra)tidskriften Neo, som jag inte haller mig med. Där kan naturligtvis nagon redaktör uttryckt sig alltför kategoriskt for Rosenbergs smak och därför initierat hans angrepp. Men hans kritik har en generell och principiell karaktär, inte olik den som under gangna tider ofta har riktats mot liberalismen.

1. Om samhället mest kan liknas vid ett nollsummespel (vad nagon vinner förlorar en annan) kan vi sla fast att dagens rikedomar för stora grupper i OECD-länderna beror pa att andra grupper fatt det sämre. Menar Göran Rosenberg verkligen detta när han skriver att de rika "har allt färre skäl att tacka sig själva och allt fler skäl att tacka andra"?

Eller avser Rosenberg den hundradels promille av de arbetande som LO regelbundet brukar dra fram för att visa hur olidliga klyftorna i Sverige har blivit? I Sverige rör det sig om ca 400 personer. I hela världen kan de representeras av "monopolbyggaren" Bill Gates och "valutaspekulanten" George Soros, som Rosenberg använder som konkreta exempel. Sadana personer är inte hedervärda men de far gärna atminstone göra gott med hjälp av sina rikedomar, enligt Rosenberg.

Hade världen varit bättre om Bill Gates inte varit sa framgangsrik? Hans företag hade da varit ett bland manga lika sma företag. Han hade da haft mindre pengar över till välgörenhet men framförallt hade han haft mindre resurser över för att investera i nya innovationer pa IT-omradet. Jag är inte alls lika säker pa att Bill Gates är ett gissel för mänskligheten som Göran Rosenberg.

George Soros har ägnat sig at valutaspekulationer som liberalismen tillater. Hade inte han gjort detta hade en rad andra gjort det. Kanske är det bättre att nagot ofrankomligt hanteras av ett fatal personer som senare kan dela med sig, än att manga blir halvrika och later pengarna ga till lyxkonsumtion? Aterigen har Rosenbe3rg valt ett daligt exempel för att illustrera sin tes.

Jag skulle vilja vända pa Rosenbergs tes och hävda att vi aldrig förr har sett en epok som är sa beroende av det enskilda initiativet i form av personliga insatser som var egen tid. Det är inte genom att ärva stora lantegendomar eller finansiella kapitalsom man idag kan bli framgangsrik. Pa sin höjd far en del av dessa rika vara med om att finansiera de verkliga entreprenörerna som¨är mänsklighetens egentliga välgörare.

2. Om man betraktar beskattningen av arbete som nagot principiellt orättfärdigt, far man da kämpa för sin sak genom att anlita svart arbetskraft? Nej det är att ta till utomparlamentariska atgärder och sadana fördömer alla i Sverige... Eller är det sa att detta bara är tillatet när vänstern pa sa vis vill fa mera tvang infört i Sverige? Göran Rosenberg verkar nagot enögd.

3. Riktig liberalism (representerad av sadana som kallar sig liberaler i USA) vill "ge alla individer lika möjligheter att själva pröva sina vingar", enligt Rosenberg. Det är en vanlig glidning som möjliggjort att ordet "liberal" i USA närmast har kommit matt beteckna en socialdemokrat. Liberalerna bland de amerikanska grundlagsfäderna sag det däremot som en plikt att endast hindra alla dem som ville sätta upp hinder för individerna att själva pröva sina vingar - inte alls nagot sa langtgaende.

Med andra ord skulle alla ha rätt till att själva fritt fa "söka lyckan" utan onödiga hinder. De riktiga liberalerna av klassiskt snitt tänkte sig inte alls att staten skulle tvinga av nagra medborgare resurser som sedan skulle ges till andra för att "alla skulle fa" lika möjligheter.

Denna princip, som jag skulle vilja kalla dworkinism (efter utilitaristen Ronald Dworkin), bygger pa en hittills okänd moralisk teori, där enbart dess slutsatser är kända. Dessa är att enbart förtjänta egenskaper far av staten tillatas att ligga till grund för inkomstskillnader mm. Genetiskt nedärvda egenskaper sasom intelligens, företagaranda, musikalitet, skönhet, styrka eller social kompetens är inte förtjänta och därför borde resultatet av dessa egenskaper i form av pengar mm sa langt möjligt tvingas in till staten.

Hur rättfärdigas denna "egalitära liberalism"? Hittills har jag endast sett förslaget "genom intiution" (Kymlicka). Det tycker jag är ett alltför svagt försvar för en sa omvälvande samhällsteori.

11 Comments:

At 01 maj, 2006 20:03, Anonymous Anonym said...

Det kan ju vara intressant att notera att när Rosenberg citerar Neo första gången så hoppar han över ett par ord. En petitess kanske, men "rikedom är rätt, oavsett vad denna rikedom består av" betyder väl inte riktigt samma sak som "[a]tt sträva efter rikedom är rätt, oavsett vad denna rikedom består av". Texten finns här och även Peter Wennblads artikel som det hänvisas till finns på nätet.

Angående dworkinismen så finns det de som tolkat Rawls på samma sätt. Felaktigt visserligen, men tolkningen finns. Men i vilket fall så tycks teorin vara smått bisarr, för den är inte mycket till ledljus. Rimligtvis kan den inte gälla endast ekonomiska förehavanden, utan också politiska. Och vem har då rätt att omfördela oförtjänta ekonomiska inkomster om inte heller de politiska positionerna är förtjänta?

 
At 01 maj, 2006 21:26, Blogger Tino_G said...

1. Påståendet att de flesta inte tjänat sina pengar genom produktiv verksamhet är ren nonsens och saknar total belägg i empiri. All forskning visar att det i marknadsekonomin finns en mycket stark länk mellan produktivitet och inkomst. Ca 2/3 till och med av miljardärerna i USA är “self made“. Endast ca 20% av all kapital är ärvd.

2. Tesen att olika utfall orsakats av olika mojligheter må vara populär, men är troligen fel. Rosenberg kan heller inte ge några konkreta och realistiska exempel på vad det är extern som stoppar dagens fattiga att komma fram? Fattigdom har sin grund främst i skillnader i förmåga (som är stora och vi aldrig kan komma ifrån) samt dålig kultur och dåliga normer bland underskassen, till exempel gällande arbete och utbildning. Externa hinder är minimala, vad exakt skulle det vara? Om nu problemet var olika mjligheter borde 60 år av massiv välfärdstat i Europa OCH USA haft starkta effekter på fattigdom, vilket det inte har gjort (annat forstås än att ge de mer pengar, men det har inte gjort att de eller deras barn har lyckats själva, snarast tvärtom)

3. Om nu liberaismen bara är de “framgångsrikas” så inga problem, överväldigande majoriteten av befolkningen är trots allt “framgångsrika” i liberala länder. MEDIAN inkomsten for arbetande män i USA är trots allt ca 35.000 kr i månaden. De mest produktiva 3 millionerna i USA producerar 15% av BNP, resterande 85% tillkommer den breda medelklassen .

4. En allt större andel av de rikaste väst är framgångsrika entreprenörer samt högutbildade “professionals“. Tänk, i en värld där tillväxt drivs av innovation och allt mer avancerad informationsbehandling är de hög kognetiv formaga och de högproduktiva individererna allt viktigare! Vem hade kunnat gissa? Eller vem fan tror Rosenberg producerar vår unika välstnd? Gatubarn i Brasilien?

50% av alla industriella patent kommer fran USA, huvudsakligen det privata näringslivet. Tillväxt i levnadsstandard, livslängd och livskvalitet är en funktion av dessa teknologier, inte några nollor i DN-kultur eller självproducerande bönder i Indien. Oavsett vad “liberalen“ Rosenbergs blandning av politiskt korrekthet och 68-tankar nu säger.


5. Fattigdomen i vår tid består av mnniskor som inte jobbar och inte producerar något. Att de “intellektuella“ liksom papegojor fortstta påsta att de rikas välstånd kommer från de fattigas arbe som på Marx dagar börjar faktiskt bli pinsamt. De fattigas materiella välstånd är högre än medelklassen var två generationer sedan. Problemet idag är social fattigdom, vilket knappast heller är de produktivas fel.

6. Att totalt utradera nedärvda skillnader är inte liberalism, det är värsta stortens kommunism (givetvis kan människor sen frivilligt eller genom staten hjälper de som inte har haft tur i livets lotteri och inte lyckas bra i en fri ekonomi).

En person har hög IQ mer är ful och har svårt med tjejer. En har lag IQ men är snygg och lång. IQ är empiriskt den viktigaste enskilda determinanten av inkomst, sa forsta personen blir rik. Ska vi ta hand pengar eller med tvång ge honom sämre utbildning? Ska vi tvinga kvinnor att ligga med honom, och skära lite i den snygga dumma killens ansikte for att utjämna alla nedärvda skillnader? Hur ska vi gora honom rik, genom att ge första killens pengar till honom eller pa nagot sätt tvinga marknaden att belöna honom oavsett prestandard? Kallar man detta liberalism?


7. Rosenberg är, har alltid varit kommer alltid att vara en okunnig idiot.

 
At 02 maj, 2006 09:25, Blogger dobeln said...

Tino_g påpekar helt korrekt att världen blivit alltmer rättvis (i bemärkelsen att produktivitet och lön stämmer överens), men att det inte nödvändigtvis skapar jämlikhet.

Det är dock värt att komma ihåg att Göran G et. al. (dvs. hela det politiska och intellektuella etablissemanget, i varierande grad) helt enkelt måste tro att fattigdomen i dag beror på samma orsaker som för 150 år sedan (de hade inte rätt då heller, men de hade mindre fel), eftersom de är empiriska egalitärer, dvs. tror på människors inneboende jämlikhet, på alla möjliga nivåer (De tror naturligtvis inte på det i praktiken, men väl i teorin, och det är det som spelar roll). Just alla människors empiriska jämlikhet är axiomet som hela deras tankevärld är byggd på, på fler områden än man kan ana.

Sedan ska vi inte glömma bort klassintresset här. Varmluftsproducenter som Göran G kommer alltid ha ett intresse av att skuldbelägga och nedvärdera den arbetande befolkningen, från undre medelklassen och upp. På så vis kan man tillskansa sig mycket makt och inflytande, då skuld och skamkontroll* är mycket användbart för att kunna bedriva effektiv utsugning. (Fråga kyrkan!)

* Jämlikhet är här mycket användbart, då våra egalitära impulser är kalibrerade för grupper om runt 150 personer. Göran G et. al. kan därför alltid hitta någon orättvisa någonstans i världen att gnälla över, för att aktivera människors skuldimpulser över sitt eget relativa välstånd.

** Sedan händer det givetvis regelbundet att de mäktiga kör över de mindre mäktiga på olika vis, men just lönesättning är troligtvis en av de sämre illustrationerna till detta, i varje fall i västvärlden.

 
At 02 maj, 2006 15:26, Anonymous Anonym said...

S anklagas för muslimskt röstfiske

I KVÄLLENS UPPDRAG GRANSKNING 2 maj:

"I andra delen av vår reportageserie om islam och integration granskar vi de muslimska riksförbunden och särskilt Sveriges Muslimska Råd, med högkvarter i en av landets mest kända moskéer, Södermoskén i Stockholm. Det är en organisation vars tongivande företrädare förespråkat sharialagar för muslimer i Sverige. Och som visar sig ha ett tätt samarbete med socialdemokratins kristna grupp Broderskapsrörelsen. Röstfiske hos en odemokratisk rörelse, tycker kritikerna."

Efter programmet kan du ställa frågor direkt till redaktionen - chatten startar klockan 21.

Tisdag 2 maj, 20.00, SVT1

http://svt.se/granskning

 
At 02 maj, 2006 23:18, Blogger Disen said...

En lyckad jordreform er historiskt grunnlaget for en hygglig liberal ordning. Nån engelsk kung styckade en gång i tiden lordgodsen för att krossa adeln i kampen om makten- och undvek derfor en revolution a la francaise. Mugabe har misslyckats. USA hadde the frontier med jord åt alla. Norge er en nation av självägande bönder med kun två adelsslekter - derför bråkar vi nordmenn när direktörlönerna går över miljonen.

I dagens globala nyliberala ordning öker inkomstklyftorna i alla jamförelser. Apologeterna sier som dom sagt i alla tider - mer kapitalism och växt löser alla problem. Men det er ju numera motbevisat att frihandeln fixar detta : Realinkomsten i USA sjunk 2004, kaloriinntaket i Indien sjunker. Det er löjligt att dividera om en eller två dollar om dan, som kritikerna til världsbankens BNPberäkningar har visat.

Konsumentdemokrati funker ikke. Skall kinesiska stenslipare och indiske elskrotare räddas från dammet resp. kvicksilvret, måste arbetsvillkoren kämpas fram på politisk nivå genom ILO, name-and-shame i media , sanktioner i EU osv
Kapitalister och importörer på andra kontinent bara tittar åt andra hållet och räknar pengerna. Det er til å grine av.

Egalitär liberalism, litt halvprotektionistisk blåsosseri och socialliberalism er den rätta mixen och kan rettferdiggöras genom sin egen suksess i praktiken. Som Anders Isaksson sade om monarkin : Fel i teorin, rätt i praktiken.

Sen så forstår jeg ikke hur en tycka synd om miljardärerna. Som på nät sätt hindras från att investera i entreprenörskap ? Sanningen er ju att dom entan er korkade, lata eller giriga. Disponerar en en miljard, har en 1000 gånger mer ansvar enn en miljonär. Det er inte orimlig att andra enn miljardärerna har synpunkter på detta disponerande. Likeså er det obegåvat att jaga dom ur landet.

Nyliberalisterna mäter Bill Gates och Jörgen Hattemaker med samma absoluta mått. Hur kan en förneka att tiotusentals Hattemakrar behövs för att Gates skall lyckas - och vise versa ? Inget ondt om Gates, i denne avdelningen skall säjas, men en kan ikke utforma en politisk filosofi ENBART ut i fra dom lyckade affärsmännens storys. Några lyckas grandiost, andra lider Jobs öde - det beror stort sett bara på tur och fräckhet.

Det er med stor glädje att jeg konstaterar att 10 mill illegala hårdarbetande glatt demonstrerar i USA.
Republikanernars dilemma i innvandrarfrågan er nyliberalistens : en kan inte både äta kakan och ha den kvar, dvs båda trycka ned den billiga arbetskraften och njuta av produktiviteten. Alla vet att den bräckliga amerikanska ekonomin drivs av flitiga mexicaner. Frihetsstatyn på tårarnars ö, Ellis island, rymmer dom stolta orden : Gimme the tired and huddled masses, yearning to breath free Dax att damma av principerna altså.
I samma vända kan en jo nämna att alla Smith, Ricardo, Hamilton, Madison, Jefferson och Adams aldri villa veta av några "fria företag". Dom skulle vri seg i graven om dom så dagens globala storbolag.

Samma smältdegel er inte möjlig i Europa. Det er inte dermed sagt att vi skall vara fördömda till ekonomisk undergång. Lyssna noga, nåt er på gång : Nästa OECDforum kallas Balancing Globalisation.

Sen skall jag upplysa om att Neomagasinet sensurerar friskt på sin blogg. Så mycket för deras duggfriska nyliberala yttrandefrihet.

 
At 02 maj, 2006 23:38, Anonymous Anonym said...

Rosenbergs attack mot Wennblad ska ses i ljuset av att Wennblad faktiskt var Moderna Tiders sista chefredaktör innan MTG la ner tidningen. Rosenberg startade som bekant Moderna Tider, och den lille koleriske mannen gillar inte unga uppstudsiga män som tar (hans)plats i debatten.

Det handlar tyvärr inte bara om åsikter gott folk...

 
At 03 maj, 2006 11:03, Blogger dobeln said...

"En lyckad jordreform er historiskt grunnlaget for en hygglig liberal ordning."

Det kan vara en bra start - iofs. förblev just England mycket ojämlikt jordmässigt och lyckades ändå få fram en mycket liberal ordning jämfört med övriga Europa , men ändå...

"Men det er ju numera motbevisat att frihandeln fixar detta : Realinkomsten i USA sjunk 2004, kaloriinntaket i Indien sjunker."

Precis, alla seriösa bedömare förstår att det vi verkligen ska bry oss om när vi utvärderar komplexa förlopp som ökad frihandel är två godtyckligt utvalda pyttesmå förändringar för ett enskilt år.

"I dagens globala nyliberala ordning öker inkomstklyftorna i alla jamförelser."

Ökade inkomstklyftor *kan* vara ett problem, men det beror väldigt mycket på det sociala sammanhanget och den inkomstfördelning du utgår från. Ökade globala inkomstklyftor mellan t.ex. Kina och Afrika spelar i princip ingen roll alls, utom för de som vill topprida andra genom hycklande skuldbeläggande. Andra klyftor (och deras bakomliggande orsaker) kan få väldigt otrevliga konsekvenser, särskilt om etnicitet är inblandat. I fall med "misslyckade minoriteter" är sociala problem den stora frågan (Se: Afroamerikaner), i fall med minoriteter som ligger klart över snittet är det progromspöket. (Indonesiska Kineser, ryska / tyska judar, afrikanska Indier, etc.) Särskilt i Indiens fall (som du nämner) kommer denna faktor att få stora konsekvenser som många Indienentusiaster bortser från. Runt 85 procent av befolkningen tillhör underkasterna, som knappast är de som driver tillväxten. Och när de ser hur de 15 procenten högst upp plockar hem storkovan, tja...

När det gäller arbetsvillkor så stämmer det att lagstiftning eller fackförbund i regel behövs för att säkra mot missbruk, men att låta utländska (konkurrerande) fackförbund och politiker tvinga fram villkoren vore ett stort misstag, då deras intressen till stor del går på tvärs mot de stackars arbetare som de säger sig vija värna.

"Alla vet att den bräckliga amerikanska ekonomin drivs av flitiga mexicaner."

Mexikaner (särskilt den illegala varianten) jobbar på marginella jobb i inproduktiva sektorer som hemhjälp, okvalificerat byggnadsarbete och i det subsidierade jordbruket. Samtidigt är den sociala kostnaden stor, då de är sämre utbildade och har lägre inkomster, högre brottslighet, etc. (Välj en socialekonomisk indikator, och du kan vara säker på att den är sunkig)

Att du samtidigt klagar på "dålig reallöneutveckling" och ökad ojämlikhet i USA och samtidigt vill se ett fortsatt massivt inflöde av okvalificerad arbetskraft är sedan lite motsägelsefullt.

"Gimme the tired and huddled masses, yearning to breath free"

Det där är naturligtvis bullshit som en medlem av den mest verklighetsfrämmande gruppen i samhället, poeterna, skribblat ihop. (Tror att den som skrev ihop just denna strof sedan emmigrerade *från* USA...) De flesta länder, inklusive USA, mår bäst av att "the tired and huddled masses" stannar hemma. Poesifloskler ändrar inte på det.

"Republikanernars dilemma i innvandrarfrågan er nyliberalistens : en kan inte både äta kakan och ha den kvar, dvs båda trycka ned den billiga arbetskraften och njuta av produktiviteten."

Som sagt, Mexikanernas (läs: mestizos "La Raza" - den vita mexikanska överklassen utvandrar inte, de gillar Mexico) produktivitet är låg. Däremot finns det Republikanska (och Demokratiska) dilemmat där - en billig tjänar/grovarbetarklass är attraktiv för undre överklassen och övre medelklassen, då den kan göra deras vardag lättare och deras affärer vinstrikare. Resten av medel- och arbetarklassen betalar ett pris för detta, dock. I längden biter sig även övre medelklassen sig i rumpan, då den nyimporterade underklassen börjar utnyttja sin politiska makt för att tillskansa sig mer subsidier, kvoter, osv. Det är väl bara att ta en titt på dagens latinamerika för att se en planritning för hur systemet funkar. George Bush's hållning i frågan är dock mycket riktigt ingen slump.

"samma vända kan en jo nämna att alla Smith, Ricardo, Hamilton, Madison, Jefferson och Adams aldri villa veta av några "fria företag". Dom skulle vri seg i graven om dom så dagens globala storbolag."

Just det här med att tvångsrekrytera de döda till sin politiska uppfattning blir lätt lite gammalt i längden.

 
At 03 maj, 2006 14:31, Blogger Federley said...

Mkt bra skrivet Danne. Jag retade mig också på hans artikel. Har funderar på att skriva ngt längre men du gör det med den äran!

 
At 03 maj, 2006 22:46, Blogger The_Great_Below said...

Socialisters definition av liberalismen brukar sällan stämma. Detta torde vara ganska lättförståeligt. Om man argumenterar utifrån en så bräcklig grund som socialismen, speciellt nu efter att korthuset fullständigt har rämnat, så behöver man lite "strawmen" att argumetnera emot, annars tappar man ju ansiktet fullständigt. Dessutom måste ni komma ihåg att det i de större medierna i Sverige inte kommer att sägas någonting om detta. Egentligen är hans artikel helt överflödig, ty den kodifierar bara det som är den allmänna uppfattningen hos de stora aktörerna i den svenska debatten. Och så kommer det att förbli. Därom är jag tämligen säker.

 
At 04 maj, 2006 17:03, Blogger Danne Nordling said...

Jag âterkommer nästa vecka.
/DNg

 
At 30 augusti, 2008 22:13, Blogger Ola Berg said...

Du skriver så insiktsfullt och bra, men oj vad det hade varit skönt med en liten språkgranskning innan du trycker på "Sänd".

Flödet för läsaren blir hela tiden stört, och det är lite synd.

 

Skicka en kommentar

<< Home