torsdag, maj 11, 2006

Partiledarna tävlade med överbud

En saklig partiledarduell mellan Persson och Reinfeldt som ändå inte gav några besked om jobben. Direkt förvirrande var Alliansens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter. Persson fick det att låta som en skattehöjning utan mothugg från Reinfeldt. Dåligt förberett?

Göran Persson (s) och Fredrik Reinfeldt (m) möttes på torsdagskvällen 11/5 i en partiledarutfrågning med kommentarmöjligheter i TV 1 under ledning av Karin Hübinette från Agenda. Det verkar som om dessa möten blir alltmer allmänna utan några nya och mer klargörande besked i sakfrågorna. Här var det annars upplagt för att ge svar på frågor kring utanförskapet, som inledningsvis belystes med siffror framtagna av redaktionen.

Det enda nya beskedet var att Göran Persson i slutet av debatten tyckte att Rose Marie i Luleå som levde på 5 000 kr/m i "sjukersättning" (nyspråk för förtidspension) skulle få en höjning. Med den strategi som Fredrik Reifeldt och de "nya" moderaterna valt borde han haft ett motargument i beredskap. Skall man tävla i grenen överbud till väljarna får man inte stå tomhänt i en sådan situation. Nu kunde moderatledaren bara säga att han skulle göra allt för att bryta Perssons politik som leder till utanförskap och att för få jobbar för att kunna försörja pensionärerna på längre sikt. Det struntar väl Rose Marie i.

Här skulle Reinfeldt åtminstone ha kunnat säga att han skulle verka för att de fattigaste eller de med vissa klara diagnoser skulle kunna få förbättring. Det gäller att värja sig mot argumentet att de som är allvarligt sjuka eller saknar armar och ben inte skall drabbas. Dessutom är det så att Alliansen väl inte föreslagit att just förtidspensionen skall försämras, vilket man fick intrycket av. (Persson angav dock 4,5 mdr som skulle gå till sänkt förmögenhetsskatt.) Slutligen kan man fråga sig hur Persson skulle bedöma att höjda förtidspensioner skulle inverka på utanförskapet? Ökar eller minskar incitamenten för att skaffa sig ett jobb om man hör till den hälft som har arbetsförmåga? Siffran 550 000 förtidspensionerade borde ha nämnts här!

Nu kunde Reinfeldt konstatera att Persson inte längre, som han antydde 1:a maj, såg arbetslösheten som en oviktig fråga. Men programledaren lät partiledarna enbart räkna upp sina vanliga käpphästar utan att fördjupa sig särskilt mycket i hur mekanismerna bakom programmen såg ut. Den som var uppmärksam hörde att Persson inte hade något program utan att han förlitade sig på en "ekonomi i ordning" med låg ränta och höjda reallöner etc. Han hade ju redan skapat 300 000 nya jobb och ytterligare 80 000 nu under 2006! Mot detta borde Reinfeldt ha visat upp en trovärdig bedömning, utan för mycket hemsnickrade siffror och definitioner, för hur hög den egentliga arbetslösheten verkligen är. En beräkning borde ha presenterats några dagar före debatten.

Men Reinfeldt hade ingen ny information om nya jobb att komma med. Det enda nya inslaget för jobbskapande var de sänkta arbetsgivaravgifterna för husållsnära tjänster (dvs Dan Anderssons gamla förslag). Men det förklarade han inte i grova drag utan Persson fick oemotsagt förklara att det skulle betyda 3 miljarder i sänkning för t ex skönhetsvård som skulle betalas av industriföretagen i t ex Gnosjö med 6 miljarder i höjning (av vad?). Reinfeldt verkade dåligt förberedd.

Nu när överskottet i den offentliga sektorn ökar kan Persson utlova ytterligare reformer. Höjda förtidspensioner är nog inte sista ordet i den tävlingen. Bostadstilläggen till pensionärerna var de båda överens om. Reinfeldts extra miljarder till den offentliga sektorn får han nog precisera bättre i fortsättningen om han skall hänga med i den konkreta överbudspolitiken. Huggsexa om om högkonjunkturens resursökning verkar bli resultatet med detta upplägg.

I slutändan kan man befara skattehöjningar. Men debatten handlade enbart om sänkningar. Här gjorde Reinfeldt klart att ha aldrig föreslagit några 250 mdr i skattesänkningar. Persson försökte invända med citatet ur "Svenskar i världen" om Europa-nivån men Reinfeldt klippte av med att han väl ändå var den som hade tolkningsföreträde vad gäller de förslag moderaterna kommit med. Och det är ca 50 miljarder i skattesänkningar.

Debatten vägde ganska jämnt men med en viss övervikt för Persson. Det kan betyda fortsatta svårigheter för Alliansen när avståndet mellan blocken redan har krympt. Sannolikheten för regimskifte har minskat. Det är förvånansvärt att Alliansen inte har tagit fram en bättre argumentation när Persson verkar vara så passiv. Tror man att valsegern redan är säkrad?

7 Comments:

At 12 maj, 2006 00:09, Anonymous Anonym said...

Intressant läsning, sakligt och tydligt.
Jag håller med dig om att det verkar som om Reinfeldt och alliansen tror att valet redan är vunnet. Det är inte helt lätt att ta en stor ledning och sedan hålla den. När motståndarna börjar komma ikapp så är det lätt att man förblir stillastående och tittar på medan man blir omkörd. Personligen har jag inget emot det scenariot. :)
Mvh Erik Laakso

 
At 12 maj, 2006 01:32, Anonymous Anonym said...

"Dessutom är det så att Alliansen väl inte föreslagit att just förtidspensionen skall försämras"

Detta är väl inte riktigt väl överenstämmande med sanningen.

Man har väl sagt att man bara skall räkna med 80% av antagandeinkomsten och inte 100% som i dag.

Om moderaterna får bestämma så har dom sagt att man skall fasa ut alla förtidspesionärer i riktig pension vid 61 års ålder och det skulle få konsekvenser i storleksordningen 30 000 - 45 000 kroner per år i sänkning livet ut för alla förtidspensionärer.

KAS

 
At 12 maj, 2006 07:47, Blogger Tino_G said...

Just deras fullständiga oförmåga att komma med konkreta motargument är för mig obegripligt. Person är, trots allt, en idiot, men en hel del svaga argument (när det gäller arbetslösheten är han helt naken). Men de borgerliga tror att den genomsnittliga väljaren är universitetsutbildad ekonom och kan allt redan. Folk är korkade, säger person 250 miljarder och 4% arbetslösheten är det ganska många som tror honom (speciellt om han tillägger ”det går bra för Sverige, bäst i världen”).

Fråga till Nordling:

Du som är insatt, har inte Person eller Nuder splekulerat i framtida höjda skatter som andel av BNP? Finns inga konkreta siffror då? Då kan Moderaterna spela samma lek med 200 miljarder i skattehöjningar om Person kommer till makten.


Förtidspensioner kostar idag 140 miljarder per år. Varje svensk arbetare ger 3000 kr om månaden för att betala andras förtidspensioner, som nästan har fördubblats på några år. Om svenska folket givet detta vill göra det *ännu* mer lönsamt för folk att ta semester resten av livet förtjänar de Socialdemokrater vid makten.

 
At 12 maj, 2006 12:25, Anonymous Anonym said...

Så hur ska Reinfeldt klara av att styra ett land när han inte ens fixar att argumentera i en partiledardebatt?

Dessutom: Om det ska bli någon förändring, någonsin, så måste korthuset ramla ihop så det märks. Och det måste inträffa medan S sitter vid makten.

Det finns ju ändå inga markanta skillnader mellan riksdagspartierna idag. Alltså kan S lika gärna sitta kvar så att allt fortsätter som tidigare, med en "lagom" brant utförslöpa ("Oj, så dyrt det har blivit borta i Lettland...")

Om Alliansen vinner till hösten så kommer något liknande att inträffa som hände 1991-94. Mellan 2006 och 2010 ska en hel del 40-talister gå i pension. Har Nuder pengar så det räcker?

Om det skulle uppstå en kris under en Reinfeldt-ledd regering får socialdemokraterna lägligt nog ytterligare 20 år där de kan säga "titta så illa det gick med en borgerlig regering - BÅDE 1991/94 och 2006/2010".

Nej, det är lika bra att låta Persson och Nuder sitta kvar ytterligare en mandatperiod, så de inte kan skylla på någon annan. Om pensionspengarna till 40-talisterna skulle börja tryta till exempel.

Kan bara hålla med Tinos slutkläm för övrigt. You get what you deserve.

 
At 12 maj, 2006 13:11, Blogger Per-Olof Persson said...

Orsaken till sossarnas valvinst?

För att vinna ett val måste sittande regering ha "tur" med konjunkturen. Skälet till att Sverige idag befinner sig i en högkonjunktur beror på att penningmängden (enligt måttet M3) har ökat med hela 15,1 % det senaste året (enligt statistik från mars).

Orsakssambandet är mycket enkelt - människor kan köpa mer om de får tillgång till mer pengar och en högkonjunktur uppkommer (precis lagom till valdagen). Det enda som är imponerande är att inflationstakten är så låg (1,5 % i april) trots att tryckpressarna kör i samma hastighet som under Weimar-republiken i Tyskland.

Det som är imponerar negativt är att arbetslösheten trots denna penningledda högkonjunktur kan vara så hög. Enligt en artikel i Expressen så ligger arbetslösheten på 17 %, enligt tidningens egen uträkning.

Alla de löften som politikerna kommer med bygger på att skatteintäkterna ökar när penningmängden ökar. Som alla säkert förstår så bygger detta på något som inte är långsiktigt stabilt. Det reala välståndet samt sysselsättningen i landet kan inte på lång sikt bygga på ständiga ökningar av penningmängden.

Pengar kan skapas i stor mängd utan någon kostnad. Det vore helt otroligt fantastiskt om vi kunde få någonting för ingenting. Det mest troliga är att en depression uppkommer så småningom med arbetslöshetssiffror på kanske 30 %.

Den ekonomiska uppgången kommer att brytas till en nedgång av ett flertal faktorer:

(A) Företagens vinster ökar när penningmängden ökar. Fackföreningarna kommer därför att kräva höga löneökningar. Det leder i sig till kraftiga nedskärningar.

(B) Inflationsmålet på 2 % kommer att hotas och Riksbanken kommer därför att höja räntan kraftigt och ekonomin går in i en depression.

(C) Det är de penningledda uppgångarna som skapar lågkonjunkturerna. Om exempelvis människor kan köpa 15 % mer varor och tjänster pga av en ökning av penningmängden på 15 % - så leder detta till att företagen anpassar sin organisation till denna ökning av efterfrågan.

Företagen skaffar sig mer resurser - arbetskraft, maskiner, lokaler mm - som är anpassad till denna ökning av efterfrågan. Det enda som krävs för att företagen ska inleda en period av kraftiga nedskärningar är att penningmängdsökningen inte ökar procentuellt lika mycket som tidigare. En del av efterfrågan försvinner och därför är nedskärningarna oundvikliga. Nedskärningarna startar en nedåtgående spiral av minskad efterfrågan i ekonomin.

 
At 13 maj, 2006 01:07, Blogger Danne Nordling said...

Några reflexioner:

KAS / Tidigare var Reinfeldts argument att bidragen borde gå att skära ned till 60-65 procent från en nivå på 80 procent eftersom det redan i Perssons Sverige finns massvis av förtidspensionärer som måste leva på den nivån. Därför är det svårt att tro att man också skall skära ner förtidspensionerna. Men nu har LO och Göran Persson hävdat att detta är fallet och moderaterna har inte svarat (i varje fall inte så kraftfullt att det slagit igenom). Det kan betyda att Alliansen faktiskt vill försämra för förtidspensionärerna, vilket kan bli en belastning - i synnerhet om det får karaktären av retroaktiv reglering för dem som redan gått i förtidspension.

Tino / För mer än ett år sedan talade Persson och Nuder om skattehöjningar för att klara försörjningen av det ökande antalet pensionärer. Partistyrelsen tillsatte en skattegrupp som skulle bereda frågan. En skatteutredning och sedan en skattereform, båda efter valet, har också antytts. Men några siffror har inte nämnts och frågan har varit död i minst ett år. Det är konstigt eftersom Alliansen borde ha kunnat hålla skattehöjningshotet levande genom att jaga SAP med detta problem.

Kossan s r / Ja, Reinfeldt börjar visa svaghetstendenser trots att han valt upplägget själv. Att Alliansen inte kunnat utnyttja faran för skattehöjningar beror nog just på att pensionerna leder till ett problem som man inte heller kan hantera. Det är dock ännu mer förvånande eftersom Alliansen skulle kunna argumentera för att dess politik ökar arbetsutbudet och skatteintäkterna så att detta problem i så fall kan klaras. Men istället har både Reinfeldt och Olofsson kommit med krystade resonemang att detta skulle leda till att vi på sikt kan sänka skattetrycket till Europa-nivå utan att sänka skatteintäkterna.

Faran med ditt resonemang om uppskov är att en Nuder-regering efter valet hänvisar till att SAP talade om skattehöjningar redan mer än ett år före valet och att det är naturligt att höja skatterna för att bekosta omsorgen om de äldre, som man också lovat. Att sysselsättningen inte stimuleras och arbetslösheten fortsätter vara hög har SAP redan visat vara något som inte är ett "viktigt problem" och det har genom valsegern bekräftats av väljarna.

P-O P / Sambandet mellan penningmängd och inflation/jobb är inte lika tydligt som tidigare. Det måste i den enkla modellen bero på att transaktionshastigheten sjunkit. Man kan dock fråga sig om det går att mäta M3 särskilt bra nu längre. Förenklat visar NR att hushållen sparar ordentligt medan FinR visar att sparandet är noll. Expressens uträkning verkar grovt sett riktig, när gjordes den?

Depressionen kommer när investeringarna sjunker och hushållen ökar sitt sparande. Men investeringarna är ännu inte så högt uppdrivna att det blir en kraftig sänkning om inte exporten faller ihop fullständigt. Det kan den göra om USA höjer sin ränta så att hushållen där slutar att konsumera samtidigt som detta skrämmer bort utländska investerare så att importen också därför sjunker. Ovanpå detta kan det bli skattehöjningar i tro att detta behövs för att minska de två underskotten. Åt vilket håll går då Kinas valuta?

Vår Riksbank vill bidra så gott man kan. Utan att inflationsrisken ökat alarmerande mycket vill man i konformistisk anda följa de andra centralbankernas räntehöjningar. Det kan leda till att räntan är på topp när den borde vara låg då depressionen börjar. Ett motiv är just att man förutser större löneökningar. Men det har vi inte sett ännu.

Mycket hänger på Kina. Kan västvärlden göra om tricket med ett finansiellt underskott som efter upptäckten av den Nya världen? Då lyckades väst exportera de nya sydamerikanska silvertillgångarna i form av mynt i utbyte mot den tidens manufakturvaror mm som med stor effektivitet framställdes just i Kina.
/DNg

 
At 16 maj, 2006 11:56, Anonymous Anonym said...

Debatten mellan Mikael Odenberg och Pär Nuder från Uppsala, tisdagen den 9 maj var betydligt intressantare. Tyvärr sändes den på svt24 så den lär väl knappt någon ha sett, men där märkte man verkligen hur svag den socialdemokratiska ekonomiska politiken är. Tyvärr så har Reinfeldt inte förmågan att få fram samma argument i en debatt mot Persson. Det kanske säger en del om hur duktigt Persson är på att argumentera.

 

Skicka en kommentar

<< Home