onsdag, juli 05, 2006

Skatten sänks 1000 kr/mån med Reinfeldt

Med moderaterna kommer de flesta att få en skattesänkning på 1000 kr per månad. Fler jobb kommer att skapas - oklart hur. Talet i Almedalen var retoriskt klart sämre än Perssons. Men det är politiken som gäller - inte tom retorik.

Fredrik Reinfeldt (m) inledde sitt tal i Almedalen idag 5/7 med en betraktelse över arbetslösheten. I Bergsjön, som han hade besökt, förmodade han att man också dolde arbetslösheten. Svaret blev nej, det skulle ha varit fint om alla utanför skulle ha fått kallas arbetslösa, men så långt hade de inte kommit. De fanns utanför någonstans - Reinfeldt gick inte in på hur dessa grupper klassificerades.

Även i Landskrona finns många som står utanför. Där hade arbetsförmedlarna fått extra resurser så att de nu kunde tala med både de arbetssökande och arbetsgivarna. Det ansågs som något anmärkningsvärt. Det vanliga på arbetsförmedlingarna var enligt moderatledaren att man öppnar "verktygslådan" och skyfflar över de arbetslösa till friårsplatser eller plusjobb mm. Det gäller att få bort så många arbetslösa som möjligt så att målet 4 procent nås före den 17 september, sa Reinfeldt. I brinnande högkonjunktur finns det ändå 150 000 personer i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Underförstått var att siffran var hög, men hur många kan bedöma detta?

Några ytterligare belägg för arbetslöshet, egentlig arbetslöshet eller utanförskap nämnde Reinfeldt inte. Var fanns miljonen arbetslösa och vad består den av? Eller är det 1,5 miljon som egentligen är arbetslösa? Nog hade det varit på sin plats att precisera argumenten, eller är det något som inte stämmer i argumentationen? Istället framhöll alliansledaren att det nu finns ett hjälp på väg i form av ett politiskt alternativ. Oj, det visste vi inte...

Därefter kom Reinfeldt in på sjukvård, skola och äldreomsorg. Han betonade stoltheten som de anställda i sjukvården känner för att de faktiskt hjälper människor. Och han fortsatte med att resurserna är uttänjda. Detta avsnitt var dessvärre oklart och gick på något sätt ut på att makten över den skattefinansierade välfärden ligger "hos någon annan". Reinfeldt blev oklar och invecklade sig i en massa lätt floskulösa vändningar. Varför gav han inget besked om att den svenska skolan är dyrast i hela världen men att Alliansen ändå skall satsa mer på skolan? Hela VSO-komplexet återkom dessutom senare i talet.

Reinfeldt menar att den sittande regeringen egentligen säger: "Rösta på oss så gör vi ingenting!" Detta var ett utmärkt grepp men som inte fullföljdes. Några ytterligare vändningar på samma tema återkom senare. Men Reinfeldt är tydligen retoriskt obevandrad eftersom han plottrade bort ett så pass slagkraftigt koncept.

En röst på moderaterna är en röst på fler jobb. Nu betonade Reinfeldt att han skulle ge hela programmet för flera jobb och det gällde att lyssna noga. Programmet vilar på tre ben:

1 Det skall löna sig bättre att arbeta (spridda applåder). Skattefinansierade välfärdstjänster skall bli mer betalda. Reinfeldt skulle väl ha sagt att offentliganställda måste få högre löneökningar än andra? Men istället blev han oklar. Skatterna skulle sänkas för dem som mest behöver få en förbättring. Det är alltså konventionell socialdemokratisk fördelningspolitik som moderatledaren aviserar. Skattesänkningen beövs av sociala skäl - inte därför att den har välgörande effekter på samhällsekonomin så att alla tjänar på den.

Det skall bli 1 000 kronor mer i månaden som kommer ut ur bankomaten för de flesta. Inte mer för chefsläkaren eller andra högavlönade. Men finansieringen då? frågade Reinfeldt retoriskt. Hans svar var sensationellt nog att en LO-familj skulle få 1 000 kronor mer i månaden även när finansieringen (ej preciserad) hade dragits ifrån. Den ouppmärksamme kunde lätt få intrycket att detta inte går ihop eller att finansieringen är noll. Men Reinfeldt menade naturligtvis att nu var det två personer som drog ihop inkomsten, vilket betyder att ungefär hälften tas tillbaka i form av "finansiering" från LO-familjerna. Vem betalar då dessas vinst så att det i slutändan blir förlust? Chefsläkaren, de arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade?

Här hade det varit på plats att klargöra anklagelserna från Persson att de förtidspensionerade får det sämre utan att det rimligtvis kan stimulera någon att börja arbeta. Är det ett förslag från Alliansen? Vilket syfte har det i så fall? Är det inte nya förtidspensioneringar som snarare borde motverkas? Resonemanget om fokus-grupper som partierna brukar använda för att testa förslag och som Persson anklagades för att ha använt för att få fram förslaget om 300 miljoner till de förtidspensionerades bostadsbidrag, gick nog över huvudet på de flesta åhörarna.

2 Underlätta att anställa. Det är de tillfälliga jobben som ökar. Sedan 2002 har 60 000 jobb försvunnit i industrin. Då måste trösklarna sänkas. Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter skulle vara till fördel för turistindustrin och Gotland. En servitör som nu kostar 22 000 kr/m skulle bara kosta 13-14 000 kr/m. Dessutom skulle han få 1 000 kr/m själv. Hur det förra går ihop är en gåta. Om alla arbetsgivaravgifter togs bort från en lönekostnad på 22 000 kr blir det 16 500 kr kvar. Det är en låg lön men den är framför allt högre än kostnaden på ca 13 500 kr som Reinfeldt menar skulle bli resultatet. Och dessutom vill han väl inte ta bort alla abetsgivaravgifter.

3 Folk måste våga starta företag och våga låta små företag växa. Här kom Fredrik av sig och nämnde rubriken långt senare mot slutet av punkt 3. De stora företagen växer utomlands och därför måste mindre företag expandera. Men attityden till företagare är fel, enligt Reinfeldt. Inom idrotten kan vi välkomna utmärkta prestationer men inte inom näringslivet. Retoriskt blev denna punkt riktigt dålig och oklar.

Härefter kom ett moment om skolan som blir sämre i förhållande till utlandet trots alla måldokument och sjukvården som dignar under administration. Med Alliansen skulle onödig byråkrati skäras bort.

Brotten skall bekämpas. "I våldets Sverige får hederligt folk flytta sig åt sidan." Trots vår frihet upplever vi en brist på egen frihet på grund av brottsligheten. Men Thomas Bodström (s) strävar mot halvtidsfrigivning. Med moderaterna kommer däremot fler att sitta inne. Psykiatrin måste förbättras.

Avslutningsvis raljerade Reinfeldt med den splittrade regeringskartellen och "förnekelsepolitiken". Göran Persson vill avveckla energin och jobben. Han vill låta fler inte jobba och upptäcka att det är mycket lönande. Rösta istället på något av de fyra allianspartierna, uppmanade Reinfeldt.

Räcker detta för att vinna valet? Reinfeldt är en driven talare men lät pauserna bli väl långa, vilket publiken uppfattade som en maning till applåder. Dessa blev dock mestadels lama. Dessvärre var strukturen i talet oklar och de retoriska passagerna dåligt intränade och tidvis med dåligt koncept (något manus syntes inte till). Men man kan bli en bra statsminister utan att vara en perfekt retoriker. Det gäller att ha en bra politik. På den punkten kom Reinfeldt egentligen inte med något nytt. Men sammanfattningen att en röst på moderaterna ger 1000 kronor mer i månaden för de flesta är kanske ett effektivt budskap. Det borde slå Perssons budskap om någon hundralapp mer till den som är förtidspensionerad med hög hyra.

Om inte Persson kan tvinga Alliansen på defensiven med oklarheter i finansieringen och liknande blir det svårt för socialdemokraterna. Samtidigt är nog väljarna trötta på sifferexercis så det kräv mer än så för att ta tillbaka initiativet. I Perssons tal i Björkvik den 6 augusti kommer han sannolikt att avisera en tandvårdsreform på ca 5 miljarder. Kan det vara något?

3 Comments:

At 09 juli, 2006 15:31, Blogger Redhead said...

Problemet är väl bara att alliansen är amatörer på att driva kampanjer:/

 
At 09 juli, 2006 23:20, Blogger Danne Nordling said...

Intrycket av almedalsveckan var helt klart att Alliansen hade mer att komma med än Kartellen. Men detta försprång behöver inte ha transformerats till väljarkåren. Det är sannolikt at bara de politiskt intresserade följt a-veckan i sommarvärmen.

Nu går politiken på semester. Det är just då Alliansen borde göra något för att befästa sina positioner. Men de klarar inte, som 'readhead' påpekar, att driva kampanjer. I augusti tar Persson tillbaka initiativet med både skruvade siffror över den "låga" arbetslösheten och med stora och dyra löften om tandvård mm.
/DNg

 
At 24 april, 2007 09:09, Anonymous Anonym said...

Where did you find it? Interesting read Discount+office+furniture

 

Skicka en kommentar

<< Home