onsdag, augusti 30, 2006

KI visar hemliga tabellen om jobbmisslyckandet

När Göran Persson utfrågades i TV efterlystes tabellen om bidragsförsörjda. Den skall i år finansen publicera först efter valet. Men idag kan man hitta den djupt nere i KI:s rapport. Drygt en miljon bidragsförsörjda nästa år!

Regeringen beställde på sin tid från Statistiska centralbyrån en sammanställning av personer försörjda med olika bidrag omräknat till helårspersoner. Den brukade bli klar i augusti varje år. Beställningen omfattade dock inte åren efter 2004, som offentliggjordes i augusti förra året. SCB erbjöd regeringen att ta fram siffrorna för 2005 för 100 000 kronor och resultatet skulle bli klart nu i dagarna. Det tyckte finansdepartementet var för dyrt och bestämde att man själva skulle ta fram siffrorna. Då skulle de publiceras i budgetpropositionen i oktober. Det är efter valet.

I brist på bättre publicerar DI siffrorna från 2004 idag. Men idag på morgonen kom Konjunkturinstitutet med sin höstrapport där den saknade tabellen finns med inklusive prognoser fram till 2008 (s 79). Den visar för det första att den av regeringen undertryckta siffran för summan av personer med sjukpenning, förtidspension, a-kassa, ams-åtgärder och socialbidrag steg från 1 067 000 personer 2004 till 1 072 000 personer 2005. Se summaraden i tabellen nedan från KI.För det andra ser vi att det inte blir någon förbättring i år trots att Göran Persson för ett år sedan lovade att han skulle satsa på att skapa nya jobb. Därefter har han inte tyckt att arbetslösheten är "någon viktig fråga", vilket han redan sade före sommaren i år. Hans tal i Björkvik saknade satsningar på nya jobb och detsamma gäller socialdemokraternas valmanifest. Kritiken har varit hård från vissa s-debattörer såsom Lotta Gröning och Göran Greider. Idag uttalar sig också Göran Johansson, som är socialdemokraternas starke man i Göteborg, synnerligen kritiskt om avsaknaden av en politik mot arbetslösheten i socialdemokraternas valstrategi.

För det tredje ser vi att den förbättring som kan skönjas helt ligger som en prognos för 2007 och 2008. Och den förbättringen är inte större än 9,5 procent av de bidragsförsörjda. Även nästa år (2007) kommer mer än en miljon heltidspersoner i aktiv ålder att leva på bidrag. Och 2008 är det fortfarande nästan en miljon.

Den här visade tabellen är en del av jobbmisslyckandet. Tyvärr drunknar den i allt material som idag kommer från Konjunkturinstitutet (samtidigt som Riksbanken höjer räntan 0,25 %). Om SCB hade publicerat sin tabell som det var tänkt mitt i valrörelsen hade jobbmisslyckandet fått en mer framträdande plats. Finansdepartementet gick rimligtvis socialdemokraternas ärenden när man sade nej till SCB:s erbjudande.

Den andra delen av jobbmisslyckandet är övriga grupper som är arbetslösa. Hur antalet latent arbetslösa och studerande som egentligen vill arbeta utvecklas visas inte av ovanstående tabell. Men någon borde regelbundet publicera även dessa siffror, som verkar vara för svåra för att självständigt kunna hanteras av massmedia.

2 Comments:

At 30 augusti, 2006 17:24, Anonymous Anonym said...

Den svenska välfärdsstaten kan inte överleva utan att antalet bidragstagare minskar radikalt och att mn minskar nivån på a-kassan samt förtidspensionerna, som nu får sin försörjning därifrån,

 
At 30 augusti, 2006 18:38, Anonymous Anonym said...

Överleva gör den ju, men det blir inte kul för de som jobbar.

Fantastiskt hur folk flyttas mellan grupper måste jag säga. Nettosiffran sjunker aldrig.

 

Skicka en kommentar

<< Home