söndag, augusti 13, 2006

M vill ha nytt steg i marginalskatterna

Nu skall vi få både 33, 43, 53 och 58 procents marginalskatt enligt moderaternas förslag i ett brev. Värnskatten skall vara kvar och vi får en skatteskala som mer och mer liknar den förlegade klassiska progressiva med kontinuerligt stigande marginalskatter.

I samband med sitt tal i Vaxholm 12/8 sände Fredrik Reinfeldt ett brev (pdf) till sina alliansbröder med förslag om ytterligare reformer och skattesänkningar. En av dessa går ut på att ett nytt steg i skatteskalan skall införas 2009. Detta skall bestå i 10 procents statsskatt direkt ovanför brytpunkten på drygt 26 000 kr/m. Här skall statsskatten "halveras" - dvs sänkas från 20 till 10 procent, vilket skall gälla upp till ca 30 000 kr/m. Därefter skall statsskatten som vanligt vara 20 procent upp till 39 000 kr/m och sedan 25 procent.

Vi får då en principiell skatteskala på först 0 procent upp till 3 000 kr/m (en höjning av grundavdraget till 36 000 kr) [rättat]. Därefter betalar man i princip kommunalskatt på 33 procent i genomsnitt (när trixandet med en massa andra avdrag inte beaktas) upp till drygt 26 000 kr i månadslön. Här stiger marginalskatten till 43 procent i ett kort intervall till 30 000 kr/m (stor nyhet!) vilken sedan blir 53 procent ända upp till 39 000 kr/m och 58 procent därefter.

Detta är vad Reinfeldt tycker är befogat att åtgärda 2009 för att sänka marginalskatterna för de högre månadslönerna. Han skriver uttryckligen att denna justering är viktigare än att ta bort "värnskatten" ovanför 39 000 kr/m. Det finns fler deltidsarbetande akademiker längre ned i inkomstskalan, menar samhällsingenjören. Att värnskatten är ett principiellt avsteg från skattereformen 1991 har ingen betydelse. Inte heller att det är en helt omotiverad skatt som endast är till för att behandla vissa grupper orättvist (dvs "rättvist" utifrån en känslomässig vänsterutgångspunkt).

Man kan fråga sig om Fredrik Reinfeldt är socialistiskt miljöskadad. Hans resonemang liknar det socialistiska sättet att se på progressiva skatter. Ser inte moderaterna detta som en förlegad ide? Forskningen om skatterättvisa har sedan länge övergivit de utilitaristiska idéer som progressiva skatter bygger på. Men det vill inte moderaterna ta till sig eller är de omedvetna om de djupare resonemangen kring beskattningsprinciperna?

Det som tyder på en total omedvetenhet hos Reinfeldt är han intensiva vilja att vara en "vanlig människa". I TV4 intervjuades Fredrik och Filippa Reinfeldt under förmiddagen där de fick visa hur "vanliga" de är. Om man har ängnat en stor del av sin vakna tid åt att städa och putsa fönster (det senare demonstrerade Fredrik handfast i studion) har man kanske inte hunnit sätta sig in i politikens djupare aspekter. Då blir man lätt enbart en projektion av sin samhällsgrupps självupplevda problem och ingenting mera. Någon idémässig förankring med vidare vyer kan man då inte ge åt sin politik. Det skulle verkligen vara tråkigt.

7 Comments:

At 14 augusti, 2006 08:19, Anonymous Anonym said...

Det gäller att vinna valet. Alla medel tillåtna forstårru vel.
Sen får vi döma dom på fakta. Alt er bättre enn fortsatt sosseri.

 
At 14 augusti, 2006 15:40, Blogger Tino_G said...

Det är ett steg i rätt riktning.

Varför gör han så? Svaret är enkelt, inte för att Reinfeldt är "socialistiskt miljöskadad", utan svenska journalister och väljar.

Hade han lovat att ta bort värnskatten på 5 miljarder skulle Socialdemokraternas hela valkampanj gått ut på att M vill sänka skatten på "de rika". folk har ingen som helst uppfattning om hur mycket (lite) värnskatten är, de skulle svälja det.

Nu sänker han marginalskatterna, utnan att minska värnskatten.

Smart igen, Reinfeldt.

 
At 14 augusti, 2006 16:50, Blogger Danne Nordling said...

Så moderaterna är så svaga och Reinfeldt så oskicklig som pedagogisk politiker att man inte skulle kunna stå emot journalisternas och sossarnas propaganda att det är "orättvist att sänka skatten för de rika"? Finns det några belägg för denna svaghet?

Är inte den första hypotesen, som borde testas, att Reinfeldt driver sin egen ståndpunkt och att han därför är miljöskadad?
/DNg

 
At 14 augusti, 2006 17:46, Blogger Per Hagwall said...

Finns det några belägg för denna svaghet?

Att de inte har lyckats vinna ett val på skattesänkningar sedan 1991?

Är inte den första hypotesen, som borde testas, att Reinfeldt driver sin egen ståndpunkt och att han därför är miljöskadad?

Han har antagligen kommit fram till att det är viktigare att få rätt än att ha rätt, en sak som (s) vetat om i decennier.

Skall Sverige vridas rätt måste det göras med små steg. Systemskiftesmodellen har provats och befunnits icke praktiskt genomförbar. Dessutom saknas inte stora frihetsreformer att genomföra förutom stora skattesänkningar.

 
At 14 augusti, 2006 18:20, Anonymous Anonym said...

Moderaterna föreslog under Bo Lundgrens partiledarskap, om jag nu minns rätt ,skattesänkningar på 100 miljarder under en mandatperiod och detta i ett långt sämre konjunkturläge än nu.
Detta vann moderaterna inga väljare på bl a därför att det krävde besparingar som sossarna kunde kritisera skarpt och som väljarna inte ville ha.
Nu föreslår moderaterna besparingar inom bidragssystemen, de så kraftigt växande, för att i stället ersätta det med rader av jobbskapande åtgärder. Det är bra.

Om vi ser på kommunalskatten så varierar den från drygt 28 skattekronor till drygt 33. Det finns alltså redan i det proportionella skattesystemet inbyggt en progressivitet, som inte har kunnat skalas bort även efter det att ett tveksamt skatteutjämningssysteminförts.

Moderaterna framställer sig nu som det nya arbetarpartiet, vilket visst inte ska uppfattas så att man distanserar sig från den fria företagsamhet, som tillväxt och välstånd bygger på.

Men detta parti vill nu lägga sin skattesänkningsprofil mot låg-och medelinkomsttagarna, vilka Danne faktiskt har små marginaler att röra sig med. Det är också klokt att ersätta en helt misslyckad AMS-politik med flera åtgärder som ska ge de yngsta en god utbildning samt att därutöver sänka kostnaderna för de företag som anställer ungdomar upp till 25 år.

Detta har föga med socialisering att göra utan snarare tvärtom. Detta ned värnskatten duger inte som bevis för din tes Danne.

 
At 14 augusti, 2006 18:20, Anonymous Anonym said...

Moderaterna föreslog under Bo Lundgrens partiledarskap, om jag nu minns rätt ,skattesänkningar på 100 miljarder under en mandatperiod och detta i ett långt sämre konjunkturläge än nu.
Detta vann moderaterna inga väljare på bl a därför att det krävde besparingar som sossarna kunde kritisera skarpt och som väljarna inte ville ha.
Nu föreslår moderaterna besparingar inom bidragssystemen, de så kraftigt växande, för att i stället ersätta det med rader av jobbskapande åtgärder. Det är bra.

Om vi ser på kommunalskatten så varierar den från drygt 28 skattekronor till drygt 33. Det finns alltså redan i det proportionella skattesystemet inbyggt en progressivitet, som inte har kunnat skalas bort även efter det att ett tveksamt skatteutjämningssysteminförts.

Moderaterna framställer sig nu som det nya arbetarpartiet, vilket visst inte ska uppfattas så att man distanserar sig från den fria företagsamhet, som tillväxt och välstånd bygger på.

Men detta parti vill nu lägga sin skattesänkningsprofil mot låg-och medelinkomsttagarna, vilka Danne faktiskt har små marginaler att röra sig med. Det är också klokt att ersätta en helt misslyckad AMS-politik med flera åtgärder som ska ge de yngsta en god utbildning samt att därutöver sänka kostnaderna för de företag som anställer ungdomar upp till 25 år.

Detta har föga med socialisering att göra utan snarare tvärtom. Detta ned värnskatten duger inte som bevis för din tes Danne.

 
At 15 augusti, 2006 01:20, Blogger Skatt är Stöld said...

I början av 90-talet så sänkte sossarna marginalskatterna för höginkomsttagare mer än vad dagens Moderater ens skulle kunna drömma. Hur kan det komma sig? Jo, det blåste liberala vindar då.

När det blåste socialistiska vindar på 70-talet så förordade Folkpartiet löntagarfonder.

Det spelar alltså inte någon roll om det är M, FP eller S som sitter vid makten. Det viktiga är att någon driver samhällsdebatten åt liberalt håll.Vem som genomför skattesänkningarna kan kvitta. Reinfeldt driver debatten åt vänster när han säger att man ska satsa på offentlig sektor och när han framställer skattesänkningar som orättvisa. Det är därför han är dålig.

Det bästa man kan göra är alltså att inte att rösta på alliansen. Visa att de har valt fel väg.

 

Skicka en kommentar

<< Home