tisdag, augusti 22, 2006

Miljöpartiet vill avskaffa räntan

Inför inkomstprövad medborgarlön och avskaffa räntan. Fondsocialism vore inte heller fel, anser milöpartiet i sitt program. Det är ett tydligt vänsterparti med ett språkrör som går i otakt. Vänsterpartiet riskerar dock att åka ur riksdagen.

I SvD idag 22/8 intervjuas miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. Här framkommer det att miljöpartiet vill avskaffa räntan. Jag kollade vad de skriver i partiprogrammet och här är ett citat:
"Vi arbetar för en skatt på valutatransaktioner. Vi vill också ha en ökad samhällelig kontroll över pensionsmedel för att trygga goda investeringar som kan ge jobb och bidra till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Vårt långsiktiga mål är en ekonomi utan ränta."
Detta partiprogram antogs 2005. Något längre tillbaka i tiden var det en viss turbulens på mp:s partikongress då en ännu mer radikal formulering om avskaffandet av både ränta, vinster och aktier antogs för partiprogrammet. Då fick man intrycket att en reaktion uppstod och att beslutet revs upp. Men nu avslöjas att miljöpartiet inte bara fortfarande vill avskaffa räntan utan också införa någon form av fondsocialism, som många trodde gick i graven med löntagarfondernas avskaffande.

Miljöpartiet är ett tydligt vänsterparti enligt partiprogrammet. Det har också medborgarlön som ett inslag i partiprogrammet:
"Alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva på, oavsett vilken inkomst man haft tidigare och oavsett orsaken till att man saknar inkomst. För dem som har låga inkomster ska stödet trappas av med en lämplig procentsats av inkomsten. "
Av de två varianter av medborgarlön som brukar diskuteras i debatten (generell och inkomstprövad) föreslåt mp den senare. Det betyder att man får ett bidrag på t ex 7 000 kr/m om man inte kan eller vill arbeta. Man behöver inte stå till arbetsmarknadens förfogande och behöver inte söka jobb. När man börjar arbeta dras en del av bidraget in samtidigt som en del av arbetsinkomsten går bort i skatt. Det kan leda till drastiska marginaleffekter.

För att inte högavlönade skall få medborgarlön måste man se till att den trappas av tillräckligt snabbt. I praktiken kan det röra sig om 50 procent. Det betyder att hälften av vad man tjänar på ett nytt jobb försvinner i minskat bidrag. Om sedan kommunalskatten är 33 procent blir den sammanlagda marginaleffekten 83 procent. Vem tror att folk med medborgarlön skulle vara särskilt intresserade att ta ett jobb när man bara får behålla 17 kronor av varje hundralapp man tjänar?

Peter Eriksson hör till de skeptiska. Han tror också att medborgarlön skulle leda till minskat arbetsutbud. Avskaffad ränta skulle enligt hans mening leda till slöseri. Frågan är bara hur mycket makt ett språkrör har om miljöpartiet verkligen får inflytande över politiken. Det säkraste är att miljöpartiet åker ur riksdagen.

Men det är vänsterpartiet som kan tänkas åka ur. I en opinionsmätning av Synove Temo som redovisas i DN idag 22/8 får vänsterpartiet bara 3,6 procent - klart under 4-procentsspärren. Om jag minns rätt har Temo en halv viktning med väljarandelen i förra valet. Andra viktar med hela andelen. Det tenderar att överskatta stödet om det skett ett ras i sympatierna. Att andra undersökningar ger v ett stöd ovanför spärren är alltså inte ett säkert tecken på att de mäter bättre. I DN spekulerar man om det kan bli så att milöpartiets väljare taktikröstar för att rädda vänsterpartiet med påföljd att mp åker ur riksdagen istället. Eller kanske båda åker ur?

En orsak till vänsterpariets låga siffror är att Göran Persson anses driva vänsterpolitik. Han vände sig t ex inte till medelklassen i Ekots partiledarutfrågning igår enligt Erik Lakkomaa på Brännpunkt i SvD. Indikatorn är den klassbetonade retorik som Persson använde. Detta finns dock inte registrerat i Temos siffror och inte heller hela effekten av presentationen av valplattformen. Men (s) och den rödgröna kartellen har gått framåt.

Alliansen måste agera för att hålla tillbaka vänsterblocket. Ikväll skall dess partiledare uppträda vid demonstrationen mot fastighetsskatten kl 17 i Stockholm med avmarsch från Kungstädgården (vänsteraktivisterna har redan framfört hot). Men någon information om demonstrationen i form av annonser i dagspressen etc har jag inte sett. Det är i så fall ett riskabelt företag. Med dålig uppslutning kommer det att heta att fastighetsskatten inte är någon viktig fråga för stockholmarna och att Alliansen satsat på fel politik. Det finns många sätt att göra självmål...

5 Comments:

At 22 augusti, 2006 19:47, Anonymous Anonym said...

Kan tänka mig att mp kan ställa upp en hel del som nazisterna förespråkar(minus rasismen).

* "valutans frigörande från den internationella storkapitalismens ränteslaveri"

*"kraftigt stöd inom den offentliga sektorn",

*"omedelbart utträde ur EU "

*"förstatligande av allmännyttiga intressen"

*"kraftigt stöd till forskning för skydd av djur och natur, totalförbud av plågsamma djurförsök samt onaturlig genmanipulation av såväl växter som djur."

*"omläggning av handelspolitiken i riktning mot största möjliga självförsörjning samt återgående till det ekologiska jordbruket och ökat stöd till småjordbruken."

 
At 22 augusti, 2006 23:14, Blogger Tomas Melin said...

Till att börja med. Tittar man på hela partiprogrammet är det tydligt att miljöpartiet inte kan placeras på ett relevant sätt på en höger-vänsterskala, eftersom man har flera förslag som betraktas som vänster samtidigt som man har flera förslag som betraktas som höger. Vidare är ju alla sådana placeringar ens av specifika förslag högst subjektiva, vilket du också visar själv när du placerar medborgarlön som ett vänsterförslag. I flera andra länder har det förts fram som ett förslag från höger.

I övrigt vill jag ifrågasätta din retorik kring medborgarlönen. Du menar att de höga marginaleffekterna innebär att ingen kommer vilja gå från medborgarlön till arbete. Motfrågan blir då, hur många kan tänka sig att tjäna endast 7000 i månaden under en längre period?

Vi har ju faktiskt en grupp människor som möjlighet till att "tjäna" 7000 kronor i månaden i sex år utan att arbeta ihjäl sig. Visst måste man ta 15 poäng per termin, men det klarar de flesta studenter. Samtidigt är det få som stannar kvar vid studiemedlet alla sex åren. Varför? Jo delvis därför att den lilla summan inte tillåter någon högre levnadsstandard, och visar sig möjligheten att gå vidare till högre inkomster så gör man det mer än gärna, även om det innebär en hel del besvär och hårt arbete.

Samma sak naturligtvis med medborgarlön. Visst är det kul några månader att ligga hemma på soffan, men nittinio procent av befolkningen tröttnar snabbt på chips och dataspel och vill göra något riktigt. De kommer vilja skaffa sig ett arbete.

Sedan överdriver då vikten av marginaleffekten. Säg att vi har en avtrappning på femtio öre per intjänad krona. Det innebär som du påpekar mycket höga marginaleffekter, men bara vid mycket låga lönenivåer. Går man från enbart medborgarlön på 7000 till en inkomst på 5000 innebär det med skatt avräknat bara några futtiga hundralappar mer i plånboken. Går man upp till en inkomst brutto på 10 000 innebär det drygt 1500 kronor, vilket inte heller är så mycket. Men vid 14000 är ju medborgarlönen avtrappad, och efter det uteblir marginaleffekterna.

Troligt är alltså att de som inte kan förvänta sig en högre lön än 14 000 kommer ha större anledning att stanna hemma. De marginaleffekter du pratar om kommer alltså uteslutande slå mot väldigt lågavlönade lågstatusarbeten, vars arbetsgivare kommer behöva höja lönerna eller höja statusen på arbetena. Det är inget negativt, tvärtom mycket positivt.

Detta ska då ställas mot de fördelar som medborgarlönen ger:
1. Ett skyddsnät värt namnet. Ingen faller igenom. Det kan inte sägas om vårt skyddsnät idag.
2. En förenklad byråkrati. Sossesverige bygger på ett byråkratiskt system som är halvt omöjligt att totalt skärskåda. Det är inte bara ett demokratiskt problem utan ett socialt problem då många faller mellan stolarna och/eller hamnar i en byråkratisk process värdig kafka.
3. Ett rättvist system, där man inte behandlas efter hur mycket man tjänade för ett år sedan, utan efter hur ens situation ser ut nu. Alla har rätt till samma belopp, men också rätt till vilka försäkringar man vill utanför det. Det är inte samhällets uppgift att hålla en höginkomsttagare med en hög lön som a-kassan idag fungerar, men det är heller inte riktigt att förbjuda möjlighet för den som vill att skaffa sig sidoförsäkringar.

Du skriver att du är nationalekonom, men dina kommentarer här visar på politiskt kortsiktigt tänkande snarare än ett vetenskapligt perspektiv. Tråkigt, tycker jag.

 
At 23 augusti, 2006 15:40, Anonymous Anonym said...

Avsaknad av ränta borde leda till, ahem, betydligt reducerad finansiering. Varför ska någon ta risken att låna ut pengar till ditt husköp, till exempel? Men kanske man kan titta på islamska banker för att se hur de gör istället; där tar man ju inte ut ränta heller. Eller så sker utlåning endast inom familjen. Fattiglapparna får väl isåfall bygga kojor i skogen.

Vad gäller medborgarlön så har vi till höger ju Milton Friedmans negativa inkomstskatt att fundera på. (Tyvärr saknas nog den politiska viljan i Sverige att genomföra och hålla sig till något sådant.)

 
At 23 augusti, 2006 15:48, Anonymous Anonym said...

Tomas Melin,

För att vara en som klankar ner på D.N:s bristande vetenskaplighet så använder du bra många känsloladdade värdeord och hoppfulla antaganden. Dina argument tar heller inte upp de svåra, redan idag kända problem som finns med liknande förslag. Det håller inte att vissla och låtsas som att det regnar.

 
At 02 september, 2006 11:59, Anonymous Anonym said...

MP borde nämna saker vid sitt rätta namn. Ränteförbud är det riktiga uttrycket.

Ränta uttrycker vår värdering av tid. Bara om jag värdesätter en sak lika mycket 10000 år framåt i tiden som idag så kan räntan sägas vara nära noll. Vardagliga uttryck som "roligt bör man ha medan man lever" är inte förenliga med ett räntefritt samhälle.

Ett ränteförbud skulle tvinga all privat utlåning att gå under jorden. Den skulle ersättas av en statlig sådan. Riksbankens styrränta på 0% skulle antingen leda till hyperinflation eller kräva en kreditreglering. Bara de i politikernas ögon mest "samhällsnyttiga" projekten skulle få finansiering. George Orwell skulle häpna.

Den som inte lyckats placera in MP på höger-vänsterskalan kan göra det nu.

Johan Nilsson

 

Skicka en kommentar

<< Home