onsdag, augusti 23, 2006

Nu borde Alliansen attackera arbetslösheten

Någon offensiv politik presenterades inte i Alliansens valmanifest. Men det skulle räcka om man angrep den egentliga arbetslösheten som är ca 900 000 personer. Då borde moderaterna överge sin definition.

Att de borgerliga partierna idag 23/8 har kunnat ena sig om ett gemensamt manifest (pdf) några veckor före valet är naturligtvis enastående mot bakgrund hur det har varit i så många valrörelser tidigare. Men manifestet är som socialdemokraternas ett aktstycke som pytsar ut pengar och småreformer litet här och där - för att fånga in grupper som står och velar. Det är inte något visionärt och offensivt dokument. Men Alliansen har inte på samma sätt som (s) en traditionell förpliktelse att säga något om hur arbetslösheten skall bekämpas.

Statsminister Göran Persson framträdde i Malmö idag 23/8 med fortsatta spekulationer kring hur konjunkturförbättringen skulle kunna minska arbetslösheten till 4 procent under hösten och till 3,5 procent under nästa mandatperiod. Några politiska förändringar för att skapa jobb behövdes inte. Detta öppnar för möjligheten att låta valrörelsen handla om en rent empirisk fråga: hur stor är den egentliga arbetslösheten? Den är liten och minskande, säger s. Den är en miljon i något som kallas "utanförskap" säger de borgerliga. Den som är mest trovärdig kan vinna valet.

Nyligen presenterade Gunnar Örn i Dagens Industri en översikt över de olika mått och begrepp för den "totala arbetslösheten" som förekommer i debatten (18/8). Här är några sammanfattande siffror som i princip tar upp läget under våren (maj):

Ams-arbetslöshet 187 000

Öppen arbetslöshet 217 000 (enl SCB, oficiella siffran)

Ams' obalanstal 333 000 (Ams+ams-åtgärder)

Internationellt arbetslöshetsmått 333 000 (öppen+heltidsstuderande s söker jobb)

KI:s utvidgade arbetslöshet 386 000 (int arbl+övriga latent arbetslösa)

SN:s öppen och dold arbetslöshet 847 000 (utv arbl+arbetsmarknadspolitiska program+dold bl sjukskrivna o förtidspensionerade)

Bred arbetslöshet (moderaterna) 990 000 (int arbl+övr arblösa+alla sjukskrivna o förtidspensionerade+hemarbetande+värnpliktiga+övr utan arbete {intagna})


Av denna sammanställning förstår man varför den egentliga arbetslösheten aldrig har tagit sig fram i den politiska debatten som en trovärdig fråga, som kan diskuteras utan käbbel. Moderaternas definition är helt enkelt undermålig. "Bred arbetslöshet" uttrycker inte det som benämningen tycks utvisa. Det måttet borde snarast ersättas med Svenskt Näringslivs betydligt mer seriösa mått.

(Nu reser jag utomlands resten av veckan.)

9 Comments:

At 23 augusti, 2006 16:30, Anonymous Anonym said...

Hej Danne,

delar du min farhåga att om Alliansen vinner så komer deras expansiva jobbsatsningar tillsammans med sänkningen av fastighetsskatten att få igång en ödesdiger inflationsspiral?

Traditionellt har ju moderaterna kombinerat arbetsstimulerande åtgärder, som sänkt inkomstskatt med åtgärder som håller tillbaka lönerökningarna, såsom lägre a-kasssa och flexiblare regler för uppsägning. När man nu bara ger morötter, riskerar inte lönekraven att slå i taket om arbetslösheten skulle gå ned alltför snabbt?

 
At 23 augusti, 2006 17:05, Blogger val06 said...

Det måste handla om att vi får rösta i sakfrågorna - inte på luddiga partiprogram - vi behöver skaffa oss en grundlag som ger oss rätt att ha beslutande folkomröstningar. Se:
valet06

 
At 24 augusti, 2006 14:14, Anonymous Anonym said...

Karim:

Utbudsökning tenderar att MINSKA inflation, inte tvärtom. Om lönerna ökar för att fler jobbar och producerar finns ingen orsak att inflationen skulle öka.

Inflation ökar om mängden pengar växer snabbare än mängden varor.

 
At 24 augusti, 2006 22:18, Blogger Disen said...

Exakt, nu er faran överhängande för att Alliansen sålde skinnet när luften gick ur via s-manifestet Propagandamaskineriet rullar igång från Ulvskog i bunkersen; nå sier Persson at ledigheten går mot 3% SAMTIDGT som Nuder blabbrer om at sänka ungdomsarb-lösheten. Risken er at detta tricket tar skruv og forstärkar Ruba-skrämselskottet...

Med en snäll föreställning på söndag kan plötsligt läget ha ändrats..
Får Persson 4 nya år, emigrerar jeg.

 
At 24 augusti, 2006 22:48, Anonymous Anonym said...

Karim Jebari skriver: "så komer deras expansiva jobbsatsningar tillsammans med sänkningen av fastighetsskatten att få igång en ödesdiger inflationsspiral"

Har du funderat på var pengarna för att finansiera en sådan spiral skulle komma ifrån?

MVH

Johan Nilsson

 
At 26 augusti, 2006 10:10, Anonymous Anonym said...

Socialdemokraterna påstar nu att arbetslösheten inte inger någon oro, att den öppna arbetslösheten snart är under 4 procent och att den verkliga sysselsättningsökningen.

Mot bakgrund av den publicerade statistiken borde minst sagt jobben stå i fokus och inge oro. Kanske går det under en mandatperiod få ned arbetslösheten med bortåt 200 000 men här är osvuret bäst då vi har en stark produktivitetsutveckling, men en rad stimulansåtgärder riktade mot småföretagen kan säkert ge en del resultat.

Den verliga sysselsättningsökningen är naturligtvis inte 121 000. Denna ökning består mest av skilda AMS-program samt av semesterjobben. Dessutom plockar man in i statistiken ständigt nya grupper, nu senast sysselsatta i utlandet som är folkbokförda i Sverige. AMU säger för sin del att tar man hänsyn till befolkningstillväxten så har sysselsättningen senaste året ökat med 15 000 och detta är i toppen av en högkonjunktur.

 
At 27 augusti, 2006 18:47, Blogger Danne Nordling said...

Svar till Karim:

Inflation kan det i praktiken bara bli när det blir sådan brist på arbetskraft att löneökningarna blir större än produktivitetsökningen. Faran för detta är liten eftersom Alliansen ökar arbetsutbudet med sina skatte- och bidragsförslag, vilket initialt kommer att öka arbetslösheten. Om fastighets- och förmögenhetsskatten avskaffas utan finansiering kommer detta till avsevärd del att ge mer pengar åt äldre personer med amorterade huslån. De kommer inte att öka sin konsumtion utan spara pengarna, som sedan investeras utomlands.

Nu har Alliansen sagt att de två skattesänkningarna skall finansieras till sista kronan - t ex genom sänkta bidrag till grupper utan sparande. Följden blir därför en åtstramning - inte början till en inflationsspiral som du tycks befara.
/DNg

 
At 29 augusti, 2006 17:44, Anonymous Anonym said...

Den svenska välfärdsstaten låter sig inte finansieras när vi hela tiden får in allt fler i våra socialförsäkringssystem och också förutsätter att de ska få bibehålla nuvarande höga ersättningar.
Därutöver ska vi också ta hand om alltfler äldre och försörja den växande skaran "latent arbetssökande".

 
At 24 oktober, 2022 12:44, Anonymous Anonym said...

yeezy
bape
off white hoodie
curry 8
palm angels outlet
stephen curry shoes
off white clothing
steph curry shoes
paul george
golden goose

 

Skicka en kommentar

<< Home