måndag, september 11, 2006

Därför kan Reinfeldt inte ge svar om a-kassan

Den ekonomiska forskningen visar att det finns ett visst samband mellan höga ersättningar och högre arbetslöshet. Men Reinfeldt kan inte förklara detta av rädsla för de osakliga påhopp som då blir möjliga för Persson. Därför fortsätter frågan att hänga i luften.

Jag var på en tur till landet över veckoslutet och missade valduellen mellan Reinfeldt och Persson. Men den avvek tydligen inte i sakfrågorna från TV4:s. När det gäller jobben är Reinfeldt litet mer åt rätt håll än Persson enligt de undersökningar som Åsa Hansson refererar till. Men det är klart svårt för Fredrik Reinfeldt att besvara Göran Perssons fråga "hur kan försämringar för de svaga bidragstagarna leda till fler jobb?" med ungefär följande resonemang:

"Eftersom det finns ett samband mellan höga bidrag och låg sysselsättning måste det åtminstone finnas ett betydande antal personer som inte är mycket angelägna att få ett nytt jobb. De söker vidare för att hitta ett jobb med högre lön, trevligare arbetsuppgifter och som finns på närmare håll än de jobb som faktiskt erbjuds. Under tiden nöjer man sig med a-kassa eller sjukersättning.

Eftersom politikerna inte kan identifiera vilka av de arbetsföra som beter sig på detta sätt återstår bara att försämra ersättningen för alla. Det är den trista konsekvensen av att folk är egoister och tänker på sig själva istället för att oegennyttigt hänge sig åt den "lutherska arbetsmoralen" i första bästa jobb."

Det skulle bli ett ramaskri från socialdemokraterna. Persson skulle med darr på rösten mästra Reinfeldt som en skollärare och säga: "Kom inte och beskyll hederliga svenska arbetare för att vara lata och arbetsskygga! Sådana fördomar förstör det demokratiska meningsutbytet. Du har en skrämmande och cynisk människosyn. Skäms Reinfeldt!"

Man förstår att Reinfeldt drar sig för att hamna i en sådan osaklig debatt. Dessutom har han bara kunnat ge förutsättningen för flera jobb på längre sikt. Hans resonemang innehåller också åtgärder för att det skall bli lönsammare att anställa flera där arbetsgivarna idag tvekar.

Allt annat lika är det lägre lön som kan göra företag inriktade på hemmamarknaden mer intresserade. Det inser LO och gör allt för att stoppa sådana förslag. Därför duckar Reinfeldt när han anklagas av LO för att sänkt a-kassa och sjukersättning också skulle leda till lägre löner. LO företräder dem som redan har jobb. Eftersom de är egoister och tänker på sig själva vill de inte att LO skall godkänna en politik som visserligen leder till fler jobb men som kommer att pressa ned allas löner. Sådant kan kallas solidaritet och det är LO:s medlemmar ganska främmande för.

Ett sätt att undfly denna debatt, som Reinfeldt kommit på under senare tid, är att peka på förslaget att sänka lönekostnderna genom att avskaffa arbetsgivaravgifterna (utom pensionsavg) för den hushållsinriktade privata tjänstesektorn. Alla inser att det kan bidra till flera jobb utan att lönerna nödvändigtvis blir lägre - snarare kan de bli högre. Men de får inte öka så mycket att lönekostnaden blir oförändrad eftersom sysselsättningseffekten då uteblir. Var finns då LO när detta förslag kommer på tal? Det borde ju verkligen vara något som LO förordar.

För det tredje vill Reifeldt också stimulera företagen att expandera genom att göra det lättare att starta och vara företagare. De skatteförändringar som han här föreslår är visserligen inte så långtgående som näringslivet önskat. Men nog skulle denna problematik kunna förtjäna någon liten uppmärksamhet i valrörelsen?

Slutligen återstår den stora frågan. Hur gör man för att snabbt sätta fart på jobbskapandet? Utöver allas hänvisningar till den tillfälliga högkonjunkturen finns det ingen som har något recept. Undantaget är de tre nationalekonomer som föreslog sänkta arbetsgivaravgifter i april i år. Utan denna typ av åtgärder bygger Alliansens och Reinfeldts förslag enbart på att underlätta en naturlig process (som går knackigt i exportindustrin genom investeringarna utomlands).

Men alternativet som Persson och socialdemokraterna föreslår bromsar istället denna process. Högre bidrag till dem som inte jobbar är naturligtvis tacknämligt för dem som aldrig någonsin kommer att få ett jobb. Men ett betydande antal av de övriga får istället möjligheter att vänta längre på "det perfekta jobbet". Allt annat lika ökar detta arbetslösheten.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

12 Comments:

At 11 september, 2006 15:35, Anonymous Anonym said...

Den trista sanningen är att socialdemokraterna i det längsta förnekat att det krävs en jobbskapande politik.
Man har t o m falskeligen påstått att 121 0000 nya jobb tillkommit, vilket såväl AKU som SCB hävdat är felaktigt.

Man förnekar också att det finns något som helst samband mellan bidragsnivån i a-kassan och stimulansen att den enskilde verkligen söker jobb. Det kan mycket väl vara motsatsen.

Man bedriver en föga solidarisk politik när man kraftigt höjer den inkomst utifrån man ska få dessa åttio procent.

Man struntar helt i sambandet mellan a-kassa och olika pensioner, där garantipensionen är så låg som 7 500och där ersättningen till pensionärerna år efter år minskat relativt sett.

Man vet att det förekommer bidragsfusk men gör inget i praktiken åt det trots att instrument finns.

Man går i taket när Riks-
revisionsverket i sin granskning av AMS visar på alla brister i denna myndighets sätt att arbeta.

Man har under årens lopp betraktat Ams som en självklar styrd socialdemokratisk myndighet.
Man använder sig av Ams för att dölja den verkliga arbetslösheten och kopplar samman den låga effektiviteten med att i stället slussa över de som kan och vill jobba till socialförsäkringssystemen.

Man kommer inte att kunna finansiera kostnaderna för detta och att så få verkligen jobbar.

Inget här i världen är gratis och det gäller också a-kasseersättningen.

Skäms Göran Persson!
Du negligerar behovet av nya jobb. Du har ingen som helst plan för det. Du vädjar till människans sämsta instinkter-att leva på bidrag och detta hur länge som helst.
Du kaan inte erkänna att detta leder till högre skatter, vilket i sin tur ska betalas av de "lata" LO-medlemmarna och av lågavlönade kvinnor.
Du begriper säkert också att denna höga a-kassa belastar företagens kostnader och också på så sätt minskar deras möjligheter nyanställa.
I övrigt hänvisar jag till det som The Economist skrev om den svenska ekonomin.

Du solidaritetens riddare:hur mycket höjde du din egen lön med under det senaste året?

 
At 11 september, 2006 19:40, Anonymous Anonym said...

Nej, det där finns inte alls någon entydig forskning på att låga ersättningar leder till att det blir fler jobb.
Danmark har hög A-kassa och har därutöver prövat friårsreformen under några år.Inte har det sänkt danskarnas arbetsmoral för det. A-kassan ska var på en nivå som går att leva på och inte användas som incitamentsmedel.

 
At 11 september, 2006 20:55, Anonymous Anonym said...

Till Anonymous:
Hur hög blir arbetslösheten med 0% i ersättning?
Hur hög blir arbetslösheten med 150% i ersättning?
Hur tror du sambandet ser ut där emellan?

Till Danne:
Det som är ännu svårare för Reinfeldt att förklara är hur lägre nominella löner leder till högre reella löner.

Här är ett litet räkneexempel:

Period 1 (1 person arbetslös)

Population 10
Sysselsatta 9
Antal arbetslösa 1
Penningmängd 90
Nominell lön per arbetande person 10
Arbetslöshetsskatt per arbetande person 0,9
Nominell inkomst (per arbetande person) 9,1
Nominell inkomst (per arbetslös person) 8,1
Produktion 9
Prisnivå 10
Real inkomst för arbetande 0,91
Real inkomst för arbetslösa 0,81

Period 2 (utan arbetslöshet)

Population 10
Sysselsatta 10
Penningmängd 90
Nominell lön per arbetande person 9
Arbetslöshetsskatt per arbetande person 0
Nominell inkomst (per arbetande person) 9
Produktion 10
Prisnivå 9
Real inkomst för arbetande 1

 
At 11 september, 2006 20:55, Anonymous Anonym said...

Socialdemokraterna och LO menar som känt att höga skatter och höga bidrag utan någon som helst komplikation kan resultera i att vi får fler jobb.De hävdar också att jobben inte kräver några särskilda åtgärder.

Det går t o m att höja skatterna ytterligare utan några som helst negativa effekter sägs det från det hållet.
Längst går vpk som vill öka på världens högsta skatter med två skattekronor ytterligare och hävdar falskeligen att det skulle ge 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn.

Vi har därmed här en ideologisk skiljelinje i årets valrörelse eftersom alliansen menar att det finns forskning som klart och tydligt visar att utbudet och efterfrågan av arbetskraft påverkas av hur skatter och a-kassa har för utformning.

Sedan kan man diskutera när en efterfrågestimulans av detta slag får full effekt, men den motsatta politiken har som känt kraftigt minskat utbudet av verkliga jobb, ökat utbudet hela tiden av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, resulterat i allt lägre produktivitet inom den offentliga sektorn, ökat antalet förtidspensionärer och långtidssjukskrivna samt också resulterat i att man gynnar dem som lever på hög a-kassa utan någon som helst tidsbegränskning. Detta har skett på bekostnad av dem som därigenom fått låga relativa inkomster.

Det senare är ett resultat av det som a-kassans utformning leder till dvs höga skatter och lägre löneökningar.

Det finns alltså all anledning att se över hur de arbetsmarknadspolitiska insatserna verkligen fungerar och hue skatter och bidrag påverkar människors incitament att söka jobb.
Så sent som i dag kom en rapport som visade att Ams fått en halv miljard för att få fram nya jobb, men endast lyckats skaffa åtta med hjälp av dessa slantar. En grupp ungdomar däremot bildade ett nätverk och via kontakter så lyckades de förm skaffa hundratals nya jobb.
Arbete ska löna sig.

 
At 12 september, 2006 09:36, Anonymous Anonym said...

Jag tycker att Reinfeldt generellt haft svårt att förklara sin politik, mycket beroende på att valpolitik i Sverige handlar om att lova bidragshöjningar till "utsatta grupper".

Att hjälpa "utsatta grupper" till riktigt arbete - vilket skulle öka deras intäkter rejält - den politiken verkar glömd.

 
At 14 september, 2006 16:33, Anonymous Anonym said...

Svar om A-kassan.
Det blir inte fler jobb att söka för att du får noll kronor i ersättning. Där det finns arbete, där arbetar man.Brist på arbete är orsaken tll arbetslösheten. Låga ersättningar skapar rädsla för fattigdom och rädda människor konsumerar inte. Utan konsumtion, mindre köpkraft och vem tjänar pådet? inte företagen!. Skapa jobb så kommer folk att söka de jobben och de kommer i arbete.
Ni har en mänskoyn sm går ut på att abetslsa är lata och sjuka smulera, Ni kommer bli varse hur fel ni har. M:S politik leder till fler soppkök, precis sm de gjorde på Nya Zeeland efter deras radikala neddragningar av socialföräskringarna på 8otalet.

En uppgift:100 lediga jobb söks av 2000 sökande. tror ni på allavar att A_kassans stkl avgör vem som får jobbet??

 
At 14 september, 2006 16:35, Anonymous Anonym said...

Danmark har 90% i A-kassa och nästan brist på arbetskraft. Förkara detta Per!!

 
At 14 september, 2006 16:45, Anonymous Anonym said...

Avskaffa A-kassan! det finns jobb men människor är bara lata och lever gott på andras pengar De arbetslösa ligger hemma o käkar chokladpraliner och lever i lyx jämfört med den som jobbar. Sen alla sjuka. Hur många simulerar inte? Låg sjukkassa o människor skulle ta bättre hand om sin hälsa. Det daltas för mkt. Bra att Reinfelt klämmer åt lyxlirarana : Låg ersättning och alla får jobb. Det fnns jobb åt alla och arbetslösheten beror enbart på att folk är lata.

 
At 15 september, 2006 10:02, Anonymous Anonym said...

Till Anonymous:
Så att en ersättning på säg, 200% skulle inte påverka människors beslut om vilka arbeten de kan tänka sig att ta? Låter helt orimligt.

Utan konsumtion, mindre köpkraft och vem tjänar pådet?
Det är just den här snurriga förståelsen av ekonomi som ställer till det. Konsumtion ger inte köpkraft, det är produktion som ger köpkraft. Det är helt grundläggande.

Ni har en mänskoyn sm går ut på att abetslsa är lata och sjuka smulera
Inte jag. Men däremot tror jag att ju högre a-kassan är ju fler människor kommer att tycka att den är bättre än de jobb som finns lediga för tillfället.
Var själv arbetslös under 2004, det var riktigt jävligt. Men det var ändå så att jag tyckte att vissa jobb var för "dåliga" (för låg lön, passade inte min utbildning, ...).

En uppgift:100 lediga jobb söks av 2000 sökande. tror ni på allavar att A_kassans stkl avgör vem som får jobbet??
Nej, varför skulle den det. Däremot ger lägre a-kassa lägre nominella löner och därmed fler arbeten.

Danmark har 90% i A-kassa och nästan brist på arbetskraft.
A-kassenivån avgör inte den absoluta nivån på arbetslösheten. Det jag säger är att är högre a-kassa gör arbetslösheten högre än vad den annars skulle vara, inget annat.

 
At 15 september, 2006 17:20, Anonymous Anonym said...

Vem har föreslagit 200% i A-kassa?? Frågan är så hypotettisk att det är löjligt.
varför försvarar jag dagens nivå? jo, för att ersättningen måste man kunna leva . betal asn hyra, räkningra, studielån, el, värme , försäkringar, mat, utgifter till barnens fritidsaktiviteter, underhåll av hemmet, nlje nån enstak agång etc.. Låga nivåer tar ifrån många mänisor möjlighet att klara av sin ekonomiska situation.Därför vill jag ha nuvarande nivå kvar.
Ersättning till sjuka o arbetslösa ska täcka just utgifter.
Ers'ttning är en föräskrng och bö rinte anv'ndas som incitament. Det finns andra mer effektiva incitament om man vill öka abetes attraktion.
Varför ska en pefsn sm kanske jobbat i 30 år och sedan förloprat jobbet tvinfas leva på existensminimum? Ska det inte också vara lönsamt att HA jobba? Ska flera år på arbetsmarknanden inte ge avkastning den dagen man blir sjuk elelr arbetslös??
Vill man att människor ska jobba, får man se till att ge dem möjligheten att göra detta. Alla vill jobba! det finns ett v'rde i arbetete som inte bara är pengar. Att abeta innebär arbetskamrater, semester, fikaratser, utveckling, man gör nytta. Att arbeta gör att man mår bätre än om man inte jobbar.
Vad är så fantatsikst effektivt med tt slå undan benenppå folk som redan nu lever på gränsen till existensminimum?

 
At 15 september, 2006 17:22, Anonymous Anonym said...

Attans!!
skrev så fort att jag inte hann kolla stavningen, Ha överseende!!*S

 
At 15 september, 2006 17:32, Anonymous Anonym said...

Här kommer mer...
produkton och konsumtion går hand i hand. Varför producera om folk inget köper?
Nej, I Danmark försvarar man en hög A-kassa för det är grunden till deras flexibilitet, det vill säga: det är ingen katastrof att förlora jobbet då ersättningen initilt är hög. Det är en överenskommelse att ansällningskyddet är sämre och istället betalar man hög ersättning som kompensation.......
OK; Alliansen vill öka klyftorna och tror att det skulle öka lusten till jobb.
Helt otroligt korkat men... keep dreaming!!
.... nu sticker jag till USA en månad för att jobba
Ha det bra!!

 

Skicka en kommentar

<< Home