fredag, september 15, 2006

Samma tillväxt i EU som i Sverige

Sverige har haft god tillväxt under senare år. Men det är inte korrekt att hävda att Sverige har haft mycket bättre tillväxt än andra länder de senaste 10 åren. EU15 har haft lika hög tillväxt som Sverige till 2004 och obetydligt bättre därefter.

Jag hittade ett diagram som jämför tillväxtern i Sverige med den i EU15 sedan 1995 på Svenskt Näringslivs hemsida. Jämförelsen är gjord i termer av real BNP där hänsyn tagits till hur bytesförhållandet i utrikeshandelspriserna (terms of trade) har utvecklats. Diagrammet utgår från 1995 (index=100) och visar att både Sverige och EU fram till 2004 hade haft samma utveckling. Under årens lopp har dock Sverige haft både långsammare och snabbare tillväxt, vilket tagit ut varandra till 2004.

Sveriges reala BNP index 1995=100


Hur har det gått sedan? Jag tittade på Konjunkturinstitutets analysunderlag för EU och Sverige som för perioden 04-06 redovisar en tillväxt för Sverige på 6,91 procent och för EU på 4,55. Där har dock någon hänsyn inte tagits till bytesförhållandet, som ju har fortsatt att försämras för Sverige - särskilt mycket 2005. Tar vi KI:s tillväxt av real BNI som fortsättning för Sverige blir tillväxten bara 5,16 procent 04-06.

Skillnaderna i mätmetoder ger inte något stort utslag i en framskrivning av diagrammet. Från indexvärdet 123 år 2004 kommer EU upp i 128,6 mot Sveriges 129,3 med BNI och 131,5 med BNP okorrigerad. I stort sett är Sveriges tillväxt fortfarande lika god som EU15:s. Och detta trots de dåliga prestationerna från Tyskland och Italien.

Slutsatsen av detta borde bli att vi inte kan slå oss till ro i tro att vår "expansiva" ekonomi automatiskt fixar våra svårigheter. Andra länder har också expanderat snabbt det senaste decenniet. Sverige har varken mycket bättre tillväxt än andra länder eller en tillräckligt bra utveckling av antalet nya jobb. De har enligt AKU i augusti ökat med 93 000 på ett år men består till största delen av tidsbegränsade anställningar. När konjunkturen viker kommer siffran att sannolikt minska. Vi måste komma ihåg att det finns nästan en miljon personer som kan räknas som egentligen arbetslösa.

Andra bloggar om: , , , intressant.se