måndag, september 18, 2006

Slopa förmögenhetsskatt redan "i år"

Att slopa halva förmögenhetsskatten som nu står på programmet betyder i praktiken att det som formellt räknas som förmögenhetsskatt för 2006 borde slopas till hälften. Ju snabbare denna skadliga skatt kan avvecklas desto bättre för alla.

Alliansen har utlovat en halvering av förmögenhetsskatten nästa år och sedan ett slopande. Vad innebär det egentligen? Förmögenhetsskatten beräknas på nettot av tillgångar och skulder den 31 december varje år. För att undvika straffränta bör man betala in förmögenhetsskatten för det som kallas 2006 (uträknat per 31/12 -06) någon gång under 2007.

Om man vill slopa halva förmögenhetsskatten 2007 är det rimligen det belopp som man betalar in 2007 som skall halveras, oberoende av hur det formellt beräknas. Om man inte gör detta kommer halveringen först att märkas år 2008 och slopandet år 2009. Därför borde förmögenhetsskatten halveras redan "i år" - dvs per den 31/12 -06. Den nya riksdagen har hösten på sig att fatta detta beslut.

Eftersom förmögenhetsskatten är en rent destruktiv skatt som förhindrar att fler expansiva företag och nya jobb växer fram finns det ingen anledning att vänta. Visserligen skulle någon formalist kunna påstå att det innebär retroaktiv lagstiftning för en stor del av året 2006. Men det är en fördel som går i de skattskyldigas riktning. Förbudet mot retroaktiv lagstiftning är ju främst motiverat för att hindra att de skattskyldiga får nackdelar av regler som de inte kunnat förutse.

Det skulle innebära ett skattebortfall på 2,5 miljarder kronor att slopa halva förmögenhetsskatten - pengar som skulle komma in 2007. För detta år förutser Konjunkturinstitutet i sin augustirapport i år (pdf) att överskottet i den offentliga sektorn skall bli 2,9 procent av BNP eller 85 mdr kr. Halverad förmögenhetsskatt betyder mindre än 0,1 procent av BNP. Det finns alltså utrymme för ett slopande. Även staten kommer att gå med ett överskott på 17,4 mdr kr. En halvering betyder inte ens att det statliga budgetunderskottet ökar.

På litet sikt kan ett slopande av förmögenhetsskatten betyda att en god del av de pengar som bl a denna skatt jagat iväg till utlandet (kanske uppemot 1000 miljarder kr) kommer tillbaka. Det behövs bara ca 300 mdr kr för att kapitalinkomstskatten på detta kapital skall bli lika hög som den förlorade förmögenhetsskatten.

Själv har jag ingen förmögenhet eller förmögenhetsskatt så det finns ingen anledning för mig att tala i egen sak. Det är helt enkelt bra för alla att slopa förmögenhetsskatten så fort som möjligt.

Andra bloggar om: , , , intressant.se

2 Comments:

At 18 september, 2006 15:24, Anonymous Anonym said...

Det skulle dra gadden ur den bisarra Lex Uggla dessutom, vilket är ett steg i rätt riktning för småföretagarna.

 
At 18 september, 2006 16:57, Anonymous Anonym said...

Angående spekulationen kring beloppet i utlandet, finns det någon som har räknat på hur mycket pengar det rimligtvis kan tänkas finnas i utlandet med utgångspunkt från de belopp som andra länder betalat in till skattemyndigheten som en följd av EU-direktivet mot skatteflykt?

Artikeln

 

Skicka en kommentar

<< Home