söndag, september 17, 2006

Vad har borgarna fått mandat för?

Valsegern ger de borgerliga mandat för ett systemskifte, om man får ta Göran Persson på orden i valrörelsen. Den bör åtminstone ge mandat för att öka friheten på alla områden, om de borgerligas ideologiska deklarationer kan tas på allvar. Persson måste avgå också som partiledare.

Valsegern för Alliansen (med ca 15 mandat) kan tolkas på olika sätt. Håller man sig till Göran Perssons varningar i slutskedet av valrörelsen har de borgerliga nu fått mandat för ett rejält systemskifte. Detta alldeles särskilt eftersom segern blir så entydig.

Alla de hotande förändringar som Persson drog upp, men som förnekades av de borgerliga, skulle nu kunna genomföras. Det gäller stora skattesänkningar för höginkomsttagarna, utförsäljningar av sjukhusen, sänkningar av a-kassan långt tidigare än efter 300 dagar, sänkt sjukpenning till 65 procent efter ett halvår och liknande. Det borde vara fritt fram eftersom Persson inte fick mandat för att stoppa sådant som han själv menade var den verkliga ambitionen bakom Alliansens utslätade fasad.

Man kan också ta Alliansen på orden och anse att de borgerliga endast fått mandat för att åstadkomma marginella förändringar av bidragssystemen, skattesänkningar för de lågavlönade och stopp för den gröna skatteväxlingen. Min förmodan är att höjd elskatt och bensinskatt med s+mp+v i regeringsställning, som blev konklusionen av slutdebatten i TV, var ett avgörande bidrag till de rödas valförlust. Det borde ge mandat för skattesänkningar på detta område. Att mp går upp beror kanske enbart på "kamrat 4 procent" eftersom Temo igår placerade detta parti på gränsen för utåkning ur riksdagen.

En tredje möjlighet är att se litet mera på vad Alliansen har för ideologiska utgångspunkter. Det nämndes inte mycket om detta i valdebatten men att de borgerliga stävar efter ökad frihet torde stå klart av deras gundlägande program och några få hänvisningar. Det är något som vi som anser att frihet är något värdefullt borde påminna Alliansen om under kommande år.

För socialdemokraterna borde detta innebära att Göran Persson ganska snart avgår. Han måste ta konsekvenserna av den totala felbedömning av den egentliga arbetslöshetens betydelse som han förringade och ville att högkonjunkturen automatiskt skulle ordna upp.

Alla kommentarerna gäller naturligtvis under förutsättning att vallokalundersökningen som ger mer än 4 procentenheter och 15 mandads övervikt för de blåa kommer att slå in i grova drag. TV4:s undersökning gjord av Demoskop ger inte en lika stor ökning men är klar ändå. Jag litar litet mer på Valu...

Andra bloggar om: , , på intressant.se

6 Comments:

At 18 september, 2006 00:29, Anonymous Anonym said...

Jag tittade i dag i en liten skrift där Tage Erlander förde ett samtal med Arvid Lagercrantz på temat Är det slut på framstegen.

En av de saker som Erlander där tar upp är när han säger: finns det egentligen något värre än när man inte kan ge ungdomen jobb?

Där har vi bara ett av alla de områden som den nya regimen har fått mandat att lösa. Man kan med bibehållen trovärdighet som Göran Persson gjort bara säga. allt funkar bra, vi har en skola utan problem, våra skolelever klarar sig bättre än i något annat land och de får också jobb illa kvickt och tar det lite extra tid så
får de samhälleligt stöd.

 
At 18 september, 2006 09:52, Anonymous Anonym said...

Att kristdemokraterna klarade sig så bra i årets val förklaras säkert av deras syn på familjepolitiken, där man fick gehör för det som borgerligheten tidigare varit eniga om dvs det kommunala vårdnadsbidraget.

Hur såg då Tage Erlander på detta, där som känt dagens socialdemokrater vill bygga ut daghemmen ytterligare dels av jämlikhetsskäl dels därför att man menar att både föräldrarna ska arbeta så tidigt som möjligt och att barnen därutöver får sin pedagogiska uppfostran väl så bra i daghemmen.

Men Också här hade Tage Erlander en annan uppfattning. Några daghem 1980 var inte aktuella, framför allt gällde det i stället att ge pappor och mammor mer tid åt sina barn.
Hur skulle då det lösas?

Ja,menade Erlander, när barnen var små så kunde det bli aktuellt med sextimmarsdagen.
Alltså åter ett område där åttiotalets socialdemokrater och de nutida socialdemokraterna hade skilda uppfattningar.

Ska vi gissa att alliansen även i detta fall närmar sig det synsätt som var Erlanders?

 
At 18 september, 2006 11:05, Anonymous Anonym said...

"att de borgerliga stävar efter ökad frihet torde stå klart av deras gundlägande program och några få hänvisningar."

Jasså, på vilket sätt står det klart? Snarare har man väl rört sig mot en auktoritär socialkonservatism. FPs moraliska haveri är talande för vår tid, liberalismen är död. Dödsstöten var nog 9/11. Efter det har liberalismen ersatts av en auktoritär nykonservatism i de flesta borgerliga partier. Man tror sig kunna byta frihet mot säkerhet, men i slutändan kommer man att förlora båda. Hur säker känner du dig i din integritet med t.ex. Leijonborg som justitieminister?

mvh,
G

 
At 18 september, 2006 12:00, Anonymous Anonym said...

Så, då är valet avklarat. Tydligare kan inte resultatet tolkas; (s) har gjort sitt och nu är det nya tider som gäller framledes.
Redan dag 1 på jobbet skall regeringen nu anta följande agenda:
1) skolan
2) jobben
3) boendet
... alltså för våra barn och ungdomar !
För oss i arbetsför ålder och därutöver;
1) Sänka alla skadliga skatter på arbete och boende.
2) Dirigera om vården och äldreomsorgen.

Nu finns det äntligen luft i rören att blåsa fart på ett, sedan lång tid tillbaka, sovande Sverige !

Vad är då bra för Sverige ? Jo, att nästa partiledare för (s) heter;
- Göran Persson
- Marita Ulvskog
- Per Nuder
- Mona Sahlin
- Thomas Östros
- Hon i Bryssel...
- Ulrika Messing
Om någon av ovanstående blir partiledare kan Alliansen få förnyat förtroende om 4 år - vilket är en viktig förutsättning för att någon ändring av Sveriges folksjäl blir av fram till år 2018.

Dessutom måste fackets inflytande på den ekonomiska politiken malas ned på ett strukturerat sätt. Det är inte rimligt med denna tvångsanslutning som pågår där.

 
At 18 september, 2006 12:28, Blogger Danne Nordling said...

Jag har dessvärre kommit på ytterligare en tolkning av vilket mandat valutslaget ger. Övriga partier ökade med 2,6-2,8 procenteheter. De röda förlorade med 1,9 enheter. Om vi antar att Fi:s 1 procent nästan helt kom från de röda och att ytterligare 1 procent kom från s och gick till sd blir det kvar 0,8 att fördela jämnt på junilistan, piratpartiet och ev pensionärspartiet (det kan ha gått tillbaka och därför kanske det finns mer att fördela mellan blocken).

Hur mycket mera sd fick har jag inte hört något om. Opinionssiffrorna hoppade mycket dagarna före valet. Men om fi och sd vardera tog en procentenhet extra från de röda har vi en väsentlig del av orsaken till valnederlaget klar. Det skulle försvaga de borgerligas mandat en hel del.
/DNg

 
At 18 september, 2006 17:37, Anonymous Anonym said...

Vad kräver svenska folket för att Alliansen skall få förnyat förtroende efter valet 2010 ?
Jo att man kan påvisa mer jobb och lägre arbetslöshet.

Vi får önska FI och Junilistan lycka till. Nils Lundgren lämnar väl in nu, han också.

 

Skicka en kommentar

<< Home