tisdag, januari 02, 2007

Borde bensinpriset fördubblas på fem år?

En professor på KTH vill höja koldioxidsaktten till 14 kronor på bensin och införa utsläppsrätter. Syftet är att minska CO2-utsläppen med 70 procent. Men då måste bensinpriset stiga till kanske 33 kronor. Utsläppsrätterna kommer att bli så dyra att det lönar sig att bränna upp timret till både pappersmassa och tähus. Professorn är ogenomtänkt.

I en artikel i dagens Svenska Dagbladet 2/1 2007 Brännpunkt med rubriken "Bensinpriset måste fördubblas" argumenterar professorn i industriell utveckling vid KTH Staffan Laestadius för att koldioxidskatten borde höjas i europeiska länder så att bland annat bensinpriserna fördubblas under den kommande femårsperioden. Detta är en typisk vinkling i klimatdebatten. Även om andra aktiviteter nämns i artikeln är det bilismen som pekas ut som boven som drastiskt skall näpsas.

Utgångspunkten för Laestadius är att vi inom en inte preciserad framtid "måste globalt minska de nuvarande koldioxidutsläppen med ca 70 procent. En del länder - som USA - borde minska mer, men låt oss vänta med rättvisediskussionen och i stället fundera över om problemet är möjligt att lösa." Därefter relaterar han en schematisk kalkyl för dieselbilar som förbrukar 0,4 l/mil enligt följande:
"Om man, förutom att övergå till dieselbil, minskar själva bilåkandet något samt baserar en del av fordonsbränslet på biomassa erhåller man en bränslereduktion på ca 70 procent, det vill säga det vi eftersträvade."
Laestadius vill tvinga personbilstillverkarna omgående genom
"en kombination av skatter och utsläppsrätter som i snabb takt stramas åt. Processen har inletts i delar av världen men är hittills helt otillräcklig för att ge omvandlingen fart. Europeiska regeringar bör höja koldioxidskatterna så att bland annat bensinpriserna fördubblas under den kommande femårsperioden."
Bensinskatten i Sverige bör enligt Laestadius höjas med en krona varje halvårsskifte. Koldioxidskatten inklusive moms på ca 2:70 skall tydligen höjas med 11 kronor till 13:70 - drygt en femdubbling. Då får vi år 2013 ett bensinpris på 22 kronor. Men eftersom priselasticiteten för bensin på längre sikt är ca 0,3 kommer fördubblingen ändå inte att innebära en mer än 30-procentig minskning av utsläppen. Därför måste en fysisk begränsning med förbud mot bensininköp också införas.

Detta förbud brukar idag beskrivas som att man inför utsläppsrättigheter. Men det är fortfarande ett förbud att släppa ut mera än vad det sammanlagda antalet rättigheter föreskriver. Det kan leda till intressanta effekter.

Vi kan t ex tilldela oljebolagen utsläppsrättigheter som medger försäljning av 30 procent så mycket bensin och diesel som idag. Om man vill sälja mer bränsle än så måste man köpa utsläppsrättigheter från någon annan sektor. Skulle priselasticiteten vara densamma i dessa sektorer måste bensinpriset stiga till 37 kronor per liter för att förbrukningen skall sjunka till 30 procent av dagens nivå. (37/11=+236% som ger -70,8 % med priselaticiteten 0,3). Men eftersom biltransporter sannolikt är mer oelastiska än uppvärmning och industriprocesser kommer prisstegringen kanske att stanna vid en tredubbling av bensinpriset.

Det är alltså ett misstag att tro att skattehöjningar i kombination med utsläppsrätter skulle ge en klart mindre prisstegring än en ren skattehöjning. Men den starka efterfrågan på bensin och diesel kommer att dra upp priset på utsläppsrätter i andra sektorer med stora skadeverkningar på t ex skogsindustrin.

Redan idag, när koldioxidskatten för bensin jämfört med skattebefriade biobränslen är drygt 5 kr, har skogsindustrin börjat få problem för att det börjar bli lönsamt att bränna upp skogen istället för att göra papper av den. Med en femdubbling av denna fördel kommer det rimligtvis att bli lönsamt att bränna upp även råvaran för sågade trävaror. Vi skall inte bygga trähus utan bränna upp timret istället, tycks professor Staffan Laestadius mena.

Resonemanget visar hur ogenomtänkt det är att angripa bilismen med drastiska krav på fördyringar och regleringar. Det är rimligtvis helt andra sektorer som skall gå först med minskningar - se utsläppsfördelningen för Sverige. Det är kanske inte i Sverige eller ens i Europa som de stora minskningarna först bör göras - se utsläppsfördelningen av GHG i världen.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

5 Comments:

At 03 januari, 2007 01:28, Anonymous Anonym said...

Bil och oljeindustrin motarbetar på alla vis övergången till bio/naturgasdrift.
Veckan före jul kunde vi läsa hur Ford beordrat Volvo sluta med tillverkningen av gasdrivna bilar.
Produktion och försäljning av gasfordon började nu snabbt närma sig 10% och allt fler kommuner investerar i gasproduktion. Detta är naturligtvis ett hot mot de amerikanska ägarna till Volvo och Volvos hänvisning till dålig lönsamhet lät mycket ihålig.

 
At 03 januari, 2007 18:14, Blogger Johanna said...

Visst, gasbilsförsäljningen satte ett imponerande rekord 2006 och nådde andelen 1,2%. Som jämförelse kan nämnas att nästan 10% var etanolbilar.

 
At 04 januari, 2007 10:29, Anonymous Anonym said...

Varför alltid lösa problem genom försakelser för vanligt folk? Om nu den antropogena växthuseffekten verkligen existerar på den nivå som framtvingar åtgärder, varför inte utnyttja modern teknik!
Vi har mycket stora förekomster av uran i landet. Bygg ett par kärnkraftverk för produktion av vätgas ur havsvatten. Utveckla en ny generation av motorer till transportsektorn, gärna i samarbete med USA, som nu satsar 60 miljarder dollar på detta uppdrag. Det vore en långsiktig lösning. Vi kan inte föröda skogsindustrin som drar in exportinkomster till vård, skola och omsorg.

 
At 04 januari, 2007 12:14, Blogger Danne Nordling said...

Bidragande till att gasbilarna lades ner var kanske etanolbilarna. De framstod som enklare och billigare trots att de idag släpper ut mera koldioxid (sett som resultat av hela processen) än gasbilarna. Etanol är inte etanol utan til 15-25 procent bensin. En betydande del av etanolen från EU är därtill tillverkad av fossila oljeprodukter. Framställningsprocessen av biobaserad etanol bygger i praktiken dessutom på användningen av en hel del fossila oljeprodukter och transporterna från Brasilien förbrukar bunkerolja.

Med ännu större skattelättnad på etanol skulle det inte gå att odla väsentligt mycket mera för framställning. Resultatet skulle bli att mera olja omvandlades till etanol och att träråvaror också gjorde det. Om skattelindringen gjordes i en stor del av världen skulle biogasbränslen dock också utvecklas förutsatt att fusket med olja för etanol kunde hållas nere. Att Ford avvecklar biogasbilar i Sverige beror nog mest på att företaget går dåligt och att etanolen fått ett orättvist försteg här.

Ja, det kanske är så att den antropogena växthuseffekten är överskattad. Temperaturdata från iskärnor visar att vi befinner oss i slutet av en mellanperiod mellan två istider. Dessa brukar vara mycket korta - med en skarp topp på temperaturkurvan. Så är inte fallet med dagens mellanperiod. Den har haft flera små toppar och därför vill jag inte utesluta att vi nu ser ytterligare en. Den kan sedan ha förstärkts av en viss GHG-effekt men den har inte kunnat nivåbestämmas ordentligt - därav de oklara hänvisningarna till outgrundliga experter och ogenomträngliga klimatmodeller.

Om vi enbart tror på växthusteorin så skall vi satsa på åtgärder som är effektiva i relation till förbrukade resurser. Då är inte bilismen det bästa området. Istället seglar nu upp lagring av koldioxid under jorden som ett konkurrenskraftigt alternativ.

Om vi tror att andra faktorer också är väsentliga är det sådant som "global dimming" vi borde satsa på.
/DNg

 
At 16 augusti, 2010 16:37, Anonymous Anonym said...

Download Horace Silver Mp3 (22) Gene Krupa Big Band (1) http://femalejazzvocal.com/artist104780/stephane-grappelli/1/ - Stephane Grappelli (11) [url=http://femalejazzvocal.com/artist410897/saskia-laroo/1/]Saskia Laroo[/url] (1) http://femalejazzvocal.com/artist327667/blake/1/ - Blake (2) [url=http://femalejazzvocal.com/artist362828/various-artists/1/]Various Artists[/url] (7163) Kenny Barron and Regina Carter (1) http://femalejazzvocal.com/artist355135/charles-lloyd-quartet/1/ - Charles Lloyd Quartet (3) Paolo Fresu Devil Quartet (1) http://femalejazzvocal.com/artist272815/john-surman-jean-paul-celea-daniel-humair-trio/1/ - John Surman, Jean Paul Celea, Daniel Humair Trio (1) http://femalejazzvocal.com/artist411373/passport/1/ - Passport (15) http://femalejazzvocal.com/artist107342/african-head-charge/1/ - African Head Charge (3) Ute Lemper (3) [url=http://femalejazzvocal.com/artist375232/jaki-byard/1/]Jaki Byard[/url] (2) [url=http://femalejazzvocal.com/artist272913/chet-baker-quartet/1/]Chet Baker Quartet[/url] (1) http://femalejazzvocal.com/artist288754/john-santos/1/ - John Santos (1)

 

Skicka en kommentar

<< Home