lördag, mars 31, 2007

Inför skattade pensionsförsäkringar

Det finns ett behov att kunna spara mer än 12 000 kronor per år till pensionen för vissa personer. En folkpartist vill därför riva upp finansieringen av förmögenhetsskattens slopande. Men om det införas beskattade pensionsförsäkringar skulle både finansieringen och pensionssparandet kunna lösas.

En minskning av avdragsrätten för pensionsförsäkringar från normalt ca 20 000 kronor per år (i vissa fall 40 000 kr) till 12 000 kr kan bli ett problem för ett mindre antal personer i branscher med ett högt löneläge men utan praxis att ha avtalade pensionsförmåner. Regeringen borde därför riva upp finansieringen av slopandet av förmögenhetsskatten och hitta en annan finansierinng, menar riksdagsledamoten (fp) Tobias Krantz, som motionerar om detta till folkpartiets landsmöte i höst (Lunchekot 31/3). Men är detta verkligen motiverat?

Pensionsförsäkringar har traditionellt varit avdragsgilla vid inbetalningen av premierna. Kraven på symmetri i skattesystemet har då medfört att den utfallande framtida pensionen beskattas. Detta har av en del tolkats som om pensionsförsäkringar är skattesubventionerade. De som tvivlat på detta har ofta ändå trott att det är en särskild förmån att få ett större belopp att förvalta vilket normalt skulle generera mer avkastning och pension i framtiden.

Skattesubventioneringen har använts som försäljningsargument av försäkringsbolagen och har därmed fått stor spridning. Men detta argument är i princip fel. Det föreligger ingen skattesubventionering genom avdragsrätten. Den skatteeffekt som i praktiken ibland kan uppkomma är att pensionen blir så låg att marginalskatten på denna är lägre än den marginalskatt man kunde undvika när pensionspremierna betalades.

I huvudsak innebär därför en begränsning av avdragsrätten en tidigareläggning av beskattningen. Därför kan den något oegentligt föreges innebära en finansiering av en del av skattebortfallet vid slopandet av förmögenhetsskatten. Men i det långa loppet kommer det inte in mer pengar till statskassan. Det kan endast ske om någon skulle spara till pensionen och få detta sparande dubbelbeskattat.

Först skulle man alltså spara av redan skattade pengar i en försäkring som när den utfaller skulle beskattas ännu en gång. Är det troligt att det finns intresse för något sådant? Tänk om staten införde skatt på brandförsäkringar. När huset brunnit skulle ersättningen för ett nytt hus betraktas som inkomst och mer än hälften skulle gå bort i skatt (marginalskatt på 53-58 procent). Det är knappast troligt att begränsningen av avdragsrätten skulle generera ökade skatteintäkter av denna dubbelkaraktär. Då är det bättre att spara på vanligt sätt istället.

Ett vanligt sparande eller en vanlig försäkring sker med skattade pengar och när uttag sker kommer ingen beskattning att inträffa. Varför skulle inte pensionsförsäkringar kunna erbjudas på samma sätt? Att försäkringsbolagen tidigare inte varit angelägna om en sådan förändring beror naturligen på att då skulle det förvaltade kapitalet bli mindre - med mindre förtjänster till bolagens anställda. Dessutom är avdragsrätten ett effektivt försäljningsargument gentemot okunniga kunder.

Pensionsförsäkringar borde i framtiden få samma ställning som övriga försäkringar. Uttaget borde få ske skattefritt. En svårighet är dock att uttaget från försäkringar med avdragsrätt och från tjänstepensionsförsäkringar avtalade med arbetsgivaren (också avdragsgilla) även i fortsättningen måste beskattas. En sammanblandning måste undvikas. Därför borde en ny typ av beskattade pensionsförsäkringar införas. De behöver inte vara obegränsade men ändå så omfattande att det problem Tobias Krantz är oroad av kan lösas.

Andra bloggar om: , , , , , intressant.se

3 Comments:

At 31 mars, 2007 23:36, Anonymous Anonym said...

Kapitalpensionen, nu saligt avsomnad, var en sådan försäkring. Betald med skattade pengar och utbetalningarna var skattefria. I övrigt gällde samma regler som för en pensionsförsäkring, dvs den räknades in i förmögenheten och beskattades som pensionsförsäkringen.
Även kapitalförsäkringen har drag därav. Betald med skattade medel och utbetalningen skattefri. Den räknas däremot med i förmögenheten och avkastningskatten är högre ca 1%.

 
At 31 mars, 2007 23:37, Anonymous Anonym said...

Korrektion kapitalpensionen räknades inte in i förmögenheten.

 
At 01 april, 2007 13:06, Blogger Vi på Kantarellen said...

Exakt! Jag slutade med IPS för flera år sedan. Jag sköter den saken på alldeles egen hand, nu för tiden

 

Skicka en kommentar

<< Home