måndag, juli 09, 2007

Mona Sahlin tror att ungdomsgårdar är en vinnande satsning

Det finns inte så mycket att säga om Mona Sahlins framträdande i Almedalen. Arbetarledaren lade inte fram ens en antydan till ny handlingsstrategi för socialdemokraterna. För många måste det ha blivit en besvikelse. En ungdomssatsning i form av vad som rimligtvis måste ses som ungdomsgårdar är inte vad man väntade.

Inte hjälper det att Sahlin ger dessa alternativ till McDonalds olika fantasifulla namn. De har inte den betydelse som ett framträdande i Almedalen förväntas ha. Vi måste se detta utspel som en improvisering i brist på annat. Men ändå är det egendomligt att det inte finns strateger som kunde se möjligheten att gripa det politiska initiativet när varken statsministern eller alla alliansledarna skulle vara på plats. Det är en indikation som är intressant i sig. Sahlin tänker fortsätta att lyssna på rörelsen och vara frånvarande från politiken.

Det finns rimligtvis inte några politiska strateger av rang kvar inom (s). Sahlins menlösa utspel i Almedalen kan inte tolkas på annat sätt. Om man inte tror på sådana dumheter som att ju mindre man säger desto bättre blir opinionssiffrorna. Men det är inte seriöst. Mona Sahlin kanske inte är en riktigt seriös politiker?

(Nu tar jag några dagars semester före den längre semestern.)

Andra bloggar om: , , ,

Etiketter:

22 Comments:

At 10 juli, 2007 00:33, Blogger Per-Olof Persson said...

Mona Sahlin använder samma taktik som John Galt. Hon gömmer sig i en undangömd palmedal på Gotland. Där väntar hon tills att väljarmaskinen ska stanna för regeringspartierna lagom till valet 2010.

 
At 10 juli, 2007 14:42, Blogger Elling said...

Göran Eriksson i SvD mener att Sahlin medevetet ligger lågt. Det kan hända er sant men det blir inte bättre för S för det. Nån gång måste hon börja prata relevanta saker. Då kommer hon visa alla sina begränsningar på en nanosekund.

Detta vet nok Reinfeldt om och hans taktik lär vara att låta henne i frid så lenge det går. Inte bjuda på kötben eller stiga ned i lerbrottningen. Det ideala er om hon en gång för alla gör bort seg lagom till valet dvs så tätt intil at Nuder/Östros/Bodström inte hinner rädda skutan.

Så räkna med ett chicken race framöver. Fortsätter Sahlin med vindmöller, böglobby, islamofili, ungdomshus osv så lär LOgubbarna tröttna tidsnok. Skattesänkningarna lär få bra effekt till 2010. Envis på det negativa sättet som hon er, lär Sahlin lova återställare. En klockren killer application

Alliansen har sine egna snubletråder : Odell med en alldeles onödig innföring av marknadshyror, innvandringspolitik utan skarp gräns i antal per år och en trött Lejonborg som inte orkar eska pengar eller omgöra Thams dödsstöt mot forskningen. Ellers ser det hyfsat ut..

 
At 10 juli, 2007 22:04, Anonymous Anonym said...

Mona har hittils flörtat med väljarna och främst då de som de förlorade i valet förra året.
Hon har redan blivit överkörd av Pär Nuder och före partiledarvalet av Göran Persson, nu näringslivslbbyist.

Mona kommer inte att kunna ena vänstern. Hon kommer att leda ett splittrat parti.
Alliansen har ett fördigt regeringsprogram som nu genomförs steg för steg.

 
At 11 juli, 2007 17:46, Anonymous Anonym said...

Det är fantastiskt egentligen!

Sverige är kvar i högkonjunkturen och jag brukar skriva på s-bloggar att det beror på alliansen.

Indiens och Kinas utveckling talar för att vi kan gå in i en supercykel med fortsatt hög efterfrågan.

Nu börjar jobbpolitiken slå igenom och innan mandatperioden är slut råder säkert överhettning.

Lönerna ökar mer än 10 % under mandatperioden. Skatten sänks ett par tusen. Folk får 20 % högre levnadsstandard.

Börsen går upp, villapriserna stiger, folk lånar pengar, lyx har blivit mode.

Tänk er att vänstern skulle vinna valet 2010 på att lova skattehöjningar, mer arbetslöshet och återinfört bidragsberoende. Det finns inte en chans! Nästa mandatperiod blir nog alliansen mer vågad och föreslår mer systemskifte.

När svenskarna efter 8 år har 50 % högre levnadsstandard, har vant sig att jobba för sin egen lön, vant sig betala sin egen service och sina egna försäkringar är det lönlöst att försöka sälja in gammal 1900-tals socialism. S får stå kvar i kylan eller reformera sig till ett liberalt parti.

Mona blir den första ordföranden i s på över 80 år som inte blir statsminister.

Ska vi slå vad?

 
At 12 juli, 2007 04:07, Blogger Unknown said...

Elling: På vilket sätt är marknadshyror onödiga?

 
At 12 juli, 2007 13:33, Blogger Elling said...

Hei Fredrik, från den populistiska väljarhorisonten så tycker jag frågan om marknadshyror er mer ideologi och röstförlust enn löfte om flera bostäder i trevlig stadsmiljö till vettiga priser. Jeg er inte et dugg imponerad av fastigehetsägarna och byggbranschen der arrogans , kartell, mögel och mygel dominerar. Gud vet va dom använder hyrorna till. Släpps dom loss, er jag rädd det bara blir verre med flera fuskbyggen och polacker (inget vondt om dom). Som norrmann ser jag hur folk hemma har slutat jobba med annat enn villor och stugor. Prisspiralen har inget nationalekonomiskt värde, förer till överproduktion och överförbruk av energi.
Oslo centrum har gått från en trevlig småstad a la Göteborg(inget vondt her heller) med blandad klientel till en stenöken med den "fria" marknadens goda minne. Givetvis skall den norska stadsplaneringen - obefintlig i vanlig ordning - ta en del av skulden för detta. Men många andra storstäder har hyresreglering för att säkerställa en blandad stadsmiljö för dom flestas trivsel. Dom som inte bryr seg, kan vel bygga en ringmur på vischan.

Jeg ser inte varför begrepp som egendomsrätt och "fri" marknad onyancerat skall appliceras på den mycket strategiskt viktiga och per definition kollektiva nyttan som dom stackars kvadratmetarna i städerna utgör för nationens vitala funktioner.
Tilfälligtvis sitter en del individer med diskretionär rätt att disponera dessa ovärdeliga kvadratmeter. En kan med rätta ställa en del helt grundläggande frågor til varför dessa individers rätt skall värderas som helig :

- Skall det vara akseptabelt att leva på ränta utan att göra annat enn att låta byta tapet varje 25 år ?
- Skall inte fastigheter sees som kollektiv nytta som vägar och energi, dvs att produktion och skötsel sker i samförstånd med hyrestagarna utan större profit ? Skall inte överskott på hyror plöjas illbaka för underhåll ?
- Er inte lägenheten att betrakta som hyrestagaren ägendom när denna har betalt 10000 per mnd i 40 år ?

Stadsplanering måste till ändå. Observera att jag inte försvarar allmännyttan eller kommunernars byggboom på nåt sätt. Jag vet inte hur långt i tiden en måste gå för att hitta en trävlig småstad som kommit till på marknadens villkor alldeles ensam. Men Kristian IV ( Norge och Danmark) och Hausmann (Paris) gjorde onekeligen nåt bra när dom pekade med hela handen.

Tror ni att dom sitter som vDar i dom börsnoterade fastighetsbolagen bryr seg ? Inte för att Skönhetsrådet per idag fungerar heller. Men stadsbilden er en kollektiv angelegenhet. Oslo's utveckling til kaos (vägar, opera, miljonprogram i skogen) har skett i kombination av icke fungerande stadsplanering och oansvarliga entreprnörer. Det kommer ta hundra år att ta tilbaka idyllen. Vill ni att Stockholm skall möta samma ödet ? En försmak er ju dom her idiotiska hotellplaner i Riddarfjärden. Tänk när Söders höjder er full med skrapor eller när Djurgården blir hyperlyxvillor.

 
At 13 juli, 2007 16:40, Anonymous Anonym said...

Sannerligen hade Björn Rosengren rätt:

Norge ÄR den sista sovjetstaten.

Inte ens svenskarna är lika utvecklingsfientliga som norrmännen och ifråga om översitteri från statens sida och regleringar tar norge priset. Se bara på det norska vägnätet och de hastighetsbegränsningar som tillämpas. Det går inte att köra bil i norge utan att montera bort framskylten först.

Marknadshyror är en principsak! Hur det går med utvecklingen i centrum är inte politikernas sak. Om någon inskränker mitt ägande genom att t.ex. manipulera priset är det ett ingrepp som kan jämföras med böter eller fängelsestraff. Att äga en fastighet är en mänsklig rättighet och inte ett brott. Att stjäla ägarens hyror genom att begränsa hyresuttaget är däremot ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Men det sk-ter väl norrmännen i?

 
At 13 juli, 2007 20:01, Blogger Elling said...

Tja Leif,
mycket BS och ovetande från din sida oxå själv om vi säkert delar en politisk vision. Svenskar kommer alltid stolt springande med sine ynka små sjabloner om andra länder och tror dom er dom besta globalisterna, modernisterna och internationalisterna i klassen. På många sätt kan jag hålla med Rosengren men i samanhang som ni svenskar inte fattar nåt av som tex bilpriser, chokladavgifter, byggtillstånd, stugtomter osv (Rosengren själv fattade vel heller inte så mycket. Va kan det bero på att svenska firmor inte kan samarbete varken med norrmänn eller finnar inom telekom ? ) I andra samanhang försvarar jag gärna hemlandet på trots av mångt och mycket.

Ang utvecklingsfientlighet : At Norge har lagt ner forskningen inom många centrala grenar beror mera på latskap från oljeduchen enn på politisk vilja. Ellers forstår jag inte helt va du menar. Ja vi ligger etter men vi har råd--Det kunda ha gått värre med oljeduschen enn va som varit fallet--

Ang vägar : Her håller jag givetvis helt med deg.

Ang regleringar : Jo Norge tar nok priset. Men om du tittar på bostadsbyggande utanom storstäderna Oslo och Stavanger så er det många mycket hemtrevligt orter som fri bostadsmarknad och regleringar ihop har skapat. På trots av.
Men min poäng var ju att det brutit ihop just i storstäderna.


Marknadshyror - en principsak : Ja just det. Ingen regel utan undantag. Tvättäkta frihandel och fri innvandring er vel oxå principsaker. Det finns vel ikke et land (och spar meg från jamförelser med irrelevanta supermarknader som Andorra och Hong kong) som ikke har nån form av tullar. Like bra att lägga ned världshandeln då eller hur ? Alt eller inget, en principsak.

Manipulering av priser/hyror : Böter & fängelse ? Du med mig skämta aprilio ? Du vet vel like mycket som meg hur mycket mygel det er i finansbransjen. Hele fastighetsmäklarbranschen borde kollektivt fängslas om du frågar meg. Bara toppen av isberget anmäls och ingen döms i praktiken. Posener lär vel dyka upp på Stureplan i morgon. Hur du visa att din surt innbetalade hyra er motiverad ? Hahahahha
Det får så vara med mygel och poker inom M&A, inom börsfrälset, storkapitalen osv. Det er bara det att fastigheter angår alla vanliga knägare och stadsbilden inom dom närmsta hundra åren i tillegg.

Den norska prisspiralen på den såkallade fria marknadener inget att ta efter. Visst er nok standarden bättre men det henger mer ihop med byggekulturen. Bankerna har givetvis ansvaret för denna prisspiral. (Och dom burde buras inne dom med. Kan inte en ynka VPKare med krutet kvar fixa ett litet privat GULAG nånstans exclusivt för bankdirektörer givetvis ?) Missforstå meg inte men varför i h-te skall det byggas och säljas en faktor 3 båda över den naturliga nybyggantionen respektiva över produktionskostnaderna ? Ni kommer sannolikt få samma bonanza i Sverige som i Norge om den samlade intelligentsian inom fastighetsägarrna och byggkartellen släpps loss på det som er kvar av gröna ytor. Ivrigt påhejad av mäklare och bankdirektörer. Tillåt meg tväka på deras omtanke för framtidens behov - dvs marknadens dvs vanlige knägares - av en mengde olika upplåtelsesformer, lågenergi, stadsmiljö och landskapsarkitektur ? Alla hyresvärderna klagar på att dom inte har fem öre till ny tapet till trots för hyror i 10000 klassen.Men om det besluts ommarknadshyror skall du se att miljarderna plötsigt finns...

Brott mot dom mänskliga rättigheterna : Hahahahhaaaaa

Ursäkta en sista seriös fråga på slutet : Vill du ha Riddarfjärden full av betong och glas ? Tycker du Oslo centrum er et sted du vill uppfostra dina ungar ? Varför ser Köbenhavn ut som et dass ?
Varför kan inte ni med marknadshyror bygga era Dubaiskrapor på vischan ?

Jeg er varken marxist, sosse, folkpartist eller Östermalmsbo men när folk pratar om principfrågor utan vidare detaljkunnskaper der stora allmänna intrssen står på spel - då hämtar jag min revolver.

Det verkar som Odell har sniffat inn läget rätt: Det blir nog inga marknadshyror. Det kommer på ett ögonblick förstöra all den mödosamt uppbyggda cred på mittfältet som alliansen måste behålla till 2010.

 
At 14 juli, 2007 07:22, Anonymous Anonym said...

Du Elling.

Det vore bättre om du fick ta hand om hela ruljansen själv. Du vet ju hur det ska vara! Vad som är bäst. Och storfinansen kan du ju skicka till Gulag om dom konstrar ...

Problemet för dig är kanske inte att Norge är den sista sovjetstaten utan att den siste Stalin är norrman.

 
At 14 juli, 2007 09:51, Blogger Elling said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 14 juli, 2007 10:01, Blogger Elling said...

Så vare detta med ironi och självdistans...

Men ärligt talat : tror du det blir bättre med marknadshyror ? Försvinner alt möglet i Hammarby Sjöstad ? Kan du inte se att sånt har spårat på annat håll ? Er du villig att risikera Stockholms skönhet för ett princip ? Tror du det er möjligt att vinna ett val med markndashyror ?

Sen skal jag passa på att kritisera ett annt svenskt otyg nämligen att använda verdiladdade begrepp som "Stalin" och oftast "Quisling" så der rakt ur luften om sina norska lunchgäster som man presumptivt skal fortsätta vara kompis med. Speciellt när man har en rysk fru som jag.

Det vittnar om en obefintlig innsikt i hur Historien har drabbat Sveriges närmsta grannländer. I löpet av 17 år har jeg fått slengt Q etter meg omtrent lika många gånger sannolikt i forsök på att etablera mellanfolkeligt vänskap. Q tillmälet renderar polisanmälan och böter för fornärmelse i Norge - fortfarande. Exakt hur det er med den saken i Ryssland, vet jag inte helt men du borde nog kolla upp innan du åker dit.

 
At 14 juli, 2007 12:51, Anonymous Anonym said...

Vad renderar vapenhot i Norge?

Om jag tror på marknadshyror? Ja.

Det sköna i Stockholms stadsbild har tillkommit före hyresregleringen. Efter den byggdes miljonprogrammet.

Om bostäderna i Hammarby sjöstad är otjänliga är det väl bara att flytta? Eller? Vad rör det oss? Bor du där? Är det inte en sak att göra upp mellan värd och hyresgäst?

Eller kommer hyresreglering och bostadsbrist in i kalkylen?

 
At 14 juli, 2007 23:10, Blogger Elling said...

Lett ömskrivna Göbbels-sitat er ej straffbara.

Ge meg ett lyckad exempel på maknadshyror i storstäder. Den stora konsekevnsen kommer bli att finanspöbeln övertar hela innerstan och gör den obeboelig. Innröm att du fattat att det blir så.

Jovisst var byggestilen bättre förr. Hur återskapa den utan stenhårda och kompetenta Skönhetsråd ?

Bara att flytta : Riva upp allt med skola och jobb fördi att nån entreprenör räknade fel på fönsteryta och ventilation och sen förnekar alltihopa ?

Jag bor i en gammal arbetarkåk från tjugotalet på Kungsholmen. Den er båda solid, snygg, varm och praktisk - 80 år etter.

Att göra upp med hyresvärd : Den stora frågan. Den ideelle marknadsteorin skulle gynna hyresgästen men en ideell marknad innebär perfekt information, simultan byträtt, stort urval, många laglydiga och kompetenta spelare och hyra som reflekterar produkstionskostnaden - och läget givetvis, se över. Det kan hända blir situationen en dag men inte med den aktuella uppsätningen ägare/kartell. Varför skall hyran gå upp etter en reglering och när kommer den att gå ned igjen ?
Ägarna tvingas vel inte gå med förlust i dag heller vel ?

Bostadsbrist : Det lär råda bostadsbrist i Norge oxå om man skall tro trycket i den "fria" marknaden der. Företagen kan vel heller flytta dit arbetskraften och dom lediga boståderna er.

40% nedgång väntar : En Harvardekonom spår en rejäl nedgång i den globala fastihetsvärderingen analogt perioden 90-97.
Ordinerar du fortfarande den fria marknaden på den her tidpunkten dvs lika innanför ett kommande ras ?

Jeg tycker mycket om fria marknader när det gäller rakhyvlar, pensionsplaner och flygbiljetter osv Men jag vill inte bli påprakkad 100% hyresökning och evt risk för blåsning i fall ombildning i gammal kåk. Du har vel hört historierna från betongträsket ? Ägarna säljer ut så att dom boende får ta smällen med stambyten. Vem talar fikonspråket i deras sak innför banken, ägaren och mäklaren ? Nån förening typ Hyresgästerna kan hända ?

Jeg har besvarat dina frågor. Besvara mina.

 
At 15 juli, 2007 10:32, Blogger Danne Nordling said...

Tillbaka till Mona Sahlin

Frågan gäller huruvida hennes något oväntade "icke-utspel" i Almedalen berodde på en smart politisk strategi, politisk inkompetens eller osäkerhet.

Att hon skulle varit smart som Göran Eriksson och några andra menat tror jag är en efterhandsrationalisering. Man tror inte att någon så erfaren som Mona kan vara dum eller osäker - alltså måste hennes uppträdande vara ett utflöde av en sinnrikt uttänkt strategi.

Tänk om det inte är så? Vad visar hennes utspel då? Ordet "besvikelse" har förekommit hos trogna sossebloggare. Mona kanske gav en liten indikation i Almedalen på något som kan bli ett stort problem för SAP de närmaste åren: beslutsångest och osäkerhet. "Vad vilja socialdemokraterna?" Den frågan hade August Palm svaret på för 120 år sedan. Men nu...?
/DNg

 
At 15 juli, 2007 10:56, Anonymous Anonym said...

Det går ju jättebra för S i opinionsundersökningarna. Varför skulle Sahlin riskera någonting genom att sticka ut hakan när hon lika gärna kan luta sig tillbaka och låta den svenska journalistkåren sänka alliansen genom dagliga och helt onyanserade skriverier utan grund i verkligheten.

Bara det faktum att ingen skrattade LO rätt i ansiktet förra året när de talade om att folk skulle svälta efter A-kasseändringen säger en hel del om hur dåligt ställt det är med den intellella hederligheten i svensk debatt.

 
At 15 juli, 2007 12:44, Anonymous Anonym said...

Svaret finns kanske i den interna s-debatten. A-kassan har varit het efter Ylva Thörns utspel om asfaltsläggarna och partiet delas omedelbart i två stora fraktioner. Nu är det inte borgligheten som strider mot s om självrisker, ersättningsnivåer och bortre paranteser. Striden står mellan socialdemokrater.

Att a-kassan alls kunde bli en stridsfråga kan bero på konjunkturen. Nu kommer jobben och då vill man inte ha säsongsarbetare som bara jobbar halva året.

Den partiledare som ger sig in i ett så explosivt område riskerar att spränga partiet i två delar. De äldre vill se a-kassan utvecklas till en medborgarlön medan de yngre vill ha en fackföreningsstyrd omställningsförsäkring som "lyfts ur budgeten" för att säkra den mot politiska beslut.

Jag förstår inte hur hon skulle kunna göra annat än att vänta ut striden samtidigt som hon lyfter fram nya budbärare som kan ta smällen. Varför inte ett ungdomsråd som får skicka upp försöksbalonger samtidigt som mona applåderar respektive tar avstånd till förslagen beroende på hur stark reaktionen blir? Säger ungdomarna fel är det ungdomlig omognad, säger de rätt är de den nya generationen som skall ta över.

Med ett ungdomsråd kan hon kanske manövrera fram argument mot den ena falangen samtidigt som hon stödjer den andra. När nästa val närmar sig sluts leden igen och valmaskinen rullar igång med all sin styrka och kraft för att återta makten och platsen vid köttgrytorna.

 
At 15 juli, 2007 13:38, Blogger Elling said...

Ursäkta bristande disiplin..

Såna her dolda splitt & hersk taktiker fungerade förr när S hade makten. Va var S om inte en stor välsmurd maktmaskin, båda inåt och utåt. Men den taktiken duger inte i opposition. Då tvingas man leverera mer eller mindre äkta vara. Sahlin kan inte behandla det svenska elektoratet som hon mästrar dom klassiska S-falangerna. Almedalsveckan var en katastrof for S. Sahlin's framträdande var otroligt pinsam. Nuder's moment22 er standup-komik. Att gamla Göran vågar göra seg påmind og prata om nåt så banalt som bilen och mormor i Norrköping, vittnar om att Ulvskog inte längre har kommandot. Baylan's ersättare Granlund gikt rakt genom golvet coh kan möjligen bli enn enda större katastrof enn Ibrahim själv.

Ungdomens röstsympatier er en skör materia som det inte går att bygga nåt nytt etos på. Dom vill sannolikt inte ha flera studieplatser då det bevisligen inte för till jobb.

Jag kan inte se hur hon kann undvika ett rejält uppgör om dom stora frågorna : a-kassan, skatterna, bidragen. Det går inte att byta ur minoritetsvurmande för bögar och muslimer mot klassfrågan.

Och så har vi miljö- och energibiten : S er emot ny kärnkraft som svenska folket er för och Reinfeldt er mest trovärdig i klimatfrågan.

Numera talar oxå aritmetiken i regeringsbildande emot S. Väljarna kommer att fråga seg om alternativet. Men för att stapla det på benen krävs det nya praktgräl och kamelsälj med VP och MP.

Sahlin er tvungen att ta tyren vid hornen och det er hon inte kapabel till, varken intellektuellt, retoriskt eller taktiskt. I Danmark, Finland och Norge (for några år sedan innan den tyvärr så skickliga Stoltenberg ble statsminister på en troverdig oppositionskoalition) har S stablisert seg på 20% nivån. Om Gud er god, sker det samme i Sverige.

 
At 15 juli, 2007 15:01, Anonymous Anonym said...

Helt enig med Ellings nutidsbeskrivning men jag tror att Mona valt den enda taktiska vägen. Innan leden sluts måste hon låtsas som att de är slutna. Det är farligt att gå in och styra massorna i partiet. Görans inhopp ger väljarna en klar signal om att den gamla socialdemokratiska doktrinen om att man föds in i partiet och dör i partiet inte längre gäller. Göran lever inte längre som en socialdemokrat utan som en småborgare och han kommer att dö som en rik godsägare.

 
At 15 juli, 2007 15:33, Blogger Elling said...

Om hon överlever med tystnad på höga 43%, så er det dags för Machiavelli att agera.

Krigskassan er stor med rekordöverskott i statsfinanserna. Gör som Bush och betala inte av på nån statsskuld. Otto kan salta såren internt i LO med större betoning på rena a-kasseförsäkringar. Det er bra att dinosaurerna i Svensk Näringsliv er politiska non-touchables så att regeringen inte klär skott för löneökningarna.

Jeg tror vi får en Björklund-effekt och att SD gamar åt seg en stor del av S' fall.

Men viktigast : jeg tror skatterna kan sänkas betydligt mer. Rätt innsåld och profilerad kan det sänka S för gott. Men behåll nån typ av lock på fastighetspriserna. Jeg tror det er mycket att hämta på en tuff men fair invandringspolitik.

 
At 04 augusti, 2007 20:31, Blogger Elling said...

Njaa, nu kör hon med hatmejl i Sommar Sommar.

I tillegg til att tajmingen för sånt er mitt i sommarstiltjan, så bryter hon med retorikens krav på dekorum.

Mystilfället försvann. Gyttjetaktiken tror jag inte kommar att fungera. Hennes offertaktik er löjlig.

 
At 06 augusti, 2007 09:34, Anonymous Anonym said...

"Tror du det er möjligt att vinna ett val med markndashyror ?"

Tror du verkligen att det är möjligt att vinna ett val på att avsluta slaveriet? Det var inte det i början, men det blev det. Och aldrig kan någon säga att detta var bortkastad tid. Status quos tyranneri är stark över dig min vän.

 
At 06 augusti, 2007 13:56, Blogger Martin said...

Sålänge alliansen ligger efter i opinionen kan väl Monas väg sägas vara funkis? Tids nog kommer det rulla.

Dock tror jag effekterna av regeringens politik kommer synas på ett positivt sätt tills dess.

Kan bli ett spännande 2010!

 

Skicka en kommentar

<< Home