onsdag, november 14, 2007

Skall Sverige bli självförsörjande med bilbränsle?

Igår13/11 hade DN ett stort reportage (ej på nätet) om olika biobränslen och råvarorna för dessas framställning. Energiskog för produktion av DME är det effektivaste sättet att använda åkermarken. Då skulle vi kunna bli självförsörjande och 5 procent av åkermarken skulle finnas kvar till livsmedel. Men är ett avskaffande av oljeimporten för bilkörning det bästa för ett globalt klimatmål?

Jag har räknat om DN:s siffror så att olika bränslen uttrycks i procent av ytavkastningen för etanol gjord på majs (index=100). Då är DME (dimetyleter) gjord på svartlut eller energiskog 79 procent bättre. Etanol från sockerrör är 71 procent bättre. DME utan svartlut 52 procent bättre, etanol från sockerbetor 38 procent bättre. Däremot ger etanol från vete bara 86 procent jämfört med etanol från majs. Och RME (rapsmetylester) ger bara 52 procent.

Om åkermarken i Sverige (27 000 km2) skulle användas för veteodling för etanol skulle 170 procent större areal behövas medan det skulle bli 5 procent kvar om man istället odlade eneriskog och gjorde DME via svartlut. Det förutsätter dock att alla bilar utrustas med dieselmotorer. Är detta intressant?

Det är ingen hejd på eskapismen i DN-reportaget. Professor Christian Azar på Chalmers för ett resonemang om att "dagens fossila bensin och diesel till stor del skulle kunna ersättas med olika slags skogsbränslen, energiskog inräknat". Det är dock skogsindustrin inte särskilt intresserad av. Det återstår flera års teknisk utveckling för att göra sådan teknik lönsam. Då är det bättre att bränna råvaran för värme och elektricitet. Man kan också använda den till virke för trähus som ersätter den koldioxidgenererande cementproduktionen.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson har en mera ödmjuk inställning. Han menar att fram till 2020 kommer EU att producera 10-15 procent av drivmedlen i form av biodrivmedel och om Sverige (med 3 % idag) skall upp dit måste vi lita till import.

Även om vissa kritiska röster gör sig hörda är redigeringen sådan att läsaren får intrycket att biobränslen producerade i Sverige är nära förestående att bli en betydande drivmedelskälla. Erlandsson säger t ex i ett utryckt citat att på sikt fungerar cellulosa från skogens träd som framtidens oljekälla. (finns inte i brödtexten). Det är inte att undra på att miljörörelsen och ärkebiskopen effektivt kan jaga regeringen med krav på inhemska klimatpolitiska mål. När kommer ett anti-chauvinistiskt reportage istället? Det kan ju uppenbarligen inte vara så att det skulle vara vettigt att odla drivmedel i Sverige i stor skala och ersätta bilmotorerna med DME-dieslar. En bråkdel av dessa enorma kostnader skulle istället kunna ge större effekter genom åtgärder utomlands.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 14 november, 2007 13:49, Anonymous Anonym said...

Dagens Nyheter ger en skev bild av hur näraliggande cellulosabaserade bränslen egentigen är. På Tekno i SR intervjuades nyss en företrädare för anläggningen i Örnsköldsvik. Då var det inte fråga om "flera år" kvar utan först 2014 eller 2015 skulle en första anläggning i industriell skala för framställning av cellulosaetanol kunna vara klar.

 
At 15 november, 2007 07:11, Blogger Gabe said...

Verkar det inte avsevärt mycket enklare att köra elbilar och sedan generera elektriciteten på bästa sätt i enlighet med de lokala förhållandena?

Idéen att Sverige skall vara föregångsland genom att vara självförsörjande är en i bästa fall underlig tanke då vi inte riktigt kan leda resten av världen i att vara ett land med mycket skog och liten befolkning (med andra ord är teknikutveckling som bara kommer Sverige till gagn lite bortkastad ur ett globalt perspektiv).

Jag är mindre bekymmrad över växthuseffekten men det vore skönt att bara kunna skratta när oljan går över $150 fatet.

/Daniel

 
At 15 november, 2007 13:46, Blogger Danne Nordling said...

Du har rätt! Sverige kan inte bli ett föregångsland när det gäller skogsbaserade bilbränslen.

I en mera avlägsen framtid kommer vi att köra elhybridbilar som går på biobränslen (en viss del kan vara inhemsk om konkurrenskraften räcker). Elen måste rimligtvis vara producerad av vattenkaraft, kärnkraft, flis och vindkraft. Möjligen importerar vi el från solceller längre söderut.

Kanske vi kan generera el med kolkraft som lagrar koldioxiden. Oljepriset blir inget bekymmer.
/DNg

 
At 16 november, 2007 13:15, Blogger Thomas Palm said...

Det handlar om önsketänkande, man vill kunna köra vidare med ett bilbaserat samhälle som inget hänt, vare sig växthuseffekten eller att oljan börjar ta slut, och då är det bekvämt att hävda att om några år så finns det miljövänligt bränsle, så kör bara vidare som förut.

Elbilar har fortfarande problemet med att vi inte kan göra tillräckligt bra batterier, och dessutom har vi inte något miljövänligt sätt att producera el.

Att lagra koldioxiden från kolkraftverk är en liknande bluff. Tekniken är dyr och dessutom vet ingen hur länge koldioxiden stannar i marken, men så länge man låtsas att man snart kommer att lagra koldioxiden kan man satsa vidare på kolkraftverk.

 

Skicka en kommentar

<< Home