måndag, december 17, 2007

Varför bromsade Kina på Bali?

Av världens energikonsumtion kommer bara 8 procent från kol. Men mer än 40 procent av koldioxidutsläppen kommer från kol. Kol svarar för 40 procent av elproduktionen i världen, 50 procent i USA och nästan 80 procent i Kina. Dessutom producerar Kina nästan hälften av världens kol så här finns förklaringar till varför Kina bromsade en klimatöverenskommelse på Bali.

Så här fördelas världens koldioxidutsläpp uppdelat på förbränning av olika bränslen (avskogning och jordbruk är inte med):


Vi ser här att världens koldioxidutsläpp enligt IEA (pdf) är 27,1 Gt från bränslen (har ökat med 73 procent sedan 1973). Både kol och olja svarar för ca 40 procent vardera i produktionen trots att energikonsumtionen från kol är mycket mindre än den från olja. Det framgår av nedanstående diagram:


Vi ser här att fossila bränslen svarar för 67 procent av energikonsumtionen i världen och av detta är kol bara 8 procentenheter. Varför kan då inte USA och Kina komma överens om att dra ner denna synnerligen koldioxidalstrande energikälla? Ett svar är att kol är den viktigaste källan till elkraft i världen.


Vi ser att 66,6 procent av all världens elkraft kommer från fossila bränslen och här svarar kol för 61 procent av fossilförbränningen i elproduktionen, vilket betyder att 40 procent av världens elström kommer från kol. Redan detta gör det svårt att dra ner på koldioxidutsläppen från kolkraften eftersom det inte finns några snabba sätt att producera el någon annan väg. Kina startar ett nytt kolkraftverk varje vecka och har redan mer än 2 000 sådana verk i drift.

I USA är 72 procent av elkraften 2005 baserad på fossila bränslen (3 078 av 4 268 TWh el) och av fossilförbränningen är 70 procent kol. Sålunda kommer drygt 50 procent av elen från kol. I Kina är 81 procent av elen fossilbaserad (2033 av 2 497 TWh el) och av denna är 97 procent kol. Av Kinas el kommer 79 procent från kol.

Men det finns kanske ytterligare ett skäl till varför Kina inte gärna ser att kolbaserad energiproduktion minskas i världen. Vem producerar mest kol i världen? Se nedanstående diagram:

Det är alltså Kina som svarar för nästan hälften av världens kolproduktion. Sedan 1973 har Kinas kolproduktion nästan sexdubblats (ökningsfaktor 5,94). Rimligtvis är det då inte bara ur konsumtionssynpunkt som Kina inte vill ta på sig begränsningar av energiproduktionen. Kolet står också för en betydande del av produktionen och sysselsättningen i Kina. Om det finns en konspiration av kolproducenter som i symundan agerar för fortsatt kolanvändning och saboterade klimatöverenskommelser borde den nog sökas i Kina snarare än i USA.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 17 december, 2007 11:31, Anonymous Anonym said...

Visst �r det s� - kol �r den fattige mannens billiga energik�lla och finns i n�ra obegr�nsade m�ngder. Hur undvika att denna k�lla till ekonomisk utveckling anv�nds i accelererande omfattning? Vilka skall betala den h�gre kostnaden f�r alternativen ? Finns det realistiska s�dana ? F�r omg�ende anv�ndning - utvecklingen i Kina kan v�l inte v�nta ?

Ta upp en diskussion utifr�n ett rent kinesiskt perspektiv med kostnaderna f�r andra energik�llor som k�rnkraft (ett nytt k�rnkraftverk per vecka beh�vs) eller koleldning med avskiljning och deponi av koldioxid (dubbla kostnaden). Eller vindkraft (ocks� till dubbla kostnaden men sannolikt helt otillr�cklig f�r behoven).

Hur skall sedan regimen i Peking kunna hindra att sm�skaligt utnyttjande av "det svarta guldet" �nd� sker ?

 
At 15 januari, 2008 14:41, Blogger Olle said...

Det där näst översta diagrammet är ju ganska besynnerligt. Hur kan el stå som en helt egen kategori? Elen måste ju genereras på nåt sätt och till det används ju kol som sagt i hög utsträckning. De där 8% som anges om kol verkar som en misstänkt låg siffra. Måste ha med att man räknar energikonsumtion och inte tillförd primärenergi och således räknar bort en massa förluster. Kolla man på tillförd primärenergi så ligger kolets andel snarare runt 25-30% om jag inte minns fel

 
At 15 januari, 2008 16:59, Blogger Danne Nordling said...

Olle, det är som du skriver konsumtionen av energi uppdelat på olika "fuels" som IEA redovisar. Eftersom kol mer än olja används för el försvinner en mängd kol här och det verkar bara vara direktkonsumtionen av kol som explicit redovisas.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home