fredag, januari 25, 2008

Ekonomisk kris eller avmattning?

Det blir en kanske inte ens påtaglig konjunkturavmattning om man får tro prognoserna gjorda med beräkningar. Inte ens utebliven tillväxt i USA i år leder till ekonomisk kris. Det är först när man lägger in mera vaga bedömningar av de psykologiska reaktionerna som det finns anledning att befara ekonomisk kris i världen.

Nu kommer konjunkturrapporterna i en strid ström. I måndags kom en rapport från Nordea och i tisdags en från Swedbank. På onsdagen kom Konjunkturinstitutet (KI) med sin rapport enligt den nya publiceringsordningen. Samtidigt rapporteras det om fortsatta kraftiga börsfall österut och den svenska börsen har sjunkit med ca 30 procent sedan toppen från mitten av förra året. Rapporterna talar om avmattning och viss risk för recession i USA (sjunkande BNP). Men ingen pekar på en direkt kris. KI är dock betydligt mera optimistiskt än bankerna.

Enligt KI får vi varken se någon egentlig nedgång av BNP bland industriländerna eller någon ökad inflation. Se diagrammet nedan där den förutsedda BNP-utvecklingen också är representativ för USA:


Detta förutsätter att motåtgärderna i form av räntesänkningar och skattesänkningar i USA får effekt. Ben Bernankes räntesänkning med 75 punkter kom samtidigt som KI offentliggjorde sin rapport. Men sänkningen fanns förutsedd i rapporten och då förlagd till första kvartalet, vilket framgår av nedanstående diagram:


En sammanfattning av KI:s prognoser visas i nedanstående tabell:Den kritiska punkten för Sverige är arbetsmarknadsgapet som för arbetslösheten visar hur stor avvikelsen är mot NAIRU (punkten för jämviktsarbetslösheten). Vi ser här att det förutses en ytterligare överansträngning jämfört med förra året (0,4 ökar till 0,9) vilket leder till ökat kostnadstryck. Men denna ökning är ändå inte så stor att den underliggande inflationen (KPIX) mer än tillfälligt går över 2 procent. Reporäntan höjs med 50 punkter före årsskiftet.

KI förutser alltså en knappt märkbar avmattning i USA och en nästan betydelselös minskning av tillväxten för hela världen, se tabellen nedan:

På grund av osäkerheten genom finansmarknadernas problem har KI gjort en alternativ kalkyl med en betydligt sämre utveckling i USA med sjunkande huspriser och utebliven BNP-ökning 2008. För världen totalt blir resultatet en reducering av tillväxttakten med 0,8 procentenheter (även för Sverige). Men inte heller i detta fall blir effekterna krisartade. Redan 2009 ligger BNP-ökningen för USA bara en halv procent under prognosen i tabellen ovan. Arbetslösheten i Sverige kommer då att successivt stiga och ligga en procentenhet högre valåret 2010. Reporäntan blir lägre - med 2,4, 3,1 resp 2,7 procentenheter (betyder tex 1,4 procent 2009). Kommer regeringen i så fall att ha ens en teoretisk chans att sitta kvar? Se nedanstående diagram:

Man kan dock fråga sig hur tillförlitliga modellberäkningar är i ett läge där irrationella psykologiska faktorer ser ut att spela stor roll. Subprime-lånens ompaketering tycks ju ha skadat förtroendet mellan olika finansiella institutioner med både verkningar för den ordinarie utlåningen och för aktiemarknaden. Detta kan påverka både investeringar, husköp och privat konsumtion, som i nästa skede driver fram ytterligare kontraktion. För att kunna bedöma sådana effekter räcker det inte med att bara göra alternativa beräkningar med exogent givna, mera pessimistiska, grundvärden.

Nu väntas ytterligare räntesänkningar i USA nästa vecka. Det finanspolitiska stimulanspaketet på ca 145 mdr $ (1,0 procent av BNP) ser ut att sjösättas ganska snart trots att demokraterna först såg ut att vilja förhala processen. Kanske vi nu ser en stabilisering på samma sätt som flera gånger tidigare det senaste året. Då återstår frågan när vi kan tro att den sista frossbrytningen har ebbat ut.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 25 januari, 2008 22:31, Blogger Per-Olof Persson said...

Konjunkturprognoser ser ut att vara vetenskapliga. Men det är ingen som vet hur det kommer att gå i framtiden. Prognoserna bygger på att det gått bra hittills och därför går det bra ett tag till.

Det som är mer intressant är att ständig "keynesiansk" stimulans av efterfrågan utarmar ett lands kapitalstruktur. Höga skatter och "keynesiansk" stimulans av efterfrågan har den effekten, att den summa pengar som spenderas på konsumtionsvaror ökar jämfört med den summa pengar som entreprenörerna spenderar på produktionssresurser (naturresurser, arbetskraft, kapitalvaror).

För att en ekonomi ska kunna använda sina naturresurser och kunna producera kapitalvaror och konsumtionsvaror, måste entreprenörerna först spendera pengar på produktionssresurser. Ekonomin är indelad i ett otal självständiga produktionssteg. När antalet produktionssteg blir fler så ökar landets kapitalstruktur. Det kommer att produceras kapitalvaror som använder naturresurserna och kapitalvaror som producerar kapitalvaror och konsumtionsvaror. Därefter kommer kapitalvaror att produceras som producerar dessa kapitalvaror osv.

För att kapitalstrukturen ska kunna öka måste således kapitalvaror producerar kapitalvaror i ett oändligt antal produktionssteg. Dessa produktionssteg kommer att befinna sig allt längre ifrån det första produktionssteget i ekonomin (försäljning av konsumtionsvaror till konsument). För att detta ska kunna fungera måste sparandet och investeringarna i ekonomin öka jämfört jämfört med spenderandet på konsumtionsvaror.

Människor sparar när de konsumerar mindre än vad de producerar. Pengarna används därefter av entreprenörerna för inskaffandet av produktionssresurser (naturresurser, arbetskraft, kapitalvaror). Sparande innebär också att det måste ske en real minskning av inköpen av konsumtionsvaror. Produktionsresurser som tillverkar färdiga konsumtionsvaror måste frigöras och överföras till de produktionssteg som tillverkar kapitalvaror som producerar kapitalvaror.

Problemet är att alla produktionsresurser är knappa och i en marknadsekonomi är normalt sett inga produktionsresurser lediga. Alla produktionsresurser som är lönsamma att använda i produktionen kommer också att användas. Om det finns en hög arbetslöshet så beror detta normalt sett endast på att de arbetslösa inte är lönsamma att använda i produktionen. Arbetskraft är således en knapp resurs även vid hög arbetslöshet.

Produktionsresurser måste således frigöras för att kapitalstrukturen i ett land ska kunna öka. Om exempelvis ett stålverk endast tillverkar stål som används vid tillverkningen av konsumtionsvaror, så kan inget stål användas till produktionen av kapitalvaror. Således måste stål frigöras för tillverkningen av kapitalvaror. Höga skatter och "keynesiansk" stimulans av efterfrågan har den effekten att efterfrågan på konsumtionsvaror ökar och då minskar produktionen av kapitalvaror. Landets kapitalstruktur krymper och de fattiga får leva i slum och misär.

 
At 26 januari, 2008 00:29, Blogger Danne Nordling said...

Bush drev i förrgår igenom en överenskommelse i Kongressen om en finanspolitisk stimulanscheck i form av en skatterabatt på 300 dollar per person. Den är maximerad till fyra personer per hushåll och dettas inkomster får inte överstiga 150 000 $. Genom demokraternas majoritetsposition skall utbetalningar göras också till låginkomsttagare som inte betalar inkomstskatt. Nancy Pelosi drog också ner beloppet från 800 $, som Bush ville ha, till 300 $.

I uppgörelsen ingår också sänkt bolagsskatt och anslag för garantier för bolånen samt investeringslättnader. Uppenbarligen vill Bush motverka den sparandeökning som turbulensen medför och samtidigt öka lönsamheten för investeringar. Det återstår att se om detta leder till att "landets kapitalstruktur krymper och de fattiga får leva i slum och misär".

Men nog verkar Bushs politik vara att upprätthålla status quo snarare än "att den summa pengar som spenderas på konsumtionsvaror ökar jämfört med den summa pengar som entreprenörerna spenderar på produktionssresurser (naturresurser, arbetskraft, kapitalvaror)".
/DNg

 
At 26 januari, 2008 18:00, Anonymous Anonym said...

Jag tycker det verkar som om finanskrisen sprider sig. Vi har de största omläggningarna av bostadslån i USA framför oss, februari och mars. Nu faller tydligen nästa led i bostadskredit kedjan. Senaste utskicket av John Mauldin's Weekly E-Letter http://www.safehaven.com/article-9320.htm m fl bedömare så gör han bedömningen att Fed kommer att gå ner till 2% ränta i några sänkningar - låter för mig mer som kris än avmattning!

 
At 29 januari, 2008 16:10, Blogger Danne Nordling said...

Visst, det finns flera bedömare som har en mera pessimistisk syn än KI - t ex v riksbankschefen Lars Nyberg idag. Men hur vet man hur mycket de alternativa prognosmakarna har på fötterna? De kanske bara gissar på grundval av magkänsla, en otillförlitlig metod. Just nu trycks aktiemarknaden i NY av rykten att Bernanke inte tänker sänka räntan med 50 punkter utan bara med 25. Då är det långt kvar till 2-procentsnivån.
/DNg

 
At 31 januari, 2008 16:39, Blogger Bengterikj said...

Inte konstigt om börsen faller med 30 %, när man betänker att den dessförinnan stigit nästan 3 ggr på fyra år, dvs drygt 30 % per år i snitt. Förr eller senare måste en korrigering komma. Bättre då om den kommer förr, så att det inte blir som åren 2000-2002. En mer långsiktig börstrend är 13 % per år sedan 1980. Inom den är vi fortfarande.

 

Skicka en kommentar

<< Home