lördag, februari 16, 2008

Anders Borg mer ödmjuk?

Finansminister Anders Borg var gäst i Ekots lördagsintervju 16/2. Den första frågan från Inger Arenander gick ut på att utröna varför regeringen lägger fram ogenomtänkta förslag. Svaret var att man inte tittade på ideologi utan var pragmatisk. Borg kan lugnt svara med många ord så att det låter sakligt och genomtänkt. Men något konkret innehåll fanns egentligen inte. Däremot en större ödmjukhet.

Resultat i verkligheten är viktigast. Det finns en "ideologisk klick" i partiet (student- och ungdomsförbund) som är främmande för människors vardagsliv. De skall vi ha respekt för, menade Borg på ett sätt som tydligt visade att någon hänsyn till ideologi skulle man inte ta.

Varför obligatorisk a-kassa? Svaret var att en försäkringsmässighet i avgifterna eftersträvades men då kan många lämna. Därför måste den göras obligatorisk. Men Borg själv var ingen anhängare av ett obligatorium. Det som avgjorde var att en kraftig avgift på dem som börjar arbeta kunde bli ett hinder mot ökad sysselsättning.

En bättre fungerande försäkring sänker arbetslösheten, sade Borg. Han bedömde effekten till 1-2 procentenheter arbetslösa. Men hur klyftigt var det att först låta 400 000 lämna och sedan tvinga in dem? I viss utsträckning är det ett klokt val att stå utanför, menade Borg. Men han rättade inte Arenanders påstående att de inte har något alternativ vid arbetslöshet - dvs att det faktiskt finns ett grundskydd.

Sänkta arbetsgivaravgifter för tjänstesektorn med en gräns på 250 anställda är en ytterligare komplikation. Lösningen är fortfarande någon typ av sänkta arbetsgivaravgifter, oklart hur.

Statsskatten måste minskas erkände Borg nu. Den ekonomiska utvecklingen får avgöra när det blir möjligt. Även bolagsskatten måste sänkas eftersom flera andra länder sänkt sin. Utrymmet är begränsat eftersom arbetsmarknaden fortfarande är stark. Thomas Östros talar om depression men de flesta andra håller inte med. Vi är i en tidig fas i en dämpning. Offentliga finanserna ser ut att förbli starka och då finns det ett utrymme. Vi behöver inte möta en nedgång med åtstramningar och skattehöjningar [??], sade Borg.

Vi skall investera i järnvägar men det är mer eftersatt på vägsidan. För att minska koldioxidutsläppen är det dyrt att göra infrastrukturinvesteringar. Handel med utsläppsrätter är bättre. Internationellt är kostnaden 15 öre och i Sverige ca 1:10. Därför är det bättre att göra insatser utomlands och utanför Europa. Borg förordade koldioxidbeskattning. Det har hänt något med klimatet och därför har moderaterna ändrat uppfattning om CO2-skatt.

Vi kommer nog inte med stora höjningar av bensinskatten i höst. Även skogsindustrin har en vän i Borg. Höga skatter som gör att skogsindustrin flyttar ut är inte bra eftersom produktion utomlands kan leda till större utsläpp.

Vi har ett överskott på över 100 mdr kr. Att låna till väginvesteringar är onödigt. Vi skall inte trixa med budgetar. Samarbetsavtal med privata entreprenörer kan ge effektivare investeringar. Men vi skall minska 100 mdr till 30 och därför inte låna.

Vårdnadsbidraget är inte ett stort problem för arbetsutbudet. Det beror på hur kommunerna agerar. Vi har gjort ett antal avgränsningar för att inte många skall lämna arbetsmarknaden. VB går att kombinera med avdraget för hushållstjänster, sade Borg

Borg deklarerade slutligen att han ställde upp för åtminstone en ny mandatperiod.

Man kan tydligt skönja en ny ödmjukhet i framtoningen. Den tidigare ur borgerlig synvinkel rent provocerande vänsterprofileringen är borta. Till slut har man insett att den inte gav någon utdelning i form av nya väljarsympatier. Tvärtom har denna attityd varit förenad med ett nästan osannolikt tapp i opinionsundersökningarna. Intervjun med Anders Borg visar samma tendens som det tidigare framträdandet av Fredrik Reinfeldt i Rakt på med K-G Bergström (bloggartikel).

Någonstans har man tydligen bestämt sig för en omorientering. Till och med Borg har förstått att valet 2010 inte avgörs av att man till varje pris åstadkommit en minskning av utanförskapet. Även detta måste göras med varsamhet och inte med fyrkantiga implementeringar av abstrakta resultat ur nationalekonomiska forskningsrapporter. Det verkar nog som om Anders Borg blivit mer ödmjuk.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

2 Comments:

At 17 februari, 2008 16:38, Blogger Bengterikj said...

Kan det vara så, att regeringen vill tala tyst om grundskyddet, för att inte fler skall gå ur kassorna (massflykt?).

Det mest positiva med intervju var det tydliga beskedet om fortsatta skattesänkningar. Några citat:
"Målet är att sänka arbetsgivaravgifter, så att fler företag anställer"
"Jag tycker att vi har anledning att återkomma så småningom med ytterligare sänkning av inkomstskatterna"
"Sverige har för höga skatter, även om skattetrycket nu sjunker snabbt"
"Låga skatter är bra"
"Jag tror också, vi måste minska statsskatten"
"Vi måste ha en konkurrenskraftig bolagsskatt"

Men han kunde inte avstå från att vara klimatkorrekt (kk) och plugga för koldioxidskatter:
"Jag tror att en fjärdedel av isen på Antarktis försvann förra året. Vi sitter här i ett sörmländskt landskap, där vi har haft en vinter som är, gör, att det fortfarande är grodd i höstvetet. Det är klart, att det har hänt nåt med Sveriges klimat, det har hänt nåt med världens klimat, och det måste vi ta hänsyn till."

Om han är allvarligt orolig, kanske han kan söka tröst i följande:
"JULAFTON 1902 VAR mild och 'grön' med +8 grader i Västervik och +4 så långt norrut som i Härnösand, att vinden dessutom var svag gjorde att man inte anade vad som komma skulle. [...] På Annandagens kväll började vinden öka i Västsverige [...] I Halmstad bröt havet in över vallarna och trängde in i hus som befann sig 500-600 meter från stranden." Av Sten Laurin, SMHI; infört i BLT förmodligen 2002 men kanske senare, dock senast dec 2006.
Många tyckte nog även då, 1902, att det måste ha hänt något med klimatet, men förstod inte, att man kunde betvinga det med koldioxidskatter.

 
At 18 februari, 2008 10:26, Blogger Danne Nordling said...

Ja det är troligt att regeringen inte vill upplysa om att a-kassan redan är obligatorisk nästan till hälften. Enligt IAF:s statistik motsvarar faktiskt utbetald grundersättning under 2007 per person 44 procent av faktiskt utbetald inkomstrelaterad ersättning.

Att socialdemokraterna eller LO inte dragit upp detta som argument mot regeringens planer beror nog på att innerst inne tycker de att ett obligatorium är bättre än att alla känner till att vi har en grundförsäkring och en tilläggsförsäkring, som ju strider mot allt vad de annars står för.

Det mest förvånande är att inga journalister dragit fram argumentet med grundförsäkringen. Tycker de som LO?

En attitydförskjutning hos Borg och Reinfeldt är märkbar. Frågan är om det avsätter spår i åtgärderna.

Klimatkorrektheten är nog en följd av att regeringen inte har kraft att driva någon självständig linje. Det gäller att tjuta med ulvarna men på ett sätt som inte ger alltför stora skador på samhällsekonomin. När klimatberedningens betänkande offentliggörs får vi se...
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home