torsdag, februari 07, 2008

Miljöpartiet önsketänker om förnybar energi

Det kommer inte att gå att bygga ut den förnyelsebara bioenergin med 50 TWh som miljöpartiet nyligen påstod i en kalkyl. Där preciseras bara ca 30 TWh vilket grovt stämmer med Vetenskapsakademiens bedömning. Mp saknar täckning för nästan 5 procentenheters minskning. Dessutom bygger kalkylen på en orealistisk utbyggnad av vindkraften.

På måndag har klimatberedningen sammanträde. Den skall komma med sin rapport den 4 mars. Inför måndagens möte antyder Maria Wetterstrand (mp) och Anders Wijkman (kd) att Sveriges klimatmål borde höjas till bortåt 40 procents minskning till 2020 (DN 7/2). EU har däremot preliminärt krävt 17 procents minskning.

Hur realistiskt är detta nya krav? De båda har skrivit en hemlig rapport till beredningen så vi vet inte hur de motiverar realismen i sina krav. Men en indikation fick vi från miljöpartiets rapport (pdf) för hur stor potentialen för förnyelsebar energiproduktion är. Den är skriven av Peter Eriksson och Maria Wetterstrand och är daterad 24/1 - dagen efter det att jag hade efterlyst en antydan till hur en större andelsökning än från 40 till 49 procent skulle gå till.

Utgångspunkten för mp är 2006 vilket kan ställa till en del jämförelseproblem med andra källor. Dessutom anger de andelarna i procent av en bas på 422 TWh total energianvändning (inklusive distributionsförluster) när andra källor har mycket större bas.

Första punkten är vindkraft. Den anges till 1 TWh idag och 30 år 2020. Det innebär alltså att man tar Energimyndighetens vädjan till kommunerna att planera för denna utbyggnad som en realistisk utbyggnadsmöjlighet.

Den sista punkten (förutom den konstanta vattenkraften) är solenergi som skall byggas ut från 0,002 TWh till 2,1. Att detta kräver enorma subventioner framgår inte. Ett par hundra miljoner är det enda som preciseras.

Det stora frågetecknet måste sättas för produktionen av bioenergi. Miljöpartiet förefaller ha gjort en trendframskrivning från utgångsläget som uppges vara 116 TWh. Trenden hämtar man från utbyggnaden 2000-2006. Då landar man på en utbyggnad med 4,2 TWh per år under 12 år eller ca 50 TWh. Därefter gör mp ett par preciseringar när man behandlar kraftvärme (+6), förgasning av svartlutar (+12,5) och biogas (+8). Summan blir bara 26,5 TWh - inte 50 TWh!

Vi kan jämföra detta med Vetenskapsakademiens (KVA) bedömning (pdf). Utgångsläget 2004 anges enligt tabellen nedan:

Produktion
Skogsbruk 92 TWh
(varav import 12 TWh)
Jordbruk 4
Torv 4
Avfall 8
Summa 108 TWh

Skogsbrukets potential anger KVA till 20 TWh. Men något ställningstagande till minskad import finns inte med i bedömningen. Siffran kan jämföras med mp:s 6+12,5=18,5 TWh. Den stora skillnaden finns i bedömningen av biogaspotentialen som mp tror kan byggas ut från 1,3 till 13 TWh. KVA preciserar inte detta utan anser helt kort att energiproduktion ur avfall kan fördubblas. KVA redovisar alltså 20+8=28 TWh mot mp:s 18,5+13=31,5 TWh.

Det enda som skulle kunna förbättra miljöpartiets kalkyl är att plantera igen jordbruksmark med energiskog. Detta behandlar KVA med viss skepsis medan mp inte för fram denna kontroversiella väg för ökad bioenergiproduktion. Kan det vara så att de mörkar denna väg med massiv igenplantering när de inte preciserar skillnaden mellan redovisade 31,5 TWh och kalkylerade 50 TWh? (Den motsvarar nästan 5 procentenheter i kalkylen.) Eller har de hängett sig år önsketänkande?

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 08 februari, 2008 13:05, Blogger Per-Olof Persson said...

Vindkraften

En artikel som kan vara av intresse:

"Wind farms: Blowing money on a fantasy"

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=512339&in_page_id=1770

"John Constable, director of policy at the Renewable Energy Foundation, says that the system "has encouraged underperforming onshore wind turbines in low wind areas. Though of little engineering value, such plants attract speculators because they require little capital investment"."

"As a result, consumers will soon be paying billions in unnecessary subsidy to a bunch of sharp-suited businessmen who have spotted an opportunity for easy money."

"First, the fact that the turbines stand idle when the wind doesn't blow. This leaves gas or coal power stations to be switched on and off at a moment's notice to fill the gap - something that is very environmentally inefficient."

"Second, even if you accept that it's worth desecrating some of the most beautiful parts of Britain in pursuit of a renewable energy policy, you then must transport the energy to a population centre. That means building an expensive infrastructure of new power lines."

 

Skicka en kommentar

<< Home