tisdag, februari 12, 2008

Reinfeldt börjar komma igen

I TV2:s program "Rakt på" med K-G Bergström på tisdagskvällen var statsminister Fredrik Reinfeldt den första gästen. Han framstod inte längre som en "ledsen hund" som svarade omständligt och osäkert. Man kunde ana en ny energi - framförallt genom att han inte försökte att med krystade undvikningar försvara ohållbara ställningstaganden.

Det är klart att regeringen inte har ett omedelbart ansvar för att 400 000 personer uppges ha svårigheter att betala sina räkningar. Denna grupp består dels av personer som lever på bidrag och dels av sådana som arbetar. Att leva på bidrag är svårt och har alltid varit det. Bergström försökte inte göra gällande att siffran skulle ha blivit extra hög på grund av regeringens försämringar. Han antydde dock att försämringen av a-kassan skulle ha spelat in. Men han blev nog medveten om att den huvudsakliga försämringen bestod i att avgifterna höjts för de arbetande som samtidigt fått två skattesänkningar.

Att avskaffa förbudet mot utbyggnad av kärnkraften under innevarande mandatperiod var naturligtvis en fråga som snabbt kunde klaras av. Vad detta skulle kunna handla om är diskussioner om hur man kan gå vidare nästa mandatperiod, vilket Jan Nygren, som var kommentator efteråt, borde ha poängterat. En sådan diskussion skulle också kunna involvera socialdemokraterna som en förberedelse till en uppgörelse. Men något definitivt ställningstagande före valet är kanske omöjligt eftersom det finns en intern uppgörelse inom Alliansen.

Förslaget om obligatorisk a-kassa försvarades inte hårdnackat av Reinfeldt. Han fick dock säga att det var en sympatisk idé att ha ett system som var heltäckande. Det skulle ligga i att de som blir arbetslösa utan a-kassa skulle behöva falla tillbaka på annan skattefinansierad ersättning, vilken inte preciserades. Det indikerar att Reinfeldt var lika okunnig som fp-ledaren Jan Björklund var i Ekots lördagsintervju (bloggartikel 19/1). Det kanske var Bergströms svårigheter att gå på djupet som räddade Reinfeldt att prata fast sig i ett orimligt försvar?

Att regeringen nu har fått svårigheter med sjukförsäkringsförslaget, obligatorisk a-kassa och nedsatta arbetsgivaravgifter för husållsnära tjänsteföretag föreställer sig Bergström som en konsekvens av att Reinfeldt släppt fram sin oerfarne finansminister Anders Borg. Denne skulle utifrån teoretiska böcker i nationalekonomi kommit fram med ogenomtänkta förslag som måste revideras eller återtas. Detta förnekade naturligtvis Reinfeldt. Och i formell mening är det inte där som felen begåtts. Det som förvånar är att det inte finns expertis inom finansdepartementet som kan varna för svårigheter med EU, svårigheter med avtalsfriheten, svårigheter med borgerlig ideologi och förenklade beskrivningar av arbetslöshetsersättningen.

Bergströms samtal med FN:s revisor Inga-Britt Ahlenius framstod som trevligt och gemytligt. Frågan är bara vilka slutsatser som kan dras av förekomsten av bedrägerier och korruption inom FN.

Andra bloggar om: , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 13 februari, 2008 12:09, Blogger Per-Olof Persson said...

"Frågan är bara vilka slutsatser som kan dras av förekomsten av bedrägerier och korruption inom FN."

1. Att FN är den mest korrupta organisation som har existerat.

2. FN existens är beroende av att pengar fördelas från de fattiga i I-länderna till de rika i U-länderna.

3. FN är en fascistisk organisation som vill ha egen beskattningsrätt på energi och som vill styra produktionen/konsumtionen i I-länderna. Syftet är att detta ger en ännu större överföring av pengar till de rika i U-länderna.

4. En fascistisk organisation tjänar på att politisera forskningen. Forskningsresultaten ska tjäna organisationens politiska målsättning.

5. FN:s fredsbevarande uppgift ska gynna alla anfallande parter och korruptionspengar ska bakvägen ge den anfallande parten militärt bistånd. En fredligare värld är beroende av att en anfallande part tar risken av att förintas av en försvarande part. FN:s uppgift är att se till att den anfallande parten inte förintas utan kan fortsätta sina aggressioner tills partens mål är uppnått.

 

Skicka en kommentar

<< Home