lördag, februari 02, 2008

Östros är truismernas mästare

Förmögenhetsskatten skall som väntat återinföras av s - oklart i vilken form. En skärpning av fastighetsskatten för dem med stora hus likaså. Avdraget för hushållstjänster avskaffas. Men hur det går med jobbavdragen och inkomstskatten undvek Östros att säga något om.

Socialdemokraternas nye ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros intervjuades i Ekots lördagsintervju 2/2. Programmet inleddes med Ericssons neddragningar i Sverige. Är detta något som skall accepteras? Tydligen, men man borde satsa på forskning och utveckling, menade Östros. Något reglerade och planerande av kapitalismen var det inte fråga om.

Att Göran Persson utnyttjat hushållstjänsteavdraget indikerar en viktig principiell fråga: ingen har betalat tillbaka de förmåner man kunnat erhålla. Det är inte något fel att anlita hjälp i hemmet, det hade Östros gjort själv. Felet ligger i stödet från samhället. Om detta skulle innebära att tidigare arbetslösa på detta sätt får jobb kunde man tycka att det i så fall vore bättre. Men det fick vi inte veta eftersom Tomas Ramberg inte borrade vidare i denna fråga. Kan det tänkas vara så att det är så motbjudande att medelklassen får en skattelättnad att det är bättre att tiotusen personer istället fortsätter att gå arbetslösa?

Är Östros en anpassling? Ja, vad tror man att svaret blir på en sådan fråga. Men Östros ville inte berätta om han någonsin haft en annan ståndpunkt än s-regeringen tidigare - kanske i memoarerna?

Korta frågor: Man skall ha en "modern" förmögenhetsskatt. Osäkert om avdraget för fackföreningsavgifter skall återinföras. Däremot skall avdraget för hushållstjänster avskaffas. Privata vårdförsäkringar för barn och vuxna skall inte stimuleras. Det är inte rimligt att lyxvillor har lika fastighetsskatt som vanliga hus. Proffsboxningen borde legaliseras.

De med höga inkomster och förmögenheter skall betala mera. Dessa personer har fått så stora lättnader att de minskar sitt arbete. Men den tidigare förmögenhetsskatten var inte optimal. Hur hindra att skatteplanering gör att den inte kan ta in pengar? Vi skall titta på detta, sade Östros utan att på något sätt kunna antyda hur det skulle gå till. Intrycket är att det mest blir kraftigt skärpt fastighetsskatt på större hus. Om det också blir höjd värnskatt, som (s) föreslog i höstas, fick vi inte veta.

Kärnkraften skall användas i nuvarande omfattning inklusive effektförstärkningar, men ingen avveckling. All prioritet skall läggas på det förnybara. Avvecklingen skall tas i den takt som vi klarar det utifrån elintensiv industris behov och utbyggnaden av det förnybara. [Det tyder ändå på avveckling när Östros sätter sig in i hur utsikterna ser ut.]

Hur skulle Östros använda 30 mdr kr som finansminister? Vi skall satsa på kunskap och kompetens i tjänstesektorn och industrin. Det är effektivt för att få jobb - inte hushållsavdrag. Han ville satsa på FoU. Den offentliga skulden ser ut att bli 20 procent av BNP när Östros ev tillträder. Hur långt ner skall andelen gå? Det är klokt att det finns resurser i offentlig sektor. Man skall fortsätta att samla i ladorna av demografiska skäl och hålla överskottsmålet. Starka offentliga finanser skall man hålla fast vid. Skulden kan bli noll, tydligen.

Jobbavdraget skulle kunna avskaffas men det ville inte Östros ta ställning till trots att det beskrevs som att det "ökar orättvisorna" gentemot dem som står utanför arbetsmarknaden. Pensionärerna skall få en särskild skattesänkning, sade Östros. Det var bara det begränsade utrymmet som gjorde att inte sjuka och arbetslösa i budgetmotionen också fick en skattesänkning. Vi har inget intresse att höja skatten för låg- och medelinkomsttagare, sade Östros. Regeringen plågar dem som har det allra svårast i samhället med försämringar.

Dagens 8 mdr kr i ytterligare jobbavdrag skall s ta ställning till budgetmotionen i höst trots att man säger nej. Vi måste veta vilka pengar som finns. Men vi måste få en fördelningsprofil i skattesystemet. Rådsalagen för 2010 blir avgörande. Han hoppades slutligen att Hillary Clinton vinner presidentvalet.

Några egentligen nya besked kom Östros inte med. Han skrev igår tillsammans med Mona Sahlin en debattartikel i DN med rubriken: "Vårdnadsbidraget slopas när s tar tillbaka makten". Även detta visste vi tidigare och några intressanta nyheter presenterades inte. Det är karaktäristiskt för Östros (och Sahlin?) att med stort allvar prata om tämligen triviala förhållanden som om det var något viktigt. Han är uppenbart bättre än den mera otålige Pär Nuder. Östros borde utnämnas till truismernas mästare när han gång på gång säger att vi måste ta ställning till det ekonomiska läget framöver när det gäller skatter och reformer. Någon politik vill han tydligen inte driva. Frågan är om inte folk snart märker det.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 03 februari, 2008 01:38, Blogger Bengterikj said...

Man kan undra var rättvisan ligger i att de som tar hjälp av andra att städa mm i hemmet skall betala mindre i skatt än de som inte gör det, allt annat lika. Och hur kan man motivera skattehöjningar med att folk skall arbeta mer? I ett fritt land borde man få arbeta så lite eller så mycket man vill. Är det en förtäckt form av arbetsplikt som föresvävar?
Östros memoarer - jag kan knappt bärga mig!

 
At 03 februari, 2008 10:48, Blogger Per-Olof Persson said...

Det är möjligt att Östros får börja sin karriär som finansminister med att skära ned de offentliga utgifterna. Vad är skälet till att skatteintäkterna under tidigare år har ökat? Svaret är att penningmängden har ökat 15-20 % per år och detta är den riktiga orsaken till att skatteintäkterna har ökat.

Penningmängden/skatteintäkterna ökar när bankerna ökar sin utlåning. Genom en bokföringsåtgärd skapas helt nya pengar. Om människor de närmaste åren inte kan ta lika stora lån som tidigare, så kommer skatteintäkterna att bli lägre och detta leder till nedskärningar av de offentliga utgifterna.

 
At 03 februari, 2008 18:28, Anonymous Anonym said...

S har ett sanslöst utgångsläge, men det verkar som om de kommer att spela bort det. Glider de bara litet längre till höger, gillar läget med förmögenhetsskatten, skärper fastighetsskatten för den delen av valmanskåren "som ändå inte röstar på dem", så är makten rimligen deras för lång tid. Som det verkar kommer de istället göra återställare på de delar av Alliansens politik som folk gillar och låta det folk inte gillar vara (arbetsmarknadspoliktiken) - ideologin förefaller få gå före en möjlig triangulering av motståndaren. Vet inte var Monas kompetens sitter, men det verkar inte vara i det politiska spelet!

 

Skicka en kommentar

<< Home