söndag, februari 10, 2008

Torr debatt mellan Borg och Östros

För första gången möttes finansninister Anders Borg (m) och den ekonomisk-politiske talesmannen Thomas Östros (s) i en debatt i TV 1:s Agenda på söndagskvällen. Det blev dessvärre en ganska torr och tråkig föreställning. Frågan är vad en erfaren programledare som Karin Hübinette borde ha gjort för att liva upp tillställningen. Politik har blivit tråkig. På TV:s hemsida och i Expressen ansåg flertalet att Borg vann debatten. De inkallade kommentatorerna ville dock inte utkora någon vinnare.

Rent sakligt gick debatten ut på att Östros fick tillfälle att kasta fram en rad kritiska påståenden om Borgs politik som i de flesta fallen innehöll referenser till fakta. Mot detta anförde Borg nästan enbart auktoritetsargument. Han refererade till Konjunkturinstitutet, EU-kommissionen och bedömare i allmänhet samt till sig själv. Detta senare auktoritetsargument är speciellt intressant eftersom han talar om för lyssnarna vad de skall anse om hans politik utan att motivera detta med någon faktahänvisning. "Politiken går ut på att skapa fler jobb och minska utanförskapet etc."

När Östros t ex ger sken av att regeringen gjort våldsamma höjningar av arbetsgivaravgifterna för småföretagarna så kommenterar inte Borg detta utan upprepar ännu en gång vilket syfte politiken har och att den varit framgångsrik. Detta gör debatten tråkig men är sannolikt effektiv gentemot en publik som inte kan sätta sig in i frågorna utan istället litar på auktoriteter.

Detta blev direkt irriterande när Karin Hübinette försökte få Borg att svara på anklagelserna från alla bedömare att sänkningen av sjukförsäkringen till 75 procent oavsett avtalade eller egna tilläggsförsäkringar var ett åsidosättande av avtalsfriheten. Borg kom undan med att hänvisa till att man skulle titta på allas åsikter när man utvärderade remissvaren. Vi fick alltså inte veta om finansministern ansåg att det var så oerhört viktigt att inte några få personer skulle lockas till att kunna vara långtidssjuka med 90 procents ersättning att det var motiverat att låta avtalsfriheten stryka på foten. Och vi fick inte veta om han rentav ansåg att det skulle vara orättvist om några som tagit försäkring fick högre ersättning än de som inte gjort det - dvs socialförsäkringsministerns argument.

Thomas Östros har en tråkig personlig framtoning som tidigare också ibland varit arrogant. Men nu var han bara torr till skillnad från Pär Nuder som nästan alltid brukade vara arrogant men som ändå var mer levande genom att han var polemisk, agitatorisk och populistisk. Det ger liv åt debatten men kan vara en nackdel. Avsättandet av honom renderade dock socialdemokraterna en nedgång med 0,7 procentenheter i undersökningen från Demoskop, som publicerades i Expressen idag.

Min bedömning är att Östros genom sin personlighet är en tillgång för regeringen alldeles oavsett vilka argument han kian komma med. Borg kan strunta i sakfrågorna och vinna debatten på framtoning gång på gång. Normalt skulle sådana allvarliga anklagelser som att regeringens politik inte biter mot utanförskapet eller att sysselsättningsökningen så gott som helt har upphört förtjäna att bemötas och avhånas om de vore felaktiga. Men det är väl som professor Leif Lewin skrev på DN-debatt idag att folk måste känna att politikerna är som de själva för att de skall kunna känna förtroende. Och inte många kan identifiera sig med en sådan typ som Östros. Borg har en mer vinnande personlighet. Politik har blivit tråkig.

Andra bloggar om: , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 11 februari, 2008 08:31, Blogger Per-Olof Persson said...

Jag kan rekommendera följande bok "The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies" av Bryan Caplan.

Hur ekonomisk teori förklarar varför rationella konsumenter är irrationella väljare. En individs röst betyder ingenting samtidigt som dåliga politiska beslut anses drabba hela kollektivet. Utslaget per individ anses kostnaden av en dålig politik bli liten.

Väljarna får som de vill. Men problemet är att deras val är dåliga osh detta är ingenting som de bryr sig om.

Däremot är det viktigare för individen att vara rationell vid egna personliga val som exempelvis inköp av en bil. Dessa val anses ge en högre kostnad för individen.

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0691129428/invisiblehear-20

 
At 11 februari, 2008 16:20, Anonymous Anonym said...

Det här var flera värdefulla synpunkter Danne! Jag tyckte som du att duellen härom dan var ganska fadd.
Hälsningar
Carl Johan

 
At 11 februari, 2008 16:42, Blogger Danne Nordling said...

Regeringen drar tillbaka sjukförsäkringstaket

Vilken miss av Karin Hübinette. Idag förkunnar Reinfeldt att regeringen drar tillbaka förslaget om ett tak på 75 procent på långtidssjukskrivningarna inkl egna försäkringar. Karin var något på spåren igår när hon envisades med Borg, men hon hade inte förmågan att få honom att säga något väsentligt.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home