måndag, februari 04, 2008

Varför skall Sverige börja exportera el?

Med hjälp av gröna elcertifikat skall elkonsumenterna tvingas betala för subventionerad produktion av elström från vindkraftverk. Den behövs inte för att Sverige skall kunna ersätta oljan. Energimyndigheten bedömer att en tiondel av elproduktionen kommer att exporteras år 2016. Det kan bli ren förlust.

I en underlagsrapport från Energimyndigheten (nr4) Konsekvensanalys av klimatmål för kontrollstation 2008 finns några intressanta uppgifter. Rapporten är gjord innan EU:s krav på förnyelsebar energi för Sverige hade preciserats. Men utifrån vad myndigheten kunde bedöma i juni -07 skriver man:
"Vår prognos visar att skatter, utsläppshandel och elcertifikatsystemet tillsammans ger en ökad andel förnybar energi i det svenska energisystemet. Från dagens
nivå på ca 27,5 % ger prognosen en andel förnybar energi på totalt ca 32 % år 2020."
Basen för energianvändningen som man räknar på är avsevärt större (sannolikt 647 TWh) än den som EU använder vilket ger en lägre andel än de 40 procent som EU uppger. En av slutsatserna blir dock:
"I vår prognos ökar också energi med naturgas som bränsle främst som ett resultat av att två stora naturgaseldade kraftvärmeverk tas i bruk under perioden. År 2015 visar också prognosen att vi exporterar närmare 20 TWh el."
Denna elexport blir möjlig utan någon så stor satsning på förnybar energi som man talar om när EU:s krav blivit aktuella. Energimyndigheten skriver:
"Det är troligt att ytterligare förnybar el kommer att krävas förutom de 17 TWh ny förnybar el som elcertifikatsystemet genererar till år 2016."
Detta innebär att redan en nu förutsedd ökning av vindkraften och biobaserad kraftvärme leder till en så stor ökning av elproduktionen att motsvarande 13 procent av dagens elproduktion kan exporteras.

Om vi dessutom trissar upp elproduktionen ytterligare genom ännu mer vindkraft kommer det att bli nödvändigt att göra av med denna el genom ännu större export. Ett (teoretiskt?) alternativ är att bygga ut ett nät för eldrivna bilar. Men det kommer att ta tid. Dessutom kommer det att ta ännu mera tid att byta ut tillräckligt stor del av bilbeståndet. Och hur fungerar detta system när bilägarna vill åka utomlands?

Enligt Energimyndigheten tycks det vara oproblematiskt med export för att uppnå kraven för den förnyelsebara andelen. Om detta är riktigt måste väl importen istället räknas bort från den förnyelsebara andelen? Enligt Vetenskapsakademien gäller följande för biobaserad energiproduktion 2004:

Energiroduktion
Skogsbruk 92 TWh
(varav import 12 TWh)
Jordbruk 4
Torv 4
Avfall 4
Summa 108 TWh

Vi importerar dessutom 2 TWh etanol. Det är oklart om denna borde dras bort från jordbruksposten. I så fall är den inhemska biobränsleproduktionen bara 94 TWh. Frågan är hur denna produktion tillsammans med vatten- och vindkraft skulle komma upp i 40 procent. Det skulle ge en bas för energianvändningen på 407 TWh. I andra sammanhang anges den totala energiproduktionen till omkring 650 TWh (dock menar mp att basen är 422 TWh).

Det är tydligen helt klart att en storsatsning på förnyelsebar energiproduktion kommer att leda till ett nationellt överskott på el år 2020. Om detta tvingas fram genom en specialbeskattning av hushållens el kan man fråga sig varför svenska hushåll skall subventionera andra länders elkonsumtion. Kanske de härigenom också kan avstå från egna åtgärder för förnyelsebar energi och tillgodoräkna sig importen från Sverige? Och att exportera till ett pris som kanske är lägre än produktionskostnaden liknar "Ebberöds bank".

Om Sverige istället satsar på kärnkraft skulle den extra elproduktionen kunna framsällas till kanske bara halva kostnaden. Det skulle eliminera behovet av extra elskatter. Och den elen skulle kunna säljas till utlandet med vinst. Folkpartiet förordar en utbyggnad. Men har partiet förstått att då måste EU:s nuvarande föreställning om vad som är förnyelsebar energi kastas i papperskorgen?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 05 februari, 2008 00:08, Anonymous Anonym said...

Men har partiet förstått att då måste EU:s nuvarande föreställning om vad som är förnyelsebar energi kastas i papperskorgen?

Hellre förr än senare.

 
At 05 februari, 2008 01:40, Blogger Danne Nordling said...

Borde inte fp gå ut och säga att vi hellre borde satsa på kärnkraft än på vindkraft? Men då slår nog centern bakut. Och vad vill socialdemokraterna?
/DNg

 
At 05 februari, 2008 19:57, Anonymous Anonym said...

Socialdemokraterna vill gissningsvis slippa ta i frågan, eftersom de senare måste regera med miljöpartiets hjälp. Men man har ju av hävd ett gott öga till den tunga industrin, så jag skulle tro man föredrar en endast kosmetisk vindkraft om man måste.

Och är det inte Moderaterna som lett oss in i vindkraftens förlovade land? Skulle inte en sådan splittring kunna fälla regeringen i värsta fall?

Det politiskt smarta för att hantera en surdeg som detta vore nog att ta in synpunkter från samtliga partier, som i pensionsreformen, och genomföra åtgärderna i samförstånd. Dels kommer nog (s) att vara relativt sansade i slutänden -- eftersom deras väljare påverkas -- dels slipper man inte bara eviga framtida svekdebatter när vindkraftsprogrammet havererar utan också den vanvettiga överbudspolitik som hittills karakteriserat debatten. Dags att lägga korten på bordet, helt enkelt.

 

Skicka en kommentar

<< Home