torsdag, mars 06, 2008

Instrumentell frihet blev viktigast hos Timbro

Vilken är den viktigaste frihetsfrågan? Om detta hade Timbro en omröstningstävling på onsdagen som utnämnts till "frihetsdagen". Slutstriden stod mellan "öppenhet mot omvärlden" och "yttrandefrihet". Det är två frihetsaspekter som utgör medel för att uppnå egentlig frihet. Ett tecken i tiden eller en realitet i det moderna samhället?

Under Timbros "frihetsvecka" var ett viktigt inslag den tävling mellan olika frihetsfrågor som arrangerades under onsdagen 5/3. Denna tävling tog upp åtta olika frågor som kan sammanfattas med projektledaren Mattias Svenssons introduktion enligt följande: "Är sänkt skatt viktigare än yttrandefrihet? Är det viktigare att öka kvinnors frihet eller att befria landsbygden?" - Är inte detta att jämföra äpplen med päron? Här följer hela listan på ämnen och företrädare. Läsaren kan fundera själv över hur jämförelser mellan dessa frågor kan göras.

Första omgången:
1. Friheten att ta ansvar med Patrik Strömer. Han argumenterade mot Göran Greider som var skeptisk mot valfrihet. Frihet ger möjlighet att välja så att man kommer bättre ut än andra. Det ger ojämlikhet och måste förbjudas enligt frihetsfienderna. I synnerhet om "plånboken får bestämma". Men också om några väljer fel. Att få ta konsekvenserna av sitt eget handlande är outhärdligt för vissa som därför är beredda att förkväva friheten.

2. Friheten för kvinnan att förfoga över sin kropp med Lousie Persson. Hon argumenterade mot Alva Myrdal och feminister av olika slag. Varför skulle inte kvinnor få sälja sex? Att prostitutionS skulle ge upphov till en dålig kvinnosyn ville hon bestrida.

3. Staten och kapitalet måste skiljas åt med Boris Benulic, marxist. Han argumenteraede mot den moderna statsapparatens frunktion att garantera försörjning eller gåvor åt så många som möjligt. Men också mot stora företags iver att reglera mänsklig aktivitet och att utnyttja staten. Det är fel att människor måste omhändertas och fostras och fel att den som talar "mot en stark stat och allmänintressets hegemoni fördöms som 'banal' eller, än värre, 'egoist'.

4. Yttrandefrihet med Dilsa Demirbag-Sten. "Att uttrycka tankar och åsikter är grundläggande för oss människor. På rätten att och friheten att yttra sig i tal och skrift bygger nya kunskaper och upptäckter, meningsutbyten och debatt liksom kulturkonsumtionens upplevelser och förströelse", inleder hon sin skriftliga presentation.

Andra omgången:
5. Frihet kräver låga skatter med robert Gidehag, Skattebetalarnas förening. Han argumenterade mot det höga skatterycket på 50 procent i Sverige som beskär individens frihet och leder till ett mer auktoritärt och mindre tolerant samhälle.

6. Friheten att säga upp sig med Sanna Rayman, tillträdande ledarskribent på SvD. Hon menade att vi bara bryr oss om det ena av begreppen frihet och trygghet. Förvisso finns en trygghet i det kollektiva och frihet är en egen, privat känsla. Men friheten på arbetsmarknaden är satt på undantag. Om man inte trivs med sitt jobb måste man kunna säga upp sig utan att detta försvåras av staten.

7. Öppenhet mot omvärlden med Johan Norberg. Han menade att detta var förutsättningen för andra friheter. Öppenhet river ner monopol och beroendeförhållanden. Öppenheten för handel ger välstånd. Öppenheten för att ta sig över gränsen ger möjlighet för nya idéer att få fäste och sprida sig - det sätter en gräns för hur mycket en stat kan förtrycka.

8. Personlig frihet med Merit Wager. Hon menade att individuell frihet är förutsättningen för all annan frihet. Föreningsfrihet, åsiktsfrihet, frihet att rösta på politiska kandidater, frihet att välja anställning, fritt vårdval - frihet att helt enkelt vara sig själv etc är beroende av den personliga friheten.[Detta var det närmaste man kom frihet från tvång.]

I den första omgången vann yttrandefriheten (jfr melodifestivalen) och i den andra öppenheten mot omvärlden. Det blev alltså två instrumentella frihetsvärden som ställdes mot varandra i finalomgången. Utifrån ett neutralt frihetsfilosofiskt perspektiv måste man konstatera att ett modernt samhälle varken borde betrakta rörlighet över gränser, monopolförbud, frihandel eller yttrandefrihet som de viktigaste aspekterna av frihet. Det är naturligtvis personlig frihet, frihet från statligt tvång i form av skatter och regleringar som är viktigast eftersom dessa aspekter är värden i sig. I ett verkligt fritt samhälle blir yttrandefrihet och rörelsefrihet sidoaspekter som automatiskt finns på plats men som inte spelar någon framträdande roll.

Det är när den personliga friheten är hotad och makthavarna kräver medborgarna på stora ekonomiska kontributioner som det är viktigt att medborgarna åtminstone får opponera sig och i sista hand flytta från landet. Därför är det ett tecken i tiden att ett hundratal frihetsintresserade röstade fram just dessa två instrumentella frihetsvärden som de viktigaste idag. Tvångets krafter har tydligen flyttat fram sina positioner.

Slutomgången vanns av yttrandefriheten som vältaligt företräddes av Dilsa Demirbag-Sten som skriver i bl a Expressen och Dagens Nyheter.

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 13 mars, 2008 03:56, Anonymous Anonym said...

"Boris Benulic, marxist." Jo jo, det har han kallat sig länge. Dags att sluta ljuga snart, kanske man kan tycka.

 

Skicka en kommentar

<< Home