tisdag, april 22, 2008

Jan Björklund gör jobbet med pensionerna istället för moderaterna

Socialdemokraterna har föreslagit att pensionärerna skall få en skattesänkning på 2 000 kr/år lika för alla. Nu kommer folkpartiet med ett förslag att öka pensionärernas inkomster med 2 400 kr/år samtidigt som de lägsta pensionerna skall höjas. Det kan ses som ett överbud men är snarare en följd av moderaternas oskicklighet.

Utgångspunkten för dagens skattepolitik är att det skall löna sig mera att arbeta än lyfta bidrag. Alliansen vill använda morötter för bidragstagarna hellre än att skärpa kontrollen och sänka bidragen. Men det är en dyr metod eftersom jobbskatteavdragen mest betalas ut till dem som redan jobbar. För att det inte skall bli alltför dyrt har pensionärerna inte fått något extra avdrag utom om de har arbetsinkomster. Det är bortkastade pengar att ge avdrag mot pensionerna eftersom dessa utgår oavsett om man arbetar.

Vi ser här ett ganska extremt nyttofilosofiskt resonemang som man kunde ana inte skulle accepteras av alla. För svenskarna är nämligen rättvisa också ett tungt vägande argument. Och pension är uppskjuten lön vilket öppnar för en argumentation att pensionärerna inte kan behandlas hur som helst i förhållande till löntagarna.

Traditionellt har pensionärerna varit rigida i sin partipolitiska uppfattning. De har inte ändrat sina röstsympatier trots att de blivit hårdhänt behandlade av politikerna. Men i den senaste Sifo-undersökningen visade det sig att moderaterna tappar stöd bland pensionärerna. Det är möjligt att agitationen från socialdemokraterna om det orättvisa i att inte också ge pensionärerna en skattesänkning tagit skruv. I det läget föreslår Anders Borg att man skall höja pensionerna för andra än moderata pensionärer - dvs för de sämst ställda pensionärerna. Tror han att hans väljare är filantroper?

Det kanske är så att Jan Björklund har fått indikationer på att de otrogna pensionärerna skulle gå att få som folkpartisympatisörer om man bjuder över socialdemokraterna med en skattesänkning på 2 400 kr/år och samtidigt håller dörren öppen för förbättringar även för de sämst ställda. Kd gör sitt för att få en del av äran (DN). Borde inte detta förslag ha kommit från moderaterna istället? Varför skall Jan Björklund göra moderaternas jobb? Vill m att fp skall få större sympatier? Eller är det en moderat fadäs?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 23 april, 2008 09:46, Anonymous Anonym said...

Det var bågra dar sedan som samtliga partiledare i alliansen publicerade en artikel om sin syn på vad som redan gjorts för att förbättra garantipensionärernas sitation.
Likaså redovisade de vad som ska göras i övrigt under mandatperioden.
Artikeln kan läsas på moderaternas hemsida.
Mot den bakgrunden är Björklunds utspel anm,anmärkningsvärt.

Det har drag av att just få väljarstöd bland denna grupp av pensionärer.

Björklund säger också att det statsfinansiella utrymmet om beräknade fyra miljarder skulle finnas 2010. Hur kan han veta det i ett läge med en avmattning i konjunkturen?

Alltfler grupper menar att de är eftersatta och vill ha kompensation.
Det är bara det att pengarna inte räcker yill allt och att konsekvenserna skulle bli förödande,

Men vem vågar säga nåt sånt?
Per Fredö

 
At 23 april, 2008 10:26, Blogger Per-Olof Persson said...

Pengarna skapar uppgångar och nedgångar

I artikeln "Recessions and the True Money Supply" visar ett diagram (kan förstoras) att penningmängden skapar uppgångar och nedgångar. Detta diagram visar penningmängden i USA från 1960 till idag. Just nu ligger ökningstakten på omkring noll % och mycket riktigt är i USA inne i en recession.

http://nimamahdjour.blogspot.com/2008/04/recessions-and-true-money-supply.html

 
At 23 april, 2008 11:13, Blogger Per-Olof Persson said...

Pengarna räcker inte till pga prisökningarna

I artikeln "Increasing inflationary pressure" redovisas produktionsprisindex (PPI) för USA. Prisförändringarna visas för tre produktionssteg. Ökningstakten för mars jämfört med februari är:

(1) Råvarupriserna (crude goods) har ökat med 8 %.

(2) Priserna för produkter under bearbetning (intermediate goods) har ökat med 2,3 %.

(3) Priserna för färdiga producentvaror och färdiga konsumtionsvaror (final goods) har ökat med 1,1 %.

http://whatisnotseen.wordpress.com/2008/04/16/increasing-inflationary-preasure/


Stagflation

USA har sänkt räntan och försöker få en ny ekonomisk uppgång genom att penningmängden ökar. En möjlig händelseutveckling:

(1) De nya pengarna kommer att öka efterfrågan på råvaror som spekulationsobjekt och priserna stiger på råvaror ytterligare.

(2) De nya pengarna kommer att öka tillverkningsindustrins efterfrågan på råvaror, arbetskraft, investeringsvaror etc. Priserna stiger på dessa knappa resurser, vilket innebär att tillverkningsindustrins kostnader efter en viss tidsperiod ökar kraftigt.

(3) Tillverkningsindustrin kan inte helt och hållet få kompensation för de högre kostnaderna genom att höja priserna till slutlig kund. Tillverkningsindustrin drar ned på verksamheten för att anpassa kostnaderna till intäkterna.

(4) För att förhindra en ekonomisk nedgång sänks räntan ytterligare och penningmängden ökar. Men detta innebär att industrins kostnader stiger ytterligare. Stagflation uppkommer med hög arbetslöshet, låg tillväxt och stigande priser på konsumtionsvaror.

 
At 23 april, 2008 12:47, Blogger Danne Nordling said...

Per, något står inte rätt till inom regeringen. Idag hänvisar Reinfeldt till att man var överens om politiken gentemot pensionärerna. Men ändå gör Björklund och kd markeringar mot denna. Det tyder på att man inte längre ser statsministern som en självhärskare utan man tillåter sig att komma med förslag som rättar till saker som man tycker skötts dåligt.

Rent sakligt är dock mer pengar till pensionärerna när konjunkturen mattas inte något fel. En lättnad med 4 mdr kr ligger med goda marginaler inom de 30 mdr som Konjunkturinstitutet förutsåg som stimulansutrymme. Björklund uttalade sig väldigt försiktigt i Rapport igår när han inte ville precisera om det fanns utrymme 09 eller 10. Men det var nog mest för att värja sig mot KG Bergströms fråga om det var ett överbud.

Om penningmängden inte räcker till prisökningarna får vi stagflation. Det följer redan av den enkla bytesekvationen M.V = P.T där P stiger varvid T måste sjunka om vänstra ledet är konstant. Därför sänks räntan för att få upp M och hindra aktiviteten i ekonomin (T) från att sjunka.

Det första diagrammet som Per-Olof hänvisar till visar dock att Fed inte lyckats så bra med att hålla en jämn ökning av penningmängden. (Det framgår dock inte hur den definieras.) Man kan misstänka att det finns andra impulser som påverkar M än en stokastisk självsvängning, som man har svårt att häva.

Vi kan jämföra med en bilist som först får sladd fram och tillbaka samtidigt som det dyker upp rådjur på vägen som man måste väja för.
/DNg

 
At 23 april, 2008 13:22, Anonymous Anonym said...

I sin egen analys menar K G Bergström att om det 2010 saknas utrymme för höjning av garantipensionen så kommer jobbskatteavdraget före.

Det förefaller rimligt eftersom den ekonomiska tillväxt vi haft och som till stor del beror på genomförda skattesänkningar betytt att garantipensionerna ökat med 4000 samt 6000 per år.

Även taket för det kommunala bostadstillägget har höjts, alls inte betydelselöst.

Regeringen har dessutom aviserat att ytterliga åtgärder kommer att redovisas i höstbudgeten så vi får väl avvakta med färdiga slutsatser till dess.

Alla allianspartier har förstås stått bakom detta och de har likaså alla menat att det finns skäl att ytterligare förbättra garantipensionärernas disponibla inkomster,

Om man tittar lite på statistiken så har garantipensionerna årligen urholkats när socialdemokraterna var i regeringsställning.
Detta var förstås den viktigaste anledningen till att både SPF samt PRO var upprörda.

Nu verkar SPF nöjd medan PRO är missnöjd.

 
At 23 april, 2008 13:37, Blogger Danne Nordling said...

Även med jobbskatteavdrag 2009 finns det kvar utrymme upp till 25-30 mdr 2009.

Reinfeldt är "kallsinnig" och tycker det är viktigt att alla står fast vid tidigare intentioner. En schism mellan Reinfeldt och Björklund. Fp ser möjligheter att ta missnöjda pensionärer från m.

Att SPF är nöjda är anmärkningsvärt. Har inte de kört med argumentet att pension är uppskjuten lön? PRO måste få svårigheter med Björklunds förslag eftersom det övertrumfar socialdemokraternas 2000 kr.
/DNg

 
At 24 april, 2008 09:53, Anonymous Anonym said...

I kampen om pensionärernas röster så har Björklund nu lagt ett förslag som skulle innebära en förbättring med 40 kronor per månad jämfört med socialdemokraternas. Imponerande förefaller det.

Detta sker i ett läge då allianspartierna varit övens om att öka på garantipensionen och att det konkreta förslaget ska lämnas i budgetpropositionen i höst.

I en insändare i SvD i dag uttrycker SPF:s fd ordförande Ingvar Fridell sin förvåning över att beskedet om att alla måste måste mer innan de går i pension inte satt några spår i debatten. Det är givetvis en nödvändighet om våra pensionssystem ska visa sig samhällsekonomiskt hållbara.

I en annan insändare klargörs tydligt att vi nu går i pension betydligt tidigare än förr och att även medelåldern höjts väsentligt.
Det är förstås huvudorsaken till att ATP:n gjorts om och att även garantipensionerna inte hängt med i svängarna, detta i ett läge då 180 miljarder betalas ut i pensioner.

Nyligen publicerades också en studie som visade att merparten av landets kommuner inte satt av ett öre för att kunna betala de ökade kostnader för avtalspensionerna som beror på allt fler pensionsavgångar,

Det gäller alltså att rätta mun efter matsäcken!
Per F-ö

 
At 24 april, 2008 12:26, Blogger Danne Nordling said...

Frågan är om det är fp eller m som är bäst på partitaktik. Det tycks finnas ett problem med pensionärer som är missnöjda med m, enligt Sifo. De kan tänkas rösta på ett annat borgerligt parti eller rentav på s.

Antag att s med sitt förslag om skattereduktion på 2000 kr/år för att kompensera något för jobbavdraget framstår som attraktivt för några borgerliga pensionärer. Då borde ett borgerligt förslag i samma storleksordning återbörda dem till alliansen. Att det sedan är något större är nödvändigt av retoriska skäl. Så brukar demokrati fungera.

När m inte lägger ett sådant förslag såg Björklund chansen. Dels borde det vara bra för alliansen, dels bra för fp. Att förbättra garantipensionerna ger däremot inte några nya röster till regeringen. Det är filantropiskt motiverat.

Att den demografiska utvecklingen leder till sjunkande pensioner är en separat fråga. Här behövs en blocköverskridande uppgörelse för att antingen höja pensionsavgifterna eller höja riktmärket för "pensionsåldern".
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home