måndag, maj 12, 2008

Ökad om(s)kolning ökar inte efterfrågan på anställda

Fler företagare och omskolade anställda under den kommande lågkonjunkturen ökar inte efterfrågan på sysselsättning, som påstods av journalisterna i radions Studio 1. Sådana misstag gör att socialdemokraternas nya jobbpolitik framstår som något annat än en kopia av alliansens.

I radions Studio 1 på måndagen togs socialdemokraternas "nya" jobbpolitik upp. Som en sammanfattning på åtgärderna och hur de skiljer sig från regeringens program föreslog programledaren Jörgen Huitfeldt att socialdemokraterna vill öka efterfrågan på arbetskraft medan regeringen vill öka utbudet. Ja, ungefär så skulle man kunna sammanfatta skillnaderna medgav Ekots inrikespolitiske kommentator Inger Arenander. - Det är ju helt fel!

Om radions specialiserade kommentatorer inte förstår skillnaden mellan utbud och efterfrågan är det begripligt att allmänheten inte kan förstå hur man skall åstadkomma flera jobb. Socialdemokraterna har låtit Sifo undersöka hur 1 218 män och kvinnor ser på olika politiska förslag vad beträffar hur effektiva de är för att bekämpa arbetslösheten. Undersökningen redovisas på DN-Debatt idag 12/5 av Luciano Astudillo och Sven-Erik Österberg. Här är det yrkesutbildning för arbetslösa och utbildning till bristyrken som kommer högst på en lista med 11 förslag.

Inget av dessa 11 förslag innehöll dock Mona Sahlins paradförslag från Agenda igår, nämligen en 50-procentig subventionering av lönekostnaden för ungdomar som varit arbetslösa mer än tre månader. Och när hon intervjuades i Studio 1 nämndes detta inte alls. Hon avvisade kritiken från finansminister Anders Borg som utdömde de 124 förslagen på dagens "jobbtoppmöte" som gammal Ams-politik. Naturligtvis var den del av förslagen som handlade om förbättringar av förmånerna för småföretagarna ingen Ams-politik utan en fråga om ökningen av arbetsutbudet med hjälp av "brödföretagande".

Den andra delen är dock till betydande del en fråga om omskolning. På längre sikt är naturligtvis detta en effektiv politik om det går att förutse bristyrkena om några år. Men på kort sikt är en minskning av arbetsutbudet genom ökad omskolning skadlig eftersom den tekniska jämviktsarbetslöshetspunkten kommer att underskridas. Då ökar risken för stigande inflation och Riksbanken kommer i så fall att höja räntan. Det leder i sin tur till en dämpad konjunktur i förtid och sämre förutsättningar för nya jobb i framtiden. Att fråga allmänheten om sådana sammanhang i en Sifo-undersökning är enbart löjligt.

Vad socialdemokraterna nu förslår är att arbetsutbudet skall öka på några års sikt. Det skall ske genom att fler lockas att bli egenföretagare genom bättre sociala förmåner, trygghet, a-kassa mm. Samtidigt kommer en del redan etablerade småförtag som står inför nedläggning att kunna fortsätta litet till. Utöver detta skall kompetensen hos arbetskraften förhoppningsvis förbättras. Men om det inte finns efterfrågan på vare sig anställda eller tjänster från småföretagare i en kommande lågkonjunktur hjälper det inte att öka arbetsutbudet. Det är ju det argument som socialdemokraterna sedan länge har försökt möta alliansens jobbåtgärder med. Nu borde de få stå till svars för att ha kopierat själva grundansatsen i alliansens jobbpolitik.

Men istället blandas korten bort i radions Studio 1 med att skillnaden är att socialdemokraterna vill öka efterfrågan. En tankelapsus eller ett försök till äreräddning?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

2 Comments:

At 13 maj, 2008 02:20, Blogger Per-Olof Persson said...

Hur man kan avskaffa kollektivavtalen och få en högre sysselsättning

Ett enkelt icke-ideologiskt sätt att avskaffa facken och kollektivavtalen, är att införa guldmyntfot och hundraprocentiga reserver för bankerna. All diskussion om nominella löneökningar och ökad efterfrågan (vilket är samma sak som att öka försäljningsintäkterna och skatteintäkterna för arbetsgivarna) skulle försvinna.

I stället skulle det bli en diskussion om att höjda reallöner kräver att priserna på konsumtionsprodukter sjunker. Det kräver (1) att sparandet i ekonomin ökar, och (2) att företagarna använder sparandet till att skaffa mer produktionsresurser (naturresurser, arbetskraft, kapitalvaror). (3) En högre produktion sänker kostnaderna och priserna per producerad enhet. (4) En högre produktion och därmed högre reallöner, kräver även att arbetskraften blir större. (5) Full sysselsättning kräver att lönekostnaden för individen anpassas till de intäkter som individen beräknas ge åt arbetsgivaren.


En ökad real efterfrågan

En ökad real efterfrågan kräver att sparandet i ekonomin först ökar. Detta beror på att det inte är försäljningstäkterna som finansierar produktionen. Ett exempel på detta är när skogsägaren sätter plantor som blir färdiga träd om 70 år. Försäljningstäkterna kommer 70 år efter det kostnaderna (den riktiga termen är utbetalning i reda pengar) tas.

Även frisören tar kostnaderna innan klippningen och intäkten. Alla kostnader måste tas innan i form av lokalhyra etc. Därefter måste en stor del av intäkterna sparas så att nya kostnader kan tas. Först därefter sker nya klippningar.


Konjunktursvängningar

Hur kan människor betala mer för konsumtionsvarorna? Människor får tag på mer pengar när bankerna genom ökad utlåning skapar nya pengar.

Varför höjer detta företagens vinster och skapar konjunkturuppgångar? Företagen har använt sparandet i ekonomin för att ta kostnaderna innan produkterna ger försäljningsintäkter. När produkterna ska säljas har människor fått tag på mer pengar och de har då möjligheten att betala mer för produkterna.

Hur skapas konjunktnedgångar? När ett stort antal företag går med förlust och de måste dra ned på verksamheten. Förluster skapas genom (A) intäkterna minskar, (B) kostnaderna ökar eller (C) både A och B sker samtidigt.

(A) intäkterna minskar: 1. Därför att penningmängdsökningarna har varit inflationsdrivande och nu sker en åtstramning som drabbar företagens intäkter. 2. Penningmängdsökningarna kräver en större utlåning och därmed en större skuldsättning. Människor måste nu "tvångsspara". 3. Företagen har gjort omfattande felinvesteringar och efterfrågan visar sig vara för låg på denna produktion. 4. Företagen har i spekulationssyfte lagt upp stora lager eftersom de tidgare har tjänat på att ta kostnaderna innan intäkterna. Men när efterfrågan sjunker måste priserna sänkas rejält.

(B) kostnaderna ökar. 1. Skatter och regleringar höjer kostnaderna. 2. Resurserna är knappa och därför går det inte att höja konsumtionen och investeringarna samtidigt. Investeringskostnaderna blir med tiden högre än de planerade. Detta går endast att undvika genom att införa guldmyntfot och hundraprocentiga reserver för bankerna. Investeringarna kan därmed inte bli högre än sparandet i ekonomin och därför kan det inte i heller ske omfattande felinvesteringar.

 
At 16 maj, 2008 10:15, Anonymous Anonym said...

Att kommmentatorer i svensk radio/tv saknar kompetens och är vänstervridna är dessvärre ingen nyhet.

Saklighet, en förmåga att analysera olika polititiska förslag samt att inbjuda företrädare för olika partier skulle vara självklart.

Att betona utbildningens är betydelse är självklart,. men det viktigaste är att definiera hur sossarna vill att människor ska komma in på arbetsmarknaden, att företagsklimatet ska förbättra, att kompetensen ska värdesättas bättre än nu och att det förs en skatte-och jobbpolitik som gör det mer lönande att arbeta.

Sossarnas meritlista inom utbildningspolitiken är dessvärre inte särskilt imponerande.
Den har främst slagit mot unga människor som t o m blivit förtidspensionende.'
Nu ökar sysselsättningen för unga med rekordfart vilket delvis beror att det blivit billigare anställa ungdomar.
Alliansregeringens alla jobbreformer har vänstern gått emot.

Det kommer att drabba ungdomen hårt.
Per F

 

Skicka en kommentar

<< Home