lördag, maj 17, 2008

Peter Eriksson (mp) vill höja bensinpriset med 2 kr

I Ekots lördagsintervju den 17 maj framträdde miljöpartiets språkrör Peter Eriksson. Han kom egentligen inte med några nya besked. Även om en medlemsomröstning om EU går honom emot sitter han kvar. Bensinpriset borde höjas med 2 kronor nu eftersom bensinen inte är tillräckligt dyr.

[Nu åker jag utomlands en vecka 19/5]

Diskussionen med Peter Eriksson (mp) skulle enligt förhandsinformationen handla bl a om hur miljöpartiet inför kongressen nästa helg skulle bli mera EU-vänligt. Den första frågan som Anders Holmberg ställde handlade om socialdemokraternas extra månad i föräldraledighet. Mp vill istället ge möjlighet att gå ner i arbetstid - till 75 procent för 2 500 kr/m. Att ta ut en dag då och då är inte lika bra, ansåg Eriksson. Kd:s förslag med ett litet vårdnadsbidrag är däremot början till ett hemmafrusystem.

Mp kommer att vara tyffa med arbetstidsförkortningen som skall införas i samarbete med socialdemokraterna. En möjlig konfliktpunkt i framtiden?

Norge är inte med i EU och får inte vara med och diskutera. År 2030 skall Norge vara koldioxidneutralt vilket inget annat EU-land åtagit sig. Det beror på att norrmännen skall pumpa tillbaka koldioxiden i oljelagren, menade Eriksson. EU har en viktig roll i miljöarbetet. Partistyrelsen har dock uttalat sig negativt om dåligt inflytande och nyliberala idéer i EU. Men tyvärr blev det en majoritet i folkomröstningen. Klimatfrågan är så oerhört akut. Det skulle inte vara någon fördel att gå ur i dagsläget, menade Eriksson som aldrig känt sig riktigt bekväm med att gå emot folkomröstningen. Det vore inte bra om EU upplöstes, som också Maria Wetterstrand nyligen uttalat.

EU är inte längre den rikemansklubb som det var förut genom utvidgningen, sade PE. Vi borde ha tagit klimatfrågan på allvar redan för 15 år sedan. Nu måste allt annat stå tillbaka för en omställning till hållbar utveckling. EU är då ett halmstrå som är litet bättre än Kina och USA i klimatpolitiken. Vi kräver folkomröstning om Lissabonfördraget med en ny "grundlag" för EU med "ökad överstatlighet". Om ett land säger nej faller det. Nu skall det bli medlemsomröstning om EU-utträde och ev krav på upplösning. Eriksson trodde att han skulle sitta kvar även om kravet på utträde blev kvar.

"Jag kommer i så fall att följa partilinjen." Själv är han oerhört kritisk men tycker tvärtom. Här ifrågasattes möjligheterna till språkrörets trovärdighet men frågan ställdes inte på sin spets. OS-invigningen blev nästa fråga där frånvaro var en option.

Bensinen kostar för litet idag enligt Eriksson men han hade inte någon åsikt om hur snabb bensinprisökaningen borde vara framöver - mp:s förslag är nu 2 kr/l. SIKA:s är fördubbling till 27 kr/l till 2020. - ÖB bör själv överväga om han skall avgå. Den kommande konferensen om Irak legitimerar USA:s politik och detta kan "jag inte ställa upp på" sade PE.

En framtida regering har mp menat inte skall innefatta vänsterpartiet. Det är den ekonomiska politiken som kan nämnas (ta ansvar) men vi har inte uteslutit v, sade PE. Ett rödgrönt alternativ mp/s skulle uppfattas som starkt framtidsinriktat. Motorvägar, Lissabon-fördraget, integrationspolitiken är skiljepunkter men betraktades inte som avgörande av PE. Inte heller skillnaderna mot v, som skulle kunna behövas för en majoritet.

De borgerliga klarar att genomföra det som man kom överens om i förväg. Något liknande bör ske under hösten om regeringsalternativet, vi väntar på besked från s, sade PE. Denna brist bidrog till valförlusten 2006.

Är mp ett ledighetsparti? Det ville Eriksson inte erkänna men han var på det klara med att den inledande frågeställningen var viktig. Där tog tiden slut och vi fick inte veta hur man samtidigt kan förslå mer ledighet och ändå försöka "utradera" bilden av ledighetsparti som prominenta företrädare för mp krävt.

Eftersom vi inte kunde förvänta oss att få något klart besked i EU-frågan hade det varit mera på sin plats att fråga om mp:s klimatpolitik. I Klimatberedningen reserverade sig ju mp för minskningar på 40 procent till 2020 mot regeringens på kanske 30 procent. Just när reservanterna borde ha talat om hur detta skulle gå till när man tydligen var överens om 70 öres bensinskattehöjning (inte 2 kr) och andra ganska modesta krav blev det helt tyst om denna motsättning. De flesta åtgärder som skall åstadkomma minskningen av GHG-utsläppen är inte preciserade. Något borde Peter Eriksson ha kunnat säga om detta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 17 maj, 2008 15:12, Anonymous Anonym said...

Hah, (mp) är inte så mycket ett ledighetsparti som ett sysslolöshetsparti.

Har de ekonomiska konsekvenserna av en fördubbling av bensinpriset (till dagens pengavärde, får man anta) utretts? (Vad är elasticiteten, t.ex.?) Så länge riksdagsledamöterna får åka gratis taxi och flyga till Bryssel är väl allt väl, kan man anta.

 
At 17 maj, 2008 17:57, Anonymous Anonym said...

M;p vill ha mer ledighet, mer kollektiv som ersättning för billen utan finansiering-
Partiet ligger väl nånstans mittimellan sossarna och vänstern vaqd gäller sänkta förslagsanslag på 7 respektive 17 miljarder ochj detta samtidigt som partierna är såtas vänner till ÖB.

Peter ERicsson gav inget klart svar i regeringsfrågan annat än att partiern ar oense.
Där var han glasklar.

Per Fredö

 
At 19 maj, 2008 12:01, Blogger Danne Nordling said...

De aktiva medlemmarna i mp är tydligen ganska aparta. Det är de som vill upplösa EU mm. Nu försöker ledningen med greppet att ha medlemsomröstning för att kunna köra över fanatikerna. Syftet är att bli ett mer socialdemokratiskt parti som SvD skriver idag. Detta gäller kanske också ledighetsinriktningen.

Svagheten hos mp är en kombination av att de är kufar och att de är extrema vad gäller klimatpolitiken. Den senare svagheten har dock inte uttnyttjats särskilt mycket av motståndarna som i mycket "tjuter med ulvarna".

I helgen påpekade DN:s motorskribent att de höjda bensinpriserna enbart illustreras med hur privatbilisterna måste sluta köra. Sika analyserar inte vad det betyder för lastbilstrafiken, som dessutom är den som expanderar räknat i bränsleförbrukning. Privatbilismen har stått stilla sedan 1999.

Det kanske är så att med fördubblat pris leder elasticiteten till att privatbilismen minskar en tredjedel vilket grovt kan motsvara en total minskning med 20 procent till 2020. Lastbilarnas högre pris övervältras väl i första hand på konsumenterna så där blir nog ingen minskning.
/DNg

 
At 20 maj, 2008 12:08, Anonymous Anonym said...

Privatbilismen kommer Inte att minska med entredjedel via föreslagen prishörning.

Järnväg och annan kollektivtrafik hinner inte byggas ut och de flesta kan inte heller av skilda skäl avstå från bilarna.

Vi kan inte heller ha annan prissättning än andra lände.

Ny teknik och andra alternativa bränslen går också att privatbilismen blir kvar på ungefär dagens nivå.
Per Fredö

 
At 20 maj, 2008 14:04, Anonymous Anonym said...

Folk åker till Danmark för att köpa bensin istället för sprit? Kriminella gäng som säljer bensin svart?

 

Skicka en kommentar

<< Home