onsdag, juni 04, 2008

Gå före genom att godta ny kärnkraft!

Sverige kan inte gå före i klimatpolitiken genom att ta på sig kostnader för skogsbaserade bränslen eller vindkraft som andra länder inte kan kopiera. Det som återstår är utbyggnad av kärnkraften vilket skulle kunna ge intryck på Tyskland och USA som tänker elda med mera kol. Den nye amerikanske presidenten borde mötas av Sveriges beslut att trots all tveksamhet satsa på fyra nya reaktorer.

Varför skall Sverige ta på sig krävande klimatpolitiska åtaganden när vi bara svarar för 0,15 procent av världens utsläpp av växthusgaser? Räcker det inte med att vi gör ungefär så mycket som de flesta andra länder? Det kan ju inte betyda särskilt mycket om utsläppen i hela världen minskar med 0,06 procent eller med 0,03 procent.

Svaret från politikerna är att Sverige skall gå före i klimatpolitiken. Genom att ta på sig ytterst krävande uppoffringar är tanken att andra länder skall ta intryck av våra beundransvärda ansträngningar och delvis ta efter. På så vis är tanken att i sig obetydliga minskningar av utsläppen i globalt perspektiv ändå skulle få mycket större verkningar genom att större länder inspireras av Sveriges ambitiösa agerande och genom liknande relativa minskningar bidrar till en stor global effekt. Detta resonemang företräds särskilt av miljöpartiet och oppositionen men även miljöministern Andreas Carlgren brukar ofta understryka vikten för Sverige att "gå före".

Jag har tidigare skrivit om bristen på belägg för att gå-före-politiken skulle kunna få effekt. Det förefaller ganska självklart att om Sverige tar på sig en kostnadskrävande utbyggnad av biobränsleproduktionen med hjälp av sina skogstillgångar så inspirerar inte detta länder som har obetydliga skogstillgångar att göra något liknande. Inte heller skulle en dyrbar utbyggnad av vindkraften kunna inspirera länder som inte har långa kustremsor eller stora fjällområden att bygga ut sin vindkraft. Det gäller också vattenkraften som dock inte är aktuell för ytterligare utbyggnad. Sverige måste alltså hitta ett område som verkligen skulle kunna imponera på omvärlden.

Ett sådant område är kärnkraften. Det finns 439 kärnkraftverk i världen. Och det byggs 34 nya för närvarande vilket motsvarar knappt 8 procent. Här skulle Sverige kunna visa andra länder att vi är beredda att ta på oss alla de vanskligheter som kärnkraften anses innebära för att ändå kunna få ner koldioxidutsläppen. Det borde imponera på Tyskland som tänker stänga sin kärnkraft och elda med ännu mer kol. Det borde också imponera på USA som bara har 0,3 kärnkraftverk per miljon ivånare mot Sveriges 1,1. Med fyra nya reaktorer skulle vi komma upp i 1,5 verk per miljon invånare vilket skulle motsvara 456 reaktorer i USA - alltså 352 nya kärnkraftverk i USA.

En manifestation från Sverige om utbyggnad av kärnkraften skulle kunna sätta starkare tryck på den räddhågsna opinionen i USA. Detta behövs ganska snart eftersom IEA beräknar att elbehovet i USA kommer att öka med 30 procent de närmaste 20 åren (DI 6/5) och merparten av detta behov kommer att tillgodoses med ännu mera kol. Med hundratals nya kärnkraftverk i USA kommer också bilarna att kunna gå på el, vilket är meningslöst om elen görs av kolkraft. (Det tycks dock finnas en tröghet i kolkraften som gör att det finns överskottselektricitet på nätterna som skulle kunna användas till en del bilar.) Utsläppen i hela världen skulle kunna minska med 10-20 procent.

Sverige borde det närmaste halvåret ta ett principbeslut om utbyggd kärnkraft för att påverka den nye amerikanske presidenten som installeras i januari 2009. Det kan bli en kraftfull gå-före-politik och den enskilt mest påverkande åtgärden för att faktiskt få ner de globala utsläppen. Svenskarna måste visa världen att vi godtar ny kärnkraft. Det är den enda trovärdiga politik som visar att Sverige menar allvar med talet om att gå före i klimatpolitken.

(Nu åker jag till landet en vecka.)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 04 juni, 2008 20:52, Blogger Thomas Palm said...

Tänkte du dig att staten även skall gå in och betala för dessa reaktorer?

 
At 04 juni, 2008 22:01, Blogger Per-Olof Persson said...

Om staten väljer att bygga reaktorer själv genom Vattenfall blir det dubbel avkastning. Det blir det en vinst vid försäljningen av el. Det går även att investera i ledningar till andra länder. Ska Tyskland avveckla sina reaktorer går det att bygga 10 reaktorer utanför Trelleborg och börja tjäna pengar i hårdvaluta.

Det blir också en samhällsekonomisk vinst genom att tillgången till billig el ökar tillväxten, skatteintäkterna, reallönerna och sysselsättningen. Investeringar i el-intensiv industri skulle öka. Detta skulle även öka investeringarna hos industrins underleverantörer av varor och tjänster. Investeringarna hos underleverantörernas underleverantörer ökar osv.

För att kunna betala skola, sjukvård och pensioner måste landets produktion per invånare öka. Det är inte pengarna som finansierar dessa nödvändigheter utan pengarnas köpkraft. Pengarnas köpkraft kan endast öka om mer produkter produceras per krona. Det en sjuksköterska är intresserad av är vad hon/han kan byta till sig av lönen i form av boende, livsmedel, kläder etc.

 
At 05 juni, 2008 09:42, Anonymous Anonym said...

Det finns mycket att säga om energipolitiken eller snarare om bristen på en framtida hållbar energiförsörningen.

Sol-och vindkraft är populär bland de sk miljövännerna men ger liten effekt och kräver omfattande subventioner.

Vad Danne skriver om alla problem med användning av biobränslen och per-olof person om energins samhällsekonomiska vikt är självfallet invändningsfritt, men tyvärr alltför sällan återkommande i diskussion ocb analys,

Likaså att vi i vårt land inte vågar diskutera en förnyad utbyggnad av kärnkraften.
Det är emelltertid bra att centerpartiet bytt ståndpunkt och att partiet eventuellt kan godta en försiktig utbyggnad under nästkommande mandatperiod.

Med en vänsterallians är frågan omöjlig att förverkliga.

Vad göra åt Kinas massiva utbyggnad av kolkraften och att de ryska gasleveranserna används i politiskt syfte?

De omstridda territoriella motsättningarna i Barens hav tror jag inte kommer att lösas med militära maktmedel utan via diplomatiska förhandlingar,

Det verkar nu som vi fått en viss stabilisering av läget i Irak och där kommer givetvis oljan betyda det mesta för nationell försoning samt återuppbyggnad.
Per F-ö

 
At 05 juni, 2008 11:46, Blogger Danne Nordling said...

Thomas,huruvida staten och ev skattebetalarna skall gå in med pengar för en utbyggnad av kärnkraften i Sverige avgörs enligt "gå-före-doktrinen" av om det ger bättre intryck på amerikaner och tyskar än om Sverige bara ger det privata näringslivet tillstånd till en utbyggnad. Vad tror du?

En annan sak att beakta är att privat kärnkraft måste konkurrera med subventionerad vindkraft, vilket kan göra en del privata investerare tveksamma. Om Sverige bygger ut så starkt på elsidan måste också exportmöjligheterna tillgodoses. Då kan man locka det privata kapitalet att investera.

För att en gå-för-epolitik skall bli trovärdig gentemot utländska politiker och räddhågsna opinioner borde naturligtvis staten garantera att det blir en utbyggnad så att vi slipper mötas av ev anklagelser att det skulle vara lätt att säga att vi vill bygga ut kärnkraften men att det inte betyter något i praktiken eftersom det skulle bli alltför besvärligt för att kunna genomföras.
/DNg (från bibl)

 
At 05 juni, 2008 17:25, Anonymous Anonym said...

www.torium.se

 
At 06 juni, 2008 09:44, Anonymous Anonym said...

Vad gäller vänsterns syn på kärnkraften kan endast konstateras att Marita Ulfskog gått före där hon borte ha kommit efter.

Men hon tänkte nog ändå rätt damen innan hon får lämna in i stil med det gäng Mona vill umgås med.
PFö

 

Skicka en kommentar

<< Home