måndag, juni 16, 2008

Global uppvärmning har upphört eller tagit paus?

Någon uppvärmning har inte skett på 10 år. Den ökade instrålningen tas det inte hänsyn till i klimatmodellerna enligt en IPPC-forskare. Av den modellerade uppvärmningen på 0,2 grader per årtionde blir det kanske kvar 0,06 grader. Det framkom i Vetenskapsradion idag.

I vetenskapsradion skall nu de kritiska rösterna i klimatdebatten beredas plats i programmen denna vecka. Redan i det specialprogram som sändes igår diskuterades debattklimatet där bl a Wibjörn Karlén och Anders Franzén framträdde. Karlén berättade om sabotage mot hans bil och Franzén om hur svårt han hade med sin teori om att det är små järnpartiklar från rymden som påverkar klimatet.

Idag sändes det första programmet i serien (12:10) som leds av Camilla Widebeck och Sven Börjesson. Det tog upp fenomenet att den globala uppvärmningen upphört de senaste 10 åren. Professor Erland Källén intervjuades av Börjesson. Hans försvar av den gängse uppfattningen var att det behövs mer än 10 års avvikelse för att man skall kunna dra några bestämda slutsatser. Men han medgav att IPCC:s position hade varit bättre om temperaturutvecklingen istället hade varit stigande. Nu fick han säga att vi aldrig kan vara hundraprocentigt säkra på att det är människans utsläpp som är orsaken till uppvärmningen.

I rapporen från förra året från IPCC skrivs det i kapitel 3 och 9 om att en god del av uppvärmningen sedan slutet av 1980-talet beror på ökad instrålning. Börjesson intervjuade författaren till kapitel 9, forskaren Joyce Penner från universitetet i Michigan. Hon menade att det sannolikt var en effekt från minskad molnbildning som kunde bero på renare luft till följd av mindre aerosoler. Men denna finns inte med i klimatmodellerna och därför tenderar de att överskatta koldioxidens inverkan på temperaturen. Mot detta försökte Källén anföra att det finns flera olika modeller men Joyce Penner stod på sig.

Varför stod det inte något om den ökade instrålningen i sammanfattningen? Joyce Penner menade att det berodde på att det vi inte förstår och kan förklara inte tas upp där. Man kunde indirekt förstå att i synnerhet sammanfattningen låg i händerna på politiskt influerade personer som ville ge en mer entydig bild än vad resultaten egentligen utvisade.

Den av IPCC angivna temperaturökningen på 0,2 grader per årtionde i klimatmodellerna kanske skulle behöva rederas ner till 0,12 grader på grund av att temperaturökningen avstnnat åtminstone tillfälligt. Det framfördes av en forskare i slutet av programmet. Och Börjesson spekulerade sedan i att den ökade instrålningens effekter skulle kunna leda till en halvering av denna effekt. Jag får alltså slutresultatet till 0,06 grader per decennium enligt dessa ifrågasättanden. I så fall får man nog anse att klimathotet har överdrivits rejält.

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 17 juni, 2008 12:12, Anonymous Anonym said...

Jag är positivt förvånad att vetenskapsradion vågar sända en serie med öppet växthuseffektkritiska program. Man kan ju hoppas att det får spridningseffekter så debatten nyktrar till, men det är tveksamt.

 

Skicka en kommentar

<< Home