lördag, oktober 18, 2008

Juholt (s) gör reträtt i klimatpolitiken


I Ekots lördagsintervju 18/10 intervjuades biträdande partisekreteraren (s) Håkan Juholt. Han instämde i kritiken mot Mona Sahlins agerande som försvagat hennes ställning. Koldioxidutsläppen skall minska med 30 procent till 2020 (!).

Inledningsvis avhandlades frågan huruvida Mona Sahlin hade gjort bort sig när hon ville utesluta vänsterpartiet från ett eventuellt framtida regeringssamarbete. Det uppfattades som att hon stängde dörren på onsdagen och öppnade den på fredagen. Hon vill nu göra en "halv pudel" enligt Juholt: dörren är inte stängd. V har stängt ute sig själva när de inte accepterar regelverket för utgiftstak och överskottsmål. Men Sahlins ställning hade försvagats. Juholt kommer att efterträda Marita Ulvskog som partisekreterare.

V måste ställa upp på det grunlägande regelverket innan vi kan diskutera sakfrågor med dem, ansåg Juholt. Detta upprepade han kanske fyra, fem gånger. Tomas Ramberg var enveten. Vilken är skillnaden mot LO? Juholt ansåg att LO stod bakom s. Det är inte ett riksdagsparti. Varför är ni inte ilskna på LO när de har ungefär samma kritik mot regelverket som v? LO vill föra en diskussion, sade Juholt. V kräver detta redan idag. Vi måste vara överens om spelreglerna i förväg.

Det är inte så att socialdemokraterna rör sig mot mitten, ansåg Juholt. Utgångspunkten är en rättvisepolitik.

Nu spräcker s utgiftstaken i budgetmotionen... Den anklagelsen gick Juholt runt utan att ge något besked hur han såg principiellt på detta. Juholt ville inte återinföra friåret men kanske tillåta arbetskraftsinvandring. Flyktingar skulle få välja var de skulle bosätta sig. Kärnkraften tillhörde "inte morgondagen". Kärnkraften skulle inte stängas nästa mandatperiod. Koldioxidutsläppen skulle inte sänkas med 80 procent till 2020 (enl mp) utan med 30 procent. Av 15 frågor skiljer sig s i 13 från mp konstaterade Ramberg. Vi har gått från särbos till sambos men vi tänker inte gifta oss, blev svaret.

Den största skillnaden var enligt Juholt att s är ett löntagarparti. Exempel var turordningsfrågor och liknande. Här får mp "bita i gräset". Men även s får göra eftergifter, som han inte preciserade. Någon folkomröstning eller valfråga om Emu 2010 eller 2013 (enl Reinfeldt) var inte aktuellt. Leif Pagrotsky har föreslagit en statlig bank för att stärka konkurrensen i finanssektorn... Svaret blev att stoppa utförsäljningarna. Sälj inte Nordea. Skulle man hinna får vi ta upp diskussionen.

Den tidigare försvarspolitikern Håkan Juholt framstår som en lugn och habil partiföreträdare som har betydande översiktliga kunskaper om den politiska debatten. Han undviker svåra svarssituationer utan att det låter som undanflykter och hamnar inte i invecklade bortförklaringar. Att erkänna att partichefen gjort bort sig och försvagat sin ställning blir naturligtvis en konsekvens av detta. Vi får väl se hur väl detta tas emot.

Det mest sensationella beskedet kom Juholt med i klimatfrågan. I Klimatkommittén kom de rödgröna fram till att växthusgaserna skulle reduceras med 40 procent till 2020. De borgerliga ville ha ca 30 procent i Sverige och därtill 8 procent utomlands. Nu tycks mp förorda 80 procent, vilket s givetvis inte kan gå med på. Men om s förordar 30 procent har ändå en betydande reträtt inletts. Här skulle alltså finnas enighet mellan de borgerliga och socialdemokraterna.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 21 oktober, 2008 19:46, Anonymous Anonym said...

Juholt kanske inte är så påläst som du tror. Att han bara vill minska utsläppen med 30 procent kan bero på okunnighet eller förväxling av procentsatserna.

 
At 23 oktober, 2008 23:35, Blogger magnus said...

Anonymous.

"Bara" med 30 procent? På 11 år!

Det kräver nog att man lägger ned industrier, medan Kina och Indien inte ha några CO2-mål.

EU:s politik -- som väl även är alliansens och sossarnas, då EU gör oss mindre självständiga på detta område -- kan innebära att vi har mindre kärnkraft för att uppnå klimatmålet.

Det beror på att man har mål för en viss procentandel "förnybar energi" och att kärnkraft inte räknas till sådan (men kanske CO2-emitterande skogsavverkning). Därför kan en lösning för att nå målet vara nedlagd kärnkraft och import av el från kolkraft.

Men hela denna klimatpolitik gör oss fattigare och sämre rustade för liten istid eller vad vi nu har att mööta i övrigt (Jag tror inte att CO2-utsläpp ger oss nämnvärt varmare klimat.)

 
At 27 oktober, 2008 14:49, Blogger Danne Nordling said...

Magnus, det är uppenbart att Juholt har en egen uppfattning om socialdemokraternas klimatpolitik som han borde motivera. Så här sa Mona Sahlin i sitt tal i Vitabergsparken 9/8 2008:

"Vi är övertygade om att Sverige kan bryta oljeberoendet och minska utsläppen med 40 % till 2020 om vi satsar på ny teknik och alternativa bränslen. I stället har vi fått två förlorade år med den borgerliga regeringen, säger Mona Sahlin." (sossarnas webbsajt)

Däremot skall de industrialiserade länderna komma undan med 30 procents minskning. Kan Juholt blandat ihop dessa siffror?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home