tisdag, oktober 07, 2008

Ny förmögenhetsskatt driver ut kapitalet redan idag

Socialdemokraterna föreslår i sin budgetmotion att förmögenhetsskatt skall införas pånytt. De går också emot regeringens modesta höjning av brytpunkten men föreslår ingen skärpning av värnskatten. Opinionssiffrorna visar att många har anledning att låta sitt kapital försvinna utomlands.

Den förmögenhetsskatt som socialdemokraterna nu idag föreslår i sin budgetmotion är inte särskilt modern som Mona Sahlin utlovade för ett år sedan. Alla gamla regler och undantag skall återinföras. Den enda skillnaden är att golvet för ensamstående höjs till 2 miljoner och för sammanboende till 4 miljoner. Detta kommer att driva ut kapital från Sverige i samma takt som tidigare. De som ägnar sig åt kapitalflykt har ingen anledning att upphöra med detta och allraminst att ta hem pengar som redan förts ut. Jag har länge påpekat denna effekt av hoten om förmögenhetsskatt men de borgerliga politikerna har inte velat angripa socialdemokraterna på denna punkt.

Idag antyder dock Anna-Stina Nordström Nilsson, VD för organisationen Företagarna, i en kort artikel på DN-debatt att förslaget om förmögenhetsskatt har en effekt på kapitalflykten. Men skrivningen är inlindad och går ut på att investerarna skall kunna lita på att denna skatt inte skall komma tillbaka. Hon nämner också att bara två av EU:s 27 länder numera har förmögenhetsskatt. Denna skatt är alltså både föråldrad och skadlig för tillgången på riskkapital för de små företagen. Men dessa argument behöver socialdemokraterna aldrig bemöta i debatten. Varken borgerliga politiker eller intervjuande journalister brukar av någon anledning rikta denna kritik mot förmögenhetsskatten.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 08 oktober, 2008 10:41, Anonymous Anonym said...

Det här visar ännu en gång att (s) inte förstår hur dynamiken i ekonomin fungerar. De har en primitiv statisk syn på ekonomiska sammanhang, den klassiska socialistiska synen ekonomi och ägande. De anser också att om någon legalt byggt upp ett stort kapital så har staten rätt att beslagta en stor del. När ickepolitiker gör samma sak så brukar det kallas kriminalitet och leda till åtal.

 

Skicka en kommentar

<< Home