onsdag, januari 27, 2010

Det blev pannkaka av debatten mellan Sahlin och Reinfeldt

Några nyheter presenterade inte duellanterna i det ganska avslagna samtalet i radion. Vi kan inte ens bedöma om "stupstocken" kommer att kunna behållas. Sahlin var förvånansvärt återhållsam i denna fråga.

En i förväg kraftigt utannonserad duell mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt gick av stapeln i Studio ett kl 16. Debatten inleddes med en diskussion om alternativen i stort. Reinfeldts term "fusköverenskommelser" irriterade Sahlin. Han förklarade vidare att det inte blev 300 000 färre jobb till följd av krisen utan kanske bara 100 000. Debatten fortsatte inte utan gick över till Saab. Men de tänkta alternativen ställdes inte mot varandra. Var det inte Sahlin som genast skulle gå in med skattebetalarnas pengar? Men Sahlin nämnde i alla fall den uteblivna skrotningspremien.

Reinfeldt ledde över debatten från Sahlins abstrakta industripolitik till jobbfrågan och anställningsbarheten. Men debattledaren ville diskutera burka-frågan med utgångspunkt från lagstiftningsarbetet i Frankrike. Reinfeldt ville trycka tillbaka kraven på att kvinnor inte skulle få visa sitt ansikte. Men han ville inte ta ställning till lagförslag. Sahlin tyckte inte att man kunde förbjuda kvinnor att åka tunnelbana (om de har burka). Det stigmatiserar kvinnorna.

Vi har frihet i Sverige att gå klädda som man vill, menade Reinfeldt med udden riktad mot dem som kräver särskild kvinnoklädsel. Borde polisen ge skydd åt de kvinnor som avviker från kraven? Det tyckte Sahlin. Islamismens utbredning i förorterna blev frågan för Reinfeldt. Men något tydligt ställningstagande kom inte.

Jobbfrågan båbörjades 20 minuter in på debatten. Sahlin hävdade att S hade ett program för kompetenslyft mm. Reinfeldt ifrågasatte beskrivningen och frågade: "var finns er jobbpolitik?". Ni drog ner arbetsmarknadsåtgärderna när de behövdes som bäst, sade Sahlin och nämnde en rad oöverskådliga siffror. Hur ger 20 mdr kr sänkta skatter för den rikaste tiondelen fler jobb?

S:s jobbpolitik är att avstå från skattesänkningar, satsningar på klimatinvesteringar och bostadsinvesteringar samt arbetsmarknadsutbildning, sammanfattade Sahlin. Därefter gick diskussionen, som inte längre verkade vara en debatt, över på utrikespolitiken. Reinfeldt såg problem med de rödgröna men något konkret nämndes inte. Det rörde sig om inbördes oenighet.

Sjukförsäkringsfrågan blev nästa ämne och Reinfeldt fick frågan vad en 58-åring från långvården skulle kunna få för jobb. Det var passiviteten vi vände oss mot, menade Reinfeldt. Sahlin skulle pröva mot "den verkligt existerande arbetsmarknaden" men förklarade inte konkret skillnaden mot regeringens modell. Arbetsmiljöarbetet skulle rustas upp.

Reinfeldt angrep med S:s 58-årsgräns - "Sahlins stupstock" - och hävdade att det skulle bli en försämring med 5-7 000 kr/mån. Sahlin försökte göra gällande att det inte skulle bli en försämring. Stupstocken i regeringens modell skulle bort, ersättningen höjas till 80 procent. "Er sjukförsäkring har drabbat så många." Någon klarhet fick vi inte.

Moderaterna har tagit upp jämställdhetsfrågorna. M ökar kvinnors möjligheter att jobba heltid, hävdade Reinfeldt. Jobbskatteavdraget gav 30 procent mer till männen, sade Sahlin.

Förtroendesiffrorna för de båda kandidaterna diskuterades. Sahlin framhöll sitt samarbete med de rödgröna och att hon hade lång erfarenhet. Reinfeldt framhöll att reformer måste vara väl förberedda och tas på stort allvar. Därefter var samtalet slut.

Samtalet var ingen debatt där kombattanterna duellerade. Det föreföll som om uppläggningen tagit intryck av de politiskt ointresserade som brukar säga att det är så tröttsamt att se duellanterna slå varandra i huvudet med uppkonstruerade beskrivningar. Men den som inte är särskilt intresserad måste rimligtvis säga att dagens diskussion var sällsynt tråkig och närmast sövande. Jag skulle karaktärisera den som abstrakt. Det fanns inga konkreta exempel och inga konkreta besked. För den som följer debatten närmare gavs inte några explicita besked.

Eftersom vi redan haft en partiledardebatt i riksdagen och en partiledarduell i TV är naturligtvis utrymmet för radion begränsat. Med tanke på lyssnarna borde de ha försökt utveckla några debattfrågor. Men istället var den allmän och övergripande. Inga fördjupningar hanns med. Därför blev den ointressant för den vanliga lyssnaren till Studio1.

I Ekots sammanfattning togs främst attityderna till lagstiftningen om burka i Frankrike upp. Resten var skåpmat. Det blev pannkaka av "duellen" mellan Sahlin och Reinfeldt. Monica Saarinen och Anders Holmberg får skärpa sig. Vi lyssnare hade väntat att "stupstockens" fortlevnad i den politiska debatten skulle klargöras. Men Sahlin släpptes inte fram eller också var hon frivilligt återhållsam. Vi fick inte veta. Reinfeldt fick varken frågan från motståndaren eller någon av programledarna.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

1 Comments:

At 27 januari, 2010 18:29, Anonymous Anonym said...

Mona Sahlin nämnde skrotbilspremierna. Men glömde att säga att dessa premier i Tyskland inte vara villkorade med inköp av tysktillverkad bil. Alla märken fick konkurrera men Volvo och SAAB visade inga ökade siffror över försäljningen i Tyskland.

Det illavarslande med det var att vid krisens höjdpunkt visade inte varumärkena Volvo och SAAB någon styrka på den europeiska marknaden

Per Kjellén

 

Skicka en kommentar

<< Home