onsdag, februari 03, 2010

Elbolagen blåser oss med tredubblade priser

Blir vi blåsta av elbolagen? I TV fick vi inget svar. Ingen av experterna nämnde att elpriserna tredubblats sedan år 2000 efter "avregleringen". Det är uppenbart att elmarknaden inte fungerar. Producenterna måste klämmas åt och TV skärpa sig.

I tisdagskvällens TV-program Debatt (2/2) skulle man debattera huruvida vi blir "blåsta av elbolagen". Där fanns flera experter från elproducentsidan. Men det fanns från konsumentsidan inga riktiga experter som visste något grundläggande om prisutvecklingen. Så vi fick aldrig veta om elbolagen lyckas ta ut för höga priser. Marknaden fungerar bra (Nord Pool) sade man och detta lyckades de uppretade kritikerna aldrig gendriva.

Den grundläggande informationen borde ha fokuserat på elprisernas utveckling sedan avregleringen hösten 1996. Då ökade elpriset först obetydligt för att därefter sjunka påtagligt. Avregleringen såg ut att ha lyckats. År 2000 kostade 1 kWh el för en eluppvärmd villa 17,8 öre (1 jan med ettårsavtal). År 2009 hade priset stigit till 58,7 öre 1 jan (SCB årstabell). Det är en ökning med 230 procent! (Med tvåårsavtal 229 procent.) [diagr] Till detta kommer att elskatten också har höjts.

Det rörliga elpriset har stigit från 19,3 öre till 54 öre för samma period och kund, eller med 180 procent. Skenbart kan det se ut som att det lönat sig att ha rörligt pris - i synnerhet som det från januari 2009 till november sjönk från 54 till 48 öre (månadstabell). Men i december steg priset till 60,2 öre eller med 25,4 procent på en enda månad. Det är detta som orsakat dagens proteststorm. (I själva verket har priserna över tid oavsett bindningstid i genomsnitt varit praktiskt taget lika höga.)

Producentföreträdarna ville i TV göra gällande att medelpriset i själva verket sjunkit och att missnöjet med elräkningarna berodde på att det varit kallt vilket ökat elförbrukningen i elvärmda hus. De var så engagerade att man fick uppfattningen att de trodde på vad de själva sade. Men statistiken från SCB visar att de hade fel. På tio år har alla elpriser stigit på ett helt omotiverat sätt.

En oligopolmarknad (ett fåtal producenter) karaktäriseras av att konkurrensen blir eftersatt och priserna höga med stora vinster som resultat. Det är vanskligt för producenterna att konkurrera med priserna eftersom det kan leda till priskrig som förintar vinsterna och mer därtill. Därför behövs en informell prisledare som får bli riktmärke för prissättningen. Det verkar som om elbörsen Nord Pool fungerar som en sådan. Den kan dessutom göra tjänst som bevis för att det finns en fungerande "elmarknad".

Efter vad jag kan se är det viktigt för producenterna att få upp variationerna i elpriserna ordentligt på elbörsen. Med tidvis riktigt höga priser kan elkonsumenter med avtal om fasta priser förmås att acceptera högre priser när de ska förnyas. Hur dessa avtal kan bli lika dyra som de med rörligt pris är hittills outrett. Men elbolagen har tydligen likartade metoder att få in de aningslösa elkonsumenterna i dåliga avtal. Representanten för Eon nämnde att 60 procent av kunderna hos dem hade fasta avtal.

Hur får man upp variationerna i priserna? Ett sätt är att förlägga reparationer och underhåll av kärnkraftverken till kallperioder där produktionsbortfallet måste ersättas med dyra kol- och oljekraftverk eller med import. Visserligen kan detta vara kortsiktigt olönsamt om man också måste leverera el till kunder med fasta priser. Men det kan uppvägas av att man har kraftproduktion till låga rörliga kostnader (kärnkraft och vattenkraft) som räcker för kunder med lägre, fasta priser. Den elen behöver då inte köpas in till högre pris än vad den sedan kan säljas till. Och ersättningskraften till höga produktionskostnader kan alltid säljas till kunder med rörligt pris med viss vinst.

Det viktiga för elbolagen är att inte ha för stor andel kunder som köper el på termin. Om ingen ville köpa el på spotmarknaden (avista) skulle de vara tvungna att konkurrera med bundna priser. Då skulle de inte hålla sig med dyrbar marginalproduktion utan skaffa sig en optimalt stor lågkostnadsproduktion som naturligtvis hade full kapacitet när efterfrågan var som störst under kallperioder. Eftersom oligopolmarknaden fortfarande fanns kvar skulle inte någon prispress uppstå. Men följden skulle inte heller bli att det fanns någon god möjlighet att höja priserna. Det elbolag som höjde priserna skulle ju riskera att tappa kunder till konkurrenterna som inte höjde sina priser.

Nu fungerar Nord Pool som prisledare både vid prissättningen avista och på termin (indirekt). Det fantastiska är att elkonsumtionen i Sverige inte har ökat påtagligt sedan år 2000 men ändå har elpriserna tredubblats. Visserligen har Barsebäck lagts ner men effekthöjningar i återstående verk sägs kompensera detta. Uppenbarligen har ett skickligt agerande med hjälp av allt dyrare ersättningskraft samt strategiskt planerade produktionsbortfall medfört att priserna både avista och på termin kunnat tredubblas. Samtidigt har vinsterna ökat kraftigt.

De höga vinsterna (53 mdr kr) motiverades i TV med att det måste göras stora investeringar i nya kraftnät mm. Men detta är ändå ett skenargument. Nätdelen har sin egen prissättning och ska inte behöva tillskott från elproduktionen. Investeringar i effekthöjningar borde kunna göras på vanligt sätt genom aktieägartillskott och upplåning. Endast en liten del kräver sparade vinstmedel. Det är uppenbart att vinstmedlen används till helt andra syften. Vattenfalls uppköp av utländska elproducenter är ett exempel. Höga bonusbetalningar till direktörerna i Fortum är ett annat.

Prishöjningarna och de stora vinsterna visar tydligt att konkurrensen inte fungerar. Om statssekreterare Ola Alterå hos Maud Olofsson menar allvar med att han (och regeringen?) står på konsumenternas sida måste en plan för hur elproducenterna ska klämmas åt snarast presenteras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

16 Comments:

At 03 februari, 2010 06:27, Anonymous Michael said...

Vad ska man förvänta sig när Vd för vattenfall gör en vinst på 7 miljarder??

Sedan finns det folk som inte har mat över dagen.

Inte nog med att man tar överbetalt man säljer dessutom ut.

Ge snubben sparken och ta tillbaka pengarna han snott genom tiderna.

Jävla hyckleri system topparna sitter och matar varandra.

 
At 03 februari, 2010 08:01, Anonymous Anonym said...

Angående Debatt-programmet i TV. Precis som vanligt ett hastigt hoprafsat gäng som ska diskutera ibland viktiga frågor ibland rena struntsakerna. En debattledare som oftast inte vet ett endaste dugg om det som debatteras och som helt saknar förmåga att ens sammanfatta diskussiones resultat (om det nu blev något). Debatt-programmet ökar osäkerheten.

 
At 03 februari, 2010 11:09, Anonymous Anders said...

Huvudorsakerna bakom att elpriset på spotmarknaden ökat sedan 2000 är ju införandet av politiska styrmedel, dels handeln med utsläppsrätter för att straffa elproduktion som släpper ut koldioxid och dels elcertifikatsystemet för att gynna förnybar elproduktion. Dessutom har elskatten ökat väsentligt sedan 2000 vilket slår på elpriset till konsument.
Själva priset på elen är i övrigt helt oförändrat. Allt snack om att det är en riggad marknad är konspirationsteorier och inget annat.

 
At 03 februari, 2010 11:56, Anonymous Anonym said...

Pinsamt resonemang av en som kallar sig nationalekonom. Anders pekar på förändringar i fundamenta. Till detta kan även läggas en ökning i bränslepriser, där kolpriset inkl frakt har stigit rejält sedan 2004.
När det gäller vinsterna så bör man som ekonom har en susning om att en stor del av vinsterna och förlusterna är imaginära då de etrema priserna bara drabba osäkrade volymer.

 
At 03 februari, 2010 14:32, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 2 (11:56), fundamenta är kostnaden för att producera det mesta av elen varit oförändrad sedan 2000. Ändå har priserna till konsumenterna före skatt ökat 3,1 gånger jan-00 - dec-09 (rörl pr).

Höjda skatter kan inte förklara denna ökning. Elcertifikaten ingår dock i marknadspriset men betyder knappast mer än några tiotal procents prisökning.

Bränslepriser på tex kol, olja mm träffar endast en liten del av produktionen och kan inte förklara den totala prisökningen.

Utsläppsrätter träffar nästan ingen del av den svenska elproduktionen.

Orsaken till prisökningen måste alltså sökas i sättet att distribuera och ta betalt för elen.

Då återstår frågan: Har elproducenterna ingen del i utformningen av den nya elhanteringsmodellen? Anders tror inte det. Är han naiv eller verklighetsorienterad?

Ska vi tro att politikerna självständigt har utformat elhanteringsmodellen utan att förstå att producenterna skulle skörta upp konsumenterna? "Avregleringen" gjordes officiellt med syfte att få elpriserna att sjunka. Vem utformade modellen?

Eller är det politikerna som haft dolda syften med övergången?

Kanske är hela övergången ett enda stort misstag där ingen haft dolda motiv?
/DNg

 
At 04 februari, 2010 14:27, Blogger Danne Nordling said...

Jag vill tipsa om Elprisbloggen som drivs av Magnus Askaner. Den är ett sidoprojekt till Elprisguiden. En kommentar till ovanstående artikel finns här:
http://blogg.elprisguiden.se/danne-slar-huvudet-pa-spiken/
/DNg

 
At 04 februari, 2010 18:57, Anonymous Ulf L said...

Kan det vara så att möjligheten att exportera el till kontinenten har haft bieffekten att de tyska elpriserna har importerats hit samtidigt som vi exporterat el dit.
Nordpool prissättningsystem sätter priset efter högstbjudande. Tyskarna har alltid haft högre priser än vi och kan bjuda över. Trots att kapaciteten på överföringen är liten kommer ändå tyskarnas pris att styra vår prissättning.

 
At 05 februari, 2010 15:19, Anonymous Anonym said...

Ja, Ulf givetvis importerar vi också de kontinentala elpriserna när vi inte ser till att sätta dioder på ledningarna som sades vara mest till för att rädda kraftbalansen kalla vintrar....I själva verket var tanken naturligtvis att kunna sälja mer el till en dyr marknad.
Bloggade lite själv om saken idag:
http://aktivdemokrati.wordpress.com/2010/02/05/elmarknaden-igen/

 
At 05 februari, 2010 15:23, Anonymous Anonym said...

"Det viktiga för elbolagen är att inte ha för stor andel kunder som köper el på termin. Om ingen ville köpa el på spotmarknaden (avista) skulle de vara tvungna att konkurrera med bundna priser. Då skulle de inte hålla sig med dyrbar marginalproduktion utan skaffa sig en optimalt stor lågkostnadsproduktion som naturligtvis hade full kapacitet när efterfrågan var som störst under kallperioder."
Huvet på spiken, bra skrivet, Danne!

 
At 05 februari, 2010 22:53, Blogger Rommedahl said...

Kan en del i förklaringen till högre elpris ligga i att möjligheten att exportera el har ökat med bättre anslutning till de europeiska elnäten vilket gjort att vi har importerat ett högre europeiskt elpris?

mvh
Marcus

 
At 08 februari, 2010 10:50, Anonymous Kent Olsson said...

Tack Daniel för mycket bra information efter Debattprogrammet 2 feb 2010. Då jag medverkade i programmet och fick slita mig till några inlägg. Många viftade och ville komma in men det uppmärksammades inte av programledaren tyvärr.
Blir vi blåsta av Elbolagen?
Då energibehovet i princip varit oförändrat sedan år 2000 kan man konstatera att konsumenterna fått mer än 3 dubbelt högre pris på i onödan. Vitsen med avregleringen var ju att få låga priser över tid. Det blev precis tvärtom. Nu finns det ju nya möjligheter för elproducenterna att ytterligare driva upp priset på El.

Frågan måste lyftas helt klart. Att som Vattenfall skriva en pressrelease där man säger att man inte vill deltaga i debatten. Därför ingen uppgift lämnats till dem vem som deltar och i övrigt hänvisar till lagstiftning och regelverk för branschen talar för själv. Man är sig själv nog helt enkelt. Mycket maktfullkomligt ur konsumentperspektiv.

 
At 09 februari, 2010 11:43, Anonymous Thomas Palm said...

Du efterlyser en plan, vad sägs om att du letar reda på en bunt villiga investerare för att bygga nya kraftverk? Som du beskriver läget borde det vara att skära guld med täljkniv.

 
At 09 februari, 2010 12:43, Blogger marslars said...

Anledningen till att kärnkraften inte går för fullt nu är att de renoveringar som utförs är de mest omfattande sedan verken byggdes. Det har skett stora kompetensförluster både hos kraftbolagen samt hos reaktortillverkarna.

 
At 11 februari, 2010 13:00, Blogger Danne Nordling said...

Thomas Palm, hur skulle några investerare kunna vara säkra på vad som gäller i framtiden när den politiska osäkerheten är så stor?

Antag att vi har ett monopol i elproduktionen. Det skulle rimligtvis vara reglerat så att elpriset anpassades till genomsnittskostnaden för elproduktionen med ett visst påslag. Ett problem med detta skulle vara att detta monopol inte skulle ha incitament att hålla sig med en optimalt billig reservproduktion för kalla perioder.

Om monopolet delas upp i tre stora företag och avregleras kan man då förvänta sig att företagen skaffade sig mer kostnadseffektiv marginalproduktion? Ja, om företagen konkurrerade med varandra med fasta priser skulle det vara lönsamt att pressa ner genomsnittskostnaden med hjälp av effektiviseringar som innefattar låga kostnader för marginalproduktion.

Men om företagen kan skaffa sig en prisledare som har högre priser och en inbyggd höjningstendens kan priserna successivt höjas och dessutom eliminera mycket av incitamenten att skaffa kostnadseffektiv marginalproduktion.

Denna prisledare har blivit Nord Pool. Det är en elmarknad som fungerar effektivt i meningen att när efterfrågan ökar ska successivt allt dyrare produktion tas i anspråk i rätt ordning. Men att detta fungerar effektivt har ingenting att göra med att hela elmarknaden fungerar till konsumenternas fromma.

Om man förväxlar spotmarknadens välfungerande funktion med det som är förknippat med konkurrens på en vanlig marknad är det förståeligt att även sansade bedömare hamnar snett i debatten.
/DNg

 
At 14 februari, 2010 17:52, Blogger Unknown said...

Det är inte korrekt att påstå utsläppsrätter inte påverkar elpriset mot slutkund i Sverige. Elpriset sätts på marginalen och marginalen utgörs oftast av fossildriven produktion. Beroende på utsläppsrätternas aktuella pris så påverkas priset på el i Sverige, Cirka 10% av elhandelspriset är kostnad för utsläppsrätter (även om lejonparten av produktionen sker med vatten och kärnkraft).

Beträffande genomsnittsprissättning av elen istället för marginalprissättning: Det funkar helt enkelt inte därför att det inte ger tillräckligt med produktionutbud.

Elen är speciell såtillvida att den måse produceras och konsumeras momentant fysiskt vid samma tid, Spotmarknaden sätter pris timme för timme. Att elen en enskild timme sticker iväg upp till 14 skr påverkar inte i sig slutkunden. Slutkunder med rörligt pris betalar med ett månadsmedelvärde för Nordpool spot plus elhandlarens påslag för elcertifikat (typiskt 5-6 öre/kWh eller 6% av totala elhandelskostnaden)samt reguljära administrations- och vinstpåslag.

Beträffande elskatten: Den har stigit avsevärt sen elavregleringen år 1996. Den är idag 28 öre/kWh för huvuddelen av Sverige (35 öre/kwh med momsen). Elskatten gör ungefär 25% av elhandelpriset och momsen utgör 20%. Summa summarium utgör skatter, elcertifikat och utsläppsrätter långt över hälften av elhandelspriset visavi slutkonsumentkund.

 
At 09 mars, 2010 11:14, Anonymous Olle said...

Elmarknaden är som diskuterats rätt svårbegriplig. Men vad som alltför ofta glöms bort är att en koppling mellan kalla temperaturer och en hög efterfrågan på el inte alls är givet av Gud. Boven stavas ELVÄRME. Bort med elvärmen -> bort med effekttoppar på kalla vinterdagar -> ett stabilare och bättre elsystem samt mindre behov av importerad fossilel.

 

Skicka en kommentar

<< Home