torsdag, juni 10, 2010

Överdriven ungdomsarbetslöshet

Definitionen av arbetslöshet bland ungdomar inkluderar att drygt hälften är heltidsstuderande. Önskan om ett par timmars barnvaktsjobb gör studerande arbetslösa. En siffra på 31 procent arbetslösa blir då 14 procent.

Enligt de officiella siffrorna från SCB (AKU) var arbetslösheten för ungdomar (15-24 år) i april 194 000. Det är 30,9 procent av arbetskraften i åldern 15-24 år och en uppgång med 4,1 procentenheter sedan april 2009. Siffrorna bygger på den nya EU-definitionen som infördes för några år sedan.

Nu har DN låtit SCB ta fram ytterligare siffror om ungdomsarbetslösheten i ekonomidelen (s 2, ej online). Den officiella redovisningen definierar nämligen ungdomar som studerar som arbetslösa om de uppger att de t ex vill sitta barnvakt ett par timmar. Av de "arbetsösa" är i själva verket 54 procent heltidsstuderande.

Officiellt var 164 000 ungdomar arbetslösa första kvartalet. Från denna siffra skulle man kunna dra 88 000 heltidsstuderande. Tillämpar man denna relation på siffran för april blir det bara 14 procent arbetslösa istället för 31 procent.

Eftersom de flesta ungdomar studerar blir arbetslösheten i gruppen 15-24 år inte heller så betydelsefull som för åldersgrupper där de flesta arbetar. Sett i relation till hela den unga befolkningen blir de 88 000 personerna bara 6 procent. Detta påpekas av Petter Hellberg på SCB i DN.

Denna sifferexercis är bra att känna till inför valrörelsen som till betydande del kommer att handla om arbetslösheten. Här står regeringens linje med halverade arbetsgivaravgifter för ungdomar mot de rödgrönas återinförda - men avskaffade för nyanställda långtidsarbetslösa ungdomar. [Se äv debattartikel av Gustafson och Öhman på DN debatt 9/7-10]

För övrigt kan noteras att SCB:s undersökning av partisympatierna (DN) visar en uppgång för regeringsblocket med 1,6 procentenheter sedan november. Det räcker inte för att få övertaget (44,2 mot 50,2). Frågan är om det hänt saker i opinionen efter SCB:s undersökning i början av maj. Den ofta återgivna uppgiften om att det block som haft övertaget i denna också vunnit valet ifrågasätts av Henrik Brors i DN som påpekar att SCB pekade ut Göran Perssons block som vinnare 2006.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

3 Comments:

At 11 juni, 2010 14:35, Blogger Nils Lindholm said...

Om man tar 0604 – 1004
Så har det blivit 128 900 fler i gruppen 15-24
Av dom har 65% gått till arbetslöshet och då 35% har blivit sysselsatta.
Enl. siffror från SCB.

 
At 11 juni, 2010 14:49, Blogger Danne Nordling said...

Så av de nytillkommande i gruppen 15-24 år går ingen till studier? Visar SCB det?
/DNg

 
At 17 juni, 2010 17:27, Anonymous Anonym said...

Syns att nollåttingarnas välmående ser dåligt. De traskar omkring på asfalten och vet inte det minsta o resten av Landet.
Självklart är arbetslösheten bland unga hög.
Många har tidvis jobb men generellt är många arbetslösa långa perioder.

Men Blådårarna ser dåligt och ser i syner och kan inte erkänna att de arbetslöshetssiffror som de själva skapat och som blev misslyckat.
Nu försöker man med retorik och siffertrolleri trolla bort ungdomsarbetslösheten. Detta på samma sätt som man vill påstå man fått hälften av de långtidssjuka i jobb.
Byt regim. Vi behöver inte mer ondskefullt folk i Sverige.
Kolla ögonen på Reinfeldt , Littorin., Husmark, Riviere, Axen
de njuter när de får visa sin kalla blick och sina hårda ord.

Vi behöver en ny makt som kan konfiskera högern egoister, De behöver känna kylan de också.

 

Skicka en kommentar

<< Home