lördag, mars 19, 2011

Arkelsten (M) gav inget besked om bensinskatten

Den nya moderata partisekreteraren utfrågades i huvudsak om redovisningen av enskilda partibidrag till partiet. Den föregivna omprövningen av miljöfrågorna fick vi inte veta något om.

I Ekots lördagsintervju 19/3 framträdde moderaternas nye partisekreterare Sofia Arkelsten. Hon intervjuades av Tomas Ramberg. Det första ämnet var kärnkraften där opinionen i Sverige blivit mer negativ. Hon påpekade att det inte är fråga om att bygga tio nya kärnkraftverk. Det är klimatpolitiken som är det viktiga målet. Hon trodde att på lång sikt kommer åtminstone någon kärnkraftsreaktor att byggas istället för någon gammal.

Rätten till heltid var nästa ämne. Moderaterna bör vara självkritiska. Vi har inte drivit frågan överallt i kommunerna, sade hon. De politiskt styrda verksamheterna bör föregå med gott exempel för den privata sektorn och visa att det är lönsamt. Varför inte lagstifta? Det är inte säkert att det är den enklaste vägen, menade Arkelsten.

Möjligheterna att agera som partisekreterare genom debatten om privata förmåner är svåra att analysera. I framtiden med nuvarande roll blir det en annan avvägning. Att delta i seminarier är en annan sak än studieresor. Samtalet rann ut i ett allmänt tjafsande. Rundgång.

Ekonomiska bidrag till partiet, valhemligheten och gränsen 20 000 kr var nästa ämne. Tjafs även här.

Efter 28 minuter kom man in på miljöpolitiken. Globala frågor och hållbarhetsfrågor samt miljöpolitiken i kommunerna nämndes av Arkelsten. Vad som skulle omprövas var vattenfrågorna (färskvatten) i världen. Utsläppsrätterna går med överskott och kan säljas. Men Arkelsten kunde inte ge besked. Att inte sälja var nog hennes personliga preferens. Och så var programtiden slut.

Vi fick inte veta något om de stora miljöfrågorna. Hur ställer sig Moderaterna till höjd koldioxidskatt, tvingande ransonering av utsläppen, tvingande energieffektiviseringar i redan byggda bostäder, tvingande stadsplanering för förtätning och högre hus eller förbud mot inrikesflyg söder om Sundsvall? Om det ska talas om omprövning ska väl de omvälvande frågorna diskuteras och inte vattenpolitiken i u-länderna?

Nu fick vi inte ens veta vad moderaterna anser om bensinskatten eller om utbyggnaden av en bilpark som till väsentliga delar går på el. Är det möjligt att till 2025 ha en fordonsflotta utan koldioxidutsläpp? Är höjd bensinskatt i Sverige ett bra medel i klimatpolitiken? Det, åtminstone, borde en moderat partisekreterare ha en åsikt om när miljöpolitiken ska omprövas inför det nya idéprogrammet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 19 mars, 2011 20:07, Anonymous Anonym said...

I Ekots lördagsintervju 19/3 framträdde moderaternas nye partisekreterare Sofia Arkelsten.

Hon påpekade att det inte är fråga om att bygga tio nya kärnkraftverk. Det är klimatpolitiken som är det viktiga målet.

:=)

MSNBC - Banksters & Government Exposed FINALLY by Mainstream News!

 
At 20 mars, 2011 00:50, Anonymous Anonym said...

"Nu vill Sofia Arkelsten åter ta upp miljöfrågorna. Miljön ska vara central när partiet skriver nytt idéprogram anser Arkelsten" skriver SR/Ekot på sin hemsida.

Och?

Vart går våra licenspengar?

 
At 20 mars, 2011 11:07, Anonymous Per Fredö said...

Många ger sin röst på miljöpartiet som en slags protest . De vill ha en bättre miljö och de fruktar att det standigt kommer att ske en försämring.

Detta måste både alliansen och moderaterna ta på allvar. En utbyggnad och en modernisering av dagens reaktorer hör dit.


Men det krävs nog mer än så mycket även om främst
Maud Olofsson och vår miljörörelse vill tro på det.

Regeringens klimatpolitik är i själva verket bra , men det ska även popularisteras såtillvida att den blir begriplig för gemene kvinna och man - och det är svårt vad gäller så komplexa frågor.

Detta med bensinskatten är mest dravel. Det lär inte bli aktuellt nu och betyder inte heller något finansiellt.

Sen var nog Ramberg inte riktigt denna gång i sitt vanliga esse när han ägnade så lång tid åt moderaternas skumma partibídrag, som inte får komma från jurididiska personer - och likaså hur hon såg på favörer om hon eventuellt skulle få via inbjudningar delta i en del skilda sammankomster.

Detta med heltidsarbete är ju inte heller så lätt. Jag bor numera på ett äldreboende och kommunen, oavsett politikerfärg , menar att deras personal bara kan få timtjänster,- så det verkar vara nåt för våra byråkrater.

 
At 20 mars, 2011 11:13, Anonymous PKo said...

Rätt till deltid ligger närmare min idé om frihet.
Det borde i många fall vara mindre kostsamt - flera personers deltider kan kombineras, heltider riskerar innebära att företag måste hyra personal under en tid då de inte kan nyttiggöras.
Rätt till deltid har kommit bort i debatten för att "statens funktionärer" upplever att det möjliga skatteuttaget per cap är uppfyllt medan utgifterna är svåra att begränsa, alltså försöker man maximera skatteintäkten per medborgare via ökad arbetstid, dvs fler arbetstimmar per cap - och därmed flytta kostnaderna för den svenska modellen till arbetsgivarna (och medborgarna). Borg är en av dem, han har i något sammanhang antytt att deltid inte är önskvärt/rimligt vill jag minnas.
När man spar halva lönen per månad känns krav på heltid som ett övergrepp på min frihet. Lösningen ett sabbatsår vart annat år är, för en 50+are, knappast förenligt med en trygg försörjning över resterande arbetsliv.
Moderaternas frihetsbegrepp haltar, liksom flertalet andra partiers, men de andra har inte frihet som paroll. Med Baumols dilemma kommer detta problem att öka tills det spränger den svenska modellen.

 
At 20 mars, 2011 23:00, Anonymous Anonym said...

Nu fick vi inte ens veta vad moderaterna anser om bensinskatten eller om utbyggnaden av en bilpark som till väsentliga delar går på el. Är det möjligt att till 2025 ha en fordonsflotta utan koldioxidutsläpp? Är höjd bensinskatt i Sverige ett bra medel i klimatpolitiken? Det, åtminstone, borde en moderat partisekreterare ha en åsikt om när miljöpolitiken ska omprövas inför det nya idéprogrammet.

COG!!!

http://www.google.se/search?hl=sv&source=hp&q=COG&btnG=S%C3%B6k+p%C3%A5+Google&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=

COG!!!

Continuity Of Government

Det nya idéprogrammet - COG!!!

 

Skicka en kommentar

<< Home