tisdag, mars 15, 2011

Dubbla reservgeneratorer hade räddat Japans kärnkraft?

Var det geologerna som inte kunde förutse risken av en tsunami högre än sex meter? När detta ändå inträffade översvämmades reservproduktionen av el och härdkylningen upphörde med haveri som följd.

När man i massmedia spekulerar kring vad haverierna i de japanska kärnkraftsreaktorerna kommer att föra med sig borde man fundera på vad som var den grundläggande orsaken. Men världen är beredd att dra slutsatser om kärnkraftens fortsatta existens utan att man ännu har en klar bild av händelseförloppet. Det kan ju tänkas att olyckorna i Japan är specifika för just Japan och ytterst beror på bristande förmåga att förutse vad jordbävningar kan föra med sig. Jag instämmer med DN:s krav att vänta med slutsatser.

Eftersom jag har sysslat en del med kärnkraftens säkerhetsproblem inom kansliet för Linje 1 vid folkomröstningen kan jag dock inte låta bli att spekulera kring orsakerna. De japanska kärnkraftverken är byggda för att stå emot jordbävningar. Som en extra säkerhet skedde en avstängning i stort sett automatiskt när skalvet inträffade. Detta medförde att elproduktionen stoppades och följden blev att pumparna för efterkylningen av härden stannade.

För att även klara en sådan situation fanns det dieselgeneratorer för reservproduktion av el. De uppges ha startat men sedan stannat. Någon närmare information eller ens spekulation kring detta har jag inte hört. Men det naturliga vore att generatorerna stannade för att de översvämmades av vatten som kom från den tsunami som följde en stund efter jordskalvet. Kärnkraftsreaktorerna ligger nära stranden och kan därför utsättas för översvämning.

Enligt uppgift hade de japanska konstruktörerna förutsett en viss risk för översvämning. De hade låtit bygga en sex meter hög mur mot havet. Men tsunamivågen var tydligen elva meter hög och kunde därför slå ut reservgeneratorerna. En så allvarlig tsunami kunde de geologiska experterna tydligen inte föreställa sig. Felet ligger således sannolikt inte hos kärnkraftsteknikerna utan hos geologerna.

Man kunde dock tycka att de japanska kärnkraftsteknikerna skulle ha kunnat visa en viss skepsis mot geologernas kalkyler. För säkerhets skull borde de ha dubblerat reservgeneratorerna med en uppsättning dieselaggregat uppe vid reaktorbyggnadernas tak - åtminstone vid kärnkraftverken nära kusten. Då hade det funnits skydd mot både extrem översvämning och luftangrepp. Denna bristande fantasi kan nu komma att kosta världen enorma förluster av koldioxidfri energiproduktion.

Som tur var fanns det externa pumpaggregat som efter en tid kunde föras fram för inpumpning av havsvatten för direkt kylning av härden. Men inte heller dessa pumpar har fungerat tillfredsställande eftersom det talas om att bränslestavarna blivit utan kylning två gånger i vissa fall. Det ser ut att vara ett tecken på improvisation. Japanerna är kanske inte så rationella som vi trott.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 15 mars, 2011 22:56, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling skriver:
"Enligt uppgift hade de japanska konstruktörerna förutsett en viss risk för översvämning. De hade låtit bygga en sex meter hög mur mot havet. Men tsunamivågen var tydligen elva meter hög och kunde därför slå ut reservgeneratorerna. En så allvarlig tsunami kunde de geologiska experterna tydligen inte föreställa sig. Felet ligger således sannolikt inte hos kärnkraftsteknikerna utan hos geologerna."

Så vilka ska vi lägga skulden på?

Var de inte så att "några" skapade atombomber för att döda andra? Och sen ville de visa att deras mördade kunde användas i fredligt syfte! - skapade kärnkraftverk. Och deras media håller oss okunniga.
Läs:
THE SECRET HISTORY OF THE ATOMIC BOMB - WHY HIROSHIMA WAS DESTROYED - The Untold Story

 
At 16 mars, 2011 03:54, Anonymous Anonym said...

Huvudorsaken var nog, att reaktorerna konstruerats för jordbävningar upp till 7,9 på Richterskalan.

Den stora jordbävningen 1923, då 179 000 dog, var just på 7,9.
Nu kom mer än 30 ggr större energi.

Därför var muren för liten.

Pia

 
At 16 mars, 2011 12:03, Blogger Errbe said...

Hundraårsextrem, kanske dubbelt

Jordbävningen var den värsta på mer än hundra år, såvitt jag förstått. Den inträffade dessutom ganska nära kusten, så att tsunamivågen blev extra extrem.

När man insett att detta kan inträffa, behöver man bara ställa reservaggregaten på styltor och ordna system för avskiljning av kringflytande skräp från kylvattnet.

Därefter blir händelseförloppet en bekräftelse på teknikens förmåga att bygga säker kärnkraft.

Så kan man se det !

 
At 16 mars, 2011 15:22, Blogger Danne Nordling said...

Pia, du pekar ganska tydligt på att geologernas riskkalkyler var felaktiga. De borde granskas närmare och all uppmärksamhet borde inte riktas mot konstruktörerna av kärnkraften.

Errbe, så länge kylsystemet fungerar genom pumpar som kan försörjas av energi som inte kan vattenskadas kommer kylvattnet att utgöra en sluten krets som inte påverkas av skräp från en tsunami.
/DNg

 
At 16 mars, 2011 16:06, Blogger Errbe said...

Det är TVÅ kylkretsar

Den slutna kretsen du talar om cirkulerar vattnet in i reaktortanken, runt bränslestavarna och sedan ut till en värmeväxlare. Kretsens pump behöver förstås el.

Den kretsen måste vara sluten, eftersom vattnet med tiden blir radioaktivt.

Värrmeväxlaren måste sedan i sin tur kylas av havsvattnet, annars kokar det radioaktiva vattnet och ångan måste släppas ut. Detta är vad man gjorde, men den värmemängd det motsvarar är alldeles för liten. Vattnet i den slutna kretsen tar slut.

Således: man blir inte av med värmen utan havsvatten. Nu kör man dit det med helikopter. Såvitt jag kan förstå betyder det att man bara kyler tanken utanpå. Det klarar bara en låg effekt. Som kanske, kanske räcker ?

 
At 16 mars, 2011 17:10, Anonymous Anonym said...

Enligt den här artikeln så var det kanske 1000-års vågen som drabbade området http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-12740649 I en riskkalkyl är det ju alltid ekonomerna/ekonomin som fattar det avgörande beslutet. De bestämmer ramarna för den möjliga säkerhetsnivån teknikerna kan införa. Dessutom är det alltid lätt att vara efterklok i dylika sammanhang. Jag tror att den uppkomna situationen i Japan är ett skolexempel på vad som kan drabba komplexa system även i ett rikt land med välutbildade ingenjörer och besatt av kvalité och noggrannhet.
/Stefan

 
At 16 mars, 2011 17:28, Anonymous Anonym said...

Varför byggs reaktorer som kräver pumpar för kylning?
Varför inte bygga verk som kräver pumpar för att få igång reaktorn i stället. Passiva säkerhets system!

 
At 16 mars, 2011 18:07, Anonymous Osynlige Mannen said...

Var finns perspektivet i de hysteriska katastrofspekulationerna från media? Olyckan i Tjernobyl tog livet av 56 människor. 47 av dem var räddningsarbetare som kämpade med att släcka en enorm stapel brinnande grafit. Med bättre skyddskläder kunde nog den siffran varit avsevärt lägre. Kanske noll. 4000 barn och ungdomar drabbades av sköldkörtelcancer, 9 av dem avled. Helt i onödan. De borde fått jodprofylax och mjölkprodukter från områden utan nedfall. Siffran kunde varit noll. Nu blev totalsiffran för Tjernobyl 56. Som när en buss kör av vägen i Pakistan alltså. De japanska reaktorerna är inte grafitmodererade och inte ens i värsta tänkbara scenario kan det komma ifråga någon spridning mer än ett par mil. (En grafitbrand kan lyfta rök och aska 10 km upp i atmosfären, en ångexplosion några hundra meter.) Den verkliga katastrofen som skett är alla dödsoffer på grund av jordbävningen, inte att ett kärnkraftverk havererat!

 
At 16 mars, 2011 23:03, Anonymous Anonym said...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8719351.ab
Livsfarliga höjningen
Sverige är världsbäst på att höja effekten i sina kärnkraftverk.
Reaktor 2 i Oskarshamn ska leverera 28 procent mer el – om bara två år.
– Politikerna vet inte vad de sysslar med. De vill ha mer billig el och struntar i att man tvingas närma sig temperaturen för härdsmälta, säger den svenske IAEA-experten Frigyes Reisch.

Var de inte så att "några" skapade atombomber för att döda andra? Och sen ville de visa att deras mördade kunde användas i fredligt syfte! - skapade kärnkraftverk. Och deras media håller oss okunniga. Läs:
THE SECRET HISTORY OF THE ATOMIC BOMB - WHY HIROSHIMA WAS DESTROYED - The Untold Story

 
At 18 mars, 2011 22:55, Blogger Danne Nordling said...

Det är märkligt att det inte fanns extra säkerhetsanordningar i ett jordbävningsutsatt område som dessutom kan översvämmas av tsunamier. Det ordinarie pumpsystemet är kanske inte ens konstruerat för vattentät funktion. Nu när man drar fram elkablar långt bortifrån vet man inte om pumparna fungerar.

Hur kan det komma sig att man inte ens har någonstans att koppla in externa dieselaggregat som man kunde köra fram intill reaktorerna? Borde man inte ha haft ett nödkylningssystem i form av rör som går direkt in i reaktortanken. Nu vattenbombar man reaktorinnneslutningen utifrån. Det kan väl inte bli särskilt effektivt eftersom man då först kyler en tjock betongmur som i sin tur innehåller reaktortanken med en massa luft emellan. Först innanför detta metallhölje finns härden som ska kylas. Varför kommenterar inte de s k experterna detta desperata förfaringssätt?

I början av skeendet talades det om att man pumpade in havsvatten direkt in på härden, vilket skulle göra reaktorn obrukbar. Hur gick det till i så fall? Och varför sägs inget om detta nu när man stänker vatten utifrån med helikoptrar?

Informationen om hur bekämpningen går till är erbarmerlig. Ibland verkar rapportörerna inte ens kunna skilja mellan reaktorerna och bassängerna med uttjänt kärnbränsle, som också måste tillföras kylvatten. Är det på grundval av sådan rapportering som kärnkraftens framtid i andra länder ska avgöras?
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home