fredag, mars 25, 2011

Ska Juholt driva politiken åt vänster eller höger?

Sannolikt blir det inga konkreta besked om politiken i Juholts tal. Han kommer rimligtvis att satsa på "abstraktionspolitik" som både kan förväxlas med ideologi och rejäla besked. Jobbkongressen 2009 visade vägen.

Nu har Socialdemokraternas extra partikongress valt Håkan Juholt (f 1962) till ny partiledare (strax före kl 17). Den hetaste frågan är nu huruvida Juholt kommer att driva oppositionspolitiken åt vänster eller höger. Ingen tycks veta (SvD). Det saknas tidigare ställningstaganden som ger en indikation på var han står.

"Socialdemokraterna tvingas köpa grisen i säcken", säger Lotta Gröning i DN. Men ändå anser hon att det är vänsterfalangen som nu för första gången tagit makten i partiet. Det förefaller av alla turer med myglande i valberedningen som om striderna från 1990-talets SSU mellan vänster och höger nu fortplantats in i partiets kärna. Det betyder att Juholt får gå en balansgång för att inte missnöjet från någondera sidan ska komma upp till ytan.

"Juholt är en riktig sosse", sade Göran Johansson från Göteborg i Studio 1. Han är en "klassisk socialdemokrat", säger Göran Persson i DN. Även detta kan leda till att konkreta besked uteblir. Andra bedömare är övertygade om att han är en genuin ideolog. Jag fick intrycket att det betydde att han gärna återkommer till de socialdemokratiska värderingarna - t ex att de som "befinner sig i solskenet har en skyldighet att fälla upp ett paraply över dem som står i ösregnet". "Det är social demokrati" menade Juholt. Tidigare hade man sagt "solidaritet".

Mot bakgrund av detta bedömer jag att Juholts stora tal på partikongressen i morgon mest kommer att handla om ideologi och värderingar - inte konkreta politiska sakfrågor. Genom att inte ta till sig den aktuella, konkreta problembeskrivningen kan han undvika att ta ställning. Ett exempel är frågan hur nya jobb ska kunna skapas.

Nya jobb kan åstadkommas på tre sätt enligt dagens synsätt: 1) Fler anställda i offentlig sektor, 2) Stimulans av tjänstesektorn och småföretagen och 3) Satsning på utbildning och infrastruktur. Dessutom finns regeringens väg med jobbskatteavdrag och stramare bidragssystem att förhålla sig till. Juholt har nämnt utbildningssatsningar i allmänna ordalag tidigare. Sannolikt kommer han inte att konkretisera sig mera i morgon.

Om han får frågor i konkretiserande riktning av journalisterna har han en kvicktänkt förmåga att skoja bort dem och sålunda inte uppfattas som svarslös. Frågan är hur länge det är möjligt. Jag ska antyda några ytterligare frågor där det idag krävs besked:

Skatterna: Ska det bli kriskommissionens rekommendation om höjda skatter, skärpt fastighetsskatt och ny förmögenhetsskatt som ska genomföras? Eller accepterar Juholt jobbskatteavdragen och avstår från högre skatt på rika?

Vården: Ska privata vårdföretag få ta ut vinster eller är kvaliteten oberoende av ägande viktigare?

Skolan: Ska friskolor få ta ut vinst? Vad anser Juholt om betygen?

Bidragen: Ska Socialdemokraterna envetet slå vakt om bidragssystemens återställning och fortsätta att vara bidragstagarpartiet? Eller ska S försöka få mer än 21 procent av de arbetande att stödja politiken? Kommer t ex en bortre parentes i a-kassan att accepteras?

Tendensen från "jobbkongressen" att beskriva allmänt välvilliga formuleringar som konkret politik riskerar att bli ännu mer konsekvent. Men med en partiledare med auktoritet och debattskicklighet - till skillnad från Mona Sahlin - kan detta mycket väl tilltala en stor del av väljare som röstat socialdemokratiskt tidigare. Undantaget är Storstockholmsområdet. Aftonbladets politiska redaktör Karin Pettersson ger i en artikel råd om sakfrågor som just har denna allmänna inriktning.

Nu gäller det att avslöja abstraktionspolitiken. Om vi däremot i morgon får konkreta besked i ett antal sakfrågor skulle jag bli förvånad.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 25 mars, 2011 21:22, Blogger Stefan Lundin said...

Den mannen har ingen handlingsfrihet. Europas gränser är öppna och alla som inte får det tillräckligt bra inom Sverige kan dra dit gräset är grönare. Klassisk sossepolitik är m.a.o. att se som ett veritabelt självmord. Det skapas ju redan idag alldeles för få riktiga jobb, ungdomen flyr redan nu till andra länder inte bara för utbildning. När var fjärde ungdom tvingas till arbetslöshet har alla politiker något konkret att förhålla sig till. Debatten blir alldeles för provinsiell och inskränkt, lyft blicken och se verkligheten är min ringa anmodan. Även till alliansregeringen.

 
At 25 mars, 2011 21:58, Anonymous Anonym said...

Hur ser dagens verklighet ut?
The View From Europe– Dr. Michael Hudson_on Guns & Butter

 
At 26 mars, 2011 08:27, Anonymous Ante said...

Viktigaste men samtidigt svåraste frågan för (S) är arbetslösheten. Kan dom få ner jämviktsarbetslösheten till under 4 procent? Lönebildningen är nyckeln till problemet. Men kan man vinna val på att lova låga löneökningar?

 
At 26 mars, 2011 14:46, Anonymous Danne Nordling said...

Ante, hur skulle Juholt kunna få ner Nairu under 4 procent när regeringen inte lyckats med detta hittills? Sahlin och Östros hade inget recept (jobbkongressen). Juholt vet väl lika litet om ekonomi som Sahlin. Det är kanske Pagrotsky som sitter inne med svaret?

När det kommer till lönebildningen kan visserligen LO mfl teoretiskt gå med på låga löneökningar. Men om det blir brist på arbetskraft på vissa håll kommer löneglidningen att driva upp löneökningarna med spridningseffekter och i slutändan blir det inflation och räntehöjningar, som höjer arbetslösheten igen.

soothsayer, det kommer att skapas tillräckligt många högproduktiva jobb de närmaste åren. Problemet är att den kommande högkonjunkturen aldrig kommer att skapa tillräckligt många lågproduktiva jobb. Därför kommer den strukturella arbetslösheten att fortsätta att vara hög.

Det behövs helt andra och till stora delar oprövade metoder för att minska den strukturella arbetslösheten.
/DNg

 
At 26 mars, 2011 17:41, Anonymous Per Fredö said...

Håkan Juholt säger att inga skattehöjningar behövs .

Samtidigt strör han löften omkring sig som måste ge det resultatet omm de ska förverkligas .

Det budskapet lär inte övertyga de medelklassväljare , som partiet förlorat .

Han sa inte heller något om kärnkraften , eftersom han är från Oskarshamn och att
Mona manat till att partiet skulle fullfölja den röd-gröna linjen .

Detta blir en av de spickor , som snart kommer och som man söker dölja.

Mest häpnadsväckande var ändå att han ville avveckla den parlamentariska uppgörelsen om pensionerna och likaså utesluta andra partier i ett sådant arbete.

Juholt ville vara lagkapten .
Han kommer att bli utvisad.

 
At 27 mars, 2011 22:37, Anonymous Anonym said...

Juholt bryter ett tabu:
Håkan Juholts installationstal vid socialdemokraternas extrakongress 26 mars 2011
Samtidigt frikopplar sig de finansiella marknaderna från den reala ekonomin och blir en flygande holländare i cyberspace där banker och finansiella institutioner tjänar enorma pengar på att flytta pengar med ljusets hastighet.
-
”Marknaden behövs för den effektiva produktion som skapar och återskapar resurserna för välfärden. Kapitalism och marknadsekonomi ska hållas i sär. Marknadsekonomi är ett distributionssystem, där varor och tjänster byter ägare med pengar som bytesvärde. Kapitalism är ett maktsystem med förräntningen av kapital som överordnad norm.”
-
För det var ju just detta som världen drabbades av – när förräntningen av kapital blev den överordnade normen krackelerade den globala ekonomiska utvecklingen.
-
De billiga krediterna till fattiga amerikanska hushåll, som byggde på hög risk, som kunde ge höga vinster till bankerna – sköts ut i det globala blodomloppet som virusbomber. De kreverade långt från avskjutningsplatsen på Wall Street i New York. Och som vanliga krig drabbas de oskyldiga mest.

Så ser en socialdemokratisk analys av finanskrisen ut. Vi är för marknadsekonomin, men emot en kapitalism med förräntningen av kapital som överordnad norm.

De billiga krediterna till fattiga amerikanska hushåll, som byggde på hög risk, som kunde ge höga vinster till bankerna – sköts ut i det globala blodomloppet som virusbomber. De kreverade långt från avskjutningsplatsen på Wall Street i New York. Och som vanliga krig drabbas de oskyldiga mest.

Så ser en socialdemokratisk analys av finanskrisen ut. Vi är för marknadsekonomin, men emot en kapitalism med förräntningen av kapital som överordnad norm.

Till alla ni som först nu har insett att finanssektorn måste regleras bättre:
Välkomna in i insiktens varma rum!

 

Skicka en kommentar

<< Home