måndag, maj 23, 2011

Den klassiska liberalismens framtid i USA

En presumtiv presidentkandidat i USA är klassiskt liberal och låter som moderaterna på 1900-talet. Mitch Daniels diskuterar sin liberala syn utifrån fem böcker, varav fyra utgetts av Timbro mfl på svenska.

I början av juni slår USA i lånetaket. Om vi för ett ett ögonblick bortser från de amerikanska budgetproblemen och riktar uppmärksamheten mot politikens långsiktiga innehåll finns det en presumtiv presidentkandidat som skissat på ett närmast filosofiskt program för framtiden. Det är guvernören i Indiana Mitch Daniels som blivit intervjuad av The Browser i juli 2010. Intervjun rubriceras "How Libertarians Can Govern" och utgår från en lista av frihetsorienterade böcker som Daniels vill grunda sin politiska syn på.

Daniels, som varit chef för ett stort läkemedelsföretag och för OMB (Vita husets budgetbyrå) under president George W Bush, börjar med att nämna boken Vägen till träldom av Friedrich Hayek (1944) som han läste i 20-årsåldern på 1970-talet. Det gav honom en tankeställare att alla regleringar i slutändan skulle kunna bli kontraproduktiva. (Mer utförligt om Hayek här.) Daniels såg sådana regleringstendenser omkring sig på den tiden [torde ha varit i slutet av 70-talet]. Kommentar: boken vänder sig mot ett långtgående statligt inflytande av planhushållningskaraktär - alltså något som ingen längre har på programmet.

Nästa bok är Frihet att välja av Milton och Rose Friedman (1980). Den anser Daniels visa hur en fri ekonomi bygger på överlägsna moraliska grunder i form av individens autonomi, värdighet och frihet. Kommentar: boken har en viss instrumentell bias och går inte djupare in på några moralfilosofiska resonemang.

En tredje bok är What it means to be a libertarian (1996) av Charles Murray (f 1943, AEI i Wash, Wp). Daniels menar att han själv nog är libertarian om man går efter Murrays definition. Boken handlar inte om ekonomi och betonar att frihet och ansvar går hand i hand. Daniels gillar den kontroversielle Murray i allmänhet och exponerar sig enligt min mening för angrepp i en ev presidentvalskampanj.

Murray har kommit med en ny bok om hur striden mellan den fria företagsamheten och "big government" kommer att utforma USA:s framtid. I samband med detta konstaterande diskuterar Daniels om en libertarian verkligen kan regera USA. Kontentan är att skatter bara behövs för nödvändiga ändamål. I Indiana har effektiviseringar gjorts genom att lägga ut en del verksamheter på entreprenad. Daniels tror på konkurrens och en begränsad stat.

En fjärde bok är Nationers uppgång och fall (1982) av Mancur Olson (1932-1998, Wp). Den boken varnar för särintressenas utbredning och de svaga incitament som finns för att motsätta sig dem. Det behövs någon typ av olycka enligt Daniels för att få bort dem och få mera tillväxt och förbättringar för de mindre lyckligt lottade. De verkligt reaktionära elementen i ett land som vårt finns bland dem som vi kallar vänster.

En femte bok är Framtiden och dess fiender av Virginia Postrel (1998). Där görs indelningen i termer av statiskhet och dynamik. Daniels pekar särskilt på konkurrensbegränsningar och subventioner till företag. Han har själv erfarenhet från det stora läkemedelsföretaget Eli Lilly.

Mitch Daniels är klassikt liberal och skulle genom sin erfarenhet från verklighetens problem i budgetbyrån kunna bli en realistisk president med en frihetlig strävan. Det jag saknar i hans boklista är Anarki, stat och utopi skriven av Robert Nozick 1974. Här finns det teoretiska fundamentet till hur en minimal stat kan kombineras med ett välfärdssamhället (bloggart okt-06).

USA hade 2009 en skattekvot på 24 procent av BNP. Det indikerar att skatterna är alltför låga i relation till välfärdsstatens utgifter (med ett stort budgetunderskott). Daniels ger inte någon antydan till hur han skulle kunna åstadkomma balans (utöver vissa effektiviseringar). Inte heller ger han någon antydan till hur han långsiktigt skulle vilja minska skattetrycket på ca 24 procent i enlighet med strävan efter en minimal stat. Eller är han nöjd med dagens skattetryck?

Det skulle vara intressant om Mitch Daniels verkligen ställde upp i primärvalen så att vi åtminstone fick upp de liberala frågorna på bordet i dagens valdebatt. Då skulle vi bättre kunna bedöma den klassiska liberalismens framtid i USA.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

4 Comments:

At 23 maj, 2011 19:24, Blogger sven said...

USA:Innför moms!Höj bensinskatten!
Så kan ni sänka inkomstskatten.

 
At 24 maj, 2011 03:04, Anonymous Anonym said...

Mitch Daniels är INTE liberal! Han är snarare klassiskt konservativ. Liberalerna i USA är inte alls samma som moderaterna i Sverige. Liberalerna i usa jobbar för fri sjukvård för alla och har många punkter gemensamma med socialister i Europa. Att kalla Mitch Daniels som tillhör det bindgalna tokhögerpartiet republikanerna för liberal är en grov förolämpning mot oss alla socialliberaler varav en stor förespråkare är Michael Moore.

Men det är typiskt slavhögern i Sverige att göra sådana förenklingar och förpacka det som "sanningar". Vi liberaler vägrar bli slavar under kapitalet som ni "nyliberaler" förespråkar!! Jag förespråkar sanning och integritet!

"klassisk liberalism" kallar du din konservativa lögn!

 
At 24 maj, 2011 13:07, Blogger Danne Nordling said...

Detta med liberal och konservativ är ett förvirrande etiketteringsproblem när orden betyder olika saker i USA och Europa. Naturligtvis är Daniels inte socialliberal eller "liberal" med USA-terminologi.

Eftersom han nog anser sig vara "libertarian" är han med europeisk terminologi nyliberal eller klassiskt liberal. Att kalla sådana för konservativa blir lätt missvisande.
/DNg

 
At 27 maj, 2011 23:21, Blogger J. Mikael Olsson said...

Många libertarianer/klassiska liberaler är nog för obenägna att uttala sig om sin religion (eller brist därpå) för att bli valda till president i USA.

 

Skicka en kommentar

<< Home