tisdag, september 20, 2011

Att måla fan på väggen

Varför vill Anders Borg hålla fram en så dyster bild för 2012? Tillväxten ska bli "1 procent". Och vilka åtgärder håller han i beredskap om Grekland skulle gå i konkurs?

Ett gammalt talesätt säger att man inte ska "måla fan på väggen". Själva talet om djävligheter kan bidra till att de verkligen inträffar. Vid presentationen av budgeten har finansminister Anders Borg varit förvånansvärt pessimistisk och angelägen om att understryka att den ekonomiska situationen är mycket allvarlig. Redan i augusti kom Borg med en reviderad prognos för BNP nästa år på 1,3 procent istället för 3,8 i vårpropositionen (ej kalenderkorrigerad).

Denna prognos finns också med i budgetpropositionen, men borde egentligen korrigeras för antalet arbetsdagar. Då blir siffran 1,6 procent (bart 31/8-11). Naturligtvis är det mera effektfullt att använda den lägre siffran om man vill "måla fan på väggen". Frågan är vad syftet är med att bygga upp en krisstämning i befolkningen. Detta är en komplicerad fråga eftersom finansdepartementet samtidigt kommer med en prognos på längre sikt som är förvånansvärt ljus, se nedanstående diagram:


En hypotes är att finansministern vill påverka löneökningarna. I prognosen för 2012 har FiD reviderat ner löneökningarna från 3,2 procent i våras till 2,9 procent idag. Men det kanske bara är fråga om psykologi på det politiska planet. Ordet "skyddsvallar" var dagens nyckelord i Borgs retorik. Han vill ge sken av att man genom finanspolitisk försiktighet bättre kan klara en ytterligare försämring av konjunkturen framöver. Detta strider mot konventionell konjunkturteori. Men det är fullt tänkbart att i tider när flera länder (som dock inte liknar Sverige) lider av ekonomiska svårigheter till följd av "skuldkris" i statens affärer, så kommer en starkare svensk budget ha en större lugnande effekt än en lägre arbetslöshet.

Finansminister Borg vill också hålla öppet för att ytterligare åtgärder (stimulanser?) kommer att vidtas om krisen i Grekland går över i ett allvarligare skede. Jag bedömer att det trots mer optimistiska besked idag enbart är en tidsfråga innan Grekland ställer in betalningarna. Förhoppningsvis kan detta göras i ordnade former så att de europeiska banker som är exponerade mot Grekland kan räddas. I så fall kan de fortsätta att ge krediter till europeiska företag utan att behöva driva fram konkurser och arbetslöshet i någon betydande omfattning.

I detta scenario kan Sverige klara sig ganska bra. Exporten kan hållas uppe till Europa. Men skulle Greklands bankrutt leda till att ett antal europeiska banker kommer på obestånd kommer även svenska banker att få svårigheter. Men framförallt kommer kreditrestriktionerna i Europa att driva fram arbetslöshet och minskad import. Då kommer den svenska exporten att få ytterligare svårigheter, oron i Sverige ökar och arbetslösheten stiger. Frågan är vad Anders Borg kan göra åt det.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 20 september, 2011 16:23, Anonymous Anonym said...

"Frågan är vad syftet är med att bygga upp en krisstämning i befolkningen."

Underpromise, overdeliver. Riskerna är dessutom begränsade - de stora nedåtriskerna för Sverige kommer från exportsektorn, inte från hushållens konsumtion.

För Borg är därför det viktiga att inte bli ditsatt av oppositionen som varandes "oförberedd", "vilseledande" elller "passiv", vid en eventuell kris.

Det är den troliga konsekvensen om Borg lovar guld och gröna skogar samtidigt som världsekonomin i bästa fall bromsar in, i värsta fall kraschar in i väggen.

Att Borg väljer att vara pessimistisk är därför knappast överraskande.

/Eko

 
At 20 september, 2011 19:33, Anonymous Marianne said...

Borg valde att gå ut med sin pessimism redan i augusti. Det var före budgetförhandlingarna. Syftet var att både kunna dra tillbaka det nederlagstippade jobbskatteavdraget och att stoppa KD:s krav på sänkt skatt för pensionärerna.

I dagens Expressen säger man att Göran Hägglund gav upp kravet på sänkt pensionärsskatt i förtid när han "insåg" att utrymmet inte räckte till.

 
At 21 september, 2011 00:20, Anonymous Skatt är stöld said...

Bra av Borg!

Få i gång lågkonjunkturen direkt, sen sitta still i båten och låta ekonomin få anpassa. Det för oss snabbast tillbaka till hållbar tillväxt.

Ibland undrar jag om det inte finns kvar en lite österrikare därinne ;)

 
At 21 september, 2011 17:43, Anonymous Anonym said...

..eller att trycka ner inflationsförväntningar och låneökningstakt så att räntan kan hållas nere. Lägre ränta = lägre krona = bättre för export = lägre arbetslöshet. Genom att "måla fan på väggen" kan lägre räntor användas med mindre risk för vare sig inflation eller lånebubbling.

Dessutom ett bra retoriskt knep inför valet eftersom alla valundersökningar visar att nuvarande regering för högre stöd gällande ekonomi och krishantering.

 
At 22 september, 2011 14:21, Anonymous Anonym said...

"Detta är en komplicerad fråga eftersom finansdepartementet samtidigt kommer med en prognos på längre sikt som är förvånansvärt ljus, se nedanstående diagram:"

Gissningsvis förstår finansen att långtidsprognoser angående konjunkturläget är mycket opålitliga.

 
At 22 september, 2011 17:31, Blogger Nils Lindholm said...

Om han vet att det går åt helsike 2 och:
ropar att det går åt helsike 4.
Men det går ju bara åt helsike 2, då får han ju 2 i beröm.
Om han ropar att det går 2 åt helsike och det går 2 åt helsike så kan det rent av ifrågasättas om han inte skulle kunna gjort bättre, iaf. inge beröm.

Om du lämnar in bilen på verkstad så 'hugger' verkstan till, det är ju 'lagt pris ligger'.
Verkstaden hugger till med 10-tusen, men då ägaren kommer och det gick BARA på 9000, så blir ju bilägaren glad, verstadsägaren har ju sparat tusen lappen åt bilägaren, fastän verkstadsägaren vet att det gick på 5-tusen.
Så funkar ju vi människor.

 
At 23 september, 2011 13:59, Anonymous Danne Nordling said...

Eko mfl, Borg är en bilhandlare som vet att man först ska göra kunden pessimistisk och därefter gaska upp honom med någon liten justering.

Det verkar riskfritt att spä på pessimismen och hålla "för hög" arbetslöshet i ett läge när det krisar ute i världen. Men om det blir värre kommer den nedtryckta inhemska konjunkturen att ge större svårigheter än annars.

Att sätta åt Hägglund var naturligtvis en extrabonus. Men på sikt sitter KF och hela Alliansen löst. Så det kan bli förlust i valet 2014...
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home