onsdag, februari 29, 2012

Inkomstklyftor, 75 % skatt, åtstramningar, ECB-lån och regeringens minskade förtroende

Ett antal frågor har aktualiserats de senaste dagarna, vilka var och en skulle förtjäna en utförlig kommentar. Men tidsbrist medför att jag bara kan notera resp fråga med en primär reflexion. Den franske presidentkandidaten Francois Hollande föreslog oväntat igår att alla som tjänar mer än en miljon euro per år ska tvingas betala 75 procents skatt. Socialistledaren gillar inte rika, rapporterade SR.

Enligt TT-AFP är det "patriotiskt" att betala extra skatt för att få landet på fötter. En "värnskatt" kanske? Och det är väl marginalskatt han menade. Det framgår inte av texten. Andra som inte gillar rika är det svenska LO som för elfte gången presenterar hur mycket 50 näringslivschefer tjänar i förhållande till industriarbetare (DN 29/2). År 1980 var det 9 gånger mer och 2010 var det 46 gånger mer. Varför sätter LO:s avgående ordförande Wanja Lunby-Wedin namnet under denna artikel? Tidigare har syftet ändå varit att näringslivet borde minska lönerna för att framstå som en "seriös samhällsaktör". Idag finns inget syfte alls angivet för artikeln. Det är tydligen enbart en akt för att öka avunden i samhället. Anders Borg vill hålla med LO i dagens Di.

Propagandan mot de rika verkar vara viktigare än att göra något för de fattiga. I Sverige gäller det främst bankerna, som har för höga boräntemarginaler enligt Anders Borg. Därför borde de låna hos ECB till 1 procents ränta på tre år när ECB idag gjorde en ny "LTRO" på 530 mdr euro. Den i december var på 489 mdr €. Men de svenska bankerna tycks anse att det skulle långsiktigt minska förtroendet och höja upplåningskostnaderna.

Det är fortfarande oklart hur man vill beskriva LTRO2. En del av pengarna går till bankernas inköp av krisländernas statsobligationer och håller nere räntorna och lindrar skuldkrisen. En annan del går till att säkerställa bankernas utlöpande upplåning under 2012. Men i nästa led dyker pengarna väl upp igen? Eftersom ECB rimligen lånar ut "nya" pengar (det sägs konstigt nog inte) kommer likviditeten i Europa att öka. Var finns de som brukar ropa "hyperinflation" när man misstänker att sedelpressarna ska rulla? Eller är det "skattebetalarnas pengar" som ECB så frikostigt lånar ut? De som uttrycker sig så borde peka på de skattehöjningar som då skulle finansierat ECB.

I slutet av veckan ska europakten undertecknas. Irland tänker folkomrösta. Men det räcker tydligen med att tolv länder skriver under (av 17) för att åtstramningspolitiken ska ta sin början. Det kommer att bli en kraftig nedgång om t ex Italien måste skaffa sig ett budgetöverskott på 6 procent av BNP (en tjugondel av statsskulden) under många år framöver. Det borde gå att räkna ut hur stor kontraktionen blir. Uppenbarligen har EU-kommissionen inte beaktat detta i sin prognos om en lätt recession 2012. Eller kommer eländet först 2013?

Greklands framtid är ännu inte säkrad. Skuldnedskrivningen återstår (i praktiken ca 74 %). En del fordringsägare hoppas på att deras CDS-kontrakt ska lösas ut. Ingen vet var försäkringsgivarna finns i så fall. Troligtvis är det hos amerikanska banker. I värsta fall får vi då en finansiell panik som efter konkursen i Lehman Brothers. Fordringsägarnas främsta mål är att förhala nedskrivningen till efter 20 mars då 14,5 mdr euro ska betalas av Grekiska staten i förfallande lån. Här finns nästan 11 mdr € att tjäna på trojkans bekostnad.

Här i Sverige minskar regeringens förtroende enligt en opinionsundersökning refererad i Nyheterna i TV4. Av de fem paradområdena är det endast 'Sveriges ekonomi' som regeringen håller försprånget gentemot S. Frågan om 'jobben' har regeringen förlorat trots att Stefan Löfven enbart sagt att jobben ska prioriteras utan att komma med någon politik. Den "politik" som Magdalena Andersson lade fram igår i SvD och DI tillbakavisas som kraftlös av Anders Borg i dagens DI. Men det krävs nog klarare besked för att sätta henne på plats. Eftersom hon egentligen inte har någon politik kan effekten från före förra valet kanske upprepas: När det kommer fram vad S vill sviker opinionen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: