tisdag, mars 13, 2012

Är det liberalt att exportera el?

Borde inte elpriserna kunna sänkas om vinsterna i elbolagen minskar? Dessa pengar går nu till stor del utomlands till föga nytta för svenska elkonsumenter.

Är det marknadens fel att elpriserna ligger så högt i Sverige? Det är en fråga som Maria Eriksson försöker besvara i boken Dubbelspelet - Så höjde politikerna elpriset, skyllde på marknaden och lät dig betala (Timbro). Boken behandlar elproduktionens olika aspekter och landar i uppfattningen att marknaden fungerar bra.

Men sett i ett övergripande perspektiv skulle det varit intressantare att få veta om det inte går att göra något åt de höga elpriserna. Av ett diagram över spotpriserna på el sedan 2000 framgår att dessa stigit fyra gånger. Till detta kommer sedan höjningarna av elskatterna. Om vi utgår från att politikerna vill ta ut höga skatter kan man inte angripa skattehöjningarna. Teoretiskt skulle skatterna vid lägre elskatter då ha tagits ut på något annat sätt.

Den centrala punkten utgörs istället av frågan om huruvida en del av prisökningarna har gått till umbärliga ändamål. Om så är fallet skulle konsumenterna istället ha kunnat tillgodogöra sig dessa pengar i form av lägre priser. Här finns en reform som direkt bidrog till att elpengarna kanaliserades till andra än konsumenterna. Det var införandet av marginalprissättning av elkonsumtionen - dvs att elpriset inte bestäms av den genomsnittliga produktionskostnaden utan av den marginellt dyraste produktionsformen.

Eftersom en stor del av elen produceras med hjälp av billig vatten- och kärnkraft kommer elbolagens vinster att bli gigantiska om priset bestäms av kostnaden för att producera el på marginalen i kolkraftverk i Danmark eller Tyskland. På en vanlig marknad hade de höga vinsterna dragit till sig nya producenter som hade billigare produktionsmetoder att erbjuda. Men den svenska marknaden är reglerad och därför får producenterna ett slags monopolställning och kan härigenom tillgodogöra sig monopolvinster. Dessa vinster betalas till utlandet genom det utländska ägandet av ett par av elbolagen. Även det svenska bolaget Vattenfall har använt sina vinster utomlands till köp av anläggningar i andra länder, som inte ger några fördelar för de svenska konsumenterna.

Mot ett system med genomsnittsprissättning brukar invändas att det inte skulle finnas några producenter som ville producera el som måste säljas med förlust. Det är dock att göra det enkelt för sig. Elbolagen skulle ju rimligtvis erbjuda ett fast pris under året och detta skulle innefatta dyr el under högkonsumtionsperioder. Konkurrensen skulle se till att varje bolag skulle kombinera billig och dyr kostnad på ett sätt som minimerade den förutsedda årskostnaden så att ett konkurrenskraftigt pris skulle kunna erbjudas.

Här brukar man invända att konsumenterna vid fast pris inte skulle kunna avstå från en del av konsumtionen när en stor del måste produceras dyrt (kalla vinterdagar). Men vi har ju redan en del konsumenter med fast pris. Dessutom skulle ju vinstinriktade elbolag kunna erbjuda en avståendebonus till fastpriskunderna under de riktiga dyrperioderna.

Den sista invändningen går ut på att genomsnittspriser skulle leda till så dåliga vinster för elbolagen att de inte skulle få incitament att göra nyinvesteringar. Tanken är tydligen att marginalprissättningen behövs för att göda bolagen så till den milda grad att de skrotar något marginellt kolkraftverk något i förtid och bygger ett modernare sådant utan att det är företagsekonomiskt motiverat. Detta är nonsens. Vinstintresserade elbolag skulle naturligtvis inte sluta att gå med vinst för att de hade kunder med enbart fastprisabonnemang.

Elcertifikaten är en ytterligare fördyrande faktor. De subventionerar dyr elproduktion. Om de avskaffas skulle en samhällsekonomisk vinst uppstå som kunde komma elkonsumenterna till del.

Slutligen har vi problemet med elexporten. Eftersom elpriserna på kontinenten är så höga skulle en möjlighet att exportera el medföra att en större del av svensk elproduktion skulle ske med svensk kolkraft eller möjligen subventionerad vindkraft. Här skulle rimligtvis en export till marginalkostnader uppstå. Det förefaller mindre realistiskt att svenska elbolag skulle erbjuda fastprisabonnemang till genomsnittspris till de tyska hushållen. Men det är möjligt att EU skulle försöka tvinga dem till detta.

Maria Eriksson problematiserar inte frågan om elexporten. Hon skriver: "Det är förstås en riktig tanke med en gemensam europeisk elmarknad." Men är det så enkelt? Antag att vi i Sverige avvecklar kärnkraften och ersätter den med dyr vindkraft som subventioneras kraftigt av de svenska elkonsumenterna. Är det då en riktig tanke att exportera vår subventionerade el till tyskar som slipper denna subventionskostnad? Är det så att oavsett vilka subventioner som förekommer är handel ett absolut liberalt värde?

Är det liberalt att exportera el till varje pris?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 13 mars, 2012 16:14, Blogger Patrick Sellman said...

Är det inte lite märkligt att tala om en fungerande marknad när etableringsmöjligheterna är så totalreglerade som i Sverige?

Sen är det min åsikt att det är djupt oetiskt att använda skattemedel som riskkapital i utbyggnader som sedan inte kommer skattebetalarna till godo.

Vi måste säga ifrån vad gäller skatten i det här landet. Den relativt sett väldigt stora statskassan uppmuntrar endast till missbruk och en huggsexa om vem som skall gynnas på de andras bekostnad.

 
At 14 mars, 2012 01:00, Anonymous Peter said...

Väldigt intressanta synpunkter Danne, bra som vanligt, fortsätt så!

 
At 14 mars, 2012 12:21, Anonymous Anonym said...

Det var mycket konstigheter på en gång. Men du är inte ensam och elfrågorna har en tendens att kortsluta förnuftcentrum.

Elen förvillar också genom att uppträda både som vara och tjänst.

Om vi håller oss till varan borde väl marginalprissättning vara en liberal självklarhet.

Vinsterna i vattenkraften kan återföras genom auktion av fallrättigheterna.

Dagens kärnkraft visar hög lönsamhet så här finns möjlighet att tvinga bolagen teckna en relevant försäkring och lyfta bort risken från skattebetalarna.

Elcertifikaten är ingen fördyrande faktor, de är en förbilligande faktor. Att de subventionerar dyr produktion är väl självklart? All ny produktion är "dyr". Vid avregleringen insåg man naturligtvis effekten av marginalprissättning, certifikaten var ett sätt att minska marginalpriset och stötta utvalda förbrukare. Att klä certifikaten med "förnyelsebart" får man väl se som en politisk eftergift huvudsyftet är att lindra marginaleffekterna. Här lutar jag mig tryggt mot makten och Energimarknadsinspektionen som i en utredning visat att certifikaten varit lönsamma för de konsumenter som tvingats köpa certifikat. Elintensiv industri har givetvis fått ännu större fördelar.

 
At 14 mars, 2012 14:59, Anonymous Anonym said...

För att säga sig vara nationalekonom så är uttalandet om exporten märklig. Genom överföringskapaciteten så möjliggörs också import vilket gör att priserna på vintern kan dämpas. Detta till priset av marginellt högre priser på sommaren.

 
At 14 mars, 2012 17:53, Anonymous Anonym said...

"Av ett diagram över spotpriserna på el sedan 2000 framgår att dessa stigit fyra gånger."

Vad märkligt, kol och olja har inte stigit alls under perioden. Nej vänta nu...

 
At 14 mars, 2012 21:18, Anonymous Anonym said...

Vattenfalls affärer är värda en egen artikel. Min uppfattning är att de förlorat massor på dåliga köp och försäljningar utomlands.

Inge

 
At 15 mars, 2012 00:45, Blogger Danne Nordling said...

Anonym 12:21, om vi har ett område i samhället där vi inte tillåter fri konkurrens måste verksamheten regleras på något sätt. I tro att en nästbästa lösning är att efterlikna ett liberalt system och därför använda marginalprissättning är det lätt hänt att man missar det övergripande problemet.

Vi måste istället analysera vilka fördelar en marginalprissättning har jämfört med en genomsnittsprissättning på det reglerade området. Kan du ge förslag på fördelar?

Fördelarna måste uppväga nackdelarna med att elbolagen får dela på en sorts monopolvinster som inte har någon nyttig funktion för konsumenterna. Kan man ens leda i bevis att elbolagen sysslar med effektiv produktion? Är kärnkraftens låga drifttider ett bevis för detta?

Möjligen skulle ett genomsnittssystem leda till större reservkapacitet som stod stilla och drog kostnader en stor del av året. Men har någon räknat på det? Skulle konsumenterna förlora mer än de skulle vinna? Och varför skulle inte elbolagen kontraktera utländska leverantörer att leverera el billigare om det var möjligt? Det gäller att hitta ett system som i stort bestämmer elpriset efter genomsnittskostnaderna (+ viss vinst) men som ändå har kvar incitament att hålla nere kostnaderna så att vinsten kan bli litet större.

En sådan reglering borde konsumenterna kunna tjäna mer på än den reglering vi har idag.

Det där med elcertifikaten verkar underligt. Effekten av dem är ju att dyrare produktionsmetoder blir möjliga, vilket är syftet. Systemet som sådant är enbart ett sofistikerat sätt att göra subventionerna så effektiva som möjligt. Att sedan exportera denna dyra el till subventionerade priser verkar vara merkantilism.

Anonym 17:53, det är möjligt att exporten kan medge import som håller nere priserna. Det återstår att visa. Men med utsläppsrätter och marginalprissättning kommer de högre priserna utomlands sannolikt att fördyra elen kraftigt. Varför har den blivit så mycket dyrare sedan 2000 när det inte varit några faktiska kostnadsökningar att tala om?
/DNg

 
At 15 mars, 2012 10:07, Anonymous Anonym said...

"Anonym 12:21, om vi har ett område i samhället där vi inte tillåter fri konkurrens måste verksamheten regleras på något sätt. I tro att en nästbästa lösning är att efterlikna ett liberalt system och därför använda marginalprissättning är det lätt hänt att man missar det övergripande problemet."

Givetvis leder "efterliknande" till katastrofala resultat. Men vilka regleringar syftar du på när du inte ser fri konkurrens på produktionssidan?

"Vi måste istället analysera vilka fördelar en marginalprissättning har jämfört med en genomsnittsprissättning på det reglerade området. Kan du ge förslag på fördelar?"

Marginalprissättning är det "naturliga" vid avreglerad varuproduktion.


"En sådan reglering borde konsumenterna kunna tjäna mer på än den reglering vi har idag."

Den reglering du efterlyser hade vi ju före avregleringen. Minns du resultaten? Sextiotalet med elransonering, åttiotalet med överskott och prisdumpning. Kärnkraftverken hade stora kapitalkostnader under åttiotalet och ägarbolagen hade gått omkull om inte staten intervenerat på alla upptänkliga sätt. En del av de då akuta åtgärderna lider vi av än idag.

#Det där med elcertifikaten verkar underligt. Effekten av dem är ju att dyrare produktionsmetoder blir möjliga, vilket är syftet."

Produktionsmetoderna är inte dyrare. Var får du det ifrån? Produktionsmetoderna är väl desamma i nytillkommna som befintliga kraftverk. Det handlar om att kraftgenerering sker i mycket kapitalkrävande och långlivade anläggningar. Certifikaten ger lönsamhet vid lägre marginalpris. Konsumentens certifikatkostnad tjänas in genom lägre elpris. Var finns spöket?


"Att sedan exportera denna dyra el till subventionerade priser verkar vara merkantilism."

Vad menar du export till "subventionerade priser"? Exporten är idag en marginell företeelse om några procent av produktionsvolymen.

 
At 21 februari, 2013 21:43, Anonymous Anonym said...

[url=http://cialisnowdirect.com/#lwuuz]cialis online without prescription[/url] - buy cheap cialis , http://cialisnowdirect.com/#wnucd cheap cialis online

 
At 10 mars, 2013 16:39, Anonymous Anonym said...

[url=http://directlenderloandirectly.com/#dlzbo]payday loans online[/url] - direct lender payday loans , http://directlenderloandirectly.com/#kwmmv payday loans online

 

Skicka en kommentar

<< Home