lördag, mars 24, 2012

Skolan raserades av 68-vänstern

Den dåliga utvecklingen för skolan orsakades av att skolan i Sverige påverkades av 60-talsvänsterns extrema jämlikhetsideologi, som bl a försämrade lärarlönerna. Det menar DN:s förre chefredaktör.

På DN-debatt idag 24/3-12 skriver DN:s förre chefredaktör Hans Bergström om hur försämringen av den offentliga skolan skapade ett föräldramissnöje under 1970- och 80-talen som fick sitt utlopp i friskolereformen. Han menar att "många, många föräldrar haft egna erfarenheter av brist på ordning, struktur, arbetsro och ambition i de offentliga skolorna" vilket öppnade för en motreaktion.

Bergström gör en jämförelse med Finland som inte anammade de nya vänsteridéerna på 60-talet:
"Nu gick Sverige i stället i rask takt in för att bryta ner allt det gamla. Vinden från 1968 stannade inte vid tidningarnas kultursidor utan blåste rakt genom skolpolitik och skolmyndigheter. I Finland skedde inte något motsvarande. 1968 blåste över i Finland men kom att prägla institutionerna i Sverige. Det är den avgörande förklaringen till skillnaderna i skolresultat i dag mellan de båda länderna."
Vi ska enligt Bergström inte tro på de vänsterdebattörer som idag försöker ge sken av att det var friskolereformen 1992 som gjorde skolan dålig: "Folkbildaren och vänstermannen Arne Helldén gick med boken Platon eller soptippen (1982) konkret igenom något av det förstörelseverk i Sverige som genomfördes långt före 1990-talets kommunalisering och friskolereform. Karin Hadenius visar i sin betydelsefulla doktorsavhandling Jämlikhet och frihet (1990) hur det grundskolebeslut 1968 som bar Olof Palmes signum som utbildningsminister dramatiskt nedrustade ämnesundervisningen."

Bergström vänder sig emot att den nya politiken gick ut på att sänka lärarnas och rektorernas auktoritet och skriver:
"Rektorer som ingripit för att skapa ordning har under dessa år regelmässigt tagits i örat av skolmyndigheterna. Krav på ansträngning ansågs reaktionärt. Betyg skulle bort. Alla symboler för framgång och erövrad kunskap – som studentexamen och beteckningen ”lektor” för lärare med doktorsexamen – skulle avskaffas."
Från 1968 höjdes inkomstskatterna för den tredjedel med de högsta inkomsterna och marginalskatterna höjdes kraftigt. Utöver detta lades den statliga lönepolitiken om i utjämnande riktning i enlighet med socialdemokratisn nya slogan "ökad jämlikhet". Bergström ser detta som en följd av den nya vänsterns genomslag i opinionen:
"Till 68-vågen hörde en extremt formulerad jämlikhetssyn, för vilken socialdemokratin bär huvudansvaret. Varje lönerörelse inom den offentliga sektorn kom nu att gå ut på att höja lönerna för ”låginkomsttagarna”, på bekostnad av dem med högre löner, och pressa ihop löneskillnaderna. Det gick ut över yrkeskårer som ämneslärare och vidareutbildade sjuksköterskor. Deras relativa lönenivåer sänktes drastiskt."
Detta är uppenbarligen jämlikhetsideologins praktiska konsekvenser på lång sikt. Sverige har fått en sämre skola trots att vi ligger i toppskiktet när det gäller satsningar på skolan i förhållande till BNP. Men vänstern försöker vränga till historieskrivningen och förneka att det var den konformistiska socialdemokratin som pressade ner lärarlönerna. I stället skulle det ha varit "tjänstemannafackens förhandlingsprioriteringar" som varit orsaken (Röda berget). Den devota sossebloggaren Martin Moberg instämmer och vidareförmedlar rubriken "årets dravelartikel" i sin bloggrubrik. På den nivån försöker vänsterbloggare alltså bemöta Bergströms tänkvärda artikel.

Tidigare har jag skrivit en artikel (3 feb-11) om jämlikhetsideologins skador på den svenska spetsforskningen och om att talangerna behöver få större belöningar (20 feb-11). Men när hör vi några sådana signaler från regeringshållet?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

7 Comments:

At 25 mars, 2012 11:01, Blogger Errbe said...

ATP var början

När den reformen infördes fick privata tjänstemän plötsligt ut hela sin lön. De 15 % som tidigare innehållits för deras pensioner betalades ut, eftersom staten skulle ta över ansvaret för allas pensioner.

De offentligt anställda fick inte höjd lön. Socialdemokratin visade sitt mest cyniska ansikte och svarade de anställdas organisationer: Staten har garanterat era pensioner förut och gör det nu också. Så det blir ingen skillnad.

I ett slag sänktes de offentliga lönernas konkurrenskraft med 15 %. Tidigare kunde en civilingenjör gå över från företag till läroverk. Det blev inte möjligt.

Doktorer i naturvetenskapliga ämnen fann lärarbanan ointressant.

Sedan drevs vanvettet vidare såsom du beskriver. Lektorstjänster försvann. Undervisningen blev en bisak. På 90-talet kunde en speciallärare på högstadiet finna att hans insatser bedömdes av en dagisfröken, som "områdesansvarig" för såväl dagis som skola, fritidsgård och lekpark.

 
At 25 mars, 2012 11:38, Anonymous Anonym said...

En stor del av skolans brister ligger väl också i elevernas uppmärksamhet och uppförande.
Tidigare uppdelades de teoretiskt begåvade och de med mer praktisk begåvning tidigt i skolan.
Nu sker inte denna uppdelning förrän långt upp i gymnasiet om ens då.
Friskolereformen har möjliggjort denna uppdelning på ett annat sätt. Detta har utarmat de skolor som de duktiga väljer bort.

 
At 25 mars, 2012 21:37, Anonymous Anonym said...

Mycket exakt anlys. Sverige, tvärtomlandet där dårhusbygget pågått sedan 1967 och inom 20 år, Europas fattigaste land.

 
At 26 mars, 2012 10:05, Anonymous Anonym said...

Ett problem i sammanhanget är att särskilt (FP) ständigt förespeglat att de ska vända den utveckling som Bergström beskriver.

Men de åtgärder som de faktiskt vidtar är antingen verkningslösa eller stärker rent av om något status quo (I.e. lärarlegitimationskrav som garanterar att alla lärare gått igenom en lärarhögskola).

I praktiken händer med andra ord inget, eller utvecklingen drivs åt fel håll. Samtidigt kan vänstern använda Björklunds retorik om ordning, etc. för att förespegla att svenska klassrum numera kontrolleras av drillserganter (eller rentav Stig Järrel självt).

Det sämsta av två världar, med andra ord. Tack FP!

/Ekon

 
At 26 mars, 2012 10:16, Anonymous Anonym said...

Bergström borde också påpeka:

- Friskolorna är fortfarande ett marginalfenomen. Av de 8:e-klassare som testades av PISA 2009 var under 10% friskoleelever.

- Friskoleelevernas resultat har utvecklats betydligt bättre än resultaten för eleverna i offentliga skolor. PISA-resultaten i friskolorna har ökat sedan 2000, medan de minskat i offentliga skolor.

/ekon

 
At 26 mars, 2012 10:30, Anonymous Anonym said...

Ovanstående info från denna informativa bloggpost:

http://super-economy.blogspot.se/2011/03/on-swedish-voucher-system.html

/Ekon

 
At 17 april, 2012 09:09, Anonymous Anonym said...

Hej.
Jag började läsa "Platon eller soptippen" igår, och jag jublade, äntligen en skribent som tar bladet från munnen i en fråga som oroat mig under årtionden.Det är så uppenbart, från år 2000 har jag lagt märke till att det är helt omöjligt att få folk att förstå något om bildningens betydelse, att ens nämna ordet fostran, får en att känna sig som paria, icke önskvärd.Hoppas på att den här debatten kan tas på allvar igen. Visst har vi väl fullt av "progressiva" även idag men inga progressiva för de verkligt progressiva utesluts, kanske rentav mobbas , på en mycket subtil, men likväl verksam nivå.Kul att du skriver i ämnet...

 

Skicka en kommentar

<< Home