tisdag, april 10, 2012

Konstiga siffror om solenergi från Azar

El från solceller expanderar snabbt. Man kan få intrycket att vi nu ser lösningen på problemet att producera el fossilfritt. Men den expansion som behövs är knappast realistisk och Azars artikel blir missvisande..

På DN-debatt idag 19/4-12 skriver Christian Azar, professor i Energi och Miljö, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, en artikel med rubriken "Solen är en guldgruva som kan ge oss energi för alltid". Artikeln är tydligen tänkt att puffa för investeringar i sollcellsproduktion av elström. Men professorn kommer med ganska meningslösa och oseriösa siffror.

Azar inleder med att visa hur nyinstallationen av solceller ökar i världen. Det visar han med ökningen från 2005, då drygt 1 GW (dvs 0,1 % av en TW) i effekt installerades, till 2010 då 20 gånger mer installerades. Är det mycket eller litet? Man borde då utgå från stocken i effekt. Azar ger ingen sådan uppgift men säger att "inom några år" blir kapaciteten 100 GW. Idag är den 60 GW och det mesta har tillkommit sedan 2005. Det verkar alltså som om expansionen är stark. Men det är trivialt eftersom utgångsläget var så obetydligt.

Det intellektuellt hederliga hade varit att ange hur mycket dagens solceller producerar av världens el. Men Azar diskuterar istället hur mycket den formella effekten för solceller motsvarar i kärnkraft. Då levererar kärnkraft 3-7 gånger mer el (än sol och vind) räknat på årsbasis. Det beror på att solen inte lyser på natten eller står lågt eller när det är molnigt mm.

Världens elproduktion är drygt 20 100 TWh (2009, rättat) varav 66,7 procent kommer från fossila källor. Det är dessa som det är klimatpolitiskt sett viktigast att ersätta bl a med solceller. Och hur ligger då solcellsproduktionen av el till i relation till behoven? Azar ger endast en liten vink om detta. Han säger att elproduktionen från solceller i Europa är 60 TWh per år vilket räcker till 15 miljoner europeiska hushåll. Hur många personer det går per hushåll säger han inte men Europa har 730 miljoner invånare.

Det låter som om solcellselen skulle vara omfattande när vi inte har några referenspunkter. Men i själva verket är solcellsel en obetydlighet i sammanhanget. Om solceller ger full effekt ca 20 procent av året (som Azar antyder) kommer dagens 60 GW solceller att producera 60x0,2x24x365=105 TWh per år. Det motsvarar 0,5 procent av världens elproduktion [rättat].

Om utbyggnaden fortsätter i samma absoluta takt som under de senaste tio åren (60 GW) kommer alltså 0,5 procent av dagens elproduktion att kunna ersättas per decennium. Det tar då 1 300 år att ersätta den fossilbaserade elproduktionen, förutsatt att elbehovet från sådana källor inte ökar. Azar skriver i förbigående att utbyggnadstakten behöver öka med en faktor tio. Är inte detta huvudbudskapet? Det är kalkyler som visar nödvändigheten av en ännu mycket snabbare utbyggnad och realismen i detta som borde varit dominerande i artikeln. Så Christian Azar verkar inte ha gett en riktig bild av solens betydelse för klimatpolitiken.

[Uppdat 13/4: Statsgeologen Erik Jonsson ifrågasätter Azar och pekar på bristen på råvaror (exempelvis kadmium, indium, selen och tellur) som ett hinder för solcellsutbyggnaden, DNnätet.] - [Davidsson och Höök ifrågasätter 13/4; slutreplik Azar]
Bloggat: Uppsalainitiativet, DHE. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 10 april, 2012 17:34, Blogger jeppen said...

Produktionen av el är snarare 21000 twh. Solcellerna står alltså för 0.5%.

 
At 11 april, 2012 00:32, Blogger Danne Nordling said...

jeppen, tack för påpekandet, jag har rättat min artikel. Det var fatalt att jag glömde en nolla i världsproduktionen. Då blev Azars artikel enbart orealistisk. Men med de korrekta siffrorna är hans framställning totalt uppåt väggarna.

Hur kan en professor på Chalmers komma med sådana dumheter?
/DNg

 
At 11 april, 2012 09:44, Anonymous Anonym said...

Läste artikeln och blir inte lika upprörd.
Potentialen för framtiden poängteras tydligt.
Solceller är inte utopi för storskalig elproduktion längre.
I alla fall inte i länder där olja nu nyttjas och där solen skiner mer än här! Där elen går åt samtidigt som solen skiner till kylning av byggnader.

 
At 11 april, 2012 17:21, Anonymous Anonym said...

"Azar skriver i förbigående att utbyggnadstakten behöver öka med en faktor tio. Är inte detta huvudbudskapet?"

Ja, men du har missat en viktig del av Azars huvudpoäng. Han skriver i början att utbyggnadstakten har ökat med en faktor 20 bara under de senaste 5 åren. Och den behöver öka med ytterligare en faktor 10, vilket sker på ett par år om marknaden fortsätter växa på detta viset. Då hamnar vi på 200 GW ny solcellskapacitet per år, att jämföra med 60 GW per decennium som du räknar med. Då ersätts världens fossila elproduktion på 40 år istället för 1300 år. Fint va?

 
At 11 april, 2012 17:28, Anonymous Anonym said...

P.S. 1 GW = 0.001 TW, inte 0.1 TW.

 
At 12 april, 2012 01:11, Blogger Danne Nordling said...

Ooops... Jag menade självfallet 0,1 procent av en TWh. Det är nu kompletterat.

Utbyggnadstakten: Jag tänkte att jag skulle gardera mig mot din invändning med följande formulering: "Men det är trivialt eftersom utgångsläget var så obetydligt."

Azar borde ha diskuterat hur en realistisk utbyggnadstakt ser ut framöver. Men det gjorde han inte vilket gjorde mig misstänksam.

Kan man då rädda hans resonemang? Om vi bortser från önsketänkandet att utbyggnaden skulle kunna tiofaldigas på ett mindre antal år är det en betydligt blygsammare utbyggnadstakt som är realistisk. I början är det alltid lätt att hålla en stark ökningstakt eftersom utgångsläget är så obetydligt. Om vi tar Azars uppgift att vi kan gå från 60 till 100 GW på "några år" rör det sig om 10 GW per år. Det blir 100 GW per decennium. Då tar det 780 år istället...
/DNg

 
At 12 april, 2012 11:46, Anonymous Anonym said...

Du har fortfarande inte riktigt förstått.

2011 producerades 37 GW nya solceller. Idag finns 60 GW solceller installerade i världen. Med nuvarande fabriker passerar vi alltså 100 GW redan i år, vad gäller installerad kapacitet.

När Azar skriver att vi inom ett par år uppnår 100 GW, så menar han 100 GW nya solceller PER ÅR, dvs fabrikernas tillverkningskapacitet.

Ännu en gång: inte 100 GW per decennium, 100 GW per år.

Ett tips: akta dig för formuleringar i stil med "Kan man då rädda hans resonemang?". Azar är professor på Chalmers, och han uttalar sig inom sitt expertområde. Om det är något du inte riktigt får ihop i hans resonemang så är sannolikheten ungefär 99.999% att det är DU som inte har förstått.

 
At 12 april, 2012 20:15, Blogger Danne Nordling said...

Det där är ett larvigt auktoritetsargument. Den som är en högt uppsatt auktoritet som uttalar sig om sitt expertområde på ett litet slarvigt sätt kan mycket väl ha fel. Klimatdebatten präglas av högmod och arrogans samt en ovillighet att argumentera öppet med kontrollerbara resonemang.

I det här fallet kan jag inte undgå intrycket att professor Azar varit ute i propagandistiska ärenden genom att han strör några osammanhängande utbyggnadsuppgifter omkring sig som inte är lätta att utvärdera. Man ska bara lita på den arrogante.

Azar ger ett inte obetydligt utrymme åt hur man omvandlar effekt till energi för solceller. Det är föga intressant jämfört med på vilka grunder han bedömer utbyggnaden de närmaste åren. Om vi utgår från att han menar att ca 21 GW installerades 2010 (10ggr drygt 1 GW) och att det om några år kan bli 100 GW per år blir utbyggnaden sådan att ca 8 procent av elproduktionen kan ersättas per decennium.

Men hur vet vi att ens detta är möjligt? Först har vi problemet att öka produktionen av solceller fem gånger på några år. Finns det verkligen fabriker under projektering för en sådan kapacitet? Det borde Azar ha gjort troligt.

För det andra har vi problemet med var dessa nya solcellsanläggningar ska placeras. Det måste dessutom byggas ut elledningar, kanske över långa avstånd, för att distribuera elen.

För det tredje har vi ett ekonomiskt problem som vid en hårt uppdriven expansion tenderar att bli besvärande. Jag har en känsla att ekonomin i det globala solcellsprojektet kommer att sätta käppar i hjulen långt innan Azars förhoppningar närmar sig ett infriande.

Men jag kan ju ha fel. Azar kan ha räknat på hur problemen kommer att lösas utan besvära läsarna med en enda vink om vilken grund han har för sina påståenden. Att sedan säga att alltsammans borde tiodubblas låter dock föga seriöst utan några belägg.
/DNg

 
At 13 april, 2012 13:48, Blogger Christoffer Willenfort said...

JAg vill även påpeka en sak som alla verkar ha missat. solcelelr blir sämmre md tiden. vilket betyder att efter några år så måste mer oc mer av världsproduktionen gå till att ersätta gamla solcelelr (och sådna som gått sönder av andra orsaker som tex stormar eller handhavandefel.) Detta tar ingen hänsyn till i beräkningarna

 
At 13 april, 2012 19:03, Anonymous Lars said...

Fabriker för att producera stora mängder solceller finns redan - Kina har på sedvanligt sätt gjort en fullständigt sanslös utbyggnad. Detta har kommit samtidigt med att flera länder (t.ex. Tyskland, Spanien) i budgetkrisens spår inser att de inte har råd med detta. Ingenstans är solenergi möjlig utan subventioner - inte ens här i soliga Kalifornien! Priserna har, som Azar påpekar, gått ner, men det beror i stor utsträckning på att producenterna dumpar för att inte bygga upp för stora lager. Grundproblemet är ekonomiskt och det är därför Azar propagerar för höjda priser på annan energi.

 

Skicka en kommentar

<< Home