söndag, maj 27, 2012

TVs Agenda gör massarbetslösheten till ett invandrarproblem

I kvällens Agenda togs sysselsättningsproblemen i Malmö upp. Många har kanske länge trott att arbetslösheten beror på lågkonjunkturen och eurokrisen. Socialdemokraterna har t ex kritiserat regeringen för att stimulera ekonomin för litet när vi idag har "massarbetslöshet". Det var Stefan Löfvens argument för någon vecka sedan, vilket föranledde Fredrik Reinfeldt att göra sitt klumpiga uttalande om "etniska svenskar".

Löfvén och många andra kunde i indignerade ordalag slå tillbaka mot statsministern och kritisera honom för att göra arbetslösheten till en fråga om "vi och dom". Vad Reinfeldt verkade vilja påpeka var att arbetslösheten till stora delar är strukturell. Han borde ha nämnt att av arbetslösheten på 7,8 procent i april är ca 6,5 procent i vid mening strukturell och kommer inte att försvinna genom stimulanser eller vid en konjunkturuppgång. Att stimulera nu och när effekterna kommer också få en konjunkturuppgång riskerar att leda till överhettning och obalanser. Det går inte rimligen att helt lita på EU-ledarnas inkompetens och olyckliga förmåga att gång på gång åstadkomma nya kriser och konjunkturförsvagningar.

En stor del av den strukturella arbetslösheten är enligt Reinfeldt tydligen ett integrationsproblem kombinerat med svårigheter för ungdomar och funktionshindrade. Att Sverige har ett problem på arbetsmarknaden med utrikesfödda har varit känt under lång tid bland experterna. Men eftersom frågan varit känslig har den aldrig kommit upp till ytan i den allmänpolitiska debatten.

Nu har emellertid Agenda tagit upp de stora skillnaderna mellan inrikesfödda och utrikesfödda (i grov terminologi) utifrån förhållandena i problemtyngda Malmö. Detta skedde utan någon som helst reservation för att det skulle kunna innebära ett utpekande av utrikesfödda eller invandrare som ett väsentligt problem för sysselsättning och arbetslöshet. Tvärtom hänvisade man till en ännu inte publicerad studie av professor Tapio Salonen (han med barnfattigdomen).

I programmet nämndes att andelen invandrare stigit från 16 procent i Malmö 1990 till 30,5 procent idag. Sysselsättningen bland inrikesfödda angavs idag vara 74 procent mot 42 för de utrikesfödda. Differensen på 32 procent kan jämföras med 22 procent i Stockholm. Genom att göra statistikuppgifterna till ett regionalt problem kunde Agenda diskutera den länge tabubelagda frågan som Reinfeldt dabbade sig med.

Nu blev det istället det inbjudna kommunalrådet Anders Schönström som hamnade på defensiven. Han försökte återföra frågan till det generella planet genom att påstå att det var klassamhället som kommit tillbaka. Något motstånd fick han dock inte från Erik Ullenhag (fp) som flera gånger kom tillbaka till att det var viktigt att "slipa trösklarna". Något konkret program verkade regeringen inte ha - enbart mera av samma misslyckade politik som inte kunnat hindra uppkomsten av de stora skillnaderna. Svagt.

Intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 28 maj, 2012 15:24, Anonymous Johnny said...

Jag vet inte om Reinfeldts formulering var medveten eller ej, men det var ett effektivt sätt att skifta debatten från massarbetslöshet i allmänhet till invandrarnas höga arbetslöshet och rasism stämplingar från de twittrande anti-rasist-fascisterna.

Tack vare Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har invandringsfrågan flyttat in i riksdagen där den hör hemma. Debatten har blivit betydligt friare, rasistkortet förlorat sin effekt och en diskussion om verkligheten och problemen börjar sippra fram. Men många är fortfarande rädda för att diskutera elefanten i rummet och fortsätter hyckleriet och lögnerna.

Det är viktigt att skilja på arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring.

I Sverige är företagen fria att anställa vem de vill i hela världen. Den som får ett jobb i Sverige får ta med sig sin familj och har sin försörjning ordnad från dag ett. Varje jobb i Sverige är nu utsatt för total global konkurrens.

Flyktingar är människor dom flyr från krig och det handlar om många miljoner människor. De skall ha skydd, sovplats, hygien, mat, kläder, etc. Här gäller det att hjälpa människor att överleva till så låg kostnad som möjligt så att man kan hjälpa så många personer som möjligt. I stället för att betala 1900 kr/dag för en ung man från Afghanistan i Sverige så skulle man kunna hjälpa 100 gånger fler i flyktingläger i ex Iran eller Pakistan.

Sverige borde upphöra helt med flyktinginvandring och "outsourca" verksamheten till låglöneländer i närheten av konflikten för kunna hjälpa så många som man anser sig ha råd med.

Svenska företag och organisationer är fria att importera all arbetskraft som de behöver och betalar för från hela världen.

Vi måste sluta blanda ihop arbetskraftsinvandrare och flyktinginvandrare och anpassa politiken till de olika grupperna.

 
At 28 maj, 2012 15:58, Anonymous Anonym said...

Så självklart Johnny!
Vi ser en god utvecklingstakt i hela världen men de flesta länder ligger ändå långt från vårt välstånd.
Borde vi inte kunna sprida det på ett mer effektivt sätt än att passivt ta emot dem som kommer hit?

 
At 29 maj, 2012 23:31, Anonymous Anonym said...

Den stora statliga nomenklaturan behöver sysselsättning.

 

Skicka en kommentar

<< Home