fredag, maj 11, 2012

Var femte svensk bilägare ska bort?

För att minska utsläppen av klimatgaser från transportsektorn med mer än 80 procent måste bilismen minska med 20 procent till 2030, menar Trafikverket. Men EU har som mål att minska utsläppen därifrån med 20 procent. Varför ska enbart Sverige börja avveckla bilismen?

Det anonyma trafikverket kom den 27 april med en utredning om hur trafikkapaciteten ska utvecklas de närmaste decennierna. Den har inte fått någon större uppmärksamhet tills den ställföreträdande generaldirektören Lena Erixon drog de sensationella explicita slutsatserna av trafikutvecklingen och regeringens miljömål i kombination.

Grundläggande är att EU har ett miljömål för transportsektorn som säger att utsläppen av klimatgaser därifrån ska minska med 20 procent till 2030 jämfört med 2008. Men Sverige har av någon anledning tagit på sig ett mycket mer ambitiöst mål. Utsläppen från transportsektorn ska minska med åtminstone 80 procent till 2030 jämfört med 2004. Detta enligt Trafikverkets tolkning av regeringens målformulering som talar om en "fossiloberoende fordonsflotta till 2030" (pdf, s 14).

Idag 11/5-12 gick Lena Erixon ut i Ekot med beskedet att biltrafiken måste minska i ett inslag rubricerat Var femte svensk bil måste bort för miljöns skull. Hon har lett den s k Kapacitetsutredningen och bygger sitt resonemang på att hänsyn ska tas till tekniska förbättringar och förnybar energi. Men detta räcker inte utan trafiken måste minska har hon kommit fram till.Enligt vad jag kan se av utredningen är det dessutom transporterna för export och import som kommer att öka. Om vi inte ska minska utrikeshandelns utveckling måste privatbilismen drabbas hårdare.

I Eko-inslaget intervjuas både miljöministern Lena Ek (c) och infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (m). Båda svävar på målet och vill inte medge att var femte bilist måste måste bort till 2030. Kan vi vänta att de samfällt inom kort tid underkänner slutsatserna i Kapacitetsutredningen? Eller ska Alliansen gå till val 2014 på budskapet att bilismen ska avvecklas med en femtedel? Ska regeringen vinna väljare från Miljöpartiet? Därifrån kommer man i så fall att sannolikt att komma med ett överbud om att bilismen ska reduceras med 25 procent eller liknande. Vad säger Åsa Romson?

Det stora felet är naturligtvis att regeringen formulerat ett så kategoriskt mål om bilismen till 2030. Varför ska Sverige, som släpper ut 0,2 procent av världens växthusgaser, minska utsläppen från transportsektorn med mer än 80 procent när EU bara tänker minska sina utsläpp därifrån med 20 procent? Det visar om inte annat att det är lönlöst att "gå före" med extrema miljömål. Regeringen måste lyssna mer på Expertgruppen för miljöstudier som nyligen kom fram till att det är meningslöst att försöka "gå före" i klimatpolitiken (bart mars-12). Målet om "fossiloberoende" borde snarast göras mer realistiskt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 12 maj, 2012 02:16, Anonymous Johnny said...

Detta visar bara på att svenska politiker och byråkrater är fullständiga idioter och att svenska folket kommer att få betala genom näsan för deras ofantliga dumhet. Jag vet ingen vettig människa som tror på CO2 spöket längre och i Australien har CO2 partier fått storstryk, hoppas alla politiska partier i Sverige som tar ordet klimat i sin mun åker ur riksdagen för alltid.

 
At 12 maj, 2012 11:38, Anonymous Kalle said...

Vad som är helt säkert är att varje lönsamt utvinningsbar oljedroppe kommer att utvinnas, och eldas upp av oss eller andra.

Däremot dyker det upp mer och mer belägg för att oljan peakat (Aleklett et al) och det är mer nedförsbacke hädanefter, med tillhörande höga oljepriser och återkommande ekonomiska krascher när priset når en ny smärtgräns.

Så man kan nog lugnt säga att vi redan befinner oss i en utdragen omställningsperiod där priset på drivmedel kommer att tvinga fram alternativ som elbilar (och utbyggnad av kärnkraft för att producera el för dessa).

Och förmodligen kommer de framtida politikerna att ta åt sig äran för omställningen som oljebristen framtvingat.

 
At 12 maj, 2012 12:03, Anonymous Anonym said...

Det är mycket på gång med förbränningsmotorer och dess energiförbrukning. Jag gissar på att den lever kvar i 100 år till. Mycket mer kan jag inte säga, ännu. (Tomten)

 
At 12 maj, 2012 12:32, Anonymous Kalle said...

I följande länk finns Alekletts progos i jämförelse med IEAs.

http://www.crudeoilpeak.com/

Bägge förutspår att tillgången på konventionell olja avtar i "rask" takt, men ersätts av s.k. okonventionell olja som är dyrare att producera. Därmed kommer förstås priset att stiga.

Dessutom kommer den totala produktionen inte att öka utan ligga kvar på i stort sett dagens nivå. Och eftersom efterfrågan (Kina, Indien, etc med växande behov) inte kan tillgodoses kommer förstås oljan att bli jättedyr med tiden. Och förmodligen får det även påverkan på den så välbehövliga tillväxten (för att kunna betala räntan på lånen).

 
At 12 maj, 2012 14:58, Anonymous Anonym said...

Var femte bort är lätt fixat.
Bilar har plats för fem men framförs oftast av en.
Lite samåkningsstimulans så fixar vi mindre trafik!

 
At 13 maj, 2012 07:34, Anonymous Anonym said...

Runt 2020 kommer USA att vara självförsörjande på olja och genom fracking kommer många länder att kunna exportera olja och ffa gas. Vi kan lätt gå över till gasdrift av bilar så det behöver inte bli någon kris alls, bara en omställning.

Inge

 
At 13 maj, 2012 21:22, Anonymous Steve said...

SMHI har lagt ut tempen i Uppsala (Botan) från 1722 till 2011, en siffra om dagen. Jag har tittat på juli-tempen:
1730-t 17,5º, från 14,8º (1731) till 20,1º (1730)
2000-t 17,8º, från 15,4º (2000) till 19,9º (2003)
- Däremot var det kallt på 1960-t (15,4º) och 1970-t (15,9º). Kallast var det 1965 och 1977, med 13,4º. ”Ryska atombombsproven", för de minnesgoda… Satellit-mätningarna börjar då…
- Uppsala hade 5.105 invånare år 1800. År 1900 var det 22.818. Och nu är det 150.000 i centrala stadsområdet.
- Vi brinner upp?

 

Skicka en kommentar

<< Home