lördag, juni 02, 2012

Måste Spanien upprepa Irlands misstag?

Uttagsrusningen från spanska banker kommer sannolikt att leda till en credit crunch som förstör Spaniens ekonomi och kraschar ett antal banker. Den spanska staten saknar möjligheter att kompensera valutautflödet från bankerna genom att Spanien saknar en riktig centralbank. Därför måste EU gå in med pengar så som skedde i Irland 2010.

Irland råkade ut för en bostadsbubbla liksom Spanien. En väsentlig orsak var den låga räntan som ECB höll trots den överhettade konjunkturen i dessa länder. När finanskrisen medförde en konjunkturnedgång var det många som ointelligent kunde klara räntor och amorteringar på sina bostadslån. Då fick bankerna problem och en del aktörer trodde att de skulle kunna stoppa uttagen av insättningsmedel eller inte lösa sina certifikat vid förfallodagen.

I Irland fick oron till följd att regeringen införde en bankgaranti. Så vitt jag kan förstå var den otillräcklig när det gäller de utländska långivarna till de irländska bankerna. De ville ha sina pengar och den irländska staten lånade pengar utomlands för att kunna lösa ut de utländska långivarna. Följden blev ett inflöde av valuta till staten som gav bort pengarna till bankerna (garantin). Bankerna använde pengarna till återbetalningar till de utländska fordringsägarna så att det inte blev någon större effekt på utlandsbetalningarna totalt.

Resultatet blev emellertid att statens budgetunderskott som en engångseffekt ökade med 20 procent av BNP vilket skrämde pensionsfonder och andra internationella placerare så att räntan steg. Det hela beskrevs som att skattebetalarna tämligen omgående måste betala dessa pengar med orimligt höjda skatter eller nedskärningar. Därför fick Irland ett nödlån från EU som rimligtvis måste ha inneburit att långivarna till den irländska staten fick göra sig av med de irländska statsobligationerna som övertogs som säkerheter av EU. Någon effekt på valutaflödena blev det inte heller av denna operation (bloggart aug-11).

Bankerna på Irland, liksom i Sverige, finansierar normalt sin utlåning både genom insättningar från småsparare och från upplåning från kapitalplacerare. De senare är ofta utländska. Om utlänningarna drar tillbaka sin normala utlåning måste den rimligtvis ersättas med annan upplåning (oftast dyrare) och inte av staten/skattebetalarna. Men det förstod inte Irland 2010. Följden blev både ett stort budgetunderskott och ökad statsskuld och en relativt dyr skuldsättning till EU. Om EU hade lånat ut pengarna direkt till bankerna hade statsskulden i Irland varit avsevärt lägre idag. Men detta var tydligen inte möjligt eftersom den s k centralbanken i EU inte är någon riktig centralbank. När Irlands banker fick problem med hotande bankrusning fanns ingen "lender of last resort".

Detta verkar vara ett systemfel som är inbyggt i euro-konstruktionen. Nu när Spanien står inför ett liknande problem med krisande banker och hotande bankrusningar finns det ingen centralbank som kan förse de spanska bankerna med obegränsat med pengar så att en bankrusning blir meningslös. Istället är det ett reellt hot att de spanska bankerna går under, inte genom sina tidigare vidlyftiga affärer, utan genom att valutaflykten medför en sådan credit crunch att bankerna inte hinner driva in 14 gånger de undandragna beloppen genom uppsagda lån. Om spanjorerna tar ut 100 mdr € från bankerna måste dessa vid ett kapitalkrav på 7 procent säga upp lån på bortemot 1 400 mdr € för att inte gå i konkurs. Det kan bli svårt att hinna med. Som lök på laxen måste företag och bostadsägare som står utan lån sälja sina tillgångar till reapris och lägga ned verksamheten.

Den här gången är Spaniens situation ännu värre än Irlands eftersom staten Spanien inte ens kan låna upp de pengar som skulle behövas för att möta valutaflykten - räntan är nästan 7 procent på tioåriga obligationer. Euron skulle förhindra valutaspekulation men tycks nu vara den främsta anledningen till att spanjorerna flyr från spanska tillgångar. Så kan det gå när Spanien saknar centralbank.

Hur kunde eurons konstruktörer glömma att förse valutaunionen med en fungerande centralbank istället för den löjliga tyska knähund som kallas ECB? Kommer EU att förse de spanska bankerna med pengar eller ska man gå omvägen över statsbudgeten?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

19 Comments:

At 02 juni, 2012 07:02, Anonymous Anonym said...

Per Erik Andersson

Valutaunionen saknar en del viktiga ingredienser för att kunna fungera.

En riktig centralbank som du skriver som kan agera "lender of last resort".

En överstatlighet som kan omfördela pengar mellan regioner vid behov.

Jag börjar faktiskt allvarligt fundera på vad dom som skapade unionen tänkte med, eller tänkte dom alls?

Per Erik Andersson

 
At 02 juni, 2012 08:34, Anonymous Anonym said...

Ja en union utan större rörlighet mellan zonerna som har olika grader av ekonomisk aktivitet ska ju leda till spänningar, enkel mekanik.

Här är en länk till en fantastisk satir, Maastricht-fördraget som vinnare av Booker-priset i litteratur för 20 år sen. Men skrattet fastnar lätt i halsen.

http://www.independent.co.uk/opinion/maastricht--a-runaway-bestseller-1557301.html

 
At 02 juni, 2012 11:43, Anonymous Johnny said...

Eftersom jag älskar den här krisen så är det verkligen goda nyheter som du kommer med, det framstår som helt omöjligt att Spanien skall kunna lösa sin kris med besparingar utan det är bara en tidsfråga innan fördämningarna brister.

Krisen är början på en ny lösning, först måste det gamla dåliga bort innan något bättre kan skapas. Som en skogsbrand som eldar upp den kvävande politiska snårskogen så att den fria marknadsekonomin åter kan blomstra.

EU och EMU har blivit ett paradis för korrumperade politiker och byråkrater (55.000) som parasiterar på de europeiska folkens arbete och skatter, nationella politiker mutas med nya topp jobb med feta löner och förmåner efter den politiska karriären är över om de säljer ut sitt lands intressen till den utopiska framtida federala unionen som skall bli den nya stormakten, United States of Europe.

Dagens kris ger hopp om att denna politiska dröm aldrig blir verklighet, utan att Europa förblir en kontinent med självständiga nationalstater med självständig penningpolitik och finanspolitik samt mellanstatligt samarbete och frihandel med de fyra friheterna.

Europa behöver mycket mindre politik och mycket mer frihet och när EMU och EU är döda kan det bli verklighet.

Leve Europas nationalstater och död åt unionen!

 
At 02 juni, 2012 23:02, Anonymous Rickard said...

"många som ointelligent kunde klara räntor och amorteringar"

Autocorrect?

 
At 02 juni, 2012 23:27, Anonymous Charlotta B said...

Kanske en automatisk översättning av unintelligibly - obegripligt.
"Många som obegripligt nog kunde klara räntor och amorteringar"

 
At 03 juni, 2012 01:33, Blogger Danne Nordling said...

Ja det ser konstigt ut. Min iPad föreslår ofta helt andra ord än jag avsett och då kan det bli ganska fel om man inte ser upp. I det här fallet måste jag ha tänkt skriva "inte" men någon extra bokstav gjorde att programmet ändrade till ointelligent.
/DNg

 
At 03 juni, 2012 02:12, Blogger ekvationsteorin said...

Spaniens banker är i kris och kan gå i konkurs, spanska staten kan inte låna mer pengar, bankerna är illa ute.

Det kan bara lösas med lite mer pengar från en riksbank, men det får dom inte göra, varför har det stoppats?

"Hur kunde eurons konstruktörer glömma att förse valutaunionen med en fungerande centralbank"

Har bankerna av egenintresse lobbat för att penningmängden bara får öka med deras kreditutgivning så har dom skapat ett systemfel som nu troligen leder till deras konkurs, om inga nya pengar skapas av en riksbank.Spanien kan inte öka penningmängden genom att staten lånar mer pengar, det ger en ohållbar statsskuld.
Spanjorerna kan inte efterfråga mer krediter för dom saknar jobb.
För att stimulera ekonomin så krävs det lite nya pengar som staten för ut i ekonomin med att exempelvis betala löpande kostnader med eller så får dom helt enkelt bara dela ut pengarna till folket.

Det går inte att stimulera ekonomin med att ge bankerna mer pengar till låg ränta, pengarna måste direkt ut i ekonomin.


Har ekonomiska särintressen skapat reglerna för hur penningmängden ska regleras eller har en lustig teori om hyperinflation skapat reglerna?


1. ECB måste omedelbart förhindra bank run med en garanti om att trycka pengar om det behövs.

2. Lite mer pengar måste ut i ekonomin och dom pengarna förs lämpligen ut i ekonomin via staten.

 
At 03 juni, 2012 09:07, Anonymous Steve said...

En gemensam valuta kräver en gemensam centralbank och (i praktiken) en gemensam politisk styrelse. I Bryssel, alltså.
- Tack och lov tycks vi slippa allt detta. Tycks.
- Ni såg att IMD Schweiz listade Sverige som mest konkurrenskraftiga EU-land? Före oss: Hong Kong, USA, CH, Singapore. (Förra året var vi nr fyra.)

 
At 03 juni, 2012 23:54, Blogger Danne Nordling said...

Den riktigt intrikata frågan är varför inte EU och ECB gjort något för att förhindra oron kring Spanien. Finns det ett dolt motiv - t ex att framtvinga en federalisering av EU? Eller är det ren inkompetens som ligger bakom? Det kanske finns syften som bygger på direkt dumhet? Eller kan det vara övertygelsen om att motåtgärder leder till inflation? Eller kan det vara att man är rädd för reaktionerna hos sina egna korkade väljare som man inte förmår upplysa pga allmän svaghet?

Den spanska bankrusningen driver nu upp räntan eftersom de spanska bankerna måste låna dyrt för att ersätta småspararnas pengar. De som nu lånar ut pengar får dessutom inget skydd av bankgarantin på 100 000 €. Pengar motsvarande 10% av BNP eller 100 mdr € har tagits ut. Irlands bankgaranti kostade 20%.

Rajoy har hittills vägrat ta emot ett rädningspaket och istället försökt rädda bankerna med statsobligationer, vilket medfört veto från ECB. Jag har inte sett någon närmare beskrivning av detta "trick". Men man kan anta att i slutändan blir det ECB som ska låna ut pengar mot spanska obligationer som säkerhet.

Om spanska staten i ett slag lånar upp 20 procent av BNP för att rädda banksystemet från undergång ökar räntebördan ytterligare. Att ha en räntebörda på 6-7 procent av BNP redan i utgångsläget gör att Spanien är känsligt för ytterligare statlig låntagning även om räntan skulle vara "rimlig". Därför skulle det enligt min mening vara ett fatalt misstag att skuldsätta spanska staten för att rädda bankerna (=Irlands misstag).

Min slutsats är att ECB borde låna ut pengar direkt till bankerna till ganska låg ränta. Dessutom borde räddningsfonderna i EU gå in och rekapitalisera bankerna så att de kan fortsätta att fungera trots förlusterna. Europa har inte råd med en kollaps för det spanska banksystemet som dessutom leder till att Spanien kan gå samma väg som Grekland nu anträder.

Det lär dock finnas någon paragraf i Maastrichtfördraget som förbjuder allt sådant. Ekonomisk undergång tycks vara bättre än att suspendera ogenomtänkta paragrafer...
/DNg

 
At 04 juni, 2012 01:48, Blogger ekvationsteorin said...

Danne
En stor tänkare sa.
"Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker". - Albert Einstein

Att någon medvetet skulle styra alt tror jag inte på för det kräver en intelligens som den mänskliga hjärnan inte har.
Dom som har försökt att styra alt har alltid misslyckats, Hitler, Mussolini, Stalin.

Den kollektiva kunskapen styr Europa och den kunskapen är inte så stor, då blir resultatet det vi ser nu.

30 talet verkar upprepa sig, ingen stimulanspolitik, bank runs, med mera.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_stora_depressionen
"Allt har förändrat sig förutom vårt sätt att tänka"


Det finns en enkel sak som man kan göra.

Frys alla kollektiva löneökningar för en tid och öka lite på penningmängden.
Utan löneökningar så får vi inte någon inflation.
Mer pengar skapar mer konsumtion vilket får fart på ekonomin.

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"

Rädslan för hyperinflation har gjort att politikerna har stoppat all statlig ökning av penningmängden.


Det pratas mer och mer om stimulanspolitik, men en stimulans kan inte ske genom att staten lånar pengar på marknaden och sen återför samma pengarna i ekonomin, noll stimulans blir det.
Stimulans får vi om staten trycker nya pengar och för ut i ekonomin.

"We have to do the best we can. This is our sacred human responsibility."

 
At 04 juni, 2012 03:27, Blogger ekvationsteorin said...

Vad skulle hända om vi lyckades med att stoppa alla löneökningar och ökade penningmängden?

Dom flesta skulle nog säga att ekonomin får fart av det.
Men ingen försöker att stoppa löneökningarna och öka penningmängden.

Jag är övertygad om att ställde vi ett krav på frysta löner för alla grupper inklusive direktörer så skulle dom gå med på det om vi då stimulerade ekonomin med lite nya pengar som kompensation för frysta löneökningar.

Riksbanken ger lämpligen staten pengarna och staten använder dom sen för att reparera exempelvis järnvägsnätet och annan eftersatt infrastruktur.

Mycket pengar kan föras ut i ekonomin utan att penningmängden faktiskt ökar, för bankerna har minskat sin utlåning, man kan även se det som att återställa penningmängden till sin ursprungliga nivå.

Vilket kom först hönan eller ägget?
Har krisen minskat penningmängden eller har den minskade penningmängden skapat krisen?

Om alla tror att det blir en kris så slutar bankerna att låna ut och vi vill inte låna mer, det minskar penningmängden och tvingar ner ekonomin i en nedgång, om staten köper tjänster av industrin med nya pengar så tvingar vi ekonomin att fortsätta gå på normalfart.

En rädsla för en nedgång i ekonomin gör att vi minskar vår konsumtion, det vet alla men ingen tänker på att en minskning av penningmängden minskar vår konsumtionsförmåga.

Saknar vi pengar så kan vi inte konsumera.


"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka"
Frys lönerna och tryck pengar.
Inflation skapas av löneökningar inte av penningmängden.

En penningmängdsökning leder ofta till inflation för penningmängdsökningen får fart på ekonomin och då får vi ofta orealistiska löneökningar.
SLUTAR VI ATT ÖKA LÖNERNA SÅ KAN VI ÖKA PENNINGMÄNGDEN, DET FÅR FART PÅ EKONOMIN.

 
At 04 juni, 2012 15:00, Blogger Danne Nordling said...

Ekvteorin, det är nog riktigt att "det behövs ett nytt sätt att tänka". Frågan är bara hur och om alla är överens om detta.

Du ser ökad konsumtion som ett botemedel. Men många tongivande bedömare ser minskad konsumtion som nödvändig. Om en familj har råkat ut för en kris i hushållsekonomin är lösningen att dra ner på alla utgifter utom dem som behövs för att undvika livshotande svält. Och eftersom summan av alla hushåll är samhällsekonomin så tror man att detsamma gäller för makroelonomin. Den finns inte utan består av partikulära mikroekonomier.

Dessutom ser man det som prudentligt att alla som inte (ännu) drabbats av kris också "samlar i ladorna" för att kunna möta kommande eventuella kriser. Någon medvetenhet om att just detta driver fram en fördjupad kris finns inte. Detta sitter i det lutherska arvet och är så känslomässigt konstituerat att man skulle hamna i en existentiell kris om man ifrågasatte dessa "fundamentala sanningar".

Det verkar helt klart att man inte behöver bry sig om annan nationalekonomi än den som fundametalistiskt predikar budgetbalans som det viktigaste målet i alla lägen. Att öka penningmängden kan likställas med kätteri och tarva bränning på bål.

Vad du förordar verkar vara QE från ECB kombinerat med lönestopp. Jag kan inte se varför det senare ledet är nödvändigt. Är det fråga om psykologi för att få QE accepterat? Eller är det nödvändigt att lägga en restriktion på löneökningarna när efterfrågan ökar på ett mindre kontrollerat sätt?

Programmet riskerar att stupa på det nymerkantilistiska synsättet där överskottsländerna ska minska sina "sunda" överskott för att bidra till att krisländerna ska kunna minska sina underskott. "De kan väl exportera till månen istället" tycks opinionen mena.

Det akuta problemet är emellertid att stabilisera den tredje fasen i eurokrisen (sammanbrottsfasen) så att vi kan få respit för att hjälpligt överleva utan ett nytt 30-tal. Men även om det lyckas (hur?) återstår att vrida utvecklingen rätt igen.
/DNg

 
At 04 juni, 2012 17:27, Blogger ekvationsteorin said...

Danne
Lönestopp är inte en absolut nödvändighet det räcker med att vi inte ökar lönerna mer än vanligt, men det är en risk att lönerna ökar mer om vi ökar penningmängden.

Lönestopp Gör det lättare att förhindra inflationen när ekonomin får fart av stimulansen.

Lönestopp gör att stimulansen kan göras lite större.


Det finns en konstig teori som säger att penningmängden är samma sak som inflation, någon närmare eftertanke verkar inte finnas.

Inflation KPI kan härledas till löner, inte till penningmängden.

Fördubbla penningmängden och halvera lönerna så får vi garanterat deflation, företagens kostnader minskar.
Halvera penningmängden och fördubbla lönerna så får vi garanterat inflation, företagens kostnader ökar.

En penningmängdsökning leder till en uppgång i ekonomin och det gör det lättare att få igenom orealistiska löneökningar.
Sambandet är indirekt, stoppar vi löneökningarna så uppstår det ingen inflation av penningmängdsökningen.

På sikt så måste vi delvis överge den fria lönebildningen, Riksbanken måste vara den som bestämmer hur mycket lönerna får öka, arbetsmarknadens parter ska förhandla om hur löneutrymmet ska fördelas.

"Det är mycket nedslående att leva i en tid då det är enklare att spränga en atom än en fördom"
- Albert Einstein
"Men även om det lyckas (hur?) återstår att vrida utvecklingen rätt igen."

Jag tror att det går men då måste vi inse att vi inte har tänkt helt rätt när det gäller dom nationalekonomiska teorierna. Vi har missat betydelsen av storleksskillnaden mellan penningmängden och medeltimlönen (kvoten penningmängden / medeltimlönen))

Orimliga löneökningar skapar inflation som dom försöker att bekämpa med en stram finanspolitik, penningmängden blir därför lite för liten hela tiden och vi får en kronisk inflation med kronisk arbetslöshet.

Om riksbanken har kontroll över lönebildningen så kan penningmängden vara lite större hela tiden.
Mindre inflation mindre arbetslöshet.

Stoppa orimliga löneökningar och öka penningmängden är både en akut lösning och en långsiktig lösning.

 
At 05 juni, 2012 02:39, Blogger Per-Olof said...

"Halvera penningmängden och fördubbla lönerna så får vi garanterat inflation, företagens kostnader ökar."

- Företagens kostnader skulle i detta fall sjunka eftersom en stor del av arbetskraften skulle avskedas.


"Fördubbla penningmängden och halvera lönerna så får vi garanterat deflation, företagens kostnader minskar."

- Detta skulle leda till en kraftig ökning av efterfrågan på arbetskraft. Om det är möjligt för företagen att skaffa arbetskraft med rätt kompetens ifrån utlandet, skulle företagens kostnader öka kraftigt."Det finns en konstig teori som säger att penningmängden är samma sak som inflation, någon närmare eftertanke verkar inte finnas."

- Inflation (= en höjning av konsumentpriserna) kan bero på förändringar på utbudssidan, eller förändringar på den monetära sidan, eller på både sidorna samtidigt. Det genomsnittliga priset på ex tomater under ett år får vi fram genom formeln:

Genomsnittligt pris/kg = Efterfrågan av tomater i kr / Sålt utbud i kg

Inflation kan enbart bero på att människor använder mer pengar vid sina inköp av varor eller tjänster, eller att utbudet/produktionen sjunker, eller att båda händelsena sker.

 
At 05 juni, 2012 03:20, Blogger Per-Olof said...

"Du ser ökad konsumtion som ett botemedel. Men många tongivande bedömare ser minskad konsumtion som nödvändig. Om en familj har råkat ut för en kris i hushållsekonomin är lösningen att dra ner på alla utgifter utom dem som behövs för att undvika livshotande svält. Och eftersom summan av alla hushåll är samhällsekonomin så tror man att detsamma gäller för makroekonomin. Den finns inte utan består av partikulära mikroekonomier."

- Detta är sant om teorin om "allmän underkonsumtion" också är sann. Teorin går ut på att det är en "allmänn underkonsumtion" som skapar de ekonomiska kriserna.

De som först förde fram denna teori var Sismondi och Thomas Robert Malthus. Men J.B. Say skriver redan i början av 1800-talet i "Letters to Mr. Malthus" att ekonomiska kriser beror på att produktionen har blivit för hög inom en del branscher (för hög i relation till efterfrågan) och för liten inom andra branscher.

Lösningen är således att resurser överförs ifrån branscher med för stor produktionskapacitet till branscher med för liten. Denna överföring sker genom att prissystemet fördelar resurserna till rätt ställe (där de ger högst vinst) inom ekonomin. Detta kräver att priserna tillåts vara rörliga både uppåt och nedåt.

Teorin om "allmänn underkonsumtion" blev massakrerad av Say:

http://www.mises.org/daily/5985/Says-Law-of-Markets

 
At 05 juni, 2012 17:08, Blogger ekvationsteorin said...

02:39 Per-Olof said...

""Halvera penningmängden och fördubbla lönerna så får vi garanterat inflation, företagens kostnader ökar."
- Företagens kostnader skulle i detta fall sjunka eftersom en stor del av arbetskraften skulle avskedas."

Ta en frisersalong, fördubblas deras löner så måste dom höja priset, avskedar dom hälften så måste dom ändå öka priset på klippningen.


Per-Olof said
""Fördubbla penningmängden och halvera lönerna så får vi garanterat deflation, företagens kostnader minskar."
- Detta skulle leda till en kraftig ökning av efterfrågan på arbetskraft. Om det är möjligt för företagen att skaffa arbetskraft med rätt kompetens ifrån utlandet,
skulle företagens kostnader öka kraftigt."

Jag sa att lönerna skulle halveras, det betyder att alla ska halvera sina löner även den utländska arbetskraften.
Kostnaden för företagen minskar.Den konstiga teorin
"Genomsnittligt pris/kg = Efterfrågan av tomater i kr / Sålt utbud i kg"
Var finns lönerna i modellen?
Företagsekonomi där är lönerna med i kalkylen för företagets kostnad.

En hårklippnings pris bestäms främst av hur lång tid klippningen tar och timkostnaden, arbetstiden * timlönen blir kundens pris.

 
At 06 juni, 2012 18:35, Anonymous Per said...

Danne,

Vilken tur att politiker i många länder fortsätter spendera skattepengar ungefär som förut, om det nu är vägen ur denna situation.

Show Me the ‘Savage’ Spending Cuts in Europe, Please

Economic growth is not contractionary, and other confusions about stimulus and spending

 
At 07 juni, 2012 00:22, Blogger ekvationsteorin said...

"ECB griper inte in i eurozonen"
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5140184

Tänker dom låta bankerna gå i konkurs och låta aktieägarna förlora sitt kapital och därefter rädda insättarnas pengar med en insättningsgaranti eller ska alla förlora alt?

Eller är det så att ingen har ett helhetsgrepp om ekonomin och alla bara tittar på när det kollapsar.

30 talet verkar upprepa sig, börskollaps, krisen går i vågor, ingen stimulanspolitik, bank runs, då hadde dom pengarna knutna till guld som stoppade en stimulans nu har dom en politisk låsning som gör att dom inte kan stimulera ekonomin, med mera.
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wall_Street-kraschen
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal


"Monetarist
Crowd at New York's American Union Bank during a bank run early in the Great Depression.

Monetarists, including Milton Friedman and current Federal Reserve System chairman Ben Bernanke, argue that the Great Depression was mainly caused by monetary contraction, the consequence of poor policy-making by the American Federal Reserve System and continued crisis in the banking system.[23][24] In this view, the Federal Reserve, by not acting, allowed the money supply as measured by the M2 to shrink by one-third from 1929–1933, thereby transforming a normal recession into the Great Depression. Friedman argued that the downward turn in the economy, starting with the stock market crash, would have been just another recession.[25]

The Federal Reserve allowed some large public bank failures – particularly that of the New York Bank of the United States – which produced panic and widespread runs on local banks, and the Federal Reserve sat idly by while banks collapsed. He claimed that, if the Fed had provided emergency lending to these key banks, or simply bought government bonds on the open market to provide liquidity and increase the quantity of money after the key banks fell, all the rest of the banks would not have fallen after the large ones did, and the money supply would not have fallen as far and as fast as it did.[26]

With significantly less money to go around, businessmen could not get new loans and could not even get their old loans renewed, forcing many to stop investing. This interpretation blames the Federal Reserve for inaction, especially the New York branch.[27]

One reason why the Federal Reserve did not act to limit the decline of the money supply was regulation. At that time, the amount of credit the Federal Reserve could issue was limited by the Federal Reserve Act, which required 40% gold backing of Federal Reserve Notes issued. By the late 1920s, the Federal Reserve had almost hit the limit of allowable credit that could be backed by the gold in its possession. This credit was in the form of Federal Reserve demand notes.[28]

A "promise of gold" is not as good as "gold in the hand", particularly when they only had enough gold to cover 40% of the Federal Reserve Notes outstanding. During the bank panics a portion of those demand notes were redeemed for Federal Reserve gold. Since the Federal Reserve had hit its limit on allowable credit, any reduction in gold in its vaults had to be accompanied by a greater reduction in credit. On April 5, 1933, President Roosevelt signed Executive Order 6102 making the private ownership of gold certificates, coins and bullion illegal, reducing the pressure on Federal Reserve gold.[28]"

"Allt har förändrat sig förutom vårt sätt att tänka"
- Albert Einstein

 
At 04 februari, 2013 08:40, Anonymous Anonym said...

WHITE LÅN
Windsor House, Greville Road,
Bristol, BS3 1LL Storbritannien.
E-post: whiteloans@admin.in.th

Vita lån är ett handelsnamn för Freelancer Finans AB, Avondale House, 262 Uxbridge

Road, Middlesex, HA5 4HS.
Företag nummer: 07.676.401.
Data Protection nummer: Z2957996.
CCL-nummer: 562464

Vi är specialiserade på att hitta kort / lång sikt kredit lösningar för kunder i

hast. Föreliggande avlöningsdag lån tillgängliga via denna kontakt kan ordnas på

nätet utan insättning värderas tillgång.


Det kan ibland ta upp till tre arbetsdagar att få de medel som rensas, beroende på

vem du banken med. De flesta vanliga banker är dock extremt snabb på att du kan

komma åt medlen.

Vår service är tillgänglig för dig på 2% ränta. Ansöker om avlöningsdag lån via vita

Lån kan vara enklare. Välj bara hur mycket du vill låna och när du tänker betala

tillbaka.


Specialiserade på att erbjuda:

* Refinance
* Renovering
* Investeringar Lån
* Auto Lån
* Skuldkonsolidering
* Business lån
* Personliga lån
* Internationella lån.


Om du verkligen erkänna detta innehåll är du att skicka information information till

kontot på nästa sida.


Enkelt sätt att tillämpa.


(1) Fullständigt namn:

(2) Lån belopp som krävs:

(3) längd Återbetalning:

(4) Land:

(5) Civilstånd:

(6) Kön:

(8) Ålder:

(9) Yrke:

(10) Mobil:

E-post: whiteloans@admin.in.th
Tel: +447042035199
KUNDVÅRD
Njut Online Transfer Services.

 

Skicka en kommentar

<< Home